Translator Disclaimer
29 October 2018 Front Matter: Volume 10836
Proceedings Volume 10836, 2018 International Conference on Image and Video Processing, and Artificial Intelligence; 1083601 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2516621
Event: 2018 International Conference on Image, Video Processing and Artificial Intelligence, 2018, Shanghai, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 10836, including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, Author and Conference Committee lists.

The papers in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. Additional papers and presentation recordings may be available online in the SPIE Digital Library at SPIEDigitalLibrary.org.

The papers reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from these proceedings:

Author(s), “Title of Paper,” in 2018 International Conference on Image and Video Processing, and Artificial Intelligence, edited by Ruidan Su, Proceedings of SPIE Vol. 10836 (SPIE, Bellingham, WA, 2018) Seven-digit Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISSN: 1996-756X (electronic)

ISBN: 9781510623101

ISBN: 9781510623118 (electronic)

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time)· Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2018, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/18/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00005_PSISDG10836_1083601_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online and print versions of the publication. SPIE uses a seven-digit CID article numbering system structured as follows:

 • The first five digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc. The CID Number appears on each page of the manuscript.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the seven-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first five digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B…0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

A. A. Algawhari, Amgad, 0D

Agada, Ruth, 25

Ainali, Katerina, 1G

Anekboon, Khantharat, 1J

Asghari, Hossein, 0A

Bao, Zhenqiang, 15

Basarab, D. A., 1U

Basarab, M. A., 1U

Cai, Donglin, 20

Cai, Jiaxin, 12

Cai, Xin, 1D

Chao, Yuyan, 0F

Chen, Cuiqun, 14

Chen, Jiann-Jone, 11

Chen, JingWei, 0V

Chen, Liu, 1X

Chen, Wei, 06

Chen, Xianyu, 0Z

Chen, Xiaodong, 0L, 0N

Chen, Yu, 0H

Cheng, Fei, 10

Chiang, Wei-Ju, 11

Chong, Dong, 1N

Chu, Huifang, 14

Cui, Yang, 1I

Cui, Zhigao, 15

Dai, Jiakai, 06

Deng, H. X., 24

Ding, Yongsheng, 1D

Ding, Zhaisheng, 0E

Ding, Zhendong, 0O

Du, Baolin, 0Q

Duan, Hui-hong, 0P

Fang, Mingchao, 08

Feng, Fei, 1E

Feng, SongLin, 1Q

Gao, Junfeng, 28

Gao, Peng, 18

Gao, Qiong, 0O

Ge, L., 24

Ge, Sheng, 28

Gong, Jing, 0P

Gonsalves, Tad, 0K, 0M, 23

Guo, Chen-long, 0Q, 0U, 0V, 1S, 1T

Guo, GongDe, 0B

Guo, Lili, 1K

Hao, Kuangrong, 1D

He, Jie, 0R

He, Lifeng, 0F

He, Wei, 1M

Hou, Ruichao, 0E

Hu, Fangyu, 1I

Hu, Yihuai, 20

Hu, Ying, 0Y

Huang, Lei, 0A

Huang, Nan, 0S

Huang, Q., 24

Huang, Simin, 1S

Huang, Yi-Kai, 09

Huang, Yingqing, 1C

Huang, Yongfeng, 0D

Huang, Yujuan, 1E

Ismail, Rima Ruktiari, 03

Ji, Yunjie, 19

Jiang, Jianguo, 14

Jiang, Jiawei, 20

Jiang, Linhua, 0L, 0N

Jiang, NanFeng, 0B

Jiang, Yichuan, 28

