Translator Disclaimer
14 August 2019 Front Matter: Volume 11179
Proceedings Volume 11179, Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019); 1117901 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2545164
Event: Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 2019, Guangzhou, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 11179 including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, Introduction, and Conference Committee listing.

The papers in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. Additional papers and presentation recordings may be available online in the SPIE Digital Library at SPIEDigitalLibrary.org.

The papers reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from these proceedings:

Author(s), “Title of Paper,” in Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), edited by Jenq-Neng Hwang, Xudong Jiang, Proceedings of SPIE Vol. 11179 (SPIE, Bellingham, WA, 2019) Seven-digit Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISSN: 1996-756X (electronic)

ISBN: 9781510630758

ISBN: 9781510630765 (electronic)

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time) · Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2019, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $21.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/19/$21.00.

Printed in the United States of America by Curran Associates, Inc., under license from SPIE.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00003_PSISDG11179_1117901_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online and print versions of the publication. SPIE uses a seven-digit CID article numbering system structured as follows:

 • The first five digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc. The CID Number appears on each page of the manuscript.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the seven-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first five digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B…0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

A., Sukeshkumar, 4F

Abd El-Atty, Bassem, 0W

Abd El-Latif, Ahmed A., 05, 0W

Agrawal, Somya, 3X

Ahmad, Mubashir, 34, 4K

Ai, Danni, 0V, 4K

Akhtar, M. Rayyan, 0E

Bai, Junfeng, 29

Bai, Xue, 1W

Bai, Yujun, 4M

Bao, Bing-Kun, 0Y, 3N

Boniecki, P., 0A, 0C, 1E, 24, 39, 40, 41, 42

Brekhna, Brekhna, 2G

Cai, Limin, 1H

Cao, Ziyang, 3J

Cardino, Adrian Christopher, 0J

Chang, Chin-Chen, 3X

Chang, Wen, 31

Chao, Yuyan, 18

Chen, Chuan, 3A

Chen, Enqing, 1W

Chen, Fuqu, 1J

Chen, Guancheng, 0E

Chen, Jia, 36

Chen, Jiahui, 2D

Chen, Jianxin, 04

Chen, Junyu, 14

Chen, Qian, 0Q

Chen, Qianwen, 3P, 4O

Chen, Yupeng, 3M

Chen, Yuxiang, 1M

Cheng, Lei, 2O

Cheng, Xuelong, 3A

Cheng, Yinbo, 3Y

Chi, Jianning, 1Y

Cong, Weijian, 0V

Cui, Dongliang, 0Z

Cui, Tingting, 1B

Cui, Zexiao, 3V

Deng, Hui, 0S

