Translator Disclaimer
Open Access Paper
12 March 2018 Front Matter: Volume 10710
Proceedings Volume 10710, Young Scientists Forum 2017; 1071001 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2319965
Event: Young Scientists Forum 2017, 2017, Shanghai, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 10710, including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, and Conference Committee listing.

The papers in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. Additional papers and presentation recordings may be available online in the SPIE Digital Library at SPIEDigitalLibrary.org.

The papers reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from these proceedings:

Author(s), “Title of Paper,” in Young Scientists Forum 2017, edited by Kunchi Peng, Jianwei Pan, Junhao Chu, Proceedings of SPIE Vol. 10710 (SPIE, Bellingham, WA, 2018) Seven-digit Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISSN: 1996-756X (electronic)

ISBN: 9781510619777

ISBN: 9781510619784 (electronic)

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time) · Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2018, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/18/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00106_PSISDG10710_1071001_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online and print versions of the publication. SPIE uses a seven-digit CID article numbering system structured as follows:

  • The first five digits correspond to the SPIE volume number.

  • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc. The CID Number appears on each page of the manuscript.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the seven-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first five digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B…0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

Aierken, Abuduwayiti, 0I

An, Guofei, 4C, 4E

Bai, Jian, 31

Bi, Zongjie, 3C, 3G

Bian, Qiang, 0D, 0U

Bin, Wang, 46

Cai, He, 4C, 4E

Cai, Jiaxin, 24, 2B

Cao, Chun-qiang, 42, 43

Cao, DongJing, 22

Cen, Longzhu, 02

Chai, Xiangxu, 3D

Chai, Zhiwen, 25

Chang, Wei, 22

Chen, Feng, 37

Chen, H. L., 3W

Chen, Huifang, 15

Chen, Huimin, 1R

Chen, Jian, 33

Chen, Jiaye, 1M

Chen, Nan, 1R

Chen, Qingguang, 2H, 2I, 2J

Chen, Shijing, 0J

Chen, Tang, 2A

Chen, Tingting, 2B

Chen, Xi, 08

Chen, Xian-hua, 2O, 2P, 2W, 33

Chen, Xianhua, 2Y

Chen, Xiaoming, 3A

Chen, Xuan, 1J

Chen, Yongliang, 3O

Chen, Yueping, 29

Chen, Yuzhong, 0D, 0U

Cheng, Wei-feng, 3R

Cheng, Xiao-Hang, 08

Chi, Nan, 0Q

Chu, En-yi, 42

Chu, Qiuhui, 3S

Cong, Hua, 1T

Cong, Mingyu, 0X

Cui, Ding, 3O

Cui, Li, 38

Cui, Lingling, 3B

Cui, Yulian, 2A

Cui, Zihao, 3C, 3G

