3 January 2018 Front Matter: Volume 10464
Proceedings Volume 10464, AOPC 2017: Fiber Optic Sensing and Optical Communications; 1046401 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2296008
Event: Applied Optics and Photonics China (AOPC2017), 2017, Beijing, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 10464 including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, Introduction, and Conference Committee listing.

The papers in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. Additional papers and presentation recordings may be available online in the SPIE Digital Library at SPIEDigitalLibrary.org.

The papers reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from these proceedings:

Author(s), “Title of Paper,” in AOPC 2017: Fiber Optic Sensing and Optical Communications, edited by Zi-Sen Zhao, Leping Wei, Yanbiao Liao, Weixu Zhang, Desheng Jiang, Wei Wang, Kenneth T. V. Grattan, Proceedings of SPIE Vol. 10464 (SPIE, Bellingham, WA, 2017) Seven-digit Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISSN: 1996-756X (electronic)

ISBN: 9781510614093

ISBN: 9781510614109 (electronic)

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time)· Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2017, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/17/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00003_PSISDG10464_1046401_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online and print versions of the publication. SPIE uses a seven-digit CID article numbering system structured as follows:

 • The first five digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc. The CID Number appears on each page of the manuscript.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the seven-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first five digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B…0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

Ahmed, Hafeez, 0M

Archer, James, 1T

Bai, Fengshan, 0L

Bai, Jian, 0A

Bai, Jianming, 16

Bai, Ting, 0W

Bai, Xuejiao, 1Q

Bi, Qilin, 1R

Cai, Zhidong, 2B

Cao, Chunyan, 1D

Cao, Haibin, 09

Cao, Zhigang, 0D

Che, Ying, 17

Chen, Chi, 1A

Chen, Jian-biao, 0V

Chen, Rong, 0W

Chen, Shizhe, 1Q

Chen, Xiuyan, 0B

Chen, Yuanzhong, 2B

Chen, Yudan, 1B

Cheng, Guimei, 0J

Cheng, Jin, 0N, 2C

Cheng, Taobo, 1R

Cui, Lei, 1A

Dai, Lingling, 1E

Deng, Chengwei, 04

Deng, Chi, 2J

Ding, Ming, 1E

Ding, Zhichao, 2A

Dong, Hongsheng, 1D, 1O

Dong, Jie, 08, 0E

Dong, Ke, 04

Dong, Lei, 1N, 2H

Du, Chao, 2G

Du, Jing, 1J, 1S

Du, Rui, 2L

Duan, Liangcheng, 0T

Duan, Shengnan, 2I