Deng, Jiamei, 16, 17, 1X

Deng, Xiangyang, 1I

Ding, Yijun, 1D

Ding, Yuan, 34

Dong, Gaojie, 3I

Dong, Jiahui, 0V

Dong, Liang, 3V, 4C

Dong, Liquan, 2W

Du, Cuibing, 3D

Du, Yanxia, 4B

Duda, A., 0C

El-Atty, Bassem Abd, 05

Fan, Jingfan, 0V

Fan, Jinghua, 0M

Fan, Qiang, 3K

Fan, Xuewu, 3U

Fang, Guoxin, 1T

Fang, Jiannan, 3B

Fang, Yan, 4P

Feng, G., 2U

Feng, Guoqi, 0Z

Feng, Liangjie, 08

Fernandez, Clarence, 0J

Frankowski, Jakub, 0C, 24, 42

Fu, Bin, 3Z

Fu, Chunlan, 1M

Fu, Qinglin, 47

Gai, Shaoyan, 3Q

Gan, Zongliang, 0D

Gao, Chao, 2F

Gao, Chongyang, 1Q

Gao, Guannan, 3V, 4C

Gao, Jing, 1T

Gao, Shaoshuai, 09

Gao, Wei, 0K, 3Z

Gao, Yun, 3V, 4C

Gawałek, J., 0A

Ge, Bailin, 3E, 3M

Ge, Feihang, 18

Ge, Jianhui, 0L, 13

Ge, Qi, 1U, 3N

Ge, Rui, 3U

Gierz, Ł., 0A, 0C, 1E, 24, 39, 3F, 3O, 40, 41, 42

Gong, Qinghai, 2Q

Gong, Xuanrui, 2J

Gu, Guohua, 0Q

Guan, Zhenzhi, 1R

Guo, Biao, 1V

Guo, Ling, 4I

Guo, Ruoyu, 0P

Guo, Shaojie, 3V, 4C

Guo, Shuai, 3Q

Guo, Xiwei, 06, 2N

Han, Dong, 06, 2N

Han, Yu, 48

Hao, Dongdong, 30, 3H

Hao, Xiangyang, 2L

Hao, Youfei, 2D

Hassan, Muhammad Umair, 4D, 4E

He, Lifeng, 18

He, Peng, 06

He, Ruhan, 36

He, Weiji, 0Q

He, Ying, 1D

Heng, Yong, 1B

Hong, Luning, 26

Horak, Karel, 1S

Hou, Boxiang, 1L

Hu, Jiwei, 16, 17, 1X

Hu, Jun, 2L

Hu, Qingshuang, 0F, 12

Hu, Tao, 1J

Hu, Xinrong, 36

Hu, Yong-jiang, 0S

Hua, Bei, 07

Hua, Ruzhao, 1Y

Huang, Bin, 1L

Huang, Jianqiang, 0T

Huang, Jintao, 19, 2K, 32

Huang, Pengwei, 0Q

Huang, Qian, 2A, 2B, 2M, 2Z, 4N

Huang, Rui-yang, 2F

Huang, Yuan, 2A, 2B

Hui, Mei, 2W

Idziaszek, P., 24, 42

Ilao, Adomar L., 0J

Jia, Jinfang, 0T

Jia, Wenjing, 3G

Jiang, Haiyang, 36

Jiang, Hao, 4A

Jiang, Jianpeng, 0M

Jiang, Zhaoguo, 2J

Jiao, Mengyu, 09

Jin, Menglin, 4C

Jin, Peiquan, 2H

Kainat, Wajiha, 3T

Khalifa, Hany S., 05, 0W

Kong, Lingqin, 2W

Koszela, K., 0A, 0C, 1E, 24, 39, 3O, 40, 41, 42

Kuang, Gangyao, 0O

Kujawa, S., 0A, 0C, 1E, 24, 39, 40, 41, 42

Kuzimska, T., 1E

Lam, Choi Ut, 2S

Lee, Chin-Feng, 3X

Lei, Bo, 3K

Lei, Hao, 0K

Lei, Tianjie, 19, 1A, 2K, 32

Li, Baopeng, 0K

Li, Chenghai, 0F, 12

Li, Chuyin, 0O

Li, Cong, 11

Li, Congli, 0U

Li, Daoji, 20

Li, Dongdong, 1I

Li, Guan-Long, 3X

Li, Hai-Bo, 0Y, 1U, 3N

Li, Jingsong, 2W

Li, Jun, 1T, 27

Li, Jun, 3I, 47

Li, Kai, 0T

Li, Lin, 3C

Li, Na, 4E

Li, Po, 44

Li, Qing, 2C

Li, Runwen, 4M

Li, Shao-mei, 2F

Li, Shican, 19, 1A

Li, Shuai, 10

Li, Shuo-Guo, 0R

Li, Sijie, 0G

Li, Weibin, 4B

Li, Xiangyu, 19, 2K

Li, Xiaoguang, 1Z

Li, Xuejian, 02, 2I, 4J

Li, Xuemei, 2G, 4P

Li, Yan, 33

Li, Yanping, 2A, 2B

Li, Yashang, 0X, 10

Li, Yuesong, 13, 15

Li, Yusheng, 0B

Li, Zhenzhen, 1B

Li, Zhi, 3W

Li, Zhixin, 0K

Liang, Xiaohui, 0V

Liang, Zi, 1Y

Liao, Lihua, 1Q

Liao, Qingmin, 25, 29, 3C, 3D, 3S, 45, 4H

Lin, Qiuli, 0D, 1G

Lisiak, D., 40

Liu, Beibei, 07