Deng, Huaxia, 25

Deng, Qian, 20, 21, 2D

Deng, Wen-Hui, 2P, 2W

Deng, Yanpeng, 1M, 23

Deng, Ying, 3T

Deng, Zhaoxiang, 3O

Di, Hongtu, 1W

Diao, Wenting, 0E

Ding, Kaicheng, 1Y

Ding, Lei, 3Q

Dong, Chen, 0G

Dong, Chunzhu, 09

Dong, Li, 37

Dong, Shiyun, 3P, 41, 45, 46

Dong, Yurong, 0Q

Du, Chenlin, 3L

Du, Huajun, 1S

Du, Juan, 31

Du, Pengyuan, 3Q

Du, Weichuan, 4B

Duan, Chongdi, 0E

Duan, Yuhan, 0W, 0X

Duanmu, Qing-Duo, 0F, 0M

Fan, Mengqiu, 3T

Fan, Qi-Zhen, 08

Fan, XiaoLi, 1F

Fan, Zitian, 2G

Fang, Hui, 32

Fang, Rui, 29

Feng, Fuzhou, 1B, 1T, 2A

Feng, Jie, 0A, 0C, 0H

Feng, Tao, 4A

Feng, Xi, 3D, 3E

Feng, Xiangyi, 3P

Feng, Xubin, 10

Fu, Shiyou, 3C

Fu, Xiang, 2Z

Gang, Xiao, 46

Gao, Dongyang, 03

Gao, Fan, 4D

Gao, Qingsong, 3A

Gao, Shi, 2N

Gao, Songxin, 4B

Gao, Yining, 18

Geng, Yuanchao, 3E

Gong, Junyi, 0Q

Gu, Erdan, 3G

Gu, Haidong, 47

Gu, Shao-yi, 3R

Gu, Yingying, 1C, 1D

Guan, Shanshan, 19

Guo, Baoqing, 12

Guo, Chao, 3J, 3S

Guo, Changwei, 2K

Guo, Qi, 0A, 0C, 0H, 0I

Guo, Shaogang, 1C

Guo, Shuai, 1X

Guo, Zexuan, 0W, 0X

Han, Jibo, 0S

Han, Juan, 38

Han, Juhong, 4C, 4E

Han, Junfeng, 10

Han, Xuefei, 1K

He, Ai-feng, 42, 43

He, Dong, 04

He, G. L., 3W

He, Hongyan, 14

He, Peng, 41

He, Rongjun, 1E, 1G

He, Yulong, 1I

Hong, Jin, 42

Hou, Dianxin, 0O

Hou, Jikun, 16

Hou, Jin, 2W

Hou, Tianyue, 3Z

Hu, Hao, 3A

Hu, Jing-lei, 0Z, 16, 2S

Hu, Mingjun, 2F

Hu, Nan, 0W, 0X

Hu, Wenhua, 47

Hu, Ya-dong, 42

Hu, Ying, 24

Hu, Youbo, 03

Hu, Zengrong, 0V

Hua, Xiong, 2S

Huai, Ying, 3H

Huang, Changbao, 0J

Huang, Hongbin, 3L

Huang, Jin-long, 1X

Huang, Lan-tao, 27

Huang, Wanqing, 3E

Huang, Wanyu, 19

Huang, Wei, 2F

Huang, Yong-Mei, 04

Huang, Yuqiong, 1K

Huang, Zhi-dong, 27

Huang, Zhiyu, 36

Huang, Zongfu, 0B

Hui, Luan, 19

Ji, Baojian, 33

Ji, Wei, 3I

Ji, Yanju, 19

Jia, Tong, 0P

Jia, Weiwei, 09

Jia, Zhenyuan, 1W

Jiang, Bo, 30

Jiang, Dayong, 0W, 0X

Jiang, Jiali, 3F, 44

Jiang, JianFeng, 3A, 3B

Jiang, Lei, 3F, 44

Jiang, Li, 15

Jiang, Pengcheng, 1B

Jiang, Ping, 1X

Jiang, Yu, 04

Jin, Hui Liang, 2W

Jin, L., 3W

Jin, Qi, 3C

Jin, Quanwei, 3A, 3B

Jin, Yuqi, 3H

Jing, Bo, 42, 43

Jing, Feng, 3F, 3J, 3S, 44

Jing, Feng, 10

Kang, Minqiang, 3T

Kang, Xueliang, 45

Kong, De-ming, 1N

Kuang, Yan, 39

Kuang, Zhiqiang, 20, 21

Lai, WenChang, 49

Li, An Qi, 2W

Li, Bingsheng, 0U

Li, Chengyu, 3J, 3S

Li, Chunbo, 3L

Li, Deyao, 4B

Li, Enzhong, 41

Li, Fuquan, 3D

Li, Guang, 2I

Li, Haiyuan, 4A

Li, Hui, 1L

Li, Jianbin, 3T

Li, Jianjun, 03

Li, Jian-ming, 3V

Li, Jie, 2Y

Li, Jingsong, 2V

Li, Jun-ye, 0Z, 16, 2S, 2T

Li, Lu-Ke, 2Q

Li, Mi, 3A

Li, Ming-wei, 0K

Li, Pengwei, 06

Li, Qi-xin, 30

Li, Ruijun, 4B

