29 November 2016 Front Matter: Volume 10155
Proceedings Volume 10155, Optical Measurement Technology and Instrumentation; 101553Z (2016) https://doi.org/10.1117/12.2264639
Event: International Symposium on Optoelectronic Technology and Application 2016, 2016, Beijing, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 10155 including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, Introduction, and Conference Committee listing.

The papers in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. Additional papers and presentation recordings may be available online in the SPIE Digital Library at SPIEDigitalLibrary.org.

The papers reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from these proceedings:

Author(s), "Title of Paper," in Optical Measurement Technology and Instrumentation, edited by Sen Han, JiuBin Tan, Proceedings of SPIE Vol. 10155 (SPIE, Bellingham, WA, 2016) Seven-digit Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISSN: 1996-756X (electronic)

ISBN: 9781510607682

ISBN: 9781510607699 (electronic)

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time) · Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2016, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/16/$18.00.

Printed in China.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00269_psisdg10155_101553z_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online and print versions of the publication. SPIE uses a seven-digit CID article numbering system structured as follows:

  • The first five digits correspond to the SPIE volume number.

  • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc. The CID Number appears on each page of the manuscript.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the seven-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first five digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B...0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

An, Guofei, 3B

An, Yan, 0H

Bai, Hua, 0I

Bi, Chao, 1S, 22

Bing, Junjun, 25

Bo, Yu-ming, 3U

Cai, He, 3B

Cai, Yuan, 2J

Cao, Dian-sheng, 2C

Cao, Ercong, 2N

Cao, Q., 2H

Cao, Yang, 0S

Cao, Zhenggang, 2E

Cao, Zhi-jie, 1O

Chen, Bo, 1N, 3H

Chen, Chen, 2R

Chen, Chi, 1J

Chen, Dong, 2R

Chen, Gong, 25

Chen, H. L., 2P

Chen, Huacai, 3N

Chen, Kun, 1C

Chen, Li, 15

Chen, Nan, 2T

Chen, Qian, 2Q

Chen, Shanyong, 0A

Chen, Siyu, 3D

Chen, Wei, 0C

Chen, Wei-li, 0Z

Chen, Xiaodong, 1W, 30

Chen, Xing, 0M

Chen, Xinhua, 1A

Chen, Ya-ping, 14

Chen, Yiyang, 29

Chen, Yong-hua, 0Q

Chen, Yu-dan, 0X

Chen, Yujia, 29

Chen, Zhu, 3H

Cheng, Dewen, 1E

Cheng, Hong, 14

Cheng, Weihai, 17, 2F

Cheng, Zhi, 0R

Cheung, Chifai, 38

Chu, Chu, 1J

Cui, Guangzhen, 2Y, 35

Cui, Jianjun, 3P

Dai, Dongkai, 0B

Dai, Yifan, 0G

Dai, Zejing, 2I

Deng, Pan, 0C

Diao, Xiaofei, 23

Ding, Haolin, 16, 1V

