22 August 2017 Front Matter: Volume 10452
Proceedings Volume 10452, 14th Conference on Education and Training in Optics and Photonics: ETOP 2017; 1045201 (2017) https://doi.org/10.1117/12.2285684
Event: 14th Conference on Education and Training in Optics and Photonics, ETOP 2017, 2017, Hangzhou, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 10452, including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, and Conference Committee listing.

The papers in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. Additional papers and presentation recordings may be available online in the SPIE Digital Library at SPIEDigitalLibrary.org.

The papers reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from these proceedings:

Author(s), “Title of Paper,” in 14th Conference on Education and Training in Optics and Photonics: ETOP 2017, edited by Xu Liu, Xi-Cheng Zhang, Proceedings of SPIE Vol. 10452 (SPIE, Bellingham, WA, 2017) Seven-digit Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISSN: 1996-756X (electronic)

ISBN: 9781510613812

ISBN: 9781510613829 (electronic)

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time) · Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2017 ICO, IEEE, OSA and SPIE

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/17/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00024_PSISDG10452_1045201_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online and print versions of the publication. SPIE uses a seven-digit CID article numbering system structured as follows:

 • The first five digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc. The CID Number appears on each page of the manuscript.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the seven-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first five digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume.

Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B…0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

Abedin, Kazi Monowar, 08

Adam, Aurèle, 3M

Adam, Jost, 1Q

Adams, Rhys, 2D, 2W

Adamson, Per, 0O

Aleshchenko, Yury A., 26

Alexander, Alonzo B., 05

Alexeev, Ilya, 0B

Ali, R., 0L

Ammar, A., 18

Andreeva, Natalia, 6I

Aramburu, Ibon, 4E

Arregui, L., 16

Arrue, J., 49

Ashraf, I., 0L

Ayesta, I., 49

Bai, Chunhe, 4T

Bai, Zijun, 31

Bakholdin, Alexey, 1S, 4A

Beliaeva, Alina S., 4D

Berger, Andrew J., 2N

Bi, Weihong, 4L, 6B, 6E

Bigelow, Nicholas P., 1O

Bougrov, Vladislav, 4A

Bowles, T. A., 3K

Brady, K. P., 3K

Butova, Daria V., 4D