Li, Sensen, 3Q

Li, Shuo, 02

Li, Shuyi, 0S

Li, Sichao, 34

Li, Tenglong, 48

Li, Wei, 0G

Li, Wei, 0R

Li, Xiao, 1X

Li, Xiaoliang, 06

Li, Xin, 2F

Li, Xin, 4G

Li, Xingwei, 1R

Li, Yan, 24, 2B

Li, Yangshuai, 4A

Li, Yi, 4B

Li, Yongqiang, 0P

Li, Yu-dong, 0A, 0C, 0H, 0I

Li, Yunxia, 07

Li, Yutao, 11

Li, Yuwei, 3F, 44

Li, Zebiao, 3J

Li, Zhenwei, 1Q

Lian, Huadong, 1Y

Lian, MinLong, 22

Liang, Bing, 1W

Liang, Rongqing, 0Q

Liang, Yonghui, 0B, 1I

Liao, Defeng, 2O, 33

Lin, Aoxiang, 3D, 3F, 44

Lin, Honghuan, 3J, 3S

Ling, Jing, 13

Liu, Chang, 1F

Liu, Chaoming, 0I

Liu, Che, 1O, 1V

Liu, Da, 1C

Liu, Dong, 1Z, 20, 21, 2D

Liu, Gang, 3F, 44

Liu, Huayi, 11

Liu, Jianping, 4B

Liu, Jin, 0B, 1I

Liu, Jing, 0F

Liu, Junliang, 2N

Liu, Lanqin, 3E

Liu, Libao, 4H

Liu, Mincai, 40

Liu, Minqiu, 3L

Liu, Peng, 10

Liu, Qiang, 4A

Liu, Qing-long, 0K

Liu, Qun, 31

Liu, Rui, 2X

Liu, Shuang, 3F, 44

Liu, Taolin, 1Q

Liu, Wan-Sheng, 04

Liu, Wei, 1L, 1W

Liu, Xiaojing, 2G

Liu, Xiaoting, 3P

Liu, Xiaoxu, 4C, 4E

Liu, Xinyu, 0T

Liu, Xiyang, 19

Liu, Yang, 16

Liu, Yu, 3S

Liu, Yuan, 34

Liu, Yuanhong, 1T

Liu, Zhi, 0F

Liu, Zhijia, 38

Liu, Zhiwei, 0O

Long, Changyu, 25

Lu, Fei, 39

Lu, Hui, 2S, 2T

Lu, Huiming, 1O, 1V

Lu, Jiandong, 2X

Lu, Pengfei, 3F

Lu, Tielin, 2G

Lu, Yongkang, 1L

Lu, Yuan, 0O

Lu, Zhiwei, 3Q

Luo, Can, 1H

Luo, Jun, 1X

Luo, Lei, 06

Luo, Yujie, 31

Luo, Yupeng, 31

Luo, Zhong-xiang, 3V

Luo, Zijian, 40

Lv, Wenqiang, 3A

Ma, Haotong, 37

Ma, Jianwei, 1L

Ma, Mengchao, 25

Ma, Peifu, 2X

Ma, Weixin, 4A

Ma, Wen-li, 1X

Ma, X. H., 3W

Ma, Yanxing, 3Z

Ma, Yi, 3K, 48

Ma, Yue, 42, 43

Ma, Zhen, 30

Maliya, 0I

Mao, Hongjun, 0B

Men, Ping, 45

Meng, Wen-qing, 0Z

Mi, Gao-yuan, 0K, 0L

Min, Changjun, 32

Mu, Jie, 3T

Mu, Rongjun, 1M, 1S, 23

Ni, Li, 3F, 44

Ni, Youbao, 0J

Niu, Junhao, 13

Ou, Qiongrong, 0Q

Ou, Yong, 0Y

Pan, An, 36

Pan, Fusheng, 3P

Pan, Nian, 1X

Pang, Yu, 3A, 3B

Peng, Jue, 4B

Peng, Kun, 3F, 44

Peng, Qian, 45

Peng, Tao, 1N

Peng, Wanjing, 48

Qi, Bo, 37

Qi, Cheng, 1N

Qi, Fangyi, 1K

Qi, Hui, 1A

Qi, Wenwen, 14, 1J

Qian, Zheng, 11

Qin, Shuijie, 1P

Qiu, Minpu, 28

Qiu, Xuan, 2B

Qiu, Zihan, 18

Rao, Huanle, 2H, 2I, 2J

Ren, Ge, 37

Ren, Huaijin, 4B

Ren, Shilong, 47

Ren, Tian-Yu, 0F, 0M

Ren, Xikui, 3L

Ren, Xin-ran, 1X

Ren, Zhilei, 1I

Rong, Liang, 3I

Ruan, Shuangchen, 3L

Salam, Abdul, 03

Shan, Guangcun, 2F

Shan, Ning, 35

Shen, Yang, 2U

Shi, Lei, 07

Shi, Meng, 0Q

Shi, Weiwei, 36

Song, Chaoqun, 41

Song, Dongyu, 0U

Song, Peng, 4G

Song, Wei, 32

Song, Xuerui, 0E

Song, Zhangqi, 0D, 0U

Song, Zhi-Jun, 04

Sun, Hongchi, 1S

Sun, Huayan, 0N

Sun, Shihao, 3F, 44

Sun, Xibo, 3D, 3E

Sun, Xun, 3D