Ding, Q. X., 2P

Ding, Xiang, 1D

Ding, Zengqian, 2E

Dong, Dengfeng, 0R

Dong, Keyan, 0H

Dong, Xian-Zi, 3O

Dong, Yan-bing, 0Z

Duan, Lihong, 04

Duan, Xuan-Ming, 3O

Duan, Xuejie, 2X

E., Kewei, 1X, 39

Fan, Dian, 0L

Fan, Qiming, 1J

Fang, G. C., 2H

Fang, Jianguo, 1S, 22, 28

Fang, Jie, 2Q

Fang, Jinyue, 01

Feng, Qibo, 34, 37

Feng, Xiaoxuan, 1N

Fu, Haiwei, 0F

Fu, Jia, 16, 1V

Fu, Ying, 27

Fu, Zhaohui, 08

Fu, ZhenHai, 1F

Gan, Haiyong, 13

Gao, Guilong, 1Q

Gao, Jianqiang, 18

Gao, Jin, 2Q

Gao, Ming, 3B

Gao, Sitian, 3P, 3R

Gao, Yanwei, 2R

Gong, Lei, 3E

Gong, Yanjun, 3E

Gu, Guohua, 2N, 2Q

Guan, Dong, 1W, 30

Guo, C. J., 2P

Guo, Guangrao, 1X

Guo, Ju guang, 05

Guo, Lingyu, 2N

Guo, Xuan, 0K, 0T

Han, Jibo, 1H, 1T

Han, Juhong, 3B

Han, Xinying, 0O

Han, Xuecai, 3X

Han, Yu, 3D

Hao, Yingming, 3C

He, Bing, 26

He, Lin, 16, 1V

He, Xingdao, 3F

He, Ying, 2R

Hong, Gao, 0F

Hong, Li-juan, 1O

Hong, Yan-ji, 1I

Hou, Wenmei, 1Y

Hu, Haichen, 0E

Hu, Huizhu, 1F

Hu, Jianghua, 2Y

Hu, Shaoxing, 2D

Hu, Wei, 2L

Hu, Xiaobo, 2N

Hu, Xinqi, 33

Hu, Yi-hua, 1K, 1P

Hu, Yujie, 3L

Hu, Zhaohui, 04

Hu, Zhixiong, 2E

Huang, Biyong, 2F

Huang, Linsheng, 26

Huang, Xiao-long, 2W

Huang, Ya-dong, 3U

Huang, Yao, 2M

Huang, Zhen, 0D

Huang, Zhonghua, 07

Jia, P. G., 2H

Jia, Yaqing, 0W

Jia, Zhen’an, 0F

Jian, Chaochao, 2Y

Jian, Peng, 19

Jiang, Hongzhen, 21, 3H

Jiang, Jingbo, 0Q

Jiang, Zhigang, 3B

Jiang, Zhuqing, 3L, 3V

Jin, Tao, 1Y

Jin, Xing, 10

Ju, Aisong, 1Y

Kang, Yan, 2X

Kang, Yanhui, 23

Ke, Jun, 3J

Ke, Youlong, 1Y

Kim, Chol Ryong, 34, 37

Kong, Mei, 1U

Lai, Lei, 0P, 17, 2F

Li, Baoquan, 0S

Li, Chaowei, 2Q

Li, Cheng, 2U

Li, Da, 38

Li, Dahai, 1X, 39

Li, Derong, 19

Li, Di, 1S, 22

Li, Dong, 21, 3H

Li, Fang, 2B

Li, Fei, 1D

Li, Fei, 31

Li, Fuli, 1Q

Li, Guangzuo, 1G, 3G

Li, H., 0V

Li, Haitao, 0S

Li, Jianwei, 13

Li, Jie, 0Q

Li, Junjian, 08

Li, Lang, 3E

Li, Le, 1K

Li, Lei, 3D, 3S

Li, Ligang, 0S

Li, Meng, 06

Li, Meng, 07

Li, Mengmeng, 0L

Li, Mengyang, 1X, 39

Li, Ming, 1O, 2I

Li, Ning, 2K, 2O, 2W

Li, Qi, 3R

Li, Ruiya, 29

Li, Shi, 3R

Li, Shi-tao, 0K

Li, Shuyi, 1H, 1T

Li, Tiecheng, 0P, 17, 18

Li, Wei, 3R

Li, Xiao-long, 0Q

Li, Xin, 1M, 1R, 3W

Li, Xinhang, 0H

Li, Yan, 1C

Li, Zhengfen, 2T

Li, Zhenggang, 1F

Li, Zheng-lin, 0N

Liang, Dong, 26

Liang, Lingliang, 1Q

Liang, Qianqian, 27

Lin, Fangsheng, 0P, 17, 2F

Lin, Guan-yu, 2C

Lin, Yandong, 13

Liu, Bingqian, 34, 37

Liu, Dingquan, 2J

Liu, En-chao, 1M, 3W

Liu, Feng, 0K

Liu, Guodong, 0D

Liu, H., 2P

Liu, Hao, 3I

Liu, Hui, 2U

Liu, Jian, 2U

Liu, Jianguo, 0C

Liu, Jie, 0X, 3K

Liu, Mingyao, 25

Liu, Pengfei, 28

Liu, Qinpeng, 0F

Liu, Sheng, 0O

Liu, Shijie, 3M

Liu, Wende, 1J

Liu, Wenli, 1D, 2E

Liu, Wenqing, 2R

Liu, Wenwen, 0Y

Liu, Xianxuan, 24