Liu, Bingxin, 31

Liu, Changyuan, 26

Liu, Chen, 0F, 12

Liu, Feng, 0D, 1G

Liu, Fuchang, 2X

Liu, Heng, 0G

Liu, Hui, 1J

Liu, Jie, 2C, 46

Liu, Jing, 0L, 13, 15, 4M

Liu, Jiwei, 0K, 14, 3Z

Liu, Junping, 36

Liu, Junqi, 3W

Liu, Min, 0M

Liu, Ming, 2W

Liu, Mingjun, 4E

Liu, Qingsheng, 1N, 2P

Liu, Quan, 16, 17, 1X

Liu, Songlin, 2L

Liu, Wei, 43

Liu, Xiao, 2O

Liu, Xiaohua, 2W

Liu, Xiaotong, 1J

Liu, Xuemei, 19, 1A, 32

Liu, Xueshi, 2Q

Liu, Yi, 2G, 4P

Liu, Yifu, 1R

Liu, Yiming, 30

Liu, Yizhang, 21

Liu, Yuan-Yuan, 0Y, 3N

Liu, Zhiyuan, 21

Liu, Zongwei, 4A

Lu, Chun, 3A

Lu, Wenjun, 0U

Lu, Zongqing, 25, 29, 3C, 3D, 3S, 4H

Luo, Guibo, 1V

Luo, Wuyi, 2Q

Luo, Zhiwang, 17

Lv, Hui, 4I

Lv, Yao-Wen, 2J, 43

Ma, Gehua, 3R

Ma, Honglin, 4B

Ma, Kaiqiang, 03

Ma, Ke, 2G

Ma, M., 2U

Ma, Xiaohu, 3L

Marfia, Gustavo, 38

Mazurkiewicz, J., 39

Mei, Kunqiang, 3H

Miao, LiGang, 1O

Ming, Li, 0P

Mohsen, Mohamed, 0N

Moustafa, Mohamed, 0N

Mu, Chengpo, 02, 2I, 4J

Mueller, W., 0A, 0C, 1E, 24, 39, 40, 41

Nan, Jinghong, 1B

Ning, Ke, 0P

Niu, Dongmei, 4D, 4E

Niu, Xiaotong, 2E

Pan, Xiong, 21

Pan, Xu, 1V

Pau, Giovanni, 38

Pei, Jie, 46

Peng, Jialiang, 05, 0W

Peng, Jinxi, 1P

Peng, Yanhong, 2X

Pilarska, A., 0C

Przybył, J., 0A, 41, 42

Przybył, K., 0A, 0C, 1E, 24, 39, 40, 41, 42

Pu, Xiaoqiu, 0K, 14

Pu, Yuanyuan, 1C

Qadri, Syed Furqan, 34, 4K

Qian, Pengfei, 2Y

Qin, Binjie, 30, 3H

Qin, Huabiao, 0E

Qin, Jing, 32

Qin, Xuxu, 0H

Qu, Zhiyong, 1F

R. S., Jeena, 4F

Ren, Yuyan, 26

Sablatnig, Robert, 1S

Saulon, Lawrence, 0J

Semkło, Ł., 42

Shao, Wen-Ze, 0Y, 1U, 3N

Shaukat, Kamran, 4D

Shen, Junge, 2E

Shen, Yanchun, 10

Shi, Miaowen, 4P

Shilu, S. L., 4F

Shohag, Md Shakil Ahamed, 4D

Shu, Xiu, 3G

Si, Jingjing, 3Y

Ślósarz, P., 40

Song, Chao, 4B

Song, Donghong, 1P

Song, Jiazhong, 04

Song, Zongxi, 14, 1K, 3Z

Staszak, Ż., 3O

Su, Yuanqi, 1P

Su, Zhuo, 16

Sun, Lingling, 03, 3B

Sun, Sidong, 2M, 2Z

Tan, Hai, 3K

Tang, Chaoying, 3R

Tang, Jun, 3P, 4O

Tang, Linbo, 1B

Tang, Su-Kit, 2S

Tang, Ting, 3S

Tang, Wenhai, 25

Tao, Jinxu, 3T

Tao, Liang, 1D, 1M

Tao, Wang, 4G

Tian, Guohui, 1L

Tian, Jiandong, 0B, 11

Tian, Qijun, 2H

Tian, Yong, 0B, 11

Tinega, Haron Chweya, 1W

Tse, Rita, 2S, 38

Tu, Rongxin, 2T

Wan, Shouhong, 2H

Wan, Yan, 0M

Wang, Biao, 3R

Wang, Chang-long, 0S

Wang, Feng, 3Z

Wang, Heng, 1H

Wang, Hengjun, 2V

Wang, Huabin, 1D, 1M

Wang, Jiabao, 19, 2K, 32

Wang, Jian, 0R

Wang, Jiedong, 48, 4L

Wang, Jing, 3U

Wang, Junchao, 03

Wang, Junqiang, 2L

Wang, Liang, 3Q

Wang, Linteng, 1Z

Wang, Li-Qian, 0Y, 1U

Wang, Meiling, 0P

Wang, Meiqin, 3P, 4O

Wang, Min, 3V, 4C

Wang, Shengqian, 33

Wang, Wei, 1J

Wang, Wenhao, 1Y

Wang, Xian, 1D

Wang, Xiaoying, 0T

Wang, Xu-dong, 2F

Wang, Yanfang, 2A, 2B, 2M, 2Z, 4N

Wang, Yang, 1C

Wang, Yanjie, 02

Wang, Yaqi, 03, 3B

Wang, Yiming, 2M, 2Z, 4N