Sun, Yinhong, 3B, 48

Sun, Zhihuai, 2T

Tan, Liang, 3B

Tan, Min, 2D

Tan, Wei, 14

Tan, Yufeng, 37

Tang, Caixue, 40

Tang, Chuanxiang, 3S

Tang, Chun, 3A, 3B

Tang, Wenjuan, 1A

Tao, Zongming, 20, 21

Tian, Xiaomin, 1Z

Tian, Zhaoshuo, 3C, 3G, 4H

Tong, Jinguang, 15

Tong, Lixin, 3A

Wan, Min, 39

Wan, Wenbin, 2H

Wang, Bao-zuo, 0Z

Wang, Bingyan, 4A

Wang, Bopeng, 3S

Wang, Chu, 2N

Wang, Chunxi, 2G

Wang, Fang, 2U

Wang, Fang, 3D

Wang, Fankai, 1O, 1V

Wang, Feng, 02

Wang, Gui-chuan, 1N

Wang, Hao-yu, 42, 43

Wang, Hongxiang, 2N

Wang, Hongyu, 0P

Wang, Hongyuan, 4C, 4E

Wang, Hu, 2U

Wang, Hua, 1K

Wang, Jian, 2O, 33, 40

Wang, Jian-hui, 27

Wang, Jianjun, 3F, 3J, 44

Wang, Jin, 4D

Wang, Jing, 1F

Wang, Jing, 4G

Wang, Li, 1C, 1D

Wang, Li, 4A

Wang, Ling, 4H

Wang, Liujun, 0E

Wang, Qiang, 04

Wang, Shuo, 2G

Wang, Shu-tao, 1N

Wang, Song-lin, 0K, 0L

Wang, Suyan, 13

Wang, Wei Ying, 0R

Wang, Wenyi, 3E

Wang, Xiaolong, 3F, 44

Wang, Yanshan, 48

Wang, YaYun, 1F

Wang, Yi, 0Y

Wang, Ying-hui, 0K

Wang, Yingjian, 1Z, 20, 21, 2D

Wang, Yiqin, 15

Wang, Yongjun, 0T

Wang, You, 4C, 4E

Wang, Yu, 14

Wang, Yulei, 3Q

Wang, Yunchu, 1H

Wang, Yu-tian, 1N

Wang, Yuying, 3F, 44

Wang, Zeyu, 3I

Wang, Zhengping, 3D

Wang, Zhenyou, 0J

Wang, Zhenzhu, 1Z, 20, 21, 2D

Wang, Zhile, 2R

Wei, Biao, 2Z

Wei, Bin, 3B

Wei, Peng, 1Q

Wei, Qiancai, 2Y

Wei, Wei, 12

Wen, Lin, 0A, 0H

Wen, Shenglin, 40

Wu, Bo-Qi, 0F, 0M

Wu, Chengdong, 0P

Wu, Chunzhi, 2A

Wu, Decheng, 1Z, 2D

Wu, Gui-ling, 0Z, 16, 2S, 2T

Wu, Haixin, 0J

Wu, Jian-ping, 39, 3X

Wu, Juan, 3K

Wu, Kenan, 3H

Wu, Nan, 2M

Wu, Peng, 1P

Wu, Peng, 1S, 23

Wu, Qingwen, 1D

Wu, Tengfei, 0S, 3M

Wu, Yun, 1C

Xia, Chuanqing, 0S, 3M

Xia, Maopeng, 03

Xia, Wei, 4G

Xian, Yuqiang, 3O

Xiang, Xiangjun, 3T

Xiao, Chun, 3I, 3R

Xiao, Nan, 2U

Xie, Bin, 3V

Xie, Chenbo, 1Z, 20, 21, 2D

Xie, Gang, 36

Xie, Meilin, 10

Xie, Mengmin, 29

Xie, Ruiqing, 2O, 33

Xie, Wei, 18

Xie, Yujun, 0Q

Xie, Zhiwei, 46

Xing, Fei, 1H

Xing, Hongwen, 1W

Xing, Shuai, 0S

Xing, Shuai, 3M

Xiong, Baoxing, 2K, 4D

Xiong, Yuting, 1K

Xu, Bin, 27

Xu, Binshi, 3P, 41

Xu, C. Y., 3W

Xu, Chuanpei, 13

Xu, Jiwei, 1Z, 2D

Xu, Feng, 2K

Xu, Ning, 1P

Xu, Peng, 1J

Xu, Ping, 2H, 2I, 2J

Xu, Qiao, 33

Xu, Qinfeng, 2K

Xu, Shanhui, 3J

Xu, Xiaojian, 09

Xu, Y. T., 3W

Xu, Yuan, 36

Xue, Lian, 1F

Xue, Lingyun, 2H, 2I, 2J

Xue, Yang, 07

Xue, Yaoke, 2U

Yan, Hao, 40

Yan, Hong, 39, 3K, 3V

Yan, Shixing, 3P, 41, 45, 46

Yan, Xiusheng, 3Q

Yan, Ze, 2F

Yan, Zhihui, 34

Yang, Bin-hua, 3R

Yang, Chong-min, 0K, 0L

Yang, Chunlin, 40

Yang, Dawei, 1B

Yang, Fan, 32

Yang, Gang, 3G

Yang, Hui, 4B

Yang, Jian, 0G

Yang, Jianfeng, 0Y

Yang, Ru, 07

Yang, Xiaojiang, 0W

