15 December 2016 Front Matter: Volume 10157
Proceedings Volume 10157, Infrared Technology and Applications, and Robot Sensing and Advanced Control; 1015701 (2016) https://doi.org/10.1117/12.2264729
Event: International Symposium on Optoelectronic Technology and Application 2016, 2016, Beijing, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 10157, including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, Introduction (if any), and Conference Committee listing.

The papers in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. Additional papers and presentation recordings may be available online in the SPIE Digital Library at SPIEDigitalLibrary.org.

The papers reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from these proceedings:

Author(s), “Title of Paper,” in Infrared Technology and Applications, and Robot Sensing and Advanced Control, edited by Haimei Gong, Aiguo Song, Proceedings of SPIE Vol. 10157 (SPIE, Bellingham, WA, 2016) Seven-digit Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISSN: 1996-756X (electronic)

ISBN: 9781510607729

ISBN: 9781510607736 (electronic)

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time) · Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2016, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/16/$18.00.

Printed in China.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00005_psisdg10157_1015701_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online and print versions of the publication. SPIE uses a seven-digit CID article numbering system structured as follows:

 • The first five digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc. The CID Number appears on each page of the manuscript.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the six-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first four digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B…0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

An, Ran, 09

An, Ying, 31

Bai, Lian-fa, 1N, 2U

Bai, Zhuoyu, 2N

Bao, Ri M., 2E

Bao, Xingdong, 0D, 0K

Bloembergen, Pieter, 30

Bu, Fan, 2M

Cai, Huiying, 1W

Cao, Ercong, 2I

Cao, Xiuhan, 2J

Chai, Zhi, 1C

Chao, Meng, 02

Chen, Chen, 10, 2Z

Chen, Dingbo, 2O

Chen, Gang, 3B

Chen, Jianxin, 3K

Chen, Jun, 2A

Chen, Qian, 2I

Chen, Shaolong, 1K

Chen, Xuan, 2H

Chen, Yan, 0I

Chen, Yanping, 3H

Chen, Yisha, 3H

Chen, Yiyu, 3L

Chen, Zhao-Quan, 03

Cheng, Guimei, 0Z

Cheng, Kuanhong, 36, 37

Cui, Guangzhen, 35

Cui, Hongliang, 0H

Cui, Shan-shan, 1R

Cui, Yurong, 3K

Dai, Meng-yan, 24

Deng, Tong-ye, 1Z

Di, Si, 1T

Ding, Nan, 2U

Ding, Ruijun, 3L

Ding, Ye, 0E

Dong, Jingjing, 0I

Dong, Wei, 30

Dong, Wenfei, 0I

Dong, Yan-bing, 04, 0D, 0J, 0K

Du, B. Y., 0B

Du, Chunlei, 0H

Du, Zhenhui, 2J, 2K, 2T, 31

