23 February 2017 Front Matter: Volume 10250
Proceedings Volume 10250, International Conference on Optical and Photonics Engineering (icOPEN 2016); 1025001 (2017) https://doi.org/10.1117/12.2269802
Event: Fourth International Conference on Optical and Photonics Engineering, 2016, Chengdu, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 10250, including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, Introduction (if any), and Conference Committee listing.

The papers in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. Additional papers and presentation recordings may be available online in the SPIE Digital Library at SPIEDigitalLibrary.org.

The papers reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from these proceedings:

Author(s), “Title of Paper,” in International Conference on Optical and Photonics Engineering (icOPEN 2016), edited by Anand Krishna Asundi, Proceedings of SPIE Vol. 10250 (SPIE, Bellingham, WA, 2017) Seven-digit Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISSN: 1996-756X (electronic)

ISBN: 9781510610019

ISBN: 9781510610026 (electronic)

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time) · Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2017, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/17/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00221_PSISDG10250_1025001_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online and print versions of the publication. SPIE uses a seven-digit CID article numbering system structured as follows:

 • The five digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc. The CID Number appears on each page of the manuscript.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the seven-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first four digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B…0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

Ai, Xiaochuan, 24, 33

An, Wei, 05

Asundi, Anand, 16

Bai, Bing, 0I

Bochkov, Ilya, 0V

Bochkov, Victor, 0V

Bu, Fan, 0T

Cai, Zewei, 2E, 2Z

Cao, Fen, 2B

Cao, Jing, 24, 33

Cao, Runyu, 1O

Cao, Yong, 1D

Chang, Meng, 15

Chao, Zhou, 20

Chen, Chao, 31

Chen, Guoqing, 0S

Chen, He, 0H

Chen, Jiabi, 2K

Chen, Jinbiao, 18

Chen, Mei, 2S

Chen, Qian, 0L, 16, 17, 1A, 1I, 1J, 1K, 1L, 1V, 2R

Chen, Shangwu, 2B

Chen, Shengyi, 2U

Chen, Siying, 0H

Chen, Xiang-ning, 0F

Chen, Xinlin, 09

Chen, Yi, 0J

Chen, Zonghui, 0N, 32