Wang, Yongtian, 4K

Wang, Yuanqing, 37

Wang, Zhenwei, 28

Wei, Hong-quan, 2F

Wei, Kangkang, 2T

Wei, Wei, 0Z

Wen, Desheng, 14

Wen, Wenying, 2T

Wojcieszak, D., 0C, 1E, 24, 39, 3O, 41

Wu, Hao, 1C

Wu, Jie, 3L

Wu, Yunhui, 27

Wu, Zhifeng, 3J

Xia, Tengxi, 1R

Xiang, Guoqing, 2O

Xiao, Lihua, 48, 4L

Xiao, Wenjuan, 4I

Xie, Shi-Peng, 1U

Xin, Hongqiang, 08

Xing, Xingrun, 0I

Xu, Baohua, 2N

Xu, Chao, 3T

Xu, Dan, 1C

Xu, Hengwei, 4H

Xu, Jian, 2H

Xu, Jiawei, 3A

Xu, Jing, 32

Xu, Jinzhang, 3T

Xu, Jiwei, 2L

Xu, Juan, 1U

Xu, Junfeng, 20

Xu, Pei, 3Y

Xu, Ran, 0D, 1G

Xu, Xi-Peng, 43

Xu, Yonghui, 1F

Xu, Yujie, 1X

Xu, Zicheng, 2J, 43

Xue, Bindang, 2R

Xue, Jing-Hao, 3D

Xue, Rui, 0L, 15

Xue, Song, 0U

Xue, Xiaorong, 1P

Xue, Xiaoyong, 1P

Yan, Chunman, 2D

Yan, Wei, 2O

Yan, Yunyao, 2O

Yang, Bin, 49

Yang, Changcai, 21

Yang, Cheng, 0R

Yang, Dongsheng, 23

Yang, Jian, 0V, 34

Yang, Li, 1J

Yang, Ping, 4M

Yang, Ruixin, 2I, 4J

Yang, Shenghao, 0T

Yang, Wenming, 45

Yang, Xin, 1O

Yang, Yang, 2X

Yang, Yingbin, 1H

Yang, Yu, 02, 2I, 4J

Yang, Yunna, 0H

Yang, Yunyun, 0H, 3G

Yang, Zhengbo, 4M

Yao, Li, 0M

Ye, Feng, 2A, 2B, 2M, 2Z, 4N

Ye, Jiaquan, 4M

Ye, Liang, 0T

Ye, Lu-Yue, 0Y, 3N

Ye, Zhongfu, 3T

Yi, Xian, 4B

Yin, Jian, 45

Yu, Bo, 1R

Yu, Congcong, 3U

Yu, Donghang, 20

Yu, Han, 4L

Yuan, Guowu, 1C, 3V, 4C

Yuan, Man, 1A, 2K, 32

Zaborowicz, M., 0A, 1E, 39, 40, 41

Zeng, Lanling, 2X

Zeng, Shaoning, 22, 35

Zhai, You, 06, 2N

Zhan, Lingli, 37

Zhang, Baoming, 20

Zhang, Bob, 22, 35

Zhang, Chao, 2R

Zhang, Cheng, 3P, 4O

Zhang, Dawei, 0I

Zhang, Di, 2D, 4N

Zhang, Dongdong, 2Y

Zhang, Haiying, 28

Zhang, Jie, 0F, 12

Zhang, Limin, 1I

Zhang, Ling, 3U

Zhang, Mingxuan, 4D, 4E

Zhang, Qi, 22

Zhang, Qiang, 31

Zhang, Ruiheng, 02, 2I

Zhang, Sai, 3E

Zhang, Shengbo, 10

Zhang, Shuang, 1K, 3Z

Zhang, Shuwu, 2C

Zhang, Xu, 2L

Zhang, Xueyang, 3W

Zhang, Yu, 04

Zhang, Yuan, 2C

Zhang, Yue, 1Y

Zhang, Yu-hua, 0S

Zhang, Zejun, 21

Zhang, Zhan, 23

Zhang, Zihao, 37

Zhao, Chuan, 20

Zhao, Chun, 2K

Zhao, Fangzheng, 0F, 12

Zhao, Fuquan, 4A

Zhao, Guozhong, 0X, 10

Zhao, Hui, 3U

Zhao, Huimin, 1T

Zhao, Lingjun, 0O

Zhao, Qiang, 1G

Zhao, Wenshuang, 4D

Zhao, Xiuyang, 4D, 4E

Zhao, Yalan, 3J

Zhao, Yan, 2X

Zhao, Yingbin, 0M

Zhao, Yuejin, 2W

Zhao, Zhiqi, 4K

Zheng, Dong, 1C

Zheng, Huihuang, 28

Zheng, Jieying, 0D

Zheng, Shutao, 1F

Zheng, Yang, 2C

Zhong, Jiachen, 38

Zhong, Juping, 1T

Zhong, Yan-Zhen, 1U

Zhou, Fugen, 2R

Zhou, Hao, 3V, 4C

Zhou, Jianhang, 35

Zhou, Jin, 4E

Zhou, Langming, 48, 4L

Zhou, Ping, 49

Zhou, Zhongjun, 28

Zhu, Hongjuan, 1Q

Zhu, Nan, 2E

Zhu, Ni, 3A

Zhu, Xuan, 46

Zhu, Yuanyuan, 3P, 4O

Zhu, Yuesheng, 1V

Zong, Shouxin, 09

Zou, Jiancheng, 3E, 3M

Conference Committee

Honorary Chairs

 • Yongqi Xue, Shanghai Institute of Technical Physics, CAS (China)