Duan, Zhentao, 2Q

Fan, Xiangsuo, 2S

Fang, Guo-feng, 24

Feng, Bin, 2R

Feng, Yun-song, 1G

Fu, Dong, 0R

Fu, Dong-mei, 0E, 0F

Fu, Li, 0M

Fu, Xi-quan, 0Y

Fu, Yan, 03

Gai, Shasha, 0W

Gao, Hong, 2J

Gao, Jiao-bo, 1M, 1Q, 2W, 3P

Gao, Jin, 2G, 34

Gao, Mei-Jing, 2F

Gao, Pei-pei, 3O

Gao, Shaobo, 2Q

Gao, Yanwei, 10, 2Z

Gao, Yongmin, 0X

Gao, Yushan, 18

Geng, Dongfeng, 16

Gong, Haimei, 1P

Gou, Jun, 1I

Gu, Guohua, 2G, 2I, 34

Guo, Hongwei, 25

Guo, Jie, 3F

Guo, Lin-Da, 0S

Guo, Pei, 0A

Guo, Shuai, 2E

Han, Jing, 1N

Han, Pei, 09

Han, Ye-Xing, 2B

Han, Zhi-Gang, 0S

Hao, Yingming, 1W, 33

He, Chungui, 10, 2Z

He, Li, 3K, 3L

He, Wei, 2D

He, Ying, 10, 2Z

He, Yinghong, 2M

He, Yingjie, 15

He, Yulong, 3A

Hou, Junjie, 0L, 2V

Hou, Xinglin, 3G

Hou, Zhijin, 0M

Hou, Zuoxun, 09

Hu, Bingliang, 2N

Hu, Haihe, 0Q, 0V

Hu, Jianghua, 35

Hu, Qing-ping, 17, 22

Hu, Qiuping, 0U

Hu, Xiaobin, 0R

Hu, Xiaobo, 2I

Hu, Xiaoning, 3L

Hu, Yu, 1M, 1Q, 2W

Huang, Daoping, 1T

Huang, Haochong, 1U

Huang, Jie, 2O

Huang, Meili, 1M

Huang, Wei, 05

Huang, Yu, 13

Huang, Zhen, 0L, 2V

Huang, Zhoudi, 21

Hui, Dandan, 3C

Huo, Yi, 0Q, 0V

Ji, Ming, 14

Ji, Peng, 1J, 1S

Ji, Xiaoli, 1P

Jia, Tao, 14

Jian, Chaochao, 35

Jiang, Guangwen, 1O

Jiang, Lun, 32

Jiang, Peng, 1F

Jiang, Yadong, 1I

Jie, Guo, 2B

Jie, Xu, 2F

Jin, Chen, 13

Jin, Fang-yuan, 2H

Jin, Jian, 1T

Jin, Libing, 29

Jin, Wei, 1G

Jin, Xing, 11, 1Z

Jing, Peng, 02

Kou, Linlai, 08

Kou, Renke, 1B

Kou, Wei, 2H

Kuang, Wenqing, 0Q, 0V

Lei, Hao, 0X

Lei, Lihua, 20, 2C

Leng, Haibing, 2N

Li, Bin, 0U, 0X

Li, Bin, 1U

Li, Chaowei, 2G, 34

Li, Chenxi, 1X

Li, Fu, 2M

Li, Hao, 3B

Li, Hong-guang, 14

Li, Hua-gao, 0A

Li, Huan, 1A

Li, Huijun, 1J

Li, Jianjun, 1M

Li, Jinping, 15

Li, Jinyi, 2J, 2K, 2T, 31

Li, Jun-na, 1Q

Li, Junnan, 1M

Li, Ke, 1F

Li, Kun, 0T

Li, Lijuan, 0N

Li, Meihui, 19

Li, Mo, 3B

Li, Ping, 0A

Li, Qi, 1R

Li, Quan, 2Q

Li, Renhao, 08

Li, Rui-zhi, 0A

Li, Xia, 0J

Li, Xiang, 3E

Li, Xue, 1P

Li, Yi, 0A

Li, Yicui, 2X, 2Y

Li, Yufeng, 2D

Li, Yujian, 0Q, 0V

Liang, Yonghui, 3A

Liao, Naiman, 08

Lin, Hong, 30

Lin, Huizu, 2Q

Ling, Long, 1H

Ling, Yong-shun, 1E

Liu, Biao, 0U

Liu, Chao, 17, 22

Liu, Cuiling, 0I

Liu, Dongyang, 2P

Liu, Fang, 2W, 3P

Liu, Feng, 3O

Liu, Gang, 0X

Liu, Guohua, 10, 2Z

Liu, Hongyan, 06

Liu, Jiahang, 0C

Liu, Jiahui, 2D

Liu, Jiaqi, 06

Liu, Jin, 3A

Liu, Jun-yu, 04

Liu, Ke, 0N

Liu, Lin, 2K

Liu, Qing-hai, 24

Liu, Qinglong, 3P

Liu, Weitao, 2Q

Liu, Wenqing, 10, 2Z

Liu, Xiang-cui, 24

Liu, Xin, 06

Liu, Xingxin, 1H

Liu, Yong, 0G

Liu, Yongqiang, 3P

Liu, Yu, 3F

Liu, Yueyue, 1T

Liu, Yunpeng, 1X, 2X

Long, Fei, 0A

Lü, Chengxu, 0W

Lu, Rongrong, 1W

Lu, Shengfang, 23

Lu, Yibing, 10, 2Z

Lu, Yuan, 1E