Yang, Xilu, 0Q

Yang, Zhongmin, 3J

Yao, Jiang, 19

Yao, Kaiqiang, 0V

Yao, Yanqing, 1K

Yao, Yong-sheng, 30

Ye, Demao, 34

Yu, Benli, 2V

Yu, Hao, 11

Yu, Hong-ming, 3X

Yu, Huan, 25

Yu, Juan, 3F

Yu, Kun, 0X

Yu, Qingkui, 06

Yu, Siqi, 1Z, 20

Yu, Xin, 0A

Yu, Xu-Tao, 05

Yu, Yan, 0Q

Yu, Yang, 0D, 0U

Yuan, Guiyang, 19

Yuan, Xiao, 4D

Yuan, Xiaocong, 32

Zeng, Hairui, 0N

Zeng, Pan, 0Q

Zeng, Qingbing, 0V

Zha, Congwen, 48

Zhan, Huan, 3F, 44

Zhan, Ren Jun, 35

Zhan, Yaohui, 0V

Zhang, Anshe, 29

Zhang, Chonglei, 32

Zhang, Dongfang, 2J

Zhang, Fan, 3T

Zhang, Ge, 3R

Zhang, Guiju, 2K

Zhang, H. W., 3W

Zhang, H., 3W

Zhang, Haikun, 4G

Zhang, Hang, 2X

Zhang, Hengfu, 16

Zhang, Jiandong, 02

Zhang, Jian-fu, 0K, 0L

Zhang, Jin, 25

Zhang, Jing, 27

Zhang, Kai, 48

Zhang, Lei, 0S

Zhang, Lei, 2V

Zhang, Li, 1E, 1G

Zhang, Mingxiao, 0T

Zhang, Panzheng, 4A

Zhang, Peng, 03

Zhang, Qinghua, 2Y

Zhang, Qinghua, 40

Zhang, Renwei, 1L

Zhang, Rui, 1T

Zhang, Sen, 3D

Zhang, Shanshan, 4H

Zhang, Shen-Feng, 2Q

Zhang, Shuyu, 0Q

Zhang, Tinghua, 0N

Zhang, Wei, 0W

Zhang, Wei, 3O

Zhang, Wei, 4C, 4E

Zhang, Xiang, 47

Zhang, Xiang, 4D

Zhang, Xin, 1M, 23

Zhang, Xing-yao, 0A, 0C, 0H

Zhang, Xu, 4A

Zhang, Xueliang, 0D, 0U

Zhang, Yanchao, 3C, 3G, 4H

Zhang, Yang, 1L, 1W

Zhang, Yanli, 4A

Zhang, Ying, 3E

Zhang, Yizhuo, 38

Zhang, Yongbin, 1R

Zhang, Yong-hong, 3V

Zhang, Yuanhang, 40

Zhang, Yufei, 2K

Zhang, Zai-Chen, 05

Zhang, Zenan, 34

Zhang, Zhanye, 20, 21

Zhang, Zhiyuan, 1W

Zhang, Zijing, 02

Zhao, Chunbo, 0S, 3M

Zhao, Haiyang, 1W

Zhao, Hua, 2G

Zhao, Lei, 31

Zhao, Pengfei, 3S

Zhao, Shang-Hong, 0G

Zhao, Shi-jie, 2O, 2P, 33

Zhao, Tao, 09

Zhao, Tianliang, 3H

Zhao, Xiaofan, 0I

Zhao, Yongdong, 1B

Zhao, Yuan, 02

Zheng, Nan, 2P

Zheng, Xiaobing, 03

Zheng, Yanghao, 36

Zheng, Ziao, 17, 2E

Zhi, Dong, 3Z

Zhong, Bo, 2P, 2W

Zhong, Dai-Jun, 04

Zhong, Xiang, 25

Zhou, Bo, 35

Zhou, Chenghao, 2R

Zhou, Dandan, 3T

Zhou, Dong, 0A, 0I

Zhou, Jian-Wei, 04

Zhou, Kun, 4B

Zhou, Lian, 2O, 2Y

Zhou, Pu, 3Z, 49

Zhou, Qiong, 4A

Zhou, Sheng, 2V

Zhou, Shenlei, 4A

Zhou, Xiangdong, 31

Zhou, Xiang-Zhen, 05

Zhou, Xingfang, 12

Zhou, Xuan, 0W, 0X

Zhou, Yanqing, 39

Zhou, Zengwei, 2T

Zhu, Jian, 4A

Zhu, Jianqiang, 4A

Zhu, Nenghui, 2B

Zhu, Qihua, 3D, 3E

Zhu, Qiuli, 07

Zhu, Yu, 07

Zhu, Zhihao, 28

Zhuang, Yongyong, 0E

Zou, Kai, 39, 3X

Zou, Kuaisheng, 2K

Zou, Y. G., 3W

Conference Committee

Conference Chairs

Kunchi Peng, Shanxi University (China)

Jianwei Pan, University of Science and Technology of China (China)

Junhao Chu, Shanghai Institute of Technical Physics of the Chinese Academy of Sciences (China)

Conference Co-chairs