International Advisory Committee

 • Josiane Zerubia, IEEE Fellow, INRIA (France)

 • Jón Atli Benediktsson, University of Iceland (Iceland)

Conference Chairs

 • Jun Li, Sun Yat-Sen University (China)

 • Weishi Zheng, Sun Yat-Sen University (China)

 • Jenq-Neng Hwang, University of Washington (United States)

 • Xudong Jiang, Nanyang Technological University (Singapore)

Program Committee Chairs

 • Qingli Li, East China Normal University (China)

 • Christine Fernandez-Maloigne, Université Poitiers (France)

 • Yong Wang, Harbin Institute of Technology (China)

 • Wenbing Tao, Huazhong University of Science and Technology (China)

Steering Committee

 • Yuri Rzhanov, University of New Hampshire (United States)

 • Xiaobo Lu, Southeast University (China)

Publicity Chairs

 • Giovanni Pau, Université Pierre et Marie Curie (France)

 • András Horváth, Peter Pazmany Catholic University (Hungary)

 • Krzysztof Koszela, Poznan University of Life Sciences (Poland)

Publication Chair

 • Yi Xie, Wuhan University (China)

Technical Committee

 • Yang Xin, Beijing University of Post and Telecommunications (China)

 • Liming Zhang, University of Macau (Macao, China)

 • Jinfeng Yang, Civil Aviation University of China (China)

 • Yong-Sheng Chen, National Chiao Tung University (Taiwan, China)

 • Tarek Sobh, University of Bridgeport (United States)

 • Mueller Wojciech, Poznan University of Life Sciences (Poland)

 • Srikanta Murthy, PES School of Engineering (India)

 • Radosław Jan Kozłowski, Poznan University of Life Sciences (Poland)

 • Gniewko Niedbała, Poznan University of Life Sciences (Poland)

 • Bicheng Li, Information Engineering University (China)

 • Lixiong Liu, Beijing Institute of Technology (China)

 • Fulin Su, Harbin Institute of Technology (China)

 • Zhi Liu, Shanghai University (China)

 • Bin Tang, University of Electronic Science and Technology of China (China)

 • Xiaoyong Lei, Beihang University (China)

 • En-Bing Lin, Central Michigan University (United States)

 • Huimin Ma, Tsinghua University (China)

 • Juncheng Li, Hunan University of Humanities, Science, and Technology (China)

 • Mingzhe Liu, Chengdu University of Technology (China)

 • Muhammad Naufal Bin Mansor, Universiti Malaysia Perlis (Malaysia)

 • George A. Papakostas, Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology (Greece)

 • Zhi Jia Zhang, Shenyang University of Technology (China)

 • Tianqing Peng, Henan Institute of Engineering (China)

 • Tieling Chen, University of South Carolina, Aiken (United States)

 • Hong Lu, Nanjing Institute of Technology (China)

 • Florence Cloppet, Université Paris Descartes (France)

 • Momina Moetesum, Bahria University (Pakistan)

 • Imran Siddiqi, Bahria University (Pakistan)

 • Bin Yan, National Digital Switching System Engineering and Technological Research Center (China)

 • Wu Xi, Xihua University (China)

 • Wu-Hsiung Chen, Pano Leader Company, Ltd. (Taiwan, China)

 • Hengjian Li, Shandong Computer Science Center (China)

 • Sergey Kravtsov, Southern Federal University (Russian Federation)

 • Konstantin Rumyantsev, Southern Federal University (Russian Federation)

 • Yan Yang, Southwest Jiaotong University (China)

 • Sherif Welsen, University of Nottingham Ningbo (China)

 • Ningyu Zhang, Shandong Jianzhu University (China)

 • Chunning Meng, China Maritime Police Academy (China)

 • Jenq-Neng Hwang, University of Washington (United States)

 • Hua-Tsung Chen, National Chiao Tung University (Taiwan, China)

 • Ahmed A. Abd El-Latif, Menoufia University (Egypt)

 • Mark Richard Pickering, The University of New South Wales (Australia)

 • Hongping Li, Ocean University of China (China)

 • Huiqin Jiang, Zhengzhou University (China)

 • Tao Wu, Lingnan Normal University (China)

 • Kathiravan Srinivasan, National Ilian University (Taiwan, China)

 • Liu Zhen, National University of Defense Technology (China)

