5 January 2017 Front Matter: Volume 10244
Proceedings Volume 10244, International Conference on Optoelectronics and Microelectronics Technology and Application; 1024401 (2017) https://doi.org/10.1117/12.2269869
Event: International Conference on Optoelectronics and Microelectronics Technology and Application, 2016, Shanghai, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 10244, including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, and Conference Committee listing.

The papers in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. Additional papers and presentation recordings may be available online in the SPIE Digital Library at SPIEDigitalLibrary.org.

The papers reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from these proceedings:

Author(s), “Title of Paper,” in International Conference on Optoelectronics and Microelectronics Technology and Application, edited by Yangyuan Wang, Guofan Jin, Proceedings of SPIE Vol. 10244 (SPIE, Bellingham, WA, 2017) Seven-digit Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISSN: 1996-756X (electronic)

ISBN: 9781510609891

ISBN: 9781510609907 (electronic)

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time) · Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2017, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/17/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00054_PSISDG10244_1024401_page_2_1.jpg

SPIEDigitalLibrary.org

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online and print versions of the publication. SPIE uses a seven-digit CID article numbering system structured as follows:

 • The first five digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc. The CID Number appears on each page of the manuscript.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the seven-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first five digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B…0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

Ao, Zhiguang, 1N

Bai, Bing, 05

Bai, Xibin, 0M

Bai, Xiuli, 1E

Cai, Hong, 0M

Cai, Jun, 1S

Cao, Bing, 26

Cao, Hai-Cheng, 1Y

Cao, Qingjie, 0Z

Chang, Huan, 09

Chen, Benyang, 04

Chen, De-ying, 0G

Chen, Dingbo, 1Z

Chen, Haiyan, 0W

Chen, Heming, 0B, 1E

Chen, Jiayang, 0D

Chen, Jing, 1P

Chen, Mo-ran, 0G

Chen, Xin, 29

Chen, Xinhua, 0F

Chen, Xinlin, 21

Chen, Xinwei, 0R

Chen, Yaqin, 25

Chen, Yongping, 0V

Chen, Yu-dan, 0P, 0S

Chen, Yuheng, 0F

Chen, Zhibin, 0H

Cheng, Qing, 1K

Chong, Xin, 0Q

Cui, Deyu, 1E

Cui, Shuhua, 10

Cui, Xiao-Jun, 13, 15

Cui, Xiaozhou, 09

Dai, Bo, 23

Dai, Yuxing, 02

Di, Huige, 03

Ding, Zhendong, 05

Dong, Ying, 24

Dong, Zhi-wei, 0G

Du, Haozheng, 1O

Fan, Rong-wei, 0G

Fang, Gaosheng, 0R

Fang, Hao, 13

Fang, Nian, 1G

Fang, Weikai, 0W

Fang, Zheng, 0L

Feng, Chen, 04

Feng, Gaoping, 1V

Feng, Haifeng, 0L

Feng, Jinfu, 1U

Feng, Lishuang, 1I

Feng, Yun-song, 0Y

Fu, Qiang, 03

Gan, Chaoqin, 04