Liu, Xu, 21, 3H

Liu, Ying, 0T

Liu, Yong, 21, 3H

Liu, Yunyan, 0J

Liu, Yuqing, 0E

Liu, Zhi-shen, 0Q

Liu, Zong-kai, 3U

Long, Li, 06

Lu, Jinfeng, 0A

Lu, Jun, 0X

Lu, Xin, 0T

Luo, Hong, 32

Luo, Jialin, 1Y

Lv, Qian-qian, 14

Lv, Qinghua, 2A

Lv, Xiao-jing, 2W

Lv, Xuliang, 2Y

Ma, Hua, 1N

Ma, Le, 34, 37

Ma, Lin, 2X

Ma, Qisheng, 27

Ma, Shuqing, 1L

Ma, Xiao, 3M

Ma, Xiaofeng, 2J

Ma, Yong hui, 05

Ma, Yurong, 1N

Meng, Fangang, 3A

Miao, Changyun, 0I

Mo, Qingkai, 0U

Mou, Kebing, 1Z

Ni, Li, 2V

Ni, Xuxiang, 20

Ni, Zuotao, 0Q

Nie, Jin-song, 2G

Niu, Cong, 1L

Niu, Sen, 3J

Ou, Yiwen, 0L

Pan, Jin, 2S

Pan, Junjie, 0M

Pan, Ming, 3T

Pan, Rong, 2S

Pan, Wang, 3C

Pan, Xiao, 2O

Peng, Gang, 01

Peng, Runwu, 2S

Peng, Te, 1L

Qian, Weixian, 2N

Qian, Yi, 14

Qian, Yunsheng, 2V

Qiao, Dan, 2M

Qin, Shiqiao, 01

Qiu, Gang-gang, 1R, 3W

Qu, Dong-sheng, 1I

Qu, Weidong, 19

Qu, Xinghua, 22

Qu, Yang, 35

Ren, G., 0V

Ren, Huan, 1N

Ren, Mingjun, 38

Ren, Zhong, 0D

Rong, Xianhui, 2Y

Shan, Mao, 11

Shang, Yiyuan, 2A

Shangguan, Hongyuan, 06

Shao, Jianda, 3M

Shao, Li, 2G, 2L

Shao, Shuangyun, 34, 37

Shen, Lu, 1Y

Shen, Weimin, 1A

Shen, Yu, 1F

Shen, Zhengsheng, 0W

Shen, Ziqi, 0I

Shi, Jia-ming, 3I

Shi, Jiulin, 3F

Shi, Kaixing, 3F

Shi, Leibing, 17

Shi, Liang, 1K, 1P

Shi, Yarong, 3N

Shi, Yushu, 3R

Shi, Zhendong, 1N

Song, Junling, 10

Song, Ya-jun, 0Z

Song, Ying, 2B

Su, Yong, 03

Sun, Xiao-quan, 2G

Tan, Yuegang, 29

Tang, Zhixiang, 2S

Tao, Tingting, 0Y

Tian, Jinshou, 1Q

Tong, Yilin, 3X

Wan, Minjie, 2N

Wang, Bochen, 3L

Wang, Chunyong, 08

Wang, Danli, 0E

Wang, Duhu, 2D

Wang, Fuyin, 32

Wang, G., 0V

Wang, Guang-yu, 10, 11

Wang, Hequn, 3R

Wang, Hongyuan, 3B

Wang, Jia-chun, 3I

Wang, Jie, 0R, 1B

Wang, Jun, 0B, 3U

Wang, Junhua, 15

Wang, Kuanliang, 31

Wang, Lin-Yuan, 3S

Wang, Li-qiang, 0N

Wang, Ming-dong, 1I

Wang, Mingjun, 3E

Wang, Ning, 1G

Wang, P., 0V

Wang, Peisi, 3G

Wang, Qi-chao, 3I

Wang, Qingquan, 1Z

Wang, Ran, 1G, 3G

Wang, Shanshan, 1E

Wang, Shunyan, 3B

Wang, Tao, 1Q

Wang, Xingshu, 0B

Wang, Xinqiu, 33

Wang, Xuemin, 1X

Wang, Y., 0V

Wang, Ya-fu, 2L

Wang, Yibo, 02

Wang, Yongtian, 1E

Wang, You, 3B

Wang, Yu, 20

Wang, Zhe, 3L, 3V

Wang, Zhenye, 0H

Wei, Gongxiang, 0J

Wei, Haoyun, 1C

Wei, Peng, 2I

Wei, Wei, 2O, 3W

Wei, Wenjian, 32

Wen, Hongqiao, 0O

Wen, Qiao, 2E

Wen, Shuai, 0M

Wen, Tao, 2E

Weng, Chun-sheng, 2K, 2O, 2W

Wu, Dong-sheng, 0X

Wu, Guanghua, 0R

Wu, Hong, 0W

Wu, Qipeng, 08

Wu, Shengli, 1Q

Wu, Tengfei, 1H, 1T

Wu, Yan, 09

Wu, Ye, 04

Wu, Yirong, 1G, 3G

Wu, Yun-long, 2G, 2L

Xi, Xiaoqi, 3D

Xia, Ji, 32

Xia, Junwen, 18

Xia, Ming, 0P, 17, 18, 2F

Xiao, Hong, 1B

Xiao, Tiqiao, 0J

Xiao, Xue, 09

Xie, Xinhua, 26

Xin, Jia, 36

Xin, Ming-yuan, 10

Xiong, Hanwei, 3T

Xiong, Hao, 0B

Xiong, J. J., 2H