Cheng, Fang, 1F

Cheng, Xiang-zheng, 0I

Cheng, Zhengdong, 0J

Chua, Sing Yee, 1P

Da, Feipeng, 19

Da, Jian, 17

Dai, Huidong, 2R

Dai, Jie, 1H

Dai, Lei, 09

Deng, Hao, 1W, 1X, 20, 21, 22

Deng, Huan, 11

Ding, Junya, 1W, 1X, 20

Ding, Wenjuan, 29

Ding, Yu, 0Y

Ding, Zhongjun, 2D

Dong, Jianing, 0H

Doronin, Maxim, 1M

Dou, Jiantai, 04

Du, Libin, 31

Duan, Deng-Ping, 2O

Fan, Pengcheng, 2Y

Fan, Xiang, 0J

Fan, Zhenfang, 1T

Fang, Yuanyuan, 2G

Feng, Cheng, 1B

Feng, Shijie, 16

Feng, Ying, 1U

Feng, Zhenchao, 1V

Fu, Shao Wei, 1F

Fu, Sihua, 0U, 13

Fu, Tai, 2T

Gai, Shaoyan, 19

Gan, Shi-qi, 0F

Gao, Chao, 0C

Gao, Jin, 2R

Gao, Qiang, 2Y

Gao, Zhishan, 04, 07

Gong, Baoyu, 1H

Gong, Qiucheng, 1S

Gong, Xiaoqing, 28, 2A

Grachev, Evgeny, 0V

Gu, Guohua, 0L, 0M, 1V, 2R

Gu, Kang, 2H

Guo, Ning-bo, 0F

Guo, Ningqun, 1P

Guo, Pan, 0H

Gurov, Victor, 0V

Haghgoo, Esmail, 34

Han, Ping, 26

Han, Xiang, 09

Hao, Bojuan, 0E

He, Mei, 12, 2K

He, Weiji, 1V, 2R

He, Wenqi, 2I

Hong, Jong-Young, 06

Hou, Pengcheng, 0B

Hou, Xueqin, 0N, 32

Hu, Linjiang, 0G

Hu, Qingsheng, 0W

Hu, Sicong, 0G

Hu, Wenxin, 2W

Hu, Yan, 17, 1J

Hu, Zhengliang, 0Y

Huang, Gaoming, 25

Huang, Huijie, 1Z

Huang, Jiaoying, 0G

Huang, Qian, 2C

Huang, Renshuai, 0X

Huang, Wei, 08

Huang, Xiyan, 0K

Janyani, Vijay, 0Z

Ji, Ming, 2Y

Jia, Xin, 1G

Jiang, Guang-wen, 0U, 13

Jiang, Jin, 1D

Jiang, Wen-tao, 2Y

Jiang, Yong, 2X

Jiao, Lin 02

Jiao, Xuejun, 1D

Jin, Shilong, 09

Kemao, Qian, 19

Kitamura, Ryuta, 1N

Lee, Byoungho, 06

Lee, Byounghyo, 06

Lee, Chang-Kun, 06

Leong, Yong Shin, 1F

Li, Bang-Jian, 2O

Li, Bingpeng, 2F

Li, Chaowei, 2R

Li, Hui, 1J

Li, Jiaji, 1A, 1K, 1L

Li, Jingsong, 1W, 1X, 20

Li, Kui, 2M

Li, Liangchao, 2J, 2M

Li, Qinghong, 02

Li, Qiufeng, 2N

Li, Shengyong, 24, 33

Li, Tengfei, 0B

Li, Weili, 0X

Li, Xianxin, 31

Li, Xiaofeng, 0C

Li, Xiaoge, 10

Li, Xinxin, 1E

Li, Xiujian, 1U

Li, Yiming, 0C

Li, Yong, 18

Liang, Haodong, 0C

Liang, Zhenyu, 0J

Liao, Meihua, 2I

Lin, Jie, 1V

Lin, WuMei, 1G

Ling, Fang, 0X

Liu, Baohua, 2D

Liu, Dekun, 1H

Liu, Jian, 1B

Liu, Jing, 0O

Liu, Lihui, 2B

Liu, Likun, 1Q

Liu, Ningwu, 1W, 1X, 20

Liu, Qiaojun, 31

Liu, Quan, 26

Liu, Rong-mei, 2N

Liu, Xiaochun, 2U

Liu, Xiaoli, 10, 2E, 2Z

Liu, Xingjiong, 2R

Liu, Xingtao, 31

Liu, Xuefeng, 0Q

Liu, Zhonghua, 25

Long, Yin, 2B

Lu, Dajiang, 2I

Lu, Dan-feng, 27, 28, 2A

Lu, Guangfeng, 1T

