PROCEEDINGS VOLUME 11913
SIXTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON PATTERN RECOGNITION | 25-27 JUNE 2021
Sixth International Workshop on Pattern Recognition
Editor Affiliations +
SIXTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON PATTERN RECOGNITION
25-27 June 2021
Chengdu, China
Front Matter: Volume 11913
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 1191301 (12 August 2021); doi: 10.1117/12.2607797
Image Transformation and Analysis
Yue Chen, Zhiwen Liu, Yonggang Shi
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 1191302 (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604803
Ning Yang, Yang Yang, Peng Li, Fei Gao
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 1191303 (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2605000
Yang Yang, Yu Yin, Ning Yang, Lihua Li
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 1191304 (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2605018
Aijie Hou, Yahui Peng, Xinchun Li
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 1191305 (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604770
Yiming Xu, Dongsheng Li, Jushi Tang
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 1191306 (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604767
Xiaohong Cai, Ming Li, Hui Cao, Jingang Ma, Xiaoyan Wang, Xuqiang Zhuang
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 1191307 (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604788
Aeshah Almutairi, Toni Saarela, Ioannis Ivrissimtzis
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 1191308 (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604720
Data Analysis and Model Calculation
Jessie R. Balbin, Conrado F. Ostia Jr., Ram F. Fernando, John Jayrold V. Hernandez, Rafaela Yvonne Z. San Jose
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 1191309 (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2605060
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130A (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604862
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130B (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604850
Lei Li, Yijian Pei, Chenyang Jin
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130C (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604779
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130D (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604703
Feng Ma, Huanzhang Lu, Luping Zhang, Xinglin Sheng
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130E (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604692
Jessie R. Balbin, Christian D. Del Valle, Van Julius Leander G. Lopez, Rogelito F. Quiambao Jr.
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130F (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2605057
Digital Image Processing and Application
Yiqin Wang, Shuo Shan, Nawei Zhang, Kanjian Zhang, Haikun Wei
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130G (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604745
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130H (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604708
BiLong Li Sr., ShaoZhong Cao, ChangBo Xu, Shuang Huang
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130I (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604795
Nattakorn Kointarangkul, Yachai Limpiyakorn
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130J (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604971
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130K (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604859
Jialiang Zhang, Xiaohai Qin, Ying Liu, Yu Fan
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130L (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2605032
Mengyao Yang, Kai Xie, Tong Li, Yonghua Ye, Zepeng Yang
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130M (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2604686
Jessie R. Balbin, Marianne M. Sejera, Ziad N. Al-Sagheer, Jann Amiel Nidehn B. Castañeda, Von Andrine V. Francisco
Proc. SPIE 11913, Sixth International Workshop on Pattern Recognition, 119130N (6 August 2021); doi: 10.1117/12.2605058
Back to Top