PROCEEDINGS VOLUME 12296
INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING OF THE EARTH: GEOINFORMATICS, CARTOGRAPHY, ECOLOGY, AND AGRICULTURE | 19-21 APRIL 2022
International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022)
Editor(s): Shahriyor Sadullozoda, Arthur Gibadullin, Zafar Usmanov
Editor Affiliations +
INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING OF THE EARTH: GEOINFORMATICS, CARTOGRAPHY, ECOLOGY, AND AGRICULTURE
19-21 April 2022
Dushanbe, Republic of Tajikistan
Front Matter: Volume 12296
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 1229601 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2646624
Information Technologies in Ecology and problems of Ecological Safety
M. O. Kuchma, Yu. A. Shamilova, Yu. A. Amelchenko, A. I. Andreev, E. I. Kholodov
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 1229602 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642787
Ramzia I Gainanova Jr., Maria Yu. Menshakova, Milosz A. Huber
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 1229603 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642994
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 1229604 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2643529
L. Zhichkina, V. Nosov, K. Zhichkin, O. Takhumova, F. Sharipov, S. Makar
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 1229605 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642776
E.A. Surina, N.S. Minin
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 1229606 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642901
T. Yu. Zengina, S. N. Kirillov, M. V. Slipenchuk, D. A. Domashev
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 1229607 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642902
Kamil R. Bakhteev, Alim Galimullin
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 1229608 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642854
Elena Grafova, Vladimir Syunev
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 1229609 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642988
Geoinformatics, Geoengineering, Digital Technologies and Engineering in Agriculture
Y. A. Ospanov, K. N. Orazbayeva, A. D. Mendebayeva, Y. M. Mukhametov, Zn. N. Sadu
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642899
N. Umirov, Sh. Abdurokhmonov
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642928
I. S. Rizaev, Z. Kh. Zakharova
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642939
A. N. Shishkov, Ya. S. Bolkov, V.A. Lykuanov, S. A. Zamaraev, N. A. Pshenisnov
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642953
Yuri Prikhodko, A. N. Shishkov, K. V. Osintsev, A. V. Goncharova, V. K. Petropavlovskaya, S. A. Zamaraev
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642954
Sergey N Malashin, Evgenii A Makarenko, Vyacheslav I Samorukov, Vladimir N Gorychkin, Konstantin V Evdokimov
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642981
U. I. Khasanov, R. Choriyev, A. A. Juraev, SH. M. Kayimov, K. S. Sobirov
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642982
Sh. S. Ostonov, M. M. Mahmudova, G. K. Saidova, A. A. Ismatova, K. S. Sobirov, B. B. Amrullayev, R. Z. Kerimov
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642983
Olga Gerasimova, Elena Radkevich, Sergey Solovyov, Evgeniy Tihonov, Valentin Bazykin, Tatyana Gordeeva
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2643393
K. A. Zhichkin, L. N. Zhichkina, D. E. Morkovkin, L. G. Rudenko, M. N. Husaynov, F. F. Sharipov
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642772
Sergey Ivanovich Belov, Andrey Alexandrovich Tsedyakov, Mikhail Mikhailovich Galkin
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642911
Alexei Dorokhov, Roman Fedotkin, Vitaly Kryuchkov, Kirill Dmitriev
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642925
Tatyana Sorokina, Mariya Dronova
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642938
R. Gurina, N. Khairova, Kh. Imomnazarova, V. Nikitchenko, S. Panasenko
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642992
Sh. J. Imomov, J. U. Ruzikulov, S. S. Kurbanbayev, H. S. Safarov, K. S. Sobirov, Z. Sh. Isakov
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642980
Davronbek Narzullaev, Alisher Tursunov, Abdurakhmon Baydullaev, Zukhridin Mamatkulov
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642993
Andrei Porokhnia, Ilia Yakimenko
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2643075
A. B. Ivanov, V. E. Tarkivsky, N. V. Trubitsin
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2643112
K. Nazarov, X. Sagdiyev, M. Shukurxonova, K. Karimova
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2643189
Nawar Mohammad, L.I. Voronova, V.I. Voronov
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2643249
Proceedings Volume International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2643192
Back to Top