PROCEEDINGS VOLUME 11767
2020 INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTOELECTRONIC MATERIALS AND DEVICES | 18-20 DECEMBER 2020
2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices
Editor Affiliations +
2020 INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTOELECTRONIC MATERIALS AND DEVICES
18-20 December 2020
Guangzhou, China
Front Matter: Volume 11767
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176701 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2593121
New Photoelectric Preparation and Photoelectric Conversion Technology Application
Yunlong Li, Yingchun Li, Haijing Zheng, Huichao Guo
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176702 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592103
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176703 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592164
Bing Quan, Gaili Yue
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176704 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592165
H. Xu, D. Y. Kong, Y. J. Qian, M. Hu, X. N. Tang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176705 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592167
Xiangkai Meng, Guangyong Jin, Yuan Si, Xue Tao
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176706 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592171
Yudong Weng, Zhao Chen, Mingqian Zhang, Yi Zhou, Lin Xiao
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176707 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592174
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176708 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592177
Kang Wang, Ming Cheng, Yi Zhang, Li Kai, Linfeng Yu, Junqiang Sun
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176709 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592180
Hongtao Guo, Ze Li, Jing Jiang, Tao Guo, Guo Liang, Zuoxia Xing
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670A (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592187
Bowen Zhang, Xiaohua Wang, Jilong Tang, Zhipeng Wei
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670B (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592214
L. Li
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670C (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592215
Changmeng Niu, Zhihui Sun, Meng Wang, Ming Li, Zhenwei Wang, Yixiang Wang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670D (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592234
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670E (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592237
Yili Yao, Yongjun Xie, Hao Guo, Zijie Ma
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670F (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592239
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670G (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592245
Yun Lu, Li Wang, Xiaolong Li
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670H (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592263
Quanzhen Bao, Yunfeng Bai
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670I (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592294
Yi Zhang, Shumin Qin, Yongqiang Yu, Yanyong Wang, Xiaozheng Zhang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592297
Huimin Zhou, Zhan Wang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670K (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592312
Weimei Shi, Taohua Liang, Yao Dou, Shiqing Yang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670L (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592352
Changle Yu, Pengfei Zhang, Minghao Yu, Zilong Jiang, Jia Dan, Bo Hu
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670M (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592354
Qianjing Xiong, Wenli Peng, Jian Fang, Benli Yu, Shenglai Zhen
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670N (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592357
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670O (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592368
Yanmei Lin
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670P (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592373
Yi Lu, Xiping Xu
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670Q (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592381
Xiaoming Xiao, Qin Wang, Weinan Hu, Jun Ran
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670R (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592512
Rongdi An, Tao Jing, Yi Sun
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670S (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592519
Mingyao Gao, Jian Ning, Xinjie Lv, Gang Zhao, Shining Zhu
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670T (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592688
Luyin Xiao, Yongjun Xie, Yili Yao, Zhenyu He
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670U (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592689
Guixiong Dong, Xiangjin Zhang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670V (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592710
He Zhou
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670W (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592828
Intelligent Device Equipment and Machine Vision Image Analysis
Xiaomei Ma, Faxiang Zhang, Jinwei Wang, Shujuan Li, Long Ma
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670X (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592168
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670Y (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592169
Wenfang Sun, Jun Zhang, Hongling Li
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117670Z (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592172
H. Xu, Y. J. Qian, D. Y. Kong, X. N. Tang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176710 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592173
Huimin Zhou, Zhan Wang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176711 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592185
Tongkai Liu
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176712 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592222
Xiao-xia Sun, Bing-tao Lin, Bao-hong Zhang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176713 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592235
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176714 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592236
Yi Zhang, Junqiang Sun
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176715 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592238
Biao Liang, Yiming Zhang, Dong Zhang, Xuhong Wang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176716 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592240
Qingqing Lin, Xueyang Wang, Saisai Wang, Chenjing Li, Di Wu
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176717 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592242
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176718 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592246
Zhaozhe An, Nan Zhang, Yijun Jia
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 1176719 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592248
Xiaobo Yu
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671A (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592249
Xuefei Yang, Yinghong Li, Bin Liu
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671B (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592250
Changle Yu, Yuanda Zhu, Hui Zhao, Su Zhang, Wenwen Li, Yanfeng Tian
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671C (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592252
Shousheng Liu, Zhigang Gai, Mei Zhang, Fengxiang Guo, Xu Chai, Yibao Wang, Ding Hu, Shaoyan Wang, Lili Zhang, et al.
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671D (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592262
Minghui Liu, Fang Zhang, Xiaoyu Liu, Xin Yu, Yang Liu
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671E (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592269
Yuan Cao, Xinhe Wang, Wei Yang, Xiaoyang Lin
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671F (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592270
Wenting Jiao, Junqiang Sun
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671G (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592271
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671H (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592272
Difu Deng, Caifeng Wu, Xibang Zhou, Qingqing Lin
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671I (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592273
Jie Gao, Yongjun Xie, Liqiang Niu, Peiyu Wu, Hanyi Di
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592276
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671K (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592355
Wan Peng, Guiju Zhang, Meng Wang, Linling Qin
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671L (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592363
Xiujun Bai, Xinyue Ding, Mengxing Wu
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671M (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592364
Yijin Zong, Jian Ye
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671N (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592369
Shiyong Hao, Xiangyang Yu, Ning Xu, Shoumiao Yu, Chunfeng Yu, Ziran Qin, Yawen Yang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671O (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592388
Jinbo Liu, Jie-tao Dai, Yezi He
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671P (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592389
Jiejue Zhao
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671Q (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592400
J. Q. Peng, J. J. Zhang, J. S. Zhang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671R (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592511
Zhixiang Gu
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671S (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592514
Facai Ren, Xiao Liang, Tao Jiang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671T (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592705
Facai Ren, Jun Si, Jinsha Xu, Xiaoying Tang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671U (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592707
Facai Ren, Jinsha Xu, Jun Si, Xiaoying Tang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671V (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592708
Jun Si, Facai Ren, Zan Li, Yunming Wan, Xiaoying Tang
Proceedings Volume 2020 International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, 117671W (2021) https://doi.org/10.1117/12.2592709
Back to Top