Duan, Zhiwei, 20

Fan, Xuanyu, 1L

Fang, Zishan, 0Y

Feng, Qiaoling, 1Y

Feng, Yafei, 0I, 0Q

Fu, Shijie, 0R, 0T

Fu, Xin, 2D

Fu, Yu, 13

Gao, Peng, 0B

Gao, Ran, 0N, 2C

Ge, Huiliang, 0I, 0Q

Gong, Xiaoyu, 1L

Gu, Lijuan, 2K

Gui, Huaqiao, 0C

Guo, Chunhui, 0K

Guo, Linyang, 17

Guo, Xian, 0W

Han, Bo, 0B

Han, Kai, 19

Han, Kang, 1P, 27

Han, Lei, 23

Han, Li, 2I, 2K

Han, Xia, 0C

Han, Yan-ling, 1P, 27

Hao, Guanghu, 1G

Hao, Liangbin, 13, 1H

He, Di, 1P, 27

He, Jin, 23

He, Xiangge, 2K

Hong, Jun, 1Z

Hou, Zhenxing, 13, 1H

Hu, Chengjun, 2I, 2K

Hu, Junhui, 1J, 1S

Hu, Juntao, 0C

Hu, Shaomin, 0P

Hu, Wengang, 1B

Hu, Yanhui, 1E

Hu, Yuting, 0J

Hu, Zhaohui, 14

Hu, Zhengliang, 1D, 1O

Huang, Long, 19

Huang, Xiujun, 0S, 0U

Huang, Xu Guang, 1Z

Huang, Yi, 0J

Huang, Yong-Kuo, 12

Ji, Yuefeng, 1V, 20, 21, 24, 25

Jia, Yaqing, 1A

Jia, YaQiong, 1Z

Jian, Bi-yuan, 1P

Jiang, Guohui, 0X

Jiang, Lun, 02

Jiang, Meng, 1Y

Jiang, Shao-dong, 22, 26, 28

Jiang, Xiaomin, 1R

Jiao, Yuzhu, 1C

Jin, Shilong, 05

Kan, Baoxi, 1H

Ke, Xizheng, 18

Kong, Deyi, 0C

Li, Bin, 07

Li, Enbang, 1K, 1T

Li, Fei, 2B

Li, Hong, 11

Li, Hongfa, 20, 25

Li, Hui, 1V, 20, 21, 24, 25

Li, Jiajia, 2A

Li, Jing, 17

Li, Jingnan, 1F, 1U

Li, Junyi, 2J, 2L

Li, Kai, 1N

Li, Kang, 0D

Li, Ming, 28

Li, Na, 2L

Li, Pan, 1Y

Li, Shijian, 2I

Li, Shujuan, 0O, 10, 1G

Li, Shuo, 0J

Li, Yang, 1P, 27

Li, Yan-jie, 0W

Li, Yanpeng, 2B

Li, Ying-chao, 02

Li, Yingying, 05, 0P

Li, Yixuan, 24

Li, Yun Xia, 0G

Li, ZhuLin, 1Z

Liao, Xubo, 0P

Lin, Jiping, 0D

Lin, Yi, 20

Liu, Cheng, 2J

Liu, Congwei, 2B

Liu, Deming, 2D, 2F

Liu, Fei, 2K

Liu, Jianguo, 0C

Liu, Junrong, 15

Liu, Lihai, 1I

Liu, Shixuan, 1Q

Liu, Wende, 1A

Liu, Xiaoguang, 1R

Liu, Xiao-hui, 1M, 26

Liu, Xiaoyong, 09

Liu, Yanfei, 06, 0F

Liu, Yang, 1N

Liu, Yuze, 1V, 20, 24, 25

Liu, Zhi-chao, 03

Liu, Zhuang, 02

Lu, Dan-feng, 0N, 2C

Lu, Hanglin, 1J, 1S

Lu, Jun, 1B

Lü, Liang, 0C

Lu, Pei, 09

Lu, Ping, 2D, 2F

Lu, Qilin, 14

Lu, Yang, 29

Lu, Zhiwei, 2I

Luo, Hong, 2E

Luo, Hui, 05, 0P

Luo, Hui, 2J

Luo, Jun Wen, 0G, 0H

Luo, Yuxiang, 0K

Lv, Jingsheng, 22

Lyu, Chunjian, 1V

Ma, Long, 1M

Ma, Pengfei, 19

Mao, Shaojuan, 1B

Meng, Ying, 0A

Meng, Zhou, 29

Min, Li, 0O, 10, 1G, 28

Mu, Weiwei, 11

Ni, Jia-sheng, 0Z, 22, 26, 28

Ni, Wenjun, 2F

Niu, Yanxiong, 1E

Nuer, Maimaiti, 2I

Pan, Yong, 2I, 2K

Peng, Gangding, 28

Peng, Ying-cheng, 0W

Qi, HaiFeng, 0Z

Qi, Zhi-mei, 0N, 2C

Qin, Feihu, 0C

Qiu, Xiufen, 15

Quan, Wei, 0Y

Quan, Wenwen, 1J, 1S

Ren, Jian-ying, 0V

Ren, Yanfei, 0A

Rong, Lu, 1U

Sang, Mei, 08, 0E

Shan, Cong-miao, 0V