Buyanovskaya, Elizaveta, 3H

Cai, Huaiyu, 4V

Cai, Peijun, 0W

Cai, Xuemei, 2F

Cao, Binfang, 4O, 52

Cao, Danhua, 2Y

Cao, Yang, 2F

Cao, Yiping, 6P

Carpenter, Amy, 1B

Carpenter, Logan, 1B

Cen, Zhaofeng, 0M, 0Q, 5G

Chen, Aiping, 4X

Chen, Daqing, 40

Chen, Guoqing, 4W

Chen, Hai-bin, 5O

Chen, Jingjing, 4G

Chen, Lawrence R., 2W

Chen, Shuyan, 6G

Chen, Wenjing, 6P

Chen, Xiaodong, 4V

Chen, Yanru, 5K

Chen, Yongxiang, 3A

Chen, Yu, 3Y

Chen, Zhe, 4T

Chen, Zhenqiang, 4R

Chen, Zilun, 64

Cheng, Xiangai, 37, 5F, 64

Choong, Zhengyang, 4B

Choudhury, Debesh, 0Y

Choy, S. H., 41

Chu, Chen-Hsien, 3Q

Chuang, Chin-Jung, 1N

Cormier, Eric, 1Z

Cui, Sheng, 2Z

Cui, Tingwei, 57

Cui, Yutong, 1V

Dai, Xiang, 3F

D’Alessandris, Paul D., 1O

Danner, Aaron J., 0J

Dantcaranov, Ruslan, 48

Deng, Qiansong, 5Q

DeVore, Peter T. S., 1Q

Di, Hongwei, 4R, 4T

Dong, Liquan, 10

Dong, Qian-min, 6K

Dong, Yan-yan, 6K

Donko, Andrei L., 07

Donnelly, Judith F., 09

Donnelly, Matthew J., 09

Donnelly, Stephanie, 09

Du, Jihe, 4J

Duan, Chengfang, 0T

Duan, Cunli, 5E

Dvořák, F., 0G

Eastman, Clarke K., 1H

Egorov, Vladimir, 3H

Eilenberger, Falk, 28

Ekimenkova, Alisa, 1S

Ezhova, Kseniia, 1S, 4A

Fan, Changjiang, 4F

Fan, Yansong, 0A

Fei, Lanlan, 35

Feng, Jie, 47

Feng, Xiao-hua, 4N

Fu, Guangwei, 4L, 6B, 6E

Fu, Sihua, 43

Fu, Xinghu, 4L, 6B, 6E

Fu, Xiuhua, 3X

Fu, Yuegang, 1Y

Fu, Yun, 3D

Fuhrmann, Thomas, 25, 27

Gao, En-duo, 4N

Gao, Jinkai, 6H

Gao, Lei, 40

Gao, Ling-Ling, 5A

Gao, Ming, 5O

Gao, Minhao, 0A

Gao, Shumei, 4W

Garshin, Aleksei, 1S

Ge, Baozhen, 29

Geiss, Reinhard, 28

Geng, Meihua, 37

Geng, Tao, 5T, 6D, 6G

Ghalila, H., 18

Gilchrist, Pamela O., 05, 3K

Gillis, Kendra, 1B

Gleim, Artur, 3H

Gong, Dawei, 3F

Gong, Hua-ping, 6C, 6K

Grable, L. L., 3K

Großmann, Jürgen, 06

Gu, Dawei, 4X

Gu, Jihua, 1M, 40, 44, 45

Guo, Chu Cai, 0N, 2L

Guo, Jierong, 4O

Guo, Shijun, 4C

Gwamuri, J., 2S

Han, Yanling, 33

Hao, Qun, 10, 1U

Harris, Wilson, 1B

Hasegawa, Makoto, 19

He, Xingdao, 6S

He, Youwu, 60, 62

Helgert, Christian, 28

Henz, Martin, 0J

Hu, Bin, 5C

Hu, Feng, 56

Hu, Haojun, 04, 0T, 42, 4M

Hu, Yao, 10, 1U

Hu, Zhangfang, 2F, 4U

Hu, Zheng-Da, 4W

Huang, Jie, 6K, 6N

Huang, Yifan, 10, 1U

Huang, YuJia, 0P

Huang, Zhangchao, 31

Hueso, R., 16

Illarramendi, María Asunciόn, 16, 49, 4E

Ismagilov, Azat, 6I

Ivanov, Vyacheslav, 48

Ivanova, Tatiana, 1S, 48

Jalali, Bahram, 1Q

Jantzen, Alexander, 07

Ji, Cheng, 4N

Ji, Feng, 4G

Ji, Yun Jing, 5U, 66, 6A, 6M

Jia, Hongzhi, 25, 4Q

