PROCEEDINGS VOLUME 11930
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICAL ENGINEERING, MEASUREMENT CONTROL, AND INSTRUMENTATION (MEMCI 2021) | 16-18 JULY 2021
International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation
Editor Affiliations +
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICAL ENGINEERING, MEASUREMENT CONTROL, AND INSTRUMENTATION (MEMCI 2021)
16-18 July 2021
Guangzhou, China
Front Matter: Volume 11930
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193001 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2617259
Electronic Imaging and Opto-mechanical Design
Ke Mei, Bo Peng, Jingjing Di, Xiang Li, Jinglong Men, Jinqing Feng
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193002 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611332
Hui Chen, Aihua Jiang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193003 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611401
Yuanmao Li, Guixiong Liu, Yu Zhang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193004 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611430
Runsheng Xie, Guorong Zhang, Chunpeng Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193005 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611617
Xiang Lin, Jian Fang, Hongbin Wang, Chunhui Gu, Kuang Yin, Min Zhang, Fuxue Mo
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193006 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611954
Minglei Jiang, Yuting Bao, Qunying Li, Jingying Yang, Peng Liu, Yu Lu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193007 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611062
Tingdong Ye, Yan Ai, Lingxin Shi
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193008 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611095
Xingsheng Lao, Xian Gong, Yong Liu, Wei Zhang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193009 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611125
Lin Li, Xueshi Yao II, Tiantian Feng III, Yuhua Cao IV
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300A (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611149
Jinyuan Li, Pengfei Wu, Gaoming Shi, Zongbei Dai, Jian Zhou
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300B (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611246
Min Chen, Shan He
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300C (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611256
Aihua Jiang, Xinhua Wang, Shan He, Min Chen
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300D (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611259
Yipeng Chen, Yazhen Wang, Zhijie Lin, Haifeng Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300E (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611328
Nengchao Li, Zhen Li, Xin Ai, Xufeng Xu, Zhenyu Yang, Xiuyun Xue
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300F (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611343
Chunhua Zang, Jiajun Song, Taowen Chen, Guixiong Liu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300G (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611344
Yongguang Liu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300H (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611351
Haixia Ma, Zhongxing Li, Na Shen, Jiaqi Huang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300I (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611359
Chengwang Guo, Yaohua Deng, Chunfeng Zhang, Chang Deng
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300J (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611404
Haidong Huang, Xindong Li, Xiaofan Hou, Daojun Zha, Wei Dai, Dan Wu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300K (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611410
Xinming Ma, Yifan Fu, Hao Shen, Minjun Zhang, Fuxing Yang, Minfu Liao
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300L (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611041
Yanhua Peng, Biao Feng, Yipu Yan, Xingyu Gao
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300M (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611444
Yahui Ren, Yong Tong, Rui Wang, Juping Lin, Qiang Zhang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300N (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611494
Xin Zhang, Qiang Yao, Xiaohua Zhang, Zhenwei Xie, Chunping Liu, Xin Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300O (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611674
Zhang Xin, Yang Yu, Yike Shi, Jiahao Zhang, Zefeng Zhang, Xin Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300P (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611678
Xin Zhang, Xikui Sheng, Chunsheng Li, Jiaxiang Zhu, Shanshan Li, Xin Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300Q (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611682
Li Zhang, Qing Chen, Hongbin Li, Zemin Qu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300R (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611049
Yirong Su, Weiwei Zhang, Huamin Liang, Lutong Yang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300S (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611053
Yu Feng, Kai Wu, Shaolei Wu, Zhangbao Wang, Wenxin He, Wei Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300T (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611060
Daojun Chen, Yongyan Liu, Wangwei Gan, Ting Cui, Hu Guo, Jian Zuo
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300U (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611063
Zerui Chen, Guoguang Zhang, Rui Wang, Jiesi Na
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300V (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611088
Jinwu Wang, Wenjun Lv, Ouyang Yi, Ruifeng Chi, Peng Cang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300W (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611012
Xiaoping Huang, Lin Chen
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300X (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611014
Jingkang Huang, Zhen Cao
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300Y (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611158
Shan He, Min Chen
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119300Z (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611255
Weixing Gu, Zhiruo Meng, Tingting Wang, Ning Su, Hongli Yu, Yi Tang, Yue Wang, Yimei Liu, He Cai
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193010 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611027
Bing liang Luo, Yun Wang, Tong Xuan Zou, Chao Gu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193011 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611262
Guihang Yan, Jikang Wang, Hui Huang, Helong Chen, Yongzhong Li, Bin Yu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193012 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611267
