PROCEEDINGS VOLUME 12593
2ND GUANGDONG-HONG KONG-MACAO GREATER BAY AREA ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA FORUM (AIBDF 2022) | 11-13 NOVEMBER 2022
Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022)
Editor(s): Kannimuthu Subramaniam
Editor Affiliations +
2ND GUANGDONG-HONG KONG-MACAO GREATER BAY AREA ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA FORUM (AIBDF 2022)
11-13 November 2022
Guangzhou, China
Front Matter: Volume 12593
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259301 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2673262
Big Data Algorithm and Information Retrieval
Lin Lu, Xinxin Jiang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259302 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671500
Junhong Guo
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259303 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671469
Lingling Tang, Ji He, Xiaochen Zhang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259304 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671671
YingLan Fang, Qi Sun, PengFei Zhang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259305 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671657
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259306 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671519
Zeyu Long
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259307 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671640
JieJuan Guo, Zhongying Zhao
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259308 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672772
Cao Wang, Tao Yang, Guodong Li, Hongna Yang, Fengting Li, Dapeng Liu
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259309 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671444
ZhiYu Huang, LuYao Li, LiKun Lu, Yeli Li, Qingtao Zeng, Weichun Yang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930A (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671487
Miao Dai, Youfu Jiang, Bei Pan
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930B (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671344
Meng Xiao, Lixin Liu, Shanshan Tian, Ang Li, Wenqian Zheng
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930C (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672641
Chenghao Li
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930D (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672143
Xiling Xue, Zhihong Sun
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930E (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671587
Jianguang Zhao, Zeshan Han, Jingjing Fan, Junqiu Zhang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930F (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671490
Wenhua Li
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930G (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672186
Kun Liu, Jianglong Li, Guofeng Xu, Peng Wang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930H (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671376
Liming Lin, Donghai Huang, Yuda Zhong
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930I (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671570
Chenyu Huang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930J (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671658
ZhiLiang Xiao
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930K (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671338
Zheng Ren, Zhen Gao, Zhengzheng Ji
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930L (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672190
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930M (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671455
Wenyue Zhang, Leijun Hu, Feng Guo, Xiaotong Wang, Yihai Duan
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930N (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671479
Electronic System and Intelligent Network Recognition
Hangong Chen, Weimin Qi
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930O (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671298
Kun Zhang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930P (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671830
Yinglan Fang, Chenyang Liu, Zhenliang Li
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930Q (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671649
Tongyao Ju, Xiangping Shen, Jun Yu
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930R (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671835
YuJing Wang, RuiDa Ye, Tian Zhang, Yue Zhao, ShengHua Zhou, ZhiTao Wang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930S (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671305
Yuning Zhang, He Yan, Linshan Du, Mengxue Li
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930T (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671718
Jihong Ye, Jiang Wei, Hong Bingyuan
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930U (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671925
JiuYuan Huo, GuanXiang Pei, TingJuan Wang, JinQuan Liu
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930V (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671236
Xiaodi Tian, Feiyan Wu, Guokai Jiang, Fujian He, Jiaxu Feng
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930W (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672756
Dong Zhou, Feifei Liu, Xiangfei Dou, Jie Chen, Zhexin Wen
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930X (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671480
Bei-lei Shi, Xiu-Shan Zhang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930Y (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671812
Zhaolong Deng, Yanliang Qiu, Xintao Xie, Zuanhui Lin
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125930Z (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671350
Song Shao
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259310 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672136
Zhengyi Ma, Hao Zhang, Yingshuo Feng, Chenyang Yang, Jiayin Zhu, Yaming Niu
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259311 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671503
Linghong Wu
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259312 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671448
Jing Yang, Caizeng Ye, Bei Han, Jilin Qin, Lei Peng
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259313 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671372
Lusi Huang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259314 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671568
Zhiyuan Zhang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259315 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672158
Hengyu Li
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259316 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672155
Computer Security and Intelligent Control
Yilin Liang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259317 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671313
Yating Huang, Lingrui Zhu
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259318 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671555
Yeshen He, Wei Tan, Tian Yang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 1259319 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671681
Hui Zhu, Ning Xi, Lu Zhang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931A (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671573
Bing Han, Li-jun Wang, Zhen-liang Li
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931B (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671663
Hua Zhang, Jiong Wang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931C (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671300
Zhengyan Wang, Shurui Jin, Wen Li
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931D (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671494
Hang Dong, Liping Xiao, Longjian Cong, Bin Zhou
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931E (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671561
Youhua Peng, Peng Zhang, Zheng Fang, Dongxu Xing, Zhijun Guo, Shuaijie Zheng
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931F (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671289
Yuling Liu
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931G (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671306
Wei Wang, Xuqiu Chen, Xin He, Kunhua Chen, Zhuojun Ying, Keyao Chun
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931H (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672765
Ming Zhang, Xuan Yang, Zimu Wang, Lei Mao, Yini Zhao
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931I (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672771
Tianyuanye Wang, Kaijiang Zhao
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931J (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671278
Yanmei Wang, Wei Jiang, Pengfei Feng
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931K (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671264
Heng Zhang, Weizhou Xiao, Mingjiao Zhang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931L (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672715
Ru-xin Wang, Yi Wang, Lei Dai
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931M (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671429
Hui Song, Gerile Gerile, Shuang Cai
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931N (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671871
Zhouzhou Wu, Weiwei Qin, Qiqi Lu, LongKun Wei, Long Wang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931O (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671841
Yali Zhang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931P (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671661
Yandong Liu
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931Q (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672207
Yanwei Wu, Yi Gao, Yingcheng Liu, Yangyu Zhao, Zijun He, Miaoyi Li
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931R (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671915
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931S (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671353
Siqi Bai, Xinyue Cui
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931T (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671334
Du Sen, Ren Zheng, Liang Haiqu
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931U (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672131
Shi Li, Lingling Han, Ke Huang, Fangzhen Ge, Lele Zhang
Proceedings Volume Second Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence and Big Data Forum (AIBDF 2022), 125931V (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671844
Back to Top