Lu, Zhengxiong, 0M

Luo, Chunlin, 08

Luo, Duan, 3C

Luo, Gang, 31

Luo, Haibo, 3D, 3G

Luo, Min, 0W

Luo, Shikui, 0Z

Lv, Juan, 2M

Lv, Yanqiu, 0M, 3B

Ma, Jing, 0J, 0K, 27

Ma, Jun, 2P

Ma, Xiaolong, 2M

Mao, Hongxia, 0D, 0K, 27

Mao, Hongyan, 0H

Mao, Ning-jie, 1N, 2U

Mi, Gaoyuan, 3P

Miao, Xin, 05

Mou, Wenchao, 1I

Nan, Guo, 23

Ni, Sen, 0F

Ou’yang, De-hua, 39

Pan, Gong-pei, 39

Pan, Ming, 3N

Pan, Yijie, 30

Pei, Jingyang, 1A

Peng, Pan, 3B

Peng, Zhenming, 12, 19

Ping, Sun, 13

Qi, Lin, 2Y

Qian, Kun, 36, 37, 38, 3I

Qian, Weixian, 2I

Qian, Ye, 2I

Qiao, Ya, 1E

Qin, Han-lin, 36, 37, 38, 31, 3J

Qin, Shiqiao, 18, 1O

Ren, Hui, 2E

Ren, Kan, 34

Rong, Lu, 1U

Rong, Sheng-hui, 36, 37, 38, 3J

Rong, Xiaolong, 0X

Shan, Rui, 3F

Shen, Shuang-yan, 11, 1Z

Shen, Zhenyi, 0L, 2V

Shi, Liu, 0C

Shi, Wei-dong, 24

Shi, Zelin, 1X

Si, Junjie, 0M

Song, Aiguo, 1J, 1S

Song, Fu-yin, 1E

Song, Guofeng, 0R

Song, Shang-zhen, 3I

Song, Yajun, 1C

Su, Xianjun, 16, 1D

Sui, Xiubao, 2G

Sun, Changhong, 3L

Sun, Dan, 2W

Sun, Jian-Zhao, 0G

Sun, Jinggong, 2P

Sun, Junhua, 1L

Sun, Ke-feng, 1M, 1Q

Sun, Qiuming, 2P

Sun, Shaoyuan, 0L, 2V

Tan, Ai-Ling, 2F

Tan, Shukun, 2X, 2Y

Tan, Wei, 3J

Tan, Wenfeng, 1O

Tang, Cong, 1E, 28

Tang, Hengjing, 1P

Tang, Huai-Wu, 2B

Tang, Mingjie, 0H

Tang, Shaofan, 1A, 29

Tang, Zili, 0U

Tao, Hui-feng, 1E, 28

Tian, Jinshou, 3C

Wan, Min, 1U

Wan, Minjie, 34

Wan, Xiaoyun, 20

Wang, An, 0G

Wang, Bing-jian, 38, 3I

Wang, Chao, 32

Wang, Dayong, 1U

Wang, Fang, 2E

Wang, Guowei, 3F

Wang, Haiyan, 1B

Wang, Haizhen, 1D

Wang, Hongqing, 2O

Wang, Huabin, 0H

Wang, Huijie, 3J

Wang, Huina, 3P

Wang, Huiquan, 2P

Wang, Jian, 1A

Wang, Jinchun, 0M

Wang, Jinhai, 2P

Wang, Jun, 1I

Wang, Jun, 1M

Wang, Li-hong, 39

Wang, Li-juan, 1N

Wang, Liwen, 16, 1D

Wang, Ruixue, 2T

Wang, Shuang, 2N

Wang, Shuang-Jie, 03

Wang, Sijiang, 0H

Wang, Songlin, 3P

Wang, Wei, 0M

Wang, Wenai, 13

Wang, Wenbo, 0R

Wang, Xiaoyang, 12

Wang, Xicheng, 2W

Wang, Xingshu, 18, 1O

Wang, Yu, 0X

Wang, Yunxin, 1U

Wei, Chunli, 26

Wei, Dongshan, 0H

Wei, Peng, 16, 1D

Wei, Xin, 0R

Wei, Zhenzhong, 21, 2L, 3M

Wen, Tao, 0S

Wu, Changcheng, 1J

Wu, Haiying, 0X

Wu, Jie, 0D, 27

Wu, Jingzhu, 0I

Wu, Kai-feng, 04

Wu, Wei-Long, 2F

Wu, Wenjun, 2O

Wu, Xueming, 1B

Wu, Yuanliang, 1C

Xia, Hong Y., 2E

Xia, Liangping, 0H

Xia, Ying-Wei, 0G

Xiang, Wei, 2R

Xiao, Junbo, 1C

Xiao, Yun, 05

Xiao, Zhongwen, 1L

Xie, Yijun, 13

Xie, Zhihua, 1F

Xin, Wen, 3L

Xing, Jing, 2L

Xing, Mailing, 1H

Xiong, Hanwei, 3N

Xiong, Ying, 1F

Xu, Baoshu, 2R

Xu, Chenxi, 3N

Xu, Jiajia, 3K

Xu, Jun, 3N

Xu, Junkai, 3C

Xu, Xiangyan, 3C

Xu, Xiaonong, 1J, 1S

Xu, Yingqiang, 3F

Xu, Yun, 0R

Xu, Zhicheng, 3K

Xu, Zhiyong, 2S

Xue, Congrui, 1P