Shao, Fei, 0K

Shao, Jianxin, 09

Shao, Laipeng, 1J, 1S

Shen, Heping, 15

Shen, Jingshi, 0K, 0S, 0U

Sheng, Quan, 0R, 0T

Shi, Dele, 0S, 0U

Shi, Lei, 0G, 0H

Shi, Wei, 0R, 0T

Song, Haibing, 2L

Song, ZhiQiang, 0Z

Sun, Hao, 06, 0F

Sun, Hua-yan, 0V

Sun, Zhi-hui, 0O, 10, 1G, 26, 28

Tan, Zhenkun, 18

Tian, Chunyu, 1W

Tian, Jiajun, 1C

Tian, Ming, 2H

Tian, Xiaozhong, 0X

Tong, Shou-feng, 02

Tong, Xinlin, 04

Tu, Shan-Tung, 12

Tu, Yun, 12

Wang, Chang, 0O, 0Z, 10, 1G, 22, 26, 28

Wang, Chao, 02

Wang, Chaodong, 1I

Wang, Dachi, 1W

Wang, Dayong, 1F, 1U

Wang, Fuyin, 2E

Wang, Hailiang, 13, 1H

Wang, Hong, 1P, 27

Wang, Hongzhong, 1M

Wang, Huanqin, 0C

Wang, Jiaan, 17

Wang, Jian, 0D

Wang, Jing, 0M

Wang, Junlong, 1Y

Wang, Meng, 0O, 1G

Wang, Ningbo, 2I

Wang, Qi, 2G

Wang, Qiuli, 08, 0E

Wang, Tianli, 0C

Wang, Xiaolin, 19

Wang, Xinlan, 17

Wang, Xuefeng, 1H, 1Y

Wang, Yizhao, 1Y

Wang, Yubao, 06, 0A, 0F

Wang, Yulian, 1W

Wang, Yunxin, 1F, 1U

Wang, Yunyun, 25

Wang, Zhiguo, 05, 0P

Wei, Chang, 1W

Wei, Jiahua, 0H

Wei, Yongfeng, 0L

Wen, Hongqiao, 04

Wu, Guang-bin, 27

Wu, Junjun, 2B

Wu, Tianyin, 1J, 1S

Wu, Wenfeng, 11

Xia, Ji, 2E

Xiao, Dong Rui, 1Z

Xiao, Maosen, 16

Xie, Liangping, 1L

Xing, Yuan-ding, 0W

Xiong, Shuidong, 2E

Xiong, Yuchuan, 04

Xu, Feng, 1W

Xu, Jiahao, 1F, 1U

Xu, Ling, 0M

Xu, Xiaojun, 19

Xue, Yang, 0G, 0H

Yan, Xingkui, 1Q

Yang, Biyao, 1E

Yang, Bowen, 1E

Yang, Dan, 14

Yang, Dengcai, 1F, 1U

Yang, Jin-hua, 03

Yang, Ning, 0K

Yang, Peng, 0L

Yang, Xianglong, 1Q

Yang, Xiaojun, 2J, 2L

Yang, Yufei, 07

Yao, Jianquan, 0R, 0T

Yao, ShengXing, 1Z

Yao, Yong, 1C

Yi, Duo, 2K

Yin, Jianling, 1B

Yin, Na, 0J

Yin, Yiheng, 1E

Yu, Benhua, 1N

Yu, Benli, 0D, 1W

Yu, Gang, 2B

Yu, Ji, 0B

Yu, Wenpeng, 1H, 2J

Yu, Yuan, 0X

Yu, Zhijie, 29

Yuan, Jie, 05, 2A

Zhai, Yueyang, 0Y

Zhan, Xiang, 05

Zhang, Bin, 1L

Zhang, Chunxi, 1L

Zhang, Cui, 04

Zhang, Cuicui, 0S

Zhang, Fa-xiang, 0O, 10, 1G, 22, 26, 28

Zhang, Guosheng, 0D

Zhang, Haiwei, 0R, 0T

Zhang, Haiyan, 13, 1H

Zhang, Jian, 0C

Zhang, Jiande, 0K

Zhang, Jiangshan, 2D, 2F

Zhang, Jianliang, 1A

Zhang, Keke, 1Q

Zhang, Lei, 13, 1H

Zhang, Liang, 2H

Zhang, Min, 2K

Zhang, Qinghong, 2B

Zhang, Xian, 11, 14

Zhang, Xiao-lei, 0O, 10, 1G, 26, 28

Zhang, Xudong, 23

Zhao, Haiying, 2B

Zhao, Meng, 0X

Zhao, Qiang, 1Q

Zhao, Qingchao, 1M

Zhao, Wenan, 1M

Zhao, Xinghua, 11, 14

Zhao, Yan-zhong, 0V

Zhao, Zhiwen, 0M

Zhao, Zhong, 1G

Zheng, Baichao, 13, 1H

Zheng, Huan, 0I, 0Q

Zheng, Mingfang, 21

Zhong, Chenhao, 08, 0E

Zhong, Qiuwen, 1D, 1O

Zhong, Xin, 1F, 1U

Zhou, Binquan, 11, 14