Gan, Fuwan, 29

Gao, Lu, 1Q

Gao, Qiong, 05

Gao, Sitian, 1H

Gao, Songxin, 1X

Gao, Yang, 1W

Gao, Yongsheng, 1L

Gong, Enze, 2A

Gu, Huaxi, 0A

Guan, Feng, 0U, 19

Guan, Yifu, 0W

Guo, Fangmin, 14, 16, 17

Guo, Jian, 12

Guo, Jingshu, 20

Guo, Meng-meng, 0T

Guo, Ming, 0N

Guo, Shuai, 1R

Guo, Sujie, 1G

Guo, Xin, 1H

Guo, Yantao, 0A

Han, Hongwei, 0U, 19

Hao, Chenyang, 1F, 11

He, Chang-Feng, 0O

He, Shuting, 0L

Hong, Li-juan, 0J

Hong, Ruijin, 23

Hong, Yanji, 1V

Hu, Jiacheng, 1B

Hu, Jinpei, 26

Hu, Shaomin, 21

Hu, Xiaobin, 0C

Hua, Dengxin, 03

Hua, Dong, 27

Huang, Anping, 0D, 0E

Huang, Fuyu, 0P, 0S

Huang, Jie, 1Z

Huang, Lu, 1H

Huang, Ying, 1K

Huang, Yu, 0M

Huang, Zhaoming, 1G

Ikeda, Massao, 1X

Ji, Cheng, 0V

Ji, Ke, 0B

Ji, Tonghui, 06

Ji, Yiqun, 0F

Ji, Yufeng, 0W

Jia, Le, 1W

Jia, Lili, 1C, 1D

Jiang, Haihe, 0W

Jiang, Liwen, 25

Jiang, Lun, 07, 18

Jin, Guangyong, 0N

Jin, Junjie, 0D

Jin, Min, 0J

Jing, Chao, 0I

Kuang, Yawei, 1U

Lei, Jia, 09

Lei, Ping, 05

Lei, Qiang, 1W

Li, Gang, 0P

Li, Guo, 10

Li, Hongli, 1O

Li, Jian, 0C

Li, Jingnan, 1O

Li, Jin-ming, 0T

Li, Jun, 29

Li, Junlang, 28

Li, Jun-ru, 1W

Li, Junyu, 22

Li, Lei, 2A, 2B

Li, Man, 1S

Li, Ming, 0J

Li, Na, 18

Li, Nan, 25

Li, Peili, 1J

Li, Qi, 1H

Li, Shi, 1H

Li, Tong, 0C

Li, Wei, 1H

Li, Wenhua, 1F, 1I

Li, Wenxiu, 0E

Li, Xiao, 13, 15

Li, Xu-dong, 0G

Li, Yanlei, 0W

Li, Ying-chao, 07

Li, Yuan, 20

Li, Zengcheng, 1X

Li, Zhao, 03

Li, Zongyao, 26

Lin, Bencai, 1U

Lin, Jian, 0D

Lin, Lin, 1L

Lin, Rong, 1K

Liu, Changjiang, 08

Liu, Guo-qing, 0T

Liu, Hongyao, 25

Liu, Huan, 22

Liu, Huilan, 11

Liu, Jianping, 1X

Liu, Jiaqi, 1Q

Liu, Jie, 0S

Liu, Junhu, 10

Liu, Kunshan, 21

Liu, Lei, 1Y

Liu, Xianhong, 0H

Liu, Yujin, 24

Liu, Yushen, 1U

Liu, Zeguo, 1B

Liu, Zhuang, 07, 18

Lou, Lin, 10

Lu, Haidong, 16, 17

Lu, Xinchao, 25

Lu, Zeyuan, 0W

Luo, Bin, 0X

Luo, Hui, 21

Luo, Liang, 1B

Ma, Na, 05

Ma, Yi, 1X

Ma, Yu-fei, 0G

Ma, Yulong, 1U

Meng, Qingzhen, 0Z

Ni, Jiasheng, 12

Pan, Qi, 0K

Peng, Gangding, 12

Peng, Yunfeng, 06

Pi, Lei, 1H

Qi, Haifeng, 12

Qian, Ke-Yuan, 0O

Qin, Mengze, 0H

Qin, Peng, 1Q

Qiu, Chao, 29

Qu, Weidong, 05

Rao, Jionghui, 1A

Ren, Huaijin, 1X

Ruan, Xiukai, 02

Sang, Tian, 28

Shao, Zhenguang, 1U

Shen, Weimin, 0F

Sheng, Bin, 23

Sheng, Zhen, 29

Shi, Sichao, 1K

Shi, Yang, 2A

Shi, Yushu, 1H

Shi, Zaifeng, 0Z

Song, Guofeng, 0C, 1N

Song, Haisheng, 22

Song, Jie, 16

Song, Yangyang, 0X

Song, Zhiqiang, 12

Su, Da, 1K

Su, Donglin, 1P

Sun, Qian, 1X

Sun, Wenhui, 0R

Sun, Xuqing, 25

Sun, Yi, 1X

Tan, Xiaochao, 22

Tan, Yanhua, 02

Tan, Yong, 0N

Tang, Chun, 1X

Tang, Hong, 25

Tang, Jiang, 22

Tao, Junjie, 1C, 1D

Tian, Jiangxiao, 0I

Tian, Xin, 22

Wang, Bing, 05

Wang, Chang, 12

Wang, Chao, 07, 18

Wang, Chinhua, 26

Wang, Dapeng, 1V

Wang, Dayong, 1O

Wang, Fang, 1R

Wang, Fei, 1J

Wang, Guo-dong, 0T

Wang, Han-Feng, 0O

Wang, Hongzhong, 12