Xue, Feng, 06

Xue, Ming, 2C

Xue, Mogen, 0O

Xue, Rongkun, 2D

Xue, Xiaojun, 05

Yan, Huangping, 3H

Yan, Renhuan, 1K

Yan, Xingtao, 2M

Yang, Chengzhang, 2G

Yang, Chongmin, 3P

Yang, Jinbao, 1C

Yang, Junbo, 2O

Yang, Juntang, 35

Yang, Li, 2H

Yang, Tao, 0E, 0F

Yang, Wang, 02

Yang, Wei-ping, 0P

Yang, Xiao, 2B

Yang, Xiaole, 1H

Yao, Junen, 23

Yao, Shilei, 0J

Yao, Zhi-Gang, 0S

Ye, Shan-Shan, 2B

Ye, Shu-qin, 39

Ye, Xin, 0P

Ye, Zhenhua, 3L

Yijun, Xie, 13

Yin, Shimin, 36, 3J

Yin, Songfeng, 28

Yong, Pei, 0Y

You, Kun, 10, 2Z

Yu, Xilong, 27

Yu, Zhi-Wei, 2B

Yuan, An-bo, 0A

Yuan, Zundong, 30

Yue, Peng, 0U

Zhang, Daijun, 3D, 3G

Zhang, Fang, 1M, 1Q, 2W

Zhang, Feifei, 2O

Zhang, Feng, 0P

Zhang, Guangjun, 21, 2L

Zhang, Hao, 1O

Zhang, Hongwei, 09

Zhang, Hua, 0U

Zhang, Huatao, 1S

Zhang, Jianfu, 3P

Zhang, Jian Jun, 2C

Zhang, Jianlin, 2S

Zhang, Jingjing, 2O

Zhang, Junchao, 3D

Zhang, Jun-jun, 0P

Zhang, Kai, 10, 2Z

Zhang, Lei, 1Q

Zhang, Lei, 20

Zhang, Limin, 33

Zhang, Ling, 1V

Zhang, Li-zhong, 32

Zhang, Long, 0G

Zhang, Ningyu, 1V

Zhang, Peng, 11, 1Z

Zhang, Ping, 12, 19

Zhang, Sanxi, 0U

Zhang, Shan, 3L

Zhang, Shengwei, 2R

Zhang, Shu-xin, 0P

Zhang, Tao, 25

Zhang, Tie, 1P

Zhang, Ting, 0Q, 0V

Zhang, Tingting, 14

Zhang, Tong, 24

Zhang, Xiangyue, 3D

Zhang, Xiao-Bing, 03

Zhang, Xiao-hui, 17, 22

Zhang, Xiaomin, 34

Zhang, Xiaonan, 15

Zhang, Yanjun, 2P

Zhang, Yi, 1N, 2U

Zhang, Yujun, 10, 2Z

Zhang, Yunhai, 05

Zhang, Zhao, 0G

Zhang, Zhaofan, 3B

Zhang, Zheng, 13

Zhang, Zhengyu, 2A

Zhang, Zhi-long, 0P

Zhao, Bo, 0W

Zhao, Chang-Ming, 0T

Zhao, Dong, 36, 37, 38, 3I, 3J

Zhao, Haitao, 0L, 2V

Zhao, Jing F., 2E

Zhao, Junqing, 1V

Zhao, Miyang, 14

Zhao, Xiaoli, 0O

Zhao, Yiyi, 2M

Zhao, Zeng-Liang, 0S

Zheng, Chao, 3M

Zheng, Kelin, 16, 1D

Zheng, Ya-wei, 1M, 1Q, 2W

Zheng, Yu, 2P

Zhou, Hui-xin, 36, 37, 38, 3I, 3J

Zhou, Ju, 20, 2C

Zhou, Peipei, 3G

Zhou, Pucheng, 0O

Zhou, Yi, 3K

Zhou, Ying, 1P

Zhu, Chen-guang, 39

Zhu, Feng, 1W, 33

Zhu, Min, 2A

Zhu, Qi-Hai, 0T

Zhu, Xijuan, 0J, 27

Zhu, Zheng, 0T

Zuo, Yingbo, 3H

Conference Committee

Conference Chairs

 • Haimei Gong, Shanghai Institute of Technical Physics (China)

 • Aiguo Song, Southeast University (China)

Conference Co-chairs

 • Mircea Guina, Tampere University of Technology (Finland)

 • Weiqi Jin, Beijing Institute of Technology (China)

 • Jin Lu, Tianjin Jinhang Institute of Technical Physics (China)

 • Zengguang Hou, Insititute of Automation (China)

 • Jidong Huang, California State University (United States)

Organizing Committee

 • Yanli Shi, Kunming Institute of Physics (China)

 • Lianfa Bai, Nanjing University of Science and Technology (China)

 • Xia Wang, Beijing Institute of Technology (China)