Lu, Liang, 21, 22

Luo, Hui, 1T

Luo, Tao, 0P

Lv, Yang, 1B

Ma, Jun, 04

Ma, Xinghua, 1Z

Meng, Qinglong, 0X

Meng, Xiangqian, 31

Miao, Hong, 2W

Miao, Maoke, 0C

Mo, Ronghua, 2J

Monia, Najjar, 0Z

Ogihara, Shinji, 1N

Pan, Feng, 0N, 1O, 32

Pang, Lan, 2Y

Peng, Junzheng, 10

Peng, Runling, 12, 2K

Peng, Xiang, 10, 2E, 2I, 2Z

Popov, Alexander, 1M

Qi, Te, 0A

Qi, Zhi-mei, 27, 28, 2A

Qian, Yunsheng, 1B

Qin, Chuyue, 2C

Qin, Shiyin, 2L

Qin, Xiaodong, 0N, 32

Qiu, Lirong, 1Y

Qiu, Yuehong, 0T

Qu, Junle, 31

Radhouene, Massoudi, 0Z

Rao, Xuejun, 2G

Ren, Hui, 2P

Ren, Kan, 0L

Ren, Shuai, 2G

Ri, Shien, 1N, 2Q

Shao, Ming, 0I

Sharbati, Ali, 34

She, Yajun, 0P

Shen, Shanshan, 1V

Sheng, Weidong, 05

Shi, Bingqing, 26

Shi, Bowen, 15

Song, Fei, 2L

Song, Yansong, 0S

Sui, Xiubao, 0K

Sun, Aqian, 0R

Sun, Jiancha, 1X

Sun, Jiasong, 1I, 1K, 1L

Sun, Juan, 1W, 1X, 20

Sun, Li, 21

Sun, Xiangyi, 2T

Takashita, Yosuke, 1N

Tan, Ching Seong, 1P

Tan, Xiaolin, 0U, 13

Tang, Qijian, 2E, 2Z

Tao, Jianjun, 2B

Tao, Tianyang, 17, 1J

Tao, Wei, 1C

Tian, Ailing, 14

TIan, Pingchuan, 2B

Tian, Yujun, 14

Trubitsyn, Andrey, 0V

Tsuda, Hiroshi, 1N, 2Q

Tu, Yanshuai, 18

Wan, Xiumei, 27, 28, 2A

Wang, Chenchen, 21, 22

Wang, Chenxing, 19

Wang, Chuanyun, 2L

Wang, Chunhui, 14

Wang, Chunyang, 14

Wang, Dehui, 21, 22

Wang, Hongliang, 2D

Wang, Hui, 18

Wang, Huili, 2X

Wang, Huimin, 1H

Wang, Jian, 0B

Wang, Jianwei, 2X

Wang, Jingang, 22

Wang, Jingyu, 2G

Wang, Jinyuan, 2H

Wang, Jun, 2P

Wang, Jun-da, 0F

Wang, Kang, 2M

Wang, Li, 28, 2A

Wang, Miao, 0E

Wang, Qinghua, 1N, 2Q

Wang, Qiong-Hua, 11, 2P

Wang, Quan-Bao, 2O

Wang, Weijie, 0L

Wang, Xiangfen, 0G

Wang, Xiangxin, 2D

Wang, Xiaoguang, 1E

Wang, Xin, 1P

Wang, Yan, 1B

Wang, Yaxu, 2S

Wang, Yun, 1Y

Wang, Zeyong, 2C

Wang, Zhangjun, 31

Wei, Ji Feng, 1R

Wei, Lian, 1U

Wu, Hanyang, 05, 2V

Wu, Ronghua, 24, 25, 33

Wu, Shuang, 21

Wu, Xin, 0A

Wu, Zhoujie, 15

Xia, Min, 0P, 1H

Xiao, Guangzong, 09

Xiao, Suzhi, 1C

Xiao, Wen, 0N, 1O, 32

Xiao, Xiao, 0P

Xiong, Chen, 2W

Xiong, Jichuan, 0Q

Xu, Fenggang, 1D

Xu, Qiang, 0E

Xu, Zhiyong, 2H

Yan, Guanwei, 2U

Yan, Xingtao, 0S, 0T

Yan, Yiyun, 2R

Yang, Hanjun, 1D

Yang, Jianfeng, 0S

Yang, Jungang, 2V

Yang, Kecheng, 1H

Yang, Lizi, 1O, 29

Yang, Rusong, 1U

Yang, Yangyang, 0Y

Yang, Yuanyuan, 05

Yang, Zhongming, 04

Yang, Zongyuan, 0P

Yao, Dalei, 0T

Ye, Haishui, 07