Jiang, Cathy Y., 1Q

Jiang, Haili, 3C, 6U

Jiang, Hongying, 4X

Jiang, Lei, 4K

Jiang, Lingying, 5G

Jiang, Tian, 5F

Jiang, Wenjie, 0R

Jiang, Zhuqing, 1V

Jiang, Zongfu, 37

Jiao, Zheng, 5H

Jim, K. L., 41

Jin, Shang-zhong, 32

Jin, Wa, 6B

Jin, Yi, 5A

Jin, Yongxing, 6C

Jing, Xu-feng, 32

John, Pearl V., 07

Jones, S. Gregory, 6S

Kalinkina, Olga, 48

Kazadi Mukenga, B. Albert, 2U

Ke, Changjian, 2Z

Kochnev, Kirill A., 4D

Kolomoitcev, Vladimir S., 4D

Kong, Lingqin, 10

Konov, Vitaly I., 26

Kozhina, Anastasiia D., 4D

Kozlov, Sergei, 3H, 6I

Krivtcova, Renata S., 4D

Kuang, Xiulin, 1G

Kuzmina, Tatiana, 6I

Kyselák, M., 0G

Lahmar, S., 18

Lai, Jiancheng, 66, 6M

Lajevardipour, Alireza, 1R

Lakshminarayanan, V., 18

Lan, L., 4Y

Lan, Zhigao, 5S

Lang, Xiao-ping, 50

Lei, Bing, 04, 0R, 12, 42, 43, 4M

Leng, Yan-bing, 3V

Lenton, Kevin, 2D

Leung, C. W., 41

Li, Cheng, 5X, 6G

Li, Chen-xia, 32

Li, Dahai, 6P

Li, Dangjuan, 5M, 5N

Li, Dun, 64

Li, Hongbin, 6J

Li, Hui, 60, 62

Li, Jianqi, 52

Li, Jingping, 2Y

Li, Kun, 5P

Li, Kun, 65, 6G

Li, Lei, 47

Li, Lin, 46

Li, Ling, 4Z

Li, Qingbo, 5X, 6U

Li, Xiang, 55

Li, Xiaoqin, 4O, 52

Li, Xiaotong, 0M, 0Q, 1K, 5G

Li, Xiaoyan, 1W

Li, Xiufang, 1N, 2T

Li, Yan, 4T

Li, Yang, 34

Li, Ying, 57

Li, Yongliang, 3E

Li, Yuanjie, 5Q

Li, Yuxiang, 5T

Li, Zhen, 4T

Li, Zhenhua, 5U, 6M

Li, Zhifang, 60, 62

Liang, Binming, 4Q

Liang, Pei, 6C, 6K, 6N

Liang, Yiyong, 0W

Lin, Xiaogang, 4J

Lin, YuanFang, 0F, 0M, 0P, 2R

Lin, Zhili, 1W

Lindner, Gerhard, 27

Liu, Aimei, 4H, 4I

Liu, Changqing, 4O, 52

Liu, Chan-lao, 5M, 5O

Liu, Dongmei, 3X, 3Y, 46

Liu, He, 1T

Liu, Jing, 0A

Liu, Juan, 5C

Liu, Ken, 0N, 2L

Liu, Lishuang, 5D

Liu, Ming, 10

Liu, Qiang, 6B

Liu, S., 4Y

Liu, Shugang, 12, 1N, 2T

Liu, Wangyun, 5E

Liu, Wei, 04, 0R, 12, 42, 43, 4M

Liu, Xiangdong, 0F, 0M, 0Q, 29, 2R

Liu, Xu, 0F, 0M, 29, 2R

Liu, Xuan, 1D

Liu, Yang, 5D

Liu, Yu, 2F

Liu, Yuankun, 6P

Liu, Yuling, 0W, 35

Liu, Zhe, 51

Liu, Zhihai, 3C, 6D

Liu, Zhijian, 4G

Liu, Zhi-min, 4N

Liu, Zhiying, 1Y, 3W, 63

Lonappan, Cejo Konuparamban, 1Q

Lou, Jun, 32

Lu, Cunlian, 6D

Lu, Qieni, 6J

Lu, Yongle, 11

Lujua, Mikel, 4E

Lukishova, Svetlana G., 1O, 26, 2I, 3H

Luo, Yuan, 11, 2F, 4U, 5V

Luo, Yunhan, 4R, 4T

Lv, Beibei, 3E

Lv, Hao, 4H, 4I

Lv, Pin, 1T

Lv, Qingsong, 44, 45

Lv, Weige, 5G

Lv, Xian-Kui, 47

Lv, Yong, 50, 55, 5D

Lyamets, Dmitry A., 4D

Lyu, Bo-Han, 1P, 3Q

Lyu, Bohan, 3R Lyu, Jie, 4C

Ma, Kun, 5H

Ma, Rui-Can, 5A

Mabiala Masiala, Toto, 2U

Madariaga, Gotzon, 4E