Jin, MinGru, 0Z

Jin, Yaohui, 0Y

Ju, Yanqiu, 22

Kamata, Sei-ichiro, 03

Kang, Shiying, 0F

Karavay, Mikhail, 1L

Keiji, Iramina, 28

Komatsu, Rina, 0K

Konnova, N. S., 1U

Kurosaka, Tatsuya, 23

Kwon, Hyuk-Ju, 0W

Lai, X., 24

Lai, Zhiping, 14

Lee, Hyo Jong, 04

Lee, Sung-Hak, 0W

Lei, Ping, 0O

Leng, Yue, 28

Li, Chao, 18

Li, Chen, 0L

Li, Chien-Rai, 09

Li, Chu-yi, 16

Li, Feng, 1R

Li, Huijuan, 07

Li, J. L., 24

Li, Jie, 19

Li, Jingmei, 1N

Li, Shaobin, 13, 1A

Li, Shu-Xin, 02

Li, Tingting, 1H

Li, Wei, 10

Li, Xi, 1P

Li, Xue, 13

Li, Yan-chao, 26

Li, Zhan, 1O

Liang, Xining, 0Q

Lin, Jun, 07

Lin, Pan, 28

Liu, Chenchen, 1W

Liu, Fei, 1W

Liu, Hao, 1X

Liu, Hui, 28

Liu, Kai, 10

Liu, Li, 1E

Liu, Ling, 1P

Liu, Taocheng, 0X

Liu, Xiaolin, 06

Liu, Ya-li, 27

Liu, Yang, 0T

Liu, Yanyu, 0E

Liu, Zhihui, 07

Luo, Haoxiang, 1T

Luo, Jiajia, 1E

Luo, Qi, 0G

Lv, Beiru, 1Z

Lv, Huichao, 22

Lv, Yunqiu, 10

Ma, Jiacheng, 0H

Ma, Na, 0O

Ma, Na, 1Q

Ma, Yipeng, 18

Mao, Jia, 1Q

Miao, Jun, 0I

Mikhailov, Alexei, 1L

Mohanraj, Vignesh, 0A

Moon, TaeJun, 0M

Nakamura, Noriyuki, 0M

Nie, Rencan, 0E

Nie, Sheng-dong, 0P

Ning, Wei-lin, 27

Pan, Xingyu, 05

Peng, Ling, 1Z

Peng, Zhiqiang, 1R

Qi, Chi, 22

Qi, Meibin, 14

Qi, Xingzhi, 0R

Qiao, Yuanhua, 0I

Qing, Laiyun, 0I

Qiu, Feng, 0Z, 1F

Qu, Weidong, 0O

Que, Yue, 04

Shen, WenFeng, 0Z, 1F

Shi, Yanhua, 28

Song, Boyu, 1Z

Song, Chao, 1P

Song, Ke, 18

Song, WeiRan, 0B

Soottitantawat, Somkid, 1Y

Su, Yanzhao, 15

Sun, Bei, 0X

Sun, Gaopeng, 28

Tang, Xin, 12

Tang, Xuesong, 1D

Tian, Yu, 0Q, 0U

Tougne, Laure, 05

Tsai, Ming-Jong, 09

Tsai, Yao-Hong, 11

Tsiligiridis, Theodore, 1G

Visutsak, Porawat, 1Y

Wan, Weiguo, 04

Wang, Bing, 0O

Wang, Dafei, 0V

Wang, Fei, 18

Wang, Gang, 1V

Wang, Hui, 0B

Wang, Jianyi, 1E

Wang, Jiaxiang, 1N

Wang, Juanfeng, 0O

Wang, Ke, 0Q

Wang, Li-jia, 0P

Wang, Mengying, 1K

Wang, Nanyang, 0S

Wang, Pengcheng, 1A

Wang, Pu, 1T

Wang, Ruimin, 28

Wang, Siyuan, 1V

Wang, Ting, 0P

Wang, Wei, 21

Wang, Wenming, 1P

Wang, Yongkun, 0Y

Wang, Zhiguo, 1W

Wei, G. H., 24

Wei, Wang, 0U

Wen, Chao, 1O

Wen, Congcong, 1Z

Wu, Tong, 1Z

Wu, Bo, 1Q

Wu, Lifeng, 08

Wu, Shui-qing, 26

Xiao, Liqiang, 0Y

Xiao, Liyi, 18

Xie, Yongbo, 1P

Xie, Zhihong, 0S, 1C

Xie, Zhihua, 17

Xu, Lele, 1K

Xu, Shaowu, 0I

Xu, Weifeng, 25

Xu, Yang, 0Z, 1F

Xue, Jiale, 08

Xue, Mogen, 0J

Yan, Jie, 25

Yan, Shiyang, 0Q

Yan, Yuan, 26

Yang, Changlong, 06

Yang, Hao, 1C

Yang, Yang, 1F

Yang, Yuankui, 28

Yao, Bin, 0F

Ye, Xiangbin, 0X

Yin, Shiqun, 0T

Yin, Yanyan, 1W

You, Chengzeng, 1Z

Yu, JianFeng, 1Q

Yu, Wang, 26

Yu, Wei-yu, 16

Yu, Yanhua, 19

Yuan, Lei, 1D

Zeng, Guangping, 1X

Zhang, Chang-Jiang, 0G

Zhang, Chongyang, 1B

Zhang, Hao, 0N

Zhang, Hongbin, 22

Zhang, Jiarui, 1V

Zhang, Jie, 0J

Zhang, Jing-Hua, 02

Zhang, Jinming, 15

Zhang, Min, 21

Zhang, Qingchuan, 1X

Zhang, Shaojie, 22

Zhang, Wanwan, 08

Zhang, Xiao, 0F

Zhang, Xingming, 07, 08

Zhang, Yan, 02

Zhang, Yanxiu, 0O

Zhang, Yu, 02

Zhang, Yue, 1R

Zhao, Chihang, 0R

Zhao, Cuifang, 0H

Zheng, Haiyan, 0U, 1S

Zhi, Ruicong, 1H

Zhong, Ranxu, 12

Zhou, Dongming, 0E

Zhou, Mingquan, 1O

Zhou, Pucheng, 0J

Zhu, Huan, 1B

Zhu, Xiaoyan, 0R

Zou, Baixian, 0I