Xiong, Shuidong, 1L, 32

Xiong, Zhao, 1X

Xu, Chenxi, 3T

Xu, Dian, 2C

Xu, Jun, 3T

Xu, Min, 15, 1B, 3Y

Xu, Nan, 13

Xu, Peng, 0N

Xu, Shan, 0I

Xu, Shike, 2D

Xu, Shilong, 1K

Xu, Weidong, 35

Xu, Wenhai, 27

Xu, Xiaoyi, 20

Xu, Xueyang, 3Y

Xu, Yameng, 1U

Xu, Yuan-nan, 0Z

Xue, Liangping, 3B

Xue, Shuai, 0A

Xue, Zi, 23, 2M

Xun, Li-na, 3W

Yan, Bin, 3D, 3S

Yan, Huimin, 1W, 20, 30

Yan, Jing, 1M, 1R

Yan, Xiugang, 0R

Yan, Yang, 3K

Yan, Yining, 0U

Yang, Deshan, 27

Yang, Hang, 01

Yang, Hui, 02, 09

Yang, Jian-lu, 2K, 2O

Yang, Jin-bao, 0Z

Yang, Juntang, 35

Yang, Lijie, 1X

Yang, Peng, 0G

Yang, Shu-wei, 1O

Yang, Tan, 2B

Yang, Wei, 1Y

Yang, Xiaoyu, 3H

Yang, Xinpan, 0E

Yang, Yangyang, 32

Yang, Yi, 1N

Yang, Zhi hui, 05

Yao, Dapeng, 0M

Yao, Li-bin, 2T

Ye, Jiesong, 09

Ye, Manping, 3N

Ye, Qiong, 2V

Yi, Shihe, 16, 1V

Yin, Dejin, 0P, 17, 18

Ying, Jia-ju, 0X

You, Ku, 2R

Yu, Dakuan, 0F

Yu, Fei, 3K

Yu, Lei, 1K, 1P, 2C

Yu, Xilong, 31

Yu, Yanzhong, 06

Yu, Yingjie, 1Z

Yu, Yu-xiang, 2C

Yu, Zhaoxiang, 29

Yuan, Quan, 1N

Yuan, Xueguang, 24

Yue, Guo, 36

Yue, Kang, 0E

Zeng, Hao, 0Y

Zeng, Hui, 31

Zeng, Lijiang, 3Q

Zhai, Wen-chao, 3A, 3W

Zhai, Zhongsheng, 2A

Zhan, Cheng, 1E

Zhang, Bao-zhou, 2U

Zhang, Bin, 1S, 28

Zhang, Chen, 39

Zhang, Cheng, 0I

Zhang, Dong, 18

Zhang, Dongyang, 26

Zhang, Hanming, 3D

Zhang, Jicun, 2T

Zhang, Ji-kui, 3I

Zhang, Jiyan, 1D

Zhang, Juan, 38

Zhang, Keshu, 1G, 3G

Zhang, Lin, 1N. 21

Zhang, Meng, 3A

Zhang, P., 2P

Zhang, Qingchuan, 03

Zhang, Quan, 1R, 3W

Zhang, Quan-bing, 14

Zhang, Rong, 1U

Zhang, Shaohua, 31

Zhang, Shuqin, 0R

Zhang, Tao, 0U, 1X

Zhang, Tao, 12

Zhang, Tianshu, 0C

Zhang, Tongyi, 2X

Zhang, W., 0V

Zhang, Wang, 27

Zhang, Wei, 3B

Zhang, Weiwei, 3F

Zhang, Wen, 02

Zhang, Wenjie, 1L

Zhang, Wenjing, 0G

Zhang, Wen-tao, 2B

Zhang, Wenwen, 2Q

Zhang, Xiangchao, 1B, 3Y

Zhang, Xiangqian, 26

Zhang, Xiaolei, 1B

Zhang, Xiao-ying, 2U

Zhang, Xiuda, 1W, 30

Zhang, Xueao, 01

Zhang, Yangan, 24

Zhang, Yan-na, 1M, 3W

Zhang, Yan-song, 0Z

Zhang, Yujun, 2R

Zhang, Zhigang, 3M

Zhang, Zhijian, 25

Zhang, Zhipeng, 2Z

Zhang, Zhiwei, 0G

Zhao, Chang-Ming, 0N

Zhao, Chunbo, 1H, 1T

Zhao, Da-peng, 3I

Zhao, Junfa, 0I

Zhao, Nan-xiang, 1P

Zhao, Rong, 2N

Zhao, Wei-qiang, 2U

Zhao, Xing, 38

Zhao, Xuesong, 09

Zhao, Ye, 3V

Zhao, Yuan-Yuan, 3O

Zhao, Zhen-Sheng, 3O

Zheng, Fanglan, 21, 3H

Zheng, Leilei, 2I

Zheng, Mei-Ling, 3O

Zheng, Xiao-bing, 1M, 1R, 3A, 3W

Zhong, Shengyou, 2T

Zhou, Ben-mou, 3U

Zhou, Ciming, 0L

Zhou, Hengyan, 3Q

Zhou, Jiankang, 1A

Zhou, Jie, 3B

Zhou, Ketao, 2S

Zhou, L. W., 2P

Zhou, Liqiu, 38

Zhou, Sheng, 2J

Zhou, Tian, 1C

Zhou, Weihu, 0R

Zhu, Feng, 3C

Zhu, Jing, 0B

Zhu, Qi, 1F

Zhu, Qi-Hai, 0N

Zhu, R., 0V

Zhu, Xiang, 0G

Zhu, Xiuqing, 0E

Zhu, Zhendong, 3R