Majdi, Y., 18

Mak, C. L., 41

Mao, Xuefeng, 11

Mauroner, Oliver, 28

Melnik, Maksim, 3H

Meng, Hao, 50

Meng, Ting, 6D

Meng, Xiang-Yue, 47

Möllmann, Klaus-Peter, 2C

Monroy-Ramírez, F. A., 3I

Mu, Bing, 57

Ning, Yu, 5F, 64

Niu, Chun-hui, 50, 5D

Niyibizi, Alphonse, 2H

Nolte, Stefan, 28

Nugent, Paul W., 1 B

Oberlé, Jean, 1Z

Orekhova, Maria K., 4D

Pan, Wen-Qiang, 47

Pang, Guangning, 3A

Pearce, Joshua M., 2S

Peng, Baojin, 4F

Peng, Z. M., 4Y

Pertsch, Thomas, 28

Pflaum, Christoph, 0B

Phuku Phuati, Edmond, 2U

Piao, Mingxu, 46

Pompea, Stephen M., 6Q, 6R

Posner, Matthew T., 07, 0S

Pu, Jixiong, 1W

Putnam, Nicole M., 1E

Qi, Jing, 5U, 66, 6A, 6M

Qi, Jin-quan, 4N

Qi, Liqun, 3A

Qin, Shiqiao, 0N, 0Z, 29

Qiu, Yishen, 62

Rahman, S.M. Mujibur, 08

Ravagli, Andrea, 07, 0S

Regens, Nancy L., 6Q

Ren, Zhijun, 4F

Resnick, J., 3I

Romanova, Galina, 1S

Romanova, Maria, 48

Roychoudhuri, ChandraSekhar, 0E, 15, 1C

Saitgalina, Azaliya K., 4D

Sanchez-Lavega, A., 16

Sang, Tian, 4W

Sazonenko, Dmitry, 1S

Scharf, Toralf, 1F

Scherrer, Bryan, 1B

Schmauss, Bernhard, 06

Schmidt, Michael, 0B

Schmidt, Titania A. R., 6S

Schreiner, Rupert, 25, 27

Seebauer, Gudrun, 25, 27

Shaw, Joseph A., 1B, 3B

Shen, Chang-yu, 32

Shen, Hanxin, 31

Shen, Tao, 54

Shen, Wei-min, 32, 6N

Shen, Zhonghua, 66

Shevchenko, Denis N., 4D

Shi, Jianhua, 04, 0R, 12, 42, 43, 4M

Shi, Lixia, 34

Shi, Yan, 32

Shi, Yaocheng, 29

Shu, Shuangbao, 4G

Si, Ke, 1K

Si, Lei, 20

Šimák, P., 0G

Smirnova, Irina, 4A

Song, Peng, 4P, 58

Song, Yang, 5U, 66, 6M

Soper, Nathan, 07

Stepanenko, Maksim A., 4D

Su, Liping, 65, 6G

Sui, Guorong, 4Q

Sun, Binchao, 3S

Sun, Cai-xia, 6K

Sun, Chan, 1V

Sun, Peng, 5X, 6F

Sun, Qiuhua, 3C, 6U

Sun, Quan, 1T

Sun, Weimin, 6D

Sun, Yan-jun, 3V

Suzuki, Kenneth M., 6S

Tan, Ailing, 4L

Tang, Jieyuan, 4T

Tang, Qiuyan, 1T

Tao, Keyu, 4Z

Tao, Shen, 3S

Teo, Brian Shohei, 0J

Tian, Qingguo, 4V

Tokumitsu, Seika, 19

Tolstoba, Nadezhda D., 1S, 4D

Tong, Amy S. K., 0S

Tong, Chengguo, 6D

Trifonov, Oleg, 1S

Tsai, Chun-Wei, 1P, 3Q

Urbach, Paul, 3M

van Putten, Lieke D., 07

Varadharajan, S., 18

Vieules, Marie Bénédicte, 1Z

Vlček, Č., 0G

Vollmer, Michael, 1B, 2C, 3B

Voznesenskaya, Anna, 1S, 4A

Walker, Constance E., 6R

Wan, Nan, 4J

Wan, Shengpeng, 6S

Wan, Yuhong, 1V

Wan, Zhujun, 1I

Wang, Chen, 1P, 3Q

Wang, Chunyan, 3A

Wang, Chunyong, 66

Wang, Dexing, 6F

Wang, Fengli, 4K

Wang, Gang, 1J

Wang, Huili, 33

Wang, Jicheng, 4W

Wang, Jinjiang, 4V

Wang, Kaiwei, 1K, 2J, 2R, 2V