Wang, Jia-Chun, 1T

Wang, Jicheng, 28

Wang, Juanfeng, 05

Wang, Kai, 0R

Wang, Kun, 0A

Wang, Li, 03

Wang, Lutang, 1G

Wang, Miao, 26

Wang, Min, 10

Wang, MingDong, 1V

Wang, Qi, 23

Wang, Qian, 0L

Wang, Qi-Chao, 1T

Wang, Qiwei, 11

Wang, Rui, 28

Wang, Shangyue, 1Q

Wang, Wei, 16, 17

Wang, Weitao, 12

Wang, Xi, 24

Wang, Xiangru, 1S

Wang, Xiao, 13

Wang, Xiaohao, 24

Wang, Xu, 23

Wang, Yanfei, 0W

Wang, Ye, 1F, 1I

Wang, Yueke, 28

Wang, Yufeng, 03

Wang, Yunxin, 1O

Wang, Zheng-guo, 0G

Wang, Zijian, 1B

Wei, Xin, 0C

Wen, Aijun, 1L, 1Q

Wen, Linqiang, 1A

Wu, Aimin, 29

Wu, Guohua, 0X

Wu, Liang, 1S

Wu, Pengsheng, 0R

Wu, Wei, 2A, 2B

Wu, Wenjun, 1Z

Wu, Xiaomei, 0L

Wu, Zhiwei, 20

Xia, Yang, 25

Xiang, Shuiying, 1L

Xiao, Cheng, 0H

Xiao, Guangzong, 21

Xiao, Wenjian, 0H

Xiao, Zhisong, 0D, 0E

Xiong, Wei, 25

Xu, Chidong, 0W

Xu, Chun-mei, 0P, 0S

Xu, Enming, 1J

Xu, Hong, 1S

Xu, Ke, 26

Xu, Meng, 0A

Xu, Yu, 26

Xu, Yun, 0C, 1N

Yan, Jing, 1Q

Yang, Ao, 22

Yang, Chao, 1Y

Yang, Dengcai, 1O

Yang, Hui, 1X

Yang, Junbo, 1Z

Yang, Jupeng, 11

Yang, Kecheng, 22

Yang, Senlin, 0Q

Yang, Song, 26

Yang, Xifeng, 1U

Yang, Yan, 25

Yang, Yang, 0E

Yang, Yi, 2A, 2B

Yao, Suying, 0Z

Yao, Wenming, 1A

Yi, Fei, 22

Yin, Peng, 09

Yin, Xiaoli, 09

You, Kaiwen, 09

You, Ying, 1C, 1D

Yu, Dongsheng, 0W

Yu, Jia-Xin, 15

Yu, Song, 08

Yu, Xiaoshan, 0A

Yu, Xin, 0G

Yu, Zhi-Guo, 1Y

Yue, Bangshan, 0K

Zahid, Ali, 23

Zhang, B., 17

Zhang, Dawei, 23

Zhang, Debao, 1U

Zhang, Fang, 0S

Zhang, Hao, 0D, 0E

Zhang, Huixing, 1L

Zhang, Ji-kui, 1T

Zhang, Jingjing, 1Z

Zhang, Juan, 27

Zhang, Li-zhong, 18

Zhang, Peng, 0P

Zhang, Rui-huan, 0G

Zhang, S. H., 14

Zhang, Shu, 1H

Zhang, Shuai, 0P

Zhang, Song, 1L

Zhang, Teng-peng, 0J

Zhang, Wei, 0L

Zhang, Xiaohui, 0U, 19

Zhang, Xichan, 06

Zhang, Xuefeng, 1Q

Zhang, Yanxiu, 05

Zhang, Yaoju, 02

Zhang, Yichen, 08

Zhang, Yimo, 0I

Zhang, Zhanying, 0W

Zhang, Zijia, 0K

Zhang, Zuxing, 1J

Zhao, En, 26

Zhao, Li-Xia, 1Y

Zhao, Long, 0E

Zhao, Meina, 03

Zhao, Qiang, 1M

Zhao, Yanli, 20

Zhao, Yijia, 08

Zhen, Jian-wei, 0T

Zheng, Ziyong, 08

Zhong, Wei, 19

Zhong, Xin, 1O

Zhou, Bing, 0S

Zhou, Fei, 1J

Zhou, Jiankang, 0F

Zhou, Jianyu, 28

Zhou, Kun, 1X

Zhou, Ping, 0I

Zhou, Tao, 1O

Zhou, Zhili, 02

Zhu, Haiyong, 02

Zhu, Lvcheng, 04

Zhu, Shi-Chao, 1Y

Zhu, Xiaoqiang, 2B

Zhu, Zhendong, 1H

Zhuang, Yuyang, 0B

Conference Committees

Conference Chairs

 • Yangyuan Wang, Peking University (China)

 • Guofan Jin, Tsinghua University (China)

 • Songlin Zhuang, University of Shanghai for Science and Technology (China)

 • Junhao Chu, Shanghai Institute of Technical Physics (China)

 • Xi Wang, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology (China)

 • Yue Hao, Xidian University (China)

 • Yueguang Lv, Northern Institute of Electronic Equipment (China)

 • Shaohua Yu, Wuhan Research Institute of Posts and Telecommunications (China)