Jianyu Wang, Shanghai Institute of Technical Physics of the Chinese Academy of Sciences (China)

Zuliang Du, Henan University (China)

Zhigao Hu, East China Normal University (China)

Program Committee

Dengteng Ge, Donghua University (China)

Zhiping He, Shanghai Institute of Technical Physics of the Chinese Academy of Sciences (China)

Xianmin Jin, Shanghai Jiao Tong University (China)

Yongming Li, Shanxi University (China)

Chaoyang Lu, University of Science and Technology of China (China)

Jianpu Wang, Nanjing Technological University (China)

Xiaoming Xie, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology (China)

Dongxu Zhao, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences (China)

Yong Zhao, QuantumCTek Company, Ltd. (China)

Introduction

We had the great honor of organizing the Young Scientists Forum. It was truly a great pleasure for us to greet more than 300 participants from many different countries attending this conference. We firmly believe this conference will become an important international event in the field of optical technology.

The Young Scientists Forum was sponsored by Chinese Society for Optical Engineering and Division of Information and the Electronic Engineering of the Chinese Academy of Engineering, and organized by the Chinese Society for Optical Engineering and Photoelectronic Technology Committee, Chinese Society of Astronautics.

The purpose of this conference was to provide a forum for the participants to report and review innovative ideas and up-to-date progress and developments, and discuss the novel approaches to application in the optical field. We sincerely hope that research and development in optical field was promoted, and international cooperation in sharing the common interest enhanced.

On behalf of the other Co-chairs, and the Organizating Committee of this conference, we would like to heartily thank our sponsors and cooperating organizers for all they have done for the conference. Thanks also to all the authors for their contributions to the Proceedings, to all of the participants and friends for their interest and efforts in helping us to make the conference possible, and to the Program Committee for their effective work and valuable advice. Special thanks to the Secretariat and the editors of SPIE for their tireless effort and outstanding services in preparing the conference and publishing the Proceedings.

Kunchi Peng

Jianwei Pan

Junhao Chu

© (2018) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
"Front Matter: Volume 10710", Proc. SPIE 10710, Young Scientists Forum 2017, 1071001 (12 March 2018); https://doi.org/10.1117/12.2319965
PROCEEDINGS
20 PAGES


SHARE
Advertisement
Advertisement
Back to Top