Chong Shao, Zhangpeng Zhou, Yunsong Yan, Honglei Xu, Yongan Shi, Guofeng Zhuang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193013 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611032
Chonghao Fang, Zhe Chen, Pengfei Li, Lin Shen, Zixin Ma, Jie Guo
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193014 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611291
Dongfu Li, Shengzhu Li, Yang Gao
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193015 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611293
Mingming Liu, Ruichao Zhang, Kai Xia, Weihai Song
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193016 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2612454
Sensing Technology and Measurement Control Applications
Hanbing Wang, Yunkai Zhang, Guohua Li
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193017 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611035
Jiehang Deng, Yanqiu Chen, Peng Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193018 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611345
Shujiang Wu, Ming Gao, Song Yin, Yuzhong Lou, Shuo Liu, Chunliang Feng
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193019 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611037
Yubing Duan, Pengfei Li, Hao Zhang, Guoqing Ma, Zilong Chen
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301A (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611367
Zongyi Luo, Jing Yu, Chunyi Lu, Shuangsong Ding, Xiang Bao, Jingjun Ma, Bowen Deng, Kecheng Qiu, Zhanlong Zhang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301B (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611434
Shujiang Wu, Ming Gao, Qinzheng Li, Yang Li, Zekai Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301C (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611044
Chenglu Ma
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301D (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611546
Wenhao Sun, Hongbo Ma, Wei Li, Yangyang Pan, Fei Hao, Tao Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301E (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611608
Yuhao Zhu, Enyuan Dong, Yu Zhu, Yongxing Wang, Sheng Yin
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301F (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611050
Xiaoang Kong, Yongfeng Cheng, Binbin Zhao, Yi Liu, Zhi Yang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301G (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611068
Ruijia Lan, Yaohua Deng
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301H (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2610999
Ming Yan, Shengnan Zhang, Fucheng Yin, Tianshu Wei, Nuo Li
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301I (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611094
Zhongyan Liu, Yujing Xu, Wang Liu, Qi Zhang, Jiafei Hu, Mengchun Pan
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301J (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611100
Wenmao Wu, Youyuan Ni, Fusheng Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301K (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611128
Min Zhang, Jian Fang, Yong Wang, Wen-xiong Mo, Fang-zhou Hao, Xiang Lin, Kuang Yin
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301L (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611135
Qing Xiang, Feng Li, Paulo Cesar Morais, Tonghui Qian
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301M (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611243
Yong Wang, Juliang Cao, Ruihang Yu, Wenkai Xiang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301N (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611258
Xiuyu Li, Yanzhao Yin, Quan Sun, Qiang Zhang, Qi Jiang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301O (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611317
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301P (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611319
Weifeng Luo Sr.
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301Q (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611346
Youhua Li
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301R (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611349
Xiu-Yuan Tang, Xin-Yue Li, Zhi-Hua Dong
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301S (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611356
Wentao Chen, Tianbo Wu, Dilyar Dolkun
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301T (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611357
Baitian Ouyang, Fushen Cai, Jiafu Cai, Guixiong Liu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301U (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611397
Zongyi Luo, Xiang Bao, Jianjie He, Zhongdong Yu, Kecheng Qiu, Bowen Deng, Zhanlong Zhang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301V (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611402
Jie Chen, Hongchao Zhao
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301W (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611417
Ruiqiang Zhang, Yanjun Zhang, Su Xu, Yuqi Liu, Fei Wang, Jiqiang Li, Haitao Song, Wei Zhang, Changjian Xu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301X (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611466
Nan Wang, Chang Zhou, Jing Xia, Zhongwei Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301Y (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611483
Sixu Huang, Guo Zhao, Jiang Guo, Wenqiang Zhu, Fang Yuan
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119301Z (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611725
Longhao Liu, Rongrong Zhan, Long Jin, Yanjun Li, Zhengguang Chen
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193020 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611736
Song Yin, Pengyue Sun, Shujiang Wu, Qingfu Gong, Ming Gao
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193021 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611051
Ye Tian, Yu Yu, Shuang Lv, Tian Xia, Jian Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193022 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611070
Weisheng Rao, Jiacheng Li, Longjian Feng
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193023 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611071
Kun Ma
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193024 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611076
Hexiao ., Ning Ning
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193025 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611104
Jing Lin, Pengling Dong, Shijia Wang, Zhiwei Cai, Jinhai Zhang, Jiqing Lian
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193026 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611107