Zhou, Jieyun, 1I

Zhou, Tao, 1F, 1U

Zhou, Zichao, 19

Zhu, Meng, 16

Zhu, Xiaofei, 2J, 2L

Zhu, Yulong, 1R

Zhu, Zhenmin, 09

Conference Committees

Conference Chairs

 • Guangjun Zhang, Beihang University (China)

 • Byoungho Lee, Seoul National University (Korea, Republic of)

Conference Committee

 • Desheng Jiang, Wuhan University of Technology (China)

 • Hequan Wu, Chinese Academy of Engineering (China)

 • Jianquan Yao, Tianjin University (China)

 • Jianwei Pan, University of Science and Technology of China (China)

 • Junhao Chu, Shanghai Institute of Technical Physics, CAS (China)

 • Junen Yao, Beihang University (China)

 • Lijun Wang, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, CAS (China)

 • Lin Li, The University of Manchester (United Kingdom)

 • Liwei Zhou, Beijing Institute of Technology (China)

 • Min Gu, RMIT University (Australia)

 • Shibin Jiang, AdValue Photonics Inc. (United States)

 • Toyohiko Yatagai, Utsunomiya University (Japan)

 • Wei Wang, Beijing Institute of Aerospace Control Devices, CASC (China)

 • Weidou Ni, Tsinghua University (China)

 • Zuyan Xu, Technical Institute of Physics & Chemistry, CAS (China)

Program Committee

 • Anand Krishna Asundi, Nanyang Technological University (Singapore)

 • Bing Zhao, Jilin University (China)

 • Byoungho Lee, Seoul National University (Korea, Republic of)

 • Carl Nardell, Terra Bella (United States)

 • Chunhua Shen, The University of Adelaide (Australia)

 • Haimei Gong, Shanghai Institute of Technical Physics, CAS (China)

 • Honghai Liu, University of Portsmouth (United Kingdom)

 • Huaidong Yang, Tsinghua University (China)

 • Huijie Zhao, Beihang University (China)

 • Jannick Rolland, Institute of Optics, University of Rochester (United States)

 • Jin Lu, Tianjin Jinhang Institute of Technical Physics (China)

 • Jin Yu, Université Claude Bernard Lyon 1 (France)

 • Jinxue Wang, SPIE

 • Lijun Wang, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, CAS (China)

 • Lin Li, The University of Manchester (United Kingdom)

 • Lan Jiang, Tsinghua University (China)

 • Long Zhang, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS (China)

 • Mengxia Xie, Beijing Normal University (China)

 • Min Gu, RMIT University (Australia)

 • Min Qiu, Zhejiang University (China)

 • Shibin Jiang, AdValue Photonics Inc. (United States)

 • Suijian Xue, National Astronomical Observatories, CAS (China)

 • Tsutomu Shimura, The University of Tokyo (Japan)

 • Wei Hang, Xiamen University (China)

 • Wei Wang, Beijing Institute of Aerospace Control Devices of CASC (China)