 • Wei Huang, Nanjing Tech University (China)

 • Ru Huang, Peking University (China)

Organizing Committee

 • Chongjin Xie, Alibaba Group (United States)

 • Yikai Su, Shanghai Jiao Tong University (China)

 • Chao Zhang, University of Wollongong (Australia)

 • Wei Lu, Shanghai Institute of Technical Physics (China)

 • Nanjian Wu, Institute of Semiconductors (China)

 • Donal Bradley, University of Oxford (United Kingdom)

 • Akihiko Yoshikawa, Chiba University (Japan)

 • Yi Luo, Tsinghua University (China)

 • Yoshiaki Nakano, The University of Tokyo (Japan)

 • Bo Shen, Peking University (China)

 • Xinqiang Wang, Peking University (China)

Program Committee

 • Yong Liu, University of Electronic Science and Technology of China (China)

 • Xinliang Zhang, Huazhong University of Science and Technology (China)

 • Lianshan Yan, Southwest Jiaotong University (China)

 • Xiangjun Xin, Beijing University of Posts and Telecommunications (China)

 • Jianjun Yu, Fudan University (China)

 • Zhaohui Li, Jinan University (China)

 • Li Pei, Beijing Jiaotong University (China)

 • Xueming Liu, Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics (China)

 • Yiping Wang, Shenzhen University (China)

 • Yanqing Lu, Nanjing University (China)

 • Baiou Guan, Jinan University (China)

 • Wanhua Zheng, Institute of Semiconductors (China)

 • Yanyun Wang, Shanghai University (China)

 • Ming Li, Institute of Semiconductors (China)

 • Xuetao Gan, Northwestern Polytechnical University (China)

 • Qianggao Hu, Accelink Technologies Company, Ltd.(China)

 • Min Qiu, Zhejiang University (China)

 • XiaocongYuan, Shenzhen University (China)

 • Wei Shi, Tianjin University (China)

 • Weiyang Huang, Hong Kong Baptist University (Hong Kong, China)

 • Qichun Zhang, Nanyang Technological University (Singapore)

 • Xuhui Zhu, South China University of Technology (China)

 • Yixin Zhao, Shanghai Jiao Tong University (China)

 • Haoli Zhang, Lanzhou University (China)

 • Qiang Zhao, Nanjing University of Posts and Telecommunications (China)

 • Hiroshi Fujioka, The University of Tokyo (Japan)

 • Shijie Xu, The University of Hong Kong (Hong Kong, China)

 • Jung Han, Yale University (United States)

 • Tao Wang, The University of Sheffield (United Kingdom)

 • Xuqiang Shen, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Japan)

 • Qixin Guo, Saga University (Japan)

 • Chih-Chung Yang, National Taiwan University (Taiwan, China)

 • HaoChung Kuo, National Chiao Tung University (China)

 • Jinming Li, Institute of Semiconductors (China)

 • Feng Yun, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Dezhen Shen, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics (China)

Introduction

We had the great honor of organizing the International Conference on Optoelectronics and Microelectronics Technology and Application 2016 (OMTA 2016). It was truly a great pleasure for us to greet more than 500 participants from many different countries attending the symposium. We firmly believe this symposium will become an important international event in the field of optical technology.

OMTA 2016 was sponsored by the Information and Electronic Engineering Faculty, Chinese Academy of Engineering National, Natural Science Foundation of China, Chinese Society for Optical Engineering, organized by Chinese Society for Optical Engineering (CSOE), Photoelectronic Technology Committee, Chinese Society of Astronautics (CSA), Science and Technology on Low-light-level Night Vision Laboratory, Science and Technology on Electro-Optical Information Security Control Laboratory.

The symposium is to provide a forum for the participants to report and review innovative ideas and up-to-date progress and developments and discuss novel approaches to applications in the optical field. We sincerely hope that research and development in optical fields will be promoted, and international cooperation sharing a common interest will be enhanced.

On behalf of the other chairs and co-chairs and the organization committee, we would like to heartily thank our sponsors and organizers for all they have done for the symposia. Thanks also to all the authors for their contributions to the proceedings, to all of the participants and friends for their interest and efforts in helping us to make the symposium possible, to the program committee for their effective work and valuable advice, especially the secretariat and the coordinators at SPIE for their tireless effort and outstanding services in preparing the symposium and publishing the proceedings.

Yangyuan Wang Guofan Jin

© (2017) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
} "Front Matter: Volume 10244", Proc. SPIE 10244, International Conference on Optoelectronics and Microelectronics Technology and Application, 1024401 (5 January 2017); doi: 10.1117/12.2269869; https://doi.org/10.1117/12.2269869
PROCEEDINGS
16 PAGES


SHARE
Back to Top