Di Zhao, Jian Ma, Wen-bin Yu, Gui-xiong Liu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193027 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611108
Zhaoyang Liao, Zhihao Xu, Qinghui Wang, Wu Yan, Jianlong Ni, Xuefeng Zhou
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193028 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611154
Bo Li, Dong-sheng Xu, Fu-guang Zhu, He Huang, Han-yang Liu, Xiao-dong Liu, Zhen Cheng
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193029 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611251
WuJie Zhang, Ming Wei Sr., JunJie Wan, LingQiong Li
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302A (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611261
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302B (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611272
Lingju Kong, Cheng Sun, Weijie Li, Yaohua Deng
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302C (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611283
Chao Xu, Jiangxiong Wu, Bin Chen, He Li, Wenjian Wu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302D (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611288
Shilei Lyu, Yawen Zhao, Ruiyao Li, Qiao Chen, Zhen Li
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302E (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611299
Hongqi Luo, Xia Liu, Yongbao Wei
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302F (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611034
Bin Peng, Kaigang Gong, Bingguo Zhu, Huixing Liu, Pengcheng Zhang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302G (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611300
Zhenyu Yang, Zhen Li, Xin Ai, Xufeng Xu, Nengchao Li, Xiuyun Xue
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302H (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611321
Jinghong Jiang, Zhimao Ming, Guixiong Liu, Kelun Zhao
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302I (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611326
Jie Chen
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302J (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611407
Intelligent Instrumentation and Automation Equipment
Mingming Liu, Guodong Wu, Kai Xia, Jiakun Yin
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302K (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611333
Jingbo Liu, Qiong Yang, Tian Tian, Yuan Zhou, Yongzhong Zhou, Xing Cao
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302L (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611436
Yuan Zhou, Tian Tian, Xiongfei Yu, Ran Ren, Liangcai Zhou, Changjian Xu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302M (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611438
Shanshan Liao, Dongsheng He, Yangyang Xie, Kaining Qin, Jingmin Fan, Shungui Liu, Zhiping Ou
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302N (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611471
Chang Zhou, Jing Xia, Nan Wang, Yaohua Li
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302O (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611476
Zhuo Ling
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302P (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611604
Guiying Ren, Mingli Zhao, Zilong Wang, Chong Wang, Jiajia Guo, Dongsheng Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302Q (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611045
Zhigang Liu, Long Zhang, Chengyang Song
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302R (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611680
Yongxin Chen, Hong Zhang, Jinkui Huang, Zuowei Wang, Shiping E., Hengxuan Li
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302S (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611702
Longfeng Ye, Fusheng Wang, Zheng Fan, Wei Zhang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302T (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611714
Yirong Su, Fuhu Lv, Huamin Liang, Weixiao Xiong
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302U (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611046
Bojiao Yan, Wenluo Chen, Jing Wang, Hai Lu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302V (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2610997
Zhengqi Li, Weigen Chen, Tianyan Jiang, Zhixian Zhang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302W (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611057
Hongjie Zhang, Qi Wang, Tiejun Zheng, Jianwei He, Shaohua Yong
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302X (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611059
Ming Zhao, Shaojun Xia, Yajie Yu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302Y (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611086
Xuemin Sun, Zhiguo Yu, Hongfu Zhao
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119302Z (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611106
Hao Wang, Guiying Liu, Hongbiao Wang, Haiming Wang, Siyin Wang, Shiping Su
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193030 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611127
Yuechao Song, Yingjie Liu, Shihong Chen, Wenbo Liu, Xiaoqin Huang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193031 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611131
Junfeng Dai, Yin Xie
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193032 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611148
Yingjie Liu, Yuechao Song, Xingjun Wu, Shan He
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193033 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611238
Jian Ma, Lin-lin Guo, Di Zhao, Gui-xiong Liu
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193034 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611247
Yajie Yu, Shaojun Xia, Ming Zhao
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193035 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611264
Shibo Xu, Jichun Li, Muhan Deng, Jing Wang
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193036 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611266
Jiawen Yu, Hao Huang, Xiali Liu, Yaohua Deng
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193037 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611269
Chunpeng Wang, Guorong Zhang, Runsheng Xie, Guanqing Zhou
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193038 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611279
Xuesong Zhao, Xu Feng, Weiying Deng
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 1193039 (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611309
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119303A (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2610996
Zengtao Hua
Proc. SPIE 11930, International Conference on Mechanical Engineering, Measurement Control, and Instrumentation, 119303B (14 October 2021); doi: 10.1117/12.2611341