Zong, Junjun, 09

Zou, Mei, 2T

Conference Committees

Conference Chairs

  • Sen Han, University of Shanghai for Science and Technology (China)

  • Virendra N. Mahajan, University of Arizona (United States)

  • Jiubin Tan, Harbin Institute of Technology (China)

Organizing Committee

  • Qing Ran, National Institute of Measurement and Testing Technology (China)

  • Zuobin Wang, Changchun University of Science and Technology (China)

  • Yongjun Xie, Xi'an Institute of Optics and Fine Mechanics (China)

Program Committee

  • Yingjie Yu, Shanghai University (China)

  • Jianqiang Zhu, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics (China)

Introduction

We had the great honor of organizing the International Symposium on Optical Measurement Technology and Instrumentation. It was truly a great pleasure for us to greet the more than 1000 participants from many different countries who attended the symposium. We firmly believe the symposium will become an important international event in the field of optical technology.

The International Symposium on Optical Measurement Technology and Instrumentation was sponsored by the Chinese Society for Optical Engineering and China High-tech Industrialization Association (CHIA), organized by Chinese Society for Optical Engineering (CSOE), Photo-electronic Technology Committee, Chinese Society of Astronautics, Photo-electronic Industrialization Committee, CHIA, and Department of Cooperation and Coordination for Industry, Academe, and Research, CHIA.

The purpose of the symposium is to provide a forum for the participants to report and review the innovative ideas and up-to-date progress and developments, and discuss the novel approaches to application in the optical field. It is sincerely hoped that the research and development in optical field will be promoted, and the international cooperation sharing the common interest will be enhanced.

On behalf of other co-chairmen, and the Organization Committee, we would like to heartily thank our sponsors and cooperating organizers for all they have done for the symposium. Thanks also to all the authors for their contributions to the proceedings, to all of the participants and friends for their interest and efforts in helping us to make the symposium possible, to the Program Committee for their effective work and valuable advice, especially the Secretariat, and to the SPIE staff for their tireless efforts and outstanding service in preparing and publishing the proceedings.

Sen Han

Jiubin Tan

© (2016) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
} "Front Matter: Volume 10155", Proc. SPIE 10155, Optical Measurement Technology and Instrumentation, 101553Z (29 November 2016); doi: 10.1117/12.2264639; https://doi.org/10.1117/12.2264639
PROCEEDINGS
20 PAGES


SHARE
Back to Top