19 December 2014 Front Matter: Volume 9268
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 9268, including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, and Conference Committee listing.

Cooperating Organizations

Tsinghua University (China) • Peking University (China) • University of Science and Technology of China (China) • Zhejiang University (China) • Tianjin University (China) • Beijing Institute of Technology (China) • Beijing University of Posts and Telecommunications (China) • Nankai University (China) • Changchun University of Science and Technology (China) • University of Shanghai for Science and Technology (China) • Capital Normal University (China) • Huazhong University of Science and Technology (China) • Beijing Jiaotong University (China) • Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics (China) • Changchun Institute of Optics and Fine Mechanics (China) • Institute of Semiconductors (China) • Institute of Optics and Electronics (China) • Institute of Physics (China) • Shanghai Institute of Technical Physics (China) • China Instrument and Control Society (China) • Optoelectronics Technology Committee, COS (China) • SPIE National Committee in China (China) • Optical Society of Japan (Japan) • Optical Society of Korea (Korea, Republic of) • The Australian Optical Society (Australia) • Optics and Photonics Society of Singapore (Singapore) • European Optical Society

Supporting Organizations

CAST—China Association for Science and Technology (China)

NSFC—National Nature Science Foundation (China)

The papers included in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. The papers published in these proceedings reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from this book:

Author(s), “Title of Paper,” in Optics in Health Care and Biomedical Optics VI, edited by Qingming Luo, Xingde Li, Ying Gu, Yuguo Tang, Proceedings of SPIE Vol. 9268 (SPIE, Bellingham, WA, 2014) Article CID Number.

ISSN: 1605-7422

ISBN: 9781628413410

Published by SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time) · Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2014, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 1605-7422/14/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00001_psisdg9268_926801_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model, with papers published first online and then in print and on CD-ROM. Papers are published as they are submitted and meet publication criteria. A unique, consistent, permanent citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of the first publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online, print, and electronic versions of the publication. SPIE uses a six-digit CID article numbering system in which:

 • The first four digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

The CID Number appears on each page of the manuscript. The complete citation is used on the first page, and an abbreviated version on subsequent pages. Numbers in the index correspond to the last two digits of the six-digit CID Number.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the six-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first four digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B…0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

Abeygunawardhana, Pradeep Kumara, 1V