 • Yigang Zhou, Harbin Institute of Technology (China)

 • Xibin Jia, Beijing University of Technology (China)

 • Fengqi Li, Dalian University of Technology (China)

 • Nicole Vincent, Université Paris Descartes (France)

 • Ahmed Nashat, Fayoum University (Egypt)

 • Zhihua Xie, Jiangxi Science and Technology Normal University (China)

 • Kuo-Liang Chung, National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan, China)

 • G. Balakrishnan, Indra Ganesan College of Engineering (India)

 • Peng Wang, Tsinghua University (China)

 • Juan Li, Beijing Jiaotong University (China)

 • Jing Hu, Chengdu University of Information and Technology (China)

 • Hung Nguyen, Japan Advanced Institute of Science and Technology (Japan)

 • Yangming He, Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine (China)

 • Bing Li, State Key Laboratory of Complex Electromagnetic Environmental Effects on Electronics and Information Systems (China)

 • Fei Xia, Shanghai University of Electric Power (China)

 • Lifeng Zhang, North China Electric Power University (China)

 • Dongming Zhou, Yunnan University (China)

 • Junzhou Zou, East China University of Science and Technology (China)

 • Wenchao Cui, China Three Gorges University (China)

 • Hong Zhang, Armstrong State University (United States)

 • Suyu Wang, Beijing University of Technology (China)

 • Shua Lu, Jilin University (China)

 • Dongmei Fu, University of Science and Technology Beijing (China)

 • Yangming He, Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine (China)

 • Peiyuan Guo, Beijing Technology and Business University (China)

 • Albert Chong, University of Southern Queensland (Australia)

 • Yebin Liu, Tsinghua University (China)

 • Lizhuang Ma, Shanghai Jiao Tong University (China)

 • Hongtao Xie, Institute of Information Engineering, CAS (China)

 • Tao Lei, Institute of Optics and Electronics, CAS (China)

 • Wen He, Chengdu Medical College (China)

 • Chi-Man Pun, University of Macau (Macao, China)

 • Zhen Liu, Ningbo University (China)

 • Guowang Jin, Zhengzhou Institute of Surveying and Mapping (China)

 • Hu Zheng, National University of Defense Technology (China)

 • Xiangyang Hao, Information Engineering University (China)

 • Maciej Zaborowicz, Poznan University of Life Sciences (Poland)

 • Yusnaidi Md Yusof, Universiti Teknologi Malaysia (Malaysia)

 • Kin Hong Wong, The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong, China)

 • Ruofei Zhong, Capital Normal University (China)

 • Kaixia Wei, Nanjing Xiaozhuang University (China)

 • Zhenzhou Wang, Shenyang Institute of Automation, CAS (China)

 • Zhongjun Zhang, Beijing Normal University (China)

 • Yongqi Sun, Beijing Jiaotong University (China)

 • Yan-Guo Wang, China Academy of Railway Sciences (China)

 • Wangmeng Zuo, Harbin Institute of Technology (China)

 • Manhua Liu, Shanghai Jiao Tong University (China)

 • Fan Zhao, Xi’an University of Technology (China)

 • Zhenghao Shi, Xi’an University of Technology (China)

 • Linbo Qing, Sichuan University (China)

 • Changwen Zheng, University of Chinese Academy of Sciences (China)

 • Wen-Jye Shyr, National Changhua University of Education (Taiwan, China)

 • Terumasa Aoki, Tohoku University (Japan)

 • Xing-Peng Mao, Harbin Institute of Technology (China)

 • Xinyu Du, China Academy of Railroad Sciences (China)

 • Mingtao Li, National Space Science Center, CAS (China)

 • Jiangming Kan, Beijing Forestry University (China)

 • Hongping Zhou, Hefei University of Technology (China)

 • Guoliang Lu, Shandong University (China)

 • Linlin Shen, Shenzhen University (China)

 • Weihai Li, University of Science and Technology of China (China)

 • Lihua Yue, University of Science and Technology of China (China)

 • Yun Zhang, Kunming University of Science and Technology (China)

 • Wenhui Lang, Hefei University of Technology (China)

 • Yuesheng Zhu, Peking University (China)

 • Bin Yan, National Digital Switching Center (China)

 • Lisheng Wang, Shanghai Jiao Tong University (China)

 • Zhitao Xiao, Tianjin Polytechnic University (China)

 • Yun Tie, Zhengzhou University (China)

 • Tianyang Wang, Southern Illinois University, Carbondale (United States)

 • Zhengrui Qin, Northwest Missouri State University (United States)

 • Rencan Nie, Yunnan University (China)

 • Yuanyu Wang, Taiyuan University of Technology (China)

 • Bing Xiao, Shaanxi Normal University (China)