Wang, Lan-lan, 4N

Wang, Lei, 4X

Wang, Li, 3V

Wang, Liqiang, 0W

Wang, Luning, 4N

Wang, Mingquan, 6H

Wang, Na, 5M

Wang, Ning, 25, 27

Wang, Qing Hua, 5U, 66

Wang, Qing, 6S

Wang, Ran, 6D

Wang, Rui, 20

Wang, Rui, 3F

Wang, Shifeng, 3F

Wang, Siqi, 3E

Wang, Wei, 04, 12, 42, 4M

Wang, Xianchun, 4O

Wang, Xiaofeng, 6F

Wang, Xiaolin, 04

Wang, Xiaoping, 0F, 0M, 0W, 2J, 2R, 2V, 35

Wang, Xing-shu, 0Z, 56

Wang, Yan, 11

Wang, Yi, 4V, 6J

Wang, Ying, 1G

Wang, Zefeng, 37

Wang, Zhanshan, 4K

Wang, Zhe, 1V

Wei, Jun, 6P

Weiss, William, 1B

Wen, Tingting, 39

Weng, Lingdong, 4J

Wick, Michael, 27

Wong, Nicholas H. L., 07, 0S

Wood, Andrew, 1R

Wu, Bo, 5P

Wu, Dan, 1M

Wu, Di, 40

Wu, Gaojian, 4X

Wu, Ling-ling, 5O

Wu, Maocheng, 1M, 44, 45

Wu, Shenjiang, 5M, 5N

Wu, Si, 4P

Wu, Wei, 0Z

Wu, Wei-Feng, 13

Wu, Yubin, 2Y

Xia, Haojie, 4G

Xiao, Wenbo, 6S

Xiao, Xuanlu, 5V

Xiao, Yongjun, 4H, 4I

Xiong, Feibing, 31

Xiong, Yan-ling, 54

Xu, Boqing, 25, 27

Xu, Sunan, 6C

Xu, Wei, 0N, 0T

Xu, Xiping, 3D

Xu, Yishen, 40, 44, 45

Xu, Zhongjie, 5F, 64

Yan, Chao, 6S

Yan, Dan, 5S

Yan, Juncen, 34

Yan, Xingwei, 4M

Yan, Yufeng, 34

Yang, Bingqian, 6H

Yang, Fan, 5T, 5X

Yang, Jun, 6D

Yang, Q., 0D

Yang, Qing, 1K, 36

Yang, Shulin, 5S

Yang, Wei-Ping, 47

Yang, Wen-long, 54

Yang, Xiaofei, 1G

Yang, Yi, 1D

Yang, Yongjia, 33

Yao, Tianfu, 04, 0R, 12, 42, 43, 4M

Ye, Song, 2J

Ye, Wemin, 0N

Ye, Yan, 44, 45

Ye, Youxiang, 6N

Yi, Xiao, 4T

Yin, Peng, 3D

Ying, Chaofu, 4F

Young, T. V., 3K

Yu, Xue-lian, 54

Yu, Yang, 5S

Yuan, Bo, 36

Yuan, Suzhen, 11

Yuan, Xiaodong, 0N

Zakoth, David, 28

Zang, Xue-Ping, 13

Zavestovskaya, Irina N., 26

Zghal, M., 18

Zhadin, Alexander, 48

Zhang, Baojun, 4L, 6B, 6E

Zhang, Dongli, 4P

Zhang, Jia-cheng, 54

Zhang, Jian Fa, 0N, 2L

Zhang, Jing, 3X

Zhang, Jinlong, 33

Zhang, Jun, 4R, 4T

Zhang, Junsheng, 6H

Zhang, Peiming, 4C

Zhang, Pengfei, 3F

Zhang, Qican, 6P

Zhang, Shengyi, 4H, 4I

Zhang, Tao, 6D, 6F

Zhang, Ting, 5A

Zhang, Wanyi, 51

Zhang, Wei, 25

Zhang, XiaoJie, 0M, 29

Zhang, Xiaojun, 6F

Zhang, Xiao-Xiao, 47

Zhang, Xi-Cheng, 20, 26, 3H

Zhang, Xinliang, 1G, 2Z

Zhang, Xuexin, 1X, 39

Zhang, Yan, 32, 6C

Zhang, Yang, 47

Zhang, Yang, 5T, 5X, 65, 6D, 6F, 6G

Zhang, Yi, 4U

Zhang, Yu, 65

Zhang, Yuhong, 5E

Zhao, Enming, 5X

Zhao, Huifu, 3X, 3Y, 46

Zhao, Meng, 4P

Zhao, Peng, 2T

Zhao, Qi, 5K

Zhao, Yancheng, 3C, 6U

Zhao, Yingwei, 0Z

Zhao, Yuejin, 10

Zheng, Jiangping, 38

Zheng, Jiaxing, 0Z

Zheng, Jihong, 25, 27

Zheng, Lixin, 5Q