Conference Committee

Advisory Chairs

 • Huaiyu Xu, Laboratory of Software Engineering, SARI, Chinese Academy of Sciences (China)

 • Hao Ying, Wayne State University (United States)

Conference Chair

 • Ruidan Su, Laboratory of Software Engineering, SARI, Chinese Academy of Sciences (China)

Program Committee

 • Ruidan Su, Laboratory of Software Engineering, SARI, Chinese Academy of Sciences (China)

 • Alvaro Suárez Sarmiento, Universidad de las Palmas de Gran Canaria (Spain)

 • Hyo Jong Lee, Chonbuk National University (Korea, Republic of)

 • W. W. Yan, SARI, Chinese Academy of Sciences (China)

Conference Committee

 • Wong Kin Hong, Chinese University of Hong Kong (Hong Kong, China)

 • Sachin Kumar, SRM Institute of Science and Technology (India)

 • Ireneusz Kubiak, Military Communication Institute (Poland)

 • Birjodh Tiwana, LinkedIn, Inc. (United States)

 • Santiago Pérez Suárez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain)

 • P. M. K. Prasad, GVP College of Engineering for Women (India)

 • Ben Mabrouk, University of Al-Kairawan (Tunisia)

 • Rajmohan Pardeshi, Karnatak Arts Science and Commerce College Bidar (India)

 • Sivarama Krishnan Rajaraman, Lister Hill National Center for Biomedical Communications (United States), National Library of Medicine (United States), National Institute of Health (United States)

 • Sinnu Susan Thomas, Indian Institute of Technology Kanpur (India)

 • Marko Harvat, Zagreb University of Applied Sciences (Croatia)

 • Tan Tse Guan, University Malaysia Kelantan (Malaysia)

 • Olivier Rukundo, Aalborg University (Denmark)

 • Xiaolin Qin, University of Chinese Academy of Sciences (China)

 • Wei Wei, Xi’an of Technology (China)

 • Xiaolin Qin, University of Chinese Academy of Sciences (China)

 • Liang Ge, Southwest Petroleum University (China)

Session Chairs

 • W. W. Yan, SARI, Chinese Academy of Sciences (China)

 • Ruidan Su, Laboratory of Software Engineering, SARI, Chinese Academy of Sciences (China)

Introduction

The 2018 International conference on Image Video Processing and Artificial Intelligence (IVPAI 2018) was held 15–17 August 2018, in Shanghai, China. It was organized by the Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Shanghai (China). IVPAI 2018 brought together innovative academics and industrial experts in the field of image and video processing and artificial intelligence in a common forum.

IVPAI aimed to present a collection of high quality research articles and presentations that addressed broad challenges on both theoretical and application aspects of artificial intelligence in image and video processing. We invited colleagues to contribute original research articles as well as present the latest research outputs that stimulated the continuing efforts on the application of artificial intelligence approaches to solve image and video processing problems.

Ruidan Su

© (2018) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
"Front Matter: Volume 10836", Proc. SPIE 10836, 2018 International Conference on Image and Video Processing, and Artificial Intelligence, 1083601 (29 October 2018); https://doi.org/10.1117/12.2516621
PROCEEDINGS
16 PAGES


SHARE
Advertisement
Advertisement
Back to Top