PROCEEDINGS VOLUME 12451
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER INFORMATION SCIENCE AND APPLICATION TECHNOLOGY (CISAT 2022) | 29-31 JULY 2022
5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022)
Editor(s): Fuming Zhao
Editor Affiliations +
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER INFORMATION SCIENCE AND APPLICATION TECHNOLOGY (CISAT 2022)
29-31 July 2022
Chongqing, China
Front Matter: Volume 12451
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245101 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2662956
Technology of Electronic Engineering Modeling and Industrial and Commercial Application
Yang Lv, Yang Zhao, Liang Ma
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245102 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656272
Yuzhuo Yang, Liyuan Sun, Feng Liu, Guohua Yang, Zetian Fu, Qiyu Zhang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245103 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2657229
Yinghao Hu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245104 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656168
Jialu Fang, Jianxia Du, Zhengdong Liu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245105 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656566
Lin Lin, Chunfang Wang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245106 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656594
Lizhong Yao, Yuze Zhang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245107 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656483
Qian Li, Xianmin Han, Baoan Liu, Wenjiang Li
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245108 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656461
Xibei Zhou
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245109 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656902
Yanju Yang, Wenyao Yang, Xiaoyu Zhang, Jie Li, Liangliang Tian, Chong Zeng, Shengming Zhang, Jing Song
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656640
Guopeng Peng
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656864
Pengfei Wang, Xiaodong Ren
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656857
Tipeng Zheng, Rongjun Xing
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656477
Qianqian Li, Jing Li, Yue Shang, Wenjie Fan
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656636
Zhi Long
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656502
Li Nie, Xiaogang Wang, Yuewei Bai, Hua Mu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656644
Chong Zeng, Dengmei Zhou, Jing Xiang, Ruilun Zheng, Liangliang Tian, Peng Li, Jing Song
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656597
Weifan Zhao, Qiang Tong, Jianzhi Cao, Yuli Chen, Xiulei Liu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656766
Zebin Si, Bin Zhou, Ben Wang, Xiya Wang, Luxiao Zhu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656777
Li Ma
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656794
Feifei Liu, Lele Cao, Yuanmin Tu, Xinyu Chen
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656563
Jiahao Shui, Liangtu Song, Linli Zhou, Tao Wang, Jianqiao Xiong
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656559
Qiang Meng
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2655874
Jiajia Xu, Huimin Chen
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2655894
Aihua Zhao
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656020
Yan Wang, YuFei Zhang, ChuanYin Tian, XiaoYan Huang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2655884
Kun You, Xin Wen, Zhenpeng Liu, Zhendong Gao
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656047
Shuijin Lu, Yujie Mo
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656216
YuHeng Dai, JinCan Li, LiangZhe Kong, HaoZhong Deng, ZiHao Li, Tong Xie
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656079
Zihan Deng, Yeying Wang, Ling Nian
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656169
Jianchao Wang, Xuejing Bai, Han Liu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2655892
Lingyu Song
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2655911
Gaohui Li, Fei Yang, Shaojia Yang, Zhida Zhang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656001
Changzhong Wu, Qiuqi Sun, Liying Tao, Yankun Zhao
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656093
Qiuxia Tan, Ming Liu, Huiqing Zhu, Mingming Kou, Feige Zheng
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124510Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656604
Ninghui Yang, Bin Tang, Zourong Long, Jianxu Wang, Linfeng Cai, Liyong Dai, Haidong Zheng, Lin Xie, Mingfu Zhao
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245110 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656768
Wanping Li, Jundong Xie
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245111 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656762
Jiaqi Kong
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245112 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656478
Yan Shi, Zheng-xiang Xiong, Bao-min Sun, Hang Sun
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245113 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656564
Hailong Shu, Weiwei Song, Jiping Zhang, Zhen Song, Kaitao Xiao, Chaoqun Li
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245114 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656464
Hanzhong Zhang, Zhen Chen
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245115 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656607
Ping Lu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245116 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656606
Junyi Guo
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245117 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656779
Xiangyang Wang, Hengzi Huang, Wen Zhao, Xi Yang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245118 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656016
Technology of Image Information Recognition and Spectral Model Measurement and Control
Yingchen Song, Chao Wang, Xiaoxiao Du, Ziwei Ye, Luyao Zhang, Yijun Zhu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245119 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656773
Jinfu Zhang, Bin Tang, Jianxu Wang, Linfeng Cai, Junfeng Miao, Qing Chen, Hang Liu, Mingfu Zhao
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656581
Peide Wang, Junjie Wang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656757
Hang Liu, Bin Tang, Zourong Long, Jianxu Wang, Qing Chen, Junfeng Miao, Jinfu Zhang, Mingfu Zhao, Nianbing Zhong, et al.