Zheng, XiaoDong, 0F, 0M, 0P, 2J, 2R, 5G

Zheng, Yang, 38

Zheng, Zhenrong, 0Q, 2J

Zhong, Hairong, 0T, 64

Zhou, Feng-qi, 4N

Zhou, J. H., 4Y

Zhou, Jin-peng, 56

Zhou, Muchun, 5K

Zhou, Xinzhi, 6P

Zhou, Ya, 10, 1U

Zhou, Zigang, 33

Zhu, Daqing, 1W

Zhu, Hao, 4J

Zhu, Jia-Wei, 47

Zhu, Jihua, 5V

Zhu, Jiyan, 25

Zhu, Yuhui, 2J, 35

Zhu, Zheng, 5T, 5X

Zhu, Zhihong, 0N

Zhuge, Minghua, 36

Zhukova, Tatiana, 48

Zimmer, Katja, 27

Zou, Rufei, 1V

Zubia, Joseba, 16, 49, 4E

Zuidwijk, Thim, 3M

Conference Committee

Conference Chairs

 • Xu Liu, Zhejiang University (China)

 • Xi-Cheng Zhang, The Institute of Optics, University of Rochester (United States)

Conference Program Committee

 • Vasudevan Lakshminarayanan, University of Waterloo (Canada)

 • Eugene Arthurs, SPIE

 • Kathleen Robinson, SPIE

 • Imrana Ashraf Zahid, Quaid-i-Azam University (Pakistan)

 • Julie L. Bentley, The Institute of Optics, University of Rochester (United States)

 • Curtis Burrill, The Optical Society (United States)

 • Elizabeth Rogan, The Optical Society (United States)

 • Santiago Camacho-Lόpez, Centro de Investigaciόn Científica y de Educaciόn Superior de Ensenada B.C. (Mexico)

 • Kent D. Choquette, University of Illinois at Urbana-Champaign (United States)

 • Cristiano Monteiro de Barros Cordeiro, Universidade Estadual de Campinas (Brazil)

 • Manuel Filipe P. C. M. Martins Costa, Universidade do Minho (Portugal)

 • Nathalie Debaes, Vrije Universiteit Brussel (Belgium)

 • Judith F. Donnelly, Retired, Problem Based Learning Projects (United States)

 • Dirk Fabian, SPIE

 • Andrew Forbes, University of the Witwatersrand (South Africa)

 • Ajoy K. Ghatak, Indian Institute of Technology Delhi (India)

 • Qihuang Gong, Peking University (China)

 • Guangcan Guo, University of Science and Technology (China)

 • Jürgen Jahns, FernUniversität in Hagen (Germany)

 • Pratibha Jolly, University of Delhi (India)

 • Enock Jonathan, Chinhoyi University of Technology (Zimbabwe)

 • Hai Ming, University of Science and Technology (China)

 • Omar Alberto Ormachea, Universidad Privada Boliviana (Bolivia)

 • Seung-Han Park, Yonsei University (Korea, Republic of)

 • Thomas Pertsch, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Germany)

 • Monika Raharti, Center for Young Scientists (Indonesia)

 • Joseph A. Shaw, Montana State University (United States)

 • K. Alan Shore, Bangor University (United Kingdom)

 • Daoyin Yu, Tianjin University (China)

 • María J. Yzuel, Universidad Autònoma de Barcelona (Spain)