 • Yandong Tang, Shenyang Institute of Automation (China)

 • Qingshan Liu, Nanjing University of Information Science and Technology (China)

Program Committee

 • Weiping Yang, National University of Defense Technology (China)

 • Ying Zhang, Beijing Simulation Center (China)

 • Rongsheng Lu, Hefei University of Technology (China)

 • Zhaohui Zhang, University of Science and Technology, Beijing (China)

Introduction

We had the great honor of organizing the International Symposium on Infrared Technology and Application and the International Symposiums on Robot Sensing and Advanced Control. It was truly a great pleasure for us to greet more than 1,000 participants from many different countries attending these two symposia. We firmly believe the symposia will become important international events in the field of optical technology.

The International Symposium on Infrared Technology and Application and the International Symposium on Robot Sensing and Advanced Control were sponsored by Chinese Society for Optical Engineering and China High-tech Industrialization Association (CHIA), and organized by the Chinese Society for Optical Engineering (CSOE), the Photo-electronic Technology Committee, the Chinese Society of Astronautics, the Photo-electronic Industrialization Committee, CHIA, and the Department of Cooperation and Coordination for Industry, Academe and Research, CHIA.

The purpose of these two symposia was to provide a forum for the participants to report and review the innovative ideas and up-to-date progress and developments, discuss novel approaches to application in the optical field. It was sincerely hoped that the research and development in optical field would get promoted, and the international cooperation sharing the common interest would get enhanced.

On behalf of the other co-chairmen and the Organizing Committee of these two conferences, we would like to heartily thank for our sponsors and cooperating organizers for all they have done for the symposia. Thanks also to all the authors for their contributions to the Proceedings, to all of the participants and friends for their interest and efforts in helping us to make the symposia possible, to the Program Committee for their effective work and valuable advice– especially the Secretariat– and the editors at SPIE for their tireless effort and outstanding services in preparing the symposia and publishing the Proceedings.

Haimei Gong

Aiguo Song

© (2016) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
"Front Matter: Volume 10157", Proc. SPIE 10157, Infrared Technology and Applications, and Robot Sensing and Advanced Control, 1015701 (15 December 2016); doi: 10.1117/12.2264729; https://doi.org/10.1117/12.2264729
PROCEEDINGS
20 PAGES


SHARE
Back to Top