 • K. Ravindra, Malla Reddy Institute of Technology and Science (India)

 • Yan Qiang, Taiyuan University of Technology (China)

 • Anusha Achuthan, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)

 • Jiangping Hu, University of Electronic Science and Technology of China (China)

 • Umair Ali Khan, Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (Germany)

 • Guoyuan Liang, Shenzhen Institute of Advanced Technology (China)

 • Wei-Ping Zheng, South China Normal University (China)

 • Bingwei He, Fuzhou University (China)

 • Guang Yang, Beihang University (China)

 • Zhaoxia Xie, Beijing Institute of Graphic Communication (China)

 • Ying Liu, Xi’an University of Posts and Telecommunications (China)

 • Meichun Yan, Hohai University (China)

 • Hengjian Li, University of Jinan (China)

 • Hongzhi Wu, Shandong Institute for Development Strategy of Science and Technology (China)

 • Ying Wang, Qingdao University (China)

 • Yang Jia, Xi’an University of Posts and Telecommunications (China)

 • Junjun Xiao, Harbin Institute of Technology (China)

 • Zhuozheng Wang, Beijing University of Technology (China)

 • Yin Long Wang, The Fifth Department of OEC (China)

 • Wei Xiong, Hubei University of Technology (China)

 • Jungang Han, Xi’an University of Posts and Telecommunications (China)

 • Shruti Bhargava Choubey, Sreenidhi Institute of Science and Technology (India)

 • Shi Jun, Shanghai JianQiao University (China)

 • Souvik Pal, Elitte College of Engineering (India)

 • Zhaodong Niu, National University of Defense Technology (China)

 • Netra Lokhande, MIT College of Engineering Kothrud (India)

 • Wenxing Bao, North Minzu University (China)

 • Yongfeng Qi, Northwest Normal University (China)

 • Yigang Wang, Hangzhou Dianzi University (China)

 • Yufeng Nie, Northwestern Polytechnical University (China)

 • Ying Wen, East China Normal University (China)

 • Xiuli Ma, Shanghai University (China)

 • Qiaosong Chen, Chongqing University of Posts and Telecommunications (China)

 • Zhiwei He, Hangzhou Dianzi University (China)

 • Bai Lin, Chang’an University (China)

 • Jingjing Si, Yanshan University (China)

 • Yu Zhang, Hangzhou Dianzi University (China)

 • Weidong Pan, University of Chinese Academy of Sciences (China)

 • Zhong-Gui Sun, Liaocheng University (China)

 • Zuochang Ye, Tsinghua University (China)

 • Yong Tan, Yangtze Normal University (China)

 • Xiaofeng Zhao, Xi’an High Tech Institute (China)

 • Wei Cai, Xi’an High Tech Institute (China)

 • Li Zhan Li, Xi’an University of Science and Technology (China)

 • Congli Li, Army Academy of Artillery and Air Defense (China)

 • Jiwei Hu, Wuhan University of Technology (China)

 • Peiquan Jin, University of Science and Technology of China (China)

 • Hao Liu, Southern Medical University (China)

 • Yohei Fukumizu, Ritsumeikan University (Japan)

 • Yun Li, Yangzhou University (China)

 • Yun-Hao Yuan, Yangzhou University (China)

 • Zhemin Zhuang, Shantou University (China)

 • Cheng Han, Changchun University of Science and Technology (China)

 • Weihai Li, University of Science and Technology of China (China)

 • Xiaobo Lu, Southeast University (China)

 • Aiwen Jiang, Jiangxi Normal University (China)

 • Weiji He, Nanjing University of Science and Technology (China)

 • Wen Liu, Wuhan University of Technology (China)

 • Hongzhi Wu, Shandong Institute for Development Strategy of Science and Technology (China)

 • Bo Qiang, TaiYuan Satellite Launch Center (China)

 • Zhangjin Huang, University of Science and Technology of China (China)

 • Qing Zhu, Beijing University of Technology (China)

 • András Horváth, Peter Pazmany Catholic University (Hungary)

 • Feifei Tang, Chongqing Jiaotong University (China)

 • Zhu Li, Hangzhou Dianzi University (China)

 • Bin Li, University of Science and Technology of China (China)

 • Fengying Xie, Beihang University (China)

 • Jiande Sun, Shandong Normal University (China)

 • Songjiang Lou, Zhejiang University of Science and Technology (China)

 • Guoyou Wang, Huazhong University of Science and Technology (China)

 • Songtao Liu, Dalian Naval Academy (China)

 • Qingsheng Liu, Institute of Geographic Science and Natural Resources Research (China)

 • Volodymyr Hnatushenko, Oles Gonchar Dnipro National University (Ukraine)

 • Dmitriy Mozgovoy, Oles Gonchar Dnipro National University (Ukraine)