 • Weibiao Chen, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS (China)

 • Wolfgang Osten, Universität Stuttgart (Germany)

 • Xiandeng Hou, Sichuan University (China)

 • Xiangping Li, Jinan University (China)

 • Xiaocong Yuan, Shenzhen University (China)

 • Xiaodi Tan, Beijing Institute of Technology (China)

 • Yadong Jiang, University of Electronic Science and Technology of China (China)

 • Yanbiao Liao, Tsinghua University (China)

 • Yong Bi, Academy of Opto-Electronics, CAS (China)

 • Yongtian Wang, Beijing Institute of Technology (China)

 • Zhe Wang, Tsinghua University (China)

 • Zhiping Zhou, Peking University (China)

Session Chairs

 • 1 Communication Network Reconfiguration and Software Definition Optical Transport Network

  Tang Xiongyan, Unicom Labs (China)

 • 2 Laser ablation, mass spectrometry, IR spectroscopy and instrumentation

  Dong Chenzhong, Northwest Normal University (China)

 • 3 Development and Application of Distributed Optical Fiber Acoustic Sensor

  He Zuyuan, Shanghai Jiaotong University (China)

 • 4 Application of Fiber Bragg Grating Sensing Technology in Railway Traffic Safety Monitoring

  Zhou Ciming, Wuhan University of Technology (China)

 • 5 Application of Acoustic Wave Distribution Measurement (DAS) in Oil and Gas Field

  Li Yingping, Shell (China)

 • 6 Research and Application of Optical Fiber Grid Monitoring and Communication Fusion Technology

  Zhang Zhiguo, Beijing University of Posts and Telecommunications (China)

Introduction

Applied Optics and Photonics China (AOPC2017) is the annual conference of the CSOE, and one of the largest academic and industry activities in the field of optical and optoelectronic technology in China. The organization committee has built a platform of academic exchanges, industry exhibitions, and cooperation negotiations in one. There are 8 technical conferences, 7 themes of the Exhibition and approximately 600 technical presentations. We sincerely hope that the research and development of optoelectronic technology are promoted, and the international cooperation between industry and the optical and optoelectronic fields are enhanced.

AOPC2017 is technically co-sponsored by the Chinese Society for Optical Engineering, the Optical Society of Korea (OSK), Optics and Photonics Society of Singapore (OPSS), European Optical Society (EOS), Optical Society of Japan (OSJ) and SPIE. There are also 60 cooperative organizers to support the conference. We received over 1209 contributions from more than 15 countries, including the United States, the United Kingdom, Germany, France, Spain, Australia, Canada, Mexico, Brazil, Japan, Korea, Thailand, Singapore, the Russian Federation, China, and more. There are more than 700 presentations published in the Proceedings of SPIE. After careful discussion, we suggested four keynote speeches which are presented by famous scientists from Germany, Australia, Japan and China. 138 excellent invited talks were presented, 45 are from outside of China. Their presentations reflect first-class research in the field of optics and photonics technology. On behalf of the Organization Committee of AOPC, I express thanks to all the invited speakers and authors for their contributions and support of the conference.

Finally, on behalf of Prof. Zhuang Songlin, and other co-chairmen, and the Organization Committee of AOPC, I would like to heartily thank our sponsors and cooperating organizers for all they have done for the conference, the participants and friends for their interests and efforts in helping us to make the conference a success, the program committee for their effective work and valuable advice, and especially the AOPC2017 Secretariat and the staff of SPIE for their tireless effort and outstanding services in preparing the conference and publishing the Proceedings.

We wish AOPC2017 great success! Hope to see you next year!

Guofan Jin

© (2018) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
"Front Matter: Volume 10464", Proc. SPIE 10464, AOPC 2017: Fiber Optic Sensing and Optical Communications, 1046401 (3 January 2018); doi: 10.1117/12.2296008; https://doi.org/10.1117/12.2296008
PROCEEDINGS
16 PAGES


SHARE
Back to Top