 • Victor N. Zadkov, M.V. Lomonosov Moscow State University (Russian Federation)

 • Mourad Zghal, University of Carthage (Tunisia)

Session Chairs

 • ETOP Plenary Session I

 • Xi-Cheng Zhang, The Institute of Optics, University of Rochester (United States)

 • ETOP Plenary Session II

 • Xi-Cheng Zhang, The Institute of Optics, University of Rochester (United States)

 • Curriculum Development in Optics and Photonics Education I

 • Imrana Ashraf Zahid, Quaid-i-Azam University (Pakistan)

 • New Pedagogical Methods, Tools and Models in Optical Education I

 • Mourad Zghal, Univeristy of Carthage (Tunisia)

 • Laboratories for Optics Education I

 • Monika Raharti, Center for Young Scientists (Indonesia)

 • New Pedagogical Methods, Tools and Models in Optical Education II

 • Andrew J. Berger, The Institute of Optics, University of Rochester (United States)

 • Khaled J. Habib, Kuwait Institute for Scientific Research (Kuwait)

 • Laboratories for Optics Education II

 • Michael Vollmer, Technische Hochschule Brandenburg (Germany)

 • Jephias Gwamuri, Michigan Technological University (United States)

 • Education and Training for Multidisciplinary Education II

 • Michael Wick, Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Kunste (Germany)

 • Digital and Internet Technology for Optical Education

 • Aaron J. Danner, National University of Singapore (Singapore)

 • International Exchange and Cooperation for Optical Education

 • Ahmadou Wague, University Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal)

 • ETOP Keynote Session I

 • H. Paul Urbach, Technische Universeit Delft (Netherlands)

 • Curriculum Development in Optics and Photonics Education III

 • Mourad Zghal, Univeristy of Carthage (Tunisia)

 • New Pedagogical Methods, Tools and Models in Optical Education III

 • Imrana Ashraf Zahid, Quaid-i-Azam University (Pakistan)

 • Laboratories for Optics Education III

 • Monika Raharti, Center for Young Scientists (Indonesia)

 • Training Programs for Senior Undergraduates

 • Joseph A. Shaw, Montana State University (United States)

 • Curriculum Development in Optics and Photonics Education IV

 • Julie L. Bentley, The Institute of Optics, University of Rochester (United States)

 • New Pedagogical Methods, Tools and Models in Optical Education IV

 • Imrana Ashraf Zahid, Quaid-i-Azam University (Pakistan)

 • Enock Jonathan, Chinhoyi University of Technology (Zimbabwe)

 • Laboratories for Optics Education IV

 • Xiaodong Zheng, Zhejiang University (China)

 • ETOP Keynote Session II

 • Xu Liu, Zhejiang University (China)

 • ETOP Keynote Session III

 • Xu Liu, Zhejiang University (China)

Introduction

The 14th Conference on Education and Training in Optics and Photonics: ETOP 2017 was held at Zhejiang University, Hangzhou, China, on 29–31 May 2017. The conference gathered 286 educators in the areas of optics and photonics from 28 countries and regions.

This was the first ETOP conference held in China after its founding in 1988, and the largest ETOP conference by the number of participants and presentations.

ETOP 2017 brought together leading optics and photonics educators from all levels and orientations to discuss, demonstrate, and learn about new developments and approaches of teaching in their fields. Through presentations, panel discussions, workshops and exhibits, it was the intent of this conference to inform professors, students, teachers, and professional trainers on how to teach optics and photonics for the future.

The teaching of optics and photonics, critical fields at the core of today’s world-wide technological infrastructure, must continually get evaluated and improved in order to meet the growing demands of research, science, and industry.

We had a very successful ETOP meeting. The number of submissions (both of published papers and of abstracts for the program) have set the new record in the history of the conference.

Xu Liu

Xi-Cheng Zhang

© (2017) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
} "Front Matter: Volume 10452", Proc. SPIE 10452, 14th Conference on Education and Training in Optics and Photonics: ETOP 2017, 1045201 (22 August 2017); doi: 10.1117/12.2285684; https://doi.org/10.1117/12.2285684
PROCEEDINGS
26 PAGES


SHARE
Back to Top