 • Ling Ma, Zhengzhou University (China)

 • Youdong Ding, Shanghai University (China)

 • Guoye Chen, Akita Prefectural University (Japan)

 • Guanzhen Yu, Longhua Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (China)

 • Guodong Zhang, Shenyang Aerospace University (China)

 • Kyeong-Seop Kim, Kon-kuk University (Korea, Republic of)

 • Ruijun Zhang, Wuhan University of Science and Technology (China)

 • Yong Wang, Harbin Institute of Technology (China)

 • Vladislav Sergeyev, Samara National Research University (Russian Federation)

 • Fan Zhang, Anhui Xinhua University (China)

 • Houde Dai, Quanzhou Institute of Equipment Manufacturing, Haixi Institutes, CAS (China)

 • Zhenzhou Yu, Jilin University (China)

 • Jun Cai, Anhui University of Science and Technology (China)

 • Hung-Min Sun, National Tsing Hua University (Taiwan, China)

 • Xuefeng Lv, National Disaster Reduction Center of China (China)

 • Xiaoying Wang, Qinghai University (China)

 • Zheng Han, Chifeng University (China)

 • Zhen Ye, Chang’an University (China)

 • Tao Sun, Harvard Medical School, Massachussetts General Hospital, (United States)

 • Dmitry Kravchenko, Ben-Gurion University of the Negev (Israel)

 • Yuesheng Zhu, Peking University (China)

 • Shaoshuai Gao, University of Chinese Academy of Sciences (China)

 • Wen-Ze Shao, Nanjing University of Posts and Telecommunications (China)

 • Qian Huang, Hohai University (China)

 • Wenjun Lu, Anhui Sanlian University (China)

 • Jiamei Deng, Wuhan University of Technology (China)

 • Li-Chen Ou, National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan)

 • Su-Kit Tang, Macao Polytechnic Institute (Macao)

 • Rita Tse, Macao Polytechnic Institute (Macao)

 • Jiancheng Zou, North China University of Technology (China)

 • Binjie Qin, Shanghai Jiao Tong University (China)

 • Khurram Khurshid, Institute of Space Technology (Pakistan)

 • Guozhang Zhao, Capital Normal University (China)

 • Guohui Tian, Shandong University (China)

 • Shouhong Wan, University of Science and Technology of China (China)

 • Peiquan Jin, University of Science and Technology of China (China)

 • Yaowen Lv, Changchun University of Science and Technology (China)

 • Hui Zhao, XIOPM of CAS (China)

 • Ningyu Zhang, Shandong Jianzhu University (China)

 • Karel Horak, Brno University of Technology (Czechia)

 • Yong Tian, Shenzhen University (China)

 • Jindong Tian, Shenzhen University (China)

 • Jian Wang, Sichuan Agricultural University (China)

 • Zhi Li, Space Engineering University (China)

 • Bingxin Liu, Dailian Maritime University (China)

 • Lijun Chen, Guangzhou University (China)

 • Yu Zhang, Hangzhou Dianzi University (China)

 • Guowu Yuan, Yun Nan University (China)

 • Wenming Yang, Tsinghua University (China)

 • Langming Zhou, Hunan University (China)

 • Jianning Chi, Northeastern University (China)

 • Yi Zheng, Shandong Technology and Business University (China)

 • Junchao Wang, Hangzhou Dianzi University (China)

Introduction

We had the great honor of organizing the Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019). It was truly a great pleasure for us to greet more than 180 participants from many different countries. We firmly believe that ICDIP will become an important international event in the field of Digital Image Processing.

The Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019) was hosted by Sun Yat-Sen University (China), co-sponsored by East China Normal University (China) and the International Association of Computer Science and Information Technology.

The objective of this conference was to provide a platform for the participants to report and exchange innovative ideas, up-to-date progress and developments, and discuss novel approaches to application in the digital image processing field. It is sincerely hoped that the research and development in digital image processing will be improved, and the international collaboration with common interest sharing will be enhanced.

On behalf of other co-chairs, and the organization committee of ICDIP 2019, we would like to express our heartfelt thanks to our sponsors and cooperating organizers for all they have done. Thanks also go to all the authors for their contributions to the proceedings, to all of the participants and friends for their interest and efforts in helping us to make it possible, to the program technical committee for their effective work and valuable advice, especially the conference secretary, and to the staff at SPIE for their tireless efforts and outstanding service in preparing and publishing the proceedings.

Jenq-Neng Hwang

Xudong Jiang

© (2019) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
"Front Matter: Volume 11179", Proc. SPIE 11179, Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117901 (14 August 2019); https://doi.org/10.1117/12.2545164
PROCEEDINGS
28 PAGES


SHARE
Advertisement
Advertisement
Back to Top