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656645
JinXi Zhang, ChunLing Li
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656631
Junfeng Miao, Bin Tang, Zourong Long, Qing Chen, Jinfu Zhang, Ziheng Huang, Mingfu Zhao
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656736
Nian Peng, Yuchen Zhang, Kun Wang, Jiang Wu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656686
Bo Chen, Wenguang Zheng, Kai Shi
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656621
Zong Bao Liang, Ming Gao, Bo Chen, YunFei Yuan, Yang Song
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656835
Xiya Wang, Ben Wang, Zebin Si
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656839
Jiaxue Liu, Nannan Shi, Jingjie Chen
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656503
Hong-lei Ran, Jian-li Dong, Kui Zhang, Shan-bin Xi, Jie Huang, Hao Peng
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656614
Fuzhi Cao, Nan An, Wenli Wang, Wen Li, Weinan Xu, Chunhui Wang, Min Xiang, Yang Gao, Xiaolin Ning
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656553
Chunlian An, Dengmei Zhou, Ke Tang, Yong Wang, Liangliang Tian
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656577
Hua Li, Yongchen Lu, Junyi Wang, Yue Zhang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656535
Fei Di, Jinjun Wu, Jingying Li, Ying Wang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656476
Ji Qi, Haitao Yang, Zhou Kong
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656653
Linjun Fan
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656840
Boxin Hu, Haibo Ji, Hongbin Deng, Kuo Hao, Shuzhao Chen
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656651
Chengxia Zang, Hui Peng
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656622
Qing Chen, Bin Tang, Zourong Long, Junfeng Miao, Qisen Xiao, Jinfu Zhang, Linfeng Cai, Hang Liu, Ninghui Yang, et al.
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656746
Bowei Chen, Lifen Jiang, Panpan Wu, Fengbo Zheng, Kang Li, Teng Chen, Ran Li
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656814
Fu Li, Zhiping Zhang, Lingling Hao, Ning Wang, Chen Zhang, Xiaofeng Yang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2657858
Xiaozhou Zhou, Minhui Jin, Yinqing Zhang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656549
Kaixin Zhao, Qiqing Wang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656551
Qinfang Zhang, Lu Lou, Qihuan Li, Zhengxia Wang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656547
Yangyang Zhong, Zunjie Zhu, Zhefeng Xu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124511Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656787
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245120 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656649
Jingtang Luo, Shiying Yao, Ke Miao, Shuang Zhou, Yuren Feng, Jie Xu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245121 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656590
Yuanyuan Niu, Yun Jiang, Qingda Zhang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245122 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656576
Yi Xin Zhou, Bin Guo
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245123 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656748
Shuzhen Li, Yunli Bai, Zhijun Shen, Bin Fan, Junjie Chen
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245124 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656797
Anlei Zhou, Chaozhen Liu, Youlin Gu, Qinghua Liang, Shigang Wang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245125 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656780
Zhen Chen, Lu Lou
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245126 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656816
Xiao Xu, Xianlan Wang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245127 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656569
Zhuo Zhang, Zhenyu Liu, Chuanming Huang, Qinghua Shang, Mengyu Zhang, Liang Tang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245128 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656903
Teng Chen, Lifen Jiang, Fengbo Zheng, Panpan Wu, Bowei Chen, Kang Li
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245129 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656820
Jerry Wei
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2655871
Baoyu Ye, Hongbo Xu, Yan Luo
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2658700
Yuning Xie, Gang Liu, Rui Xu, Wenbin Zhang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2658165
Yonghua Li, Gang Liu, Jinxin Xiong, Menghan Jia, Wenbin Zhang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2657901
Wenjin Liu, Shudong Zhang, Lijuan Zhou
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656642
Panpan Wu, Jianming Chen, Yichen Wu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656809
Software Engineering Knowledge and Data Information Processing and Analysis
Xiaoyu Li, Jing Tan, Yuejiang Su, Chang Yu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2655876
Weiya Zhang, Gang Cao, Ye Ji, Liuting Gu, Shufan Wang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656586
Xinkai Gao
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656731
Wenming Huang, Xianghui Bu, Yannan Xiao, Yayuan Wen, Zhenrong Deng
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656552
Siyu Peng, Luo Xu, Wei Jiang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656629
Chen Diao, Bin Wang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656492
ZhengTao Jiang, Ting Yu, HuiQiang Li, Ye Chen
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656663
Guanting Liu, Tao Song, Yan Zhao, Ziqin Wang, Ying Xing
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656600
Yanchao Wang, Jiangyi Yao, Xiongwei Li, Linyun Liu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656560
Yuli Zha, Pengshuai Cui, Yuxiang Hu, Julong Lan
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656603
Jianhua Li, Wu Lan, Changjian Liu, Yi Hu, Bin You, Haochen Wu, Xiaoming Liao
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656550
Zihan Wang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2655875
Chao Hu, Yiyan Zhuang, Zhuoqi Liu, Hualong Cai
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656058
Yutian Wen
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2655914
Xiaomeng Zhang, Wenting Liu, Shengze Li, Yao Feng
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656898
Haoyang Mei, Guangming Xian, Jialin Yu, Xin Zhang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656619
Runjun Chen, Zheng Ye, Jun Qin, Jing Liu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656495
Hao Wang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656668
Li Hou, Pengan Gong
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656737
Hong Yu
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 124512Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656818
Jiayi He, Rongshang Chen, Ying Ma, Jianming Li
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245130 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656646
XiaoJun Wu, JinPing Shi, Jun Li, LiCheng Wang, XiaoYu Tan
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245131 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656817
Yutong Shen
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245132 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656630
Chao Zhang, Ai ju Shao, Guang yao Cheng, Dong dong Wang, Tian Zhang, Yue xi Wang, Hai hong Fang
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245133 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656735
Yi Zhou, Yipu Qin, Peng Zhang, Jian Li, Aizhi Wu, Deyi Shi, Yunxi Liu, Zheng Ji, Mingyuan Pan, et al.
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245134 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2658860
Fei Deng
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245135 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656733
Tao Xu, Zixiang Zhang, Xiaqing Ma, Jiaming Deng, Yingying Zhao, Xiang Li
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245136 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656783
Yijia Wu, Yisheng Yu, Guodong Li, Xingyu Tang, Biyan Yan
Proceedings Volume 5th International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2022), 1245137 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2656812