Yin, Huan, 30

Yin, Yongkai, 2Z

Yin, Yu 03

Yu, Benli, 1E

Yu, Long, 1H

Yu, Yingjie, 0A, 10

Yu, Zhenhong, 03

Yuan, Qun, 04, 07

Yuan, Sheng, 0R

Yue, Jianming, 0R

Zamani, Mohammad, 34

Zeng, Jian, 05, 2V

Zeng, Zhi, 12

Zhang, Bin, 0B, 0X

Zhang, Bin, 1S

Zhang, Fang, 1Z

Zhang, Guangfeng, 0O

Zhang, Hong-bo, 0I

Zhang, Hongliang, 2U

Zhang, Jialin, 1A, 1L

Zhang, JianXue, 02

Zhang, Jumei, 2G

Zhang, Keli, 30

Zhang, Kepeng, 08

Zhang, Lei, 1W, 1X, 20

Zhang, Lei, 0I

Zhang, Long-Xia, 23

Zhang, Ming, 2W

Zhang, Ning, 0D

Zhang, Peng, 0R

Zhang, Qican, 15

Zhang, Rong-Zhu, 23, 2S

Zhang, Tao, 2J

Zhang, Xin, 1T

Zhang, Xingcheng, 2Y

Zhang, Xingxin, 08

Zhang, Yan, 2S

Zhang, Yani, 0E

Zhang, Yewei, 0M

Zhang, Yi, 2B

Zhang, Yinchao, 0H

Zhang, Yinfa, 2G

Zhang, Yingge, 14

Zhang, Yongchao, 30

Zhang, YongGang, 02

Zhang, Youbao, 1Z

Zhang, Yu, 2C

Zhang, Yunyao, 0D

Zhang, Yuzhen, 17, 1I, 1J

Zhang, Zhen, 1D

Zhao, Chao, 0U, 13

Zhao, Feng, 29

Zhao, Hui, 1C

Zhao, Jun, 0Q

Zhao, Wei, 0I

Zhao, Weiqian, 1Y

Zhao, Wu-Xiang, 11

Zhao, Xiangye, 1Y

Zhao, Ya, 0E

Zhao, Yao, 0K

Zhen, Shenglai, 1E

Zheng, Chao, 0W

Zhou, Beibei, 1V

Zhou, Dingfu, 0R

Zhou, Jian, 1S

Zhou, Junfeng, 21, 22

Zhou, Lijuan, 0Q

Zhou, Luyan, 0O

Zhou, Quan, 1U

Zhou, Xin, 0R

Zhu, Bin, 0J

Zhu, Dan, 07

Zhu, Jing, 1Z

Zhu, Jingping, 0D

Zhu, Jun, 30

Zhu, Ke, 1Y

Zhu, Lujia, 2N

Zhu, Xiao-Bing, 23

Zhuo, Jun, 1G

Zuo, Chao, 16, 17, 1A, 1I, 1J, 1K, 1L

Conference Committee

Conference General Chair

 • Anand Krishna Asundi, Nanyang Technological University (Singapore)

Conference Co-chairs

 • Qian Kemao, Nanyang Technological University (Singapore)

 • Wei Pan, Southwest Jiaotong University (China)

 • Qi Qiu, University of Electronic Science and Technology of China (China)

 • Qican Zhang, Sichuan University (China)

Honorary Chairs

 • Guo Fan Jin, Tsinghua University (China)

 • Xiaoping Wu, University of Science and Technology of China (China)

 • Weiguo Liu, Xi’an Technological University (China)

 • Yu Su Xian, Sichuan University (China)

International Advisory Boards

 • Huimin Xie, Tsinghua University (China)

 • Dario Ambrosini, Università degli Studi dell’Aquila (Italy)

 • Manuel Costa, Universidade do Minho (Portugal)

 • John McBride, University of Southampton (United Kingdom)

 • Yu-Lung Lo, National Cheng Kung University (Taiwan, China)

 • Sarun Sumriddetchkajorn, NECTEC (Thailand)

 • Chunyu Zhao, Arizona Optical Metrology LLC (United States)

 • Xiang Peng, Shenzhen University (China)

 • Ralf Bergmann, BIAS - Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH (Germany)

 • Ingrid Dewolf, IMEC (Belgium)

 • Wei Gao, Tohoku University (Japan)

 • Theodore V. Vorburger, National Institute of Standards and Technology (United States)

 • Fengzhou Fang, Tianjin University (China)

 • Seung-Woo Kim, KAIST (Korea, Republic of)

 • Xin Zhou, Sichuan University (China)

 • Fernando Mendoza Santoyo, CIO (Mexico)

 • Lianxiang Yang, Oakland University (United States)

 • James Wyant, Optical Sciences Center, The University of Arizona (United States)

 • Yingjie Yu, Shanghai University (China)

 • Hillar Aben, IOC (Estonia)

 • Malgorzata Kujawinska, Warsaw University of Technology (Poland)

 • Pramod Rastogi, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Switzerland)

 • Peter De Groot, Zygo (United States)

 • Leslie L. Deck, Zygo (United States)

 • David Payne, University of Southampton (United Kingdom)

 • Yukitoshi Otani, Utsonomiya University (Japan)

 • Zhenyu Jiang, South China University of Technology (China)

 • Yongjian Wan, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences (China)

 • Percival F. Almoro, University of the Philippines (Philippines)

 • Chao Zuo, Nanjing University of Science and Technology (China)

 • Qian Chen, Nanjing University of Science and Technology (China)

 • Henri Uranus, Universitas Pelita Harapan (Indonesia)

 • Ching Seong Tan, Multimedia University (Malaysia)

 • Qinghua Wang, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Japan)

 • Yu Fu, Nanyang Technological University (Singapore)

Introduction

The International Conference on Optical and Photonics Engineering (icOPEN) is the flagship event of the Optics and Photonics Society of Singapore. Since its inception in 2011, the conference has grown in leaps and bounds, so much so that this year, the conference has changed from a biannual event to annual event. The odd year event will still be held in Singapore alongside the MTA exhibition, which in 2017 has an Optics and Photonics Innovation Hub segment.

The conference during even years will be organized in different cities of China, starting this year with first of the series held in Chengdu, Sichuan. The cooperating organization, IACSIT Chengdu Office, which is based in Chengdu will manage this event and will be supported by technical experts from China and the region. In the inaugural event, the OPSS primarily took the lead in training the counterparts at IACSIT and local universities with technical and logistics matters.

The icOPEN 2016 was immediately successful with 140 participants from over seven countries presenting 5 keynote lectures, 13 plenary lectures, 4 invited lectures, and 56 poster papers. In addition, a student poster conference was organized and the students were asked to make a short presentation. There were four categories: Optical Metrology, Laser Technology, Image Processing and others. In each category, there were about 12 presentations and the four best papers were recognized. An overall winner was also selected along with two runner’s up with each receiving cash awards. I would like to thank the mentors of the SPIE chapters, Prof. Zhang Qican (Sichuan Chapter) and Prof. Zuo Chao (Nanjing University of Science and Technology) for organizing this event.

Overall, the conference was a great success and thanks go to all the plenary and invited speakers, the conference professional organizers, Chengdu Young Education Consultation Pte, Ltd., Sichuan Institute of Electronics, China, University of Electronic Science and Technology of China, Nanjing University of Science and Technology, China, Southwest Jiaotong University of China, and all the participants. We hope to see you at future icOPEN events in Singapore and China.

Anand Krishna Asundi

© (2017) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
} "Front Matter: Volume 10250", Proc. SPIE 10250, International Conference on Optical and Photonics Engineering (icOPEN 2016), 1025001 (23 February 2017); doi: 10.1117/12.2269802; https://doi.org/10.1117/12.2269802
PROCEEDINGS
18 PAGES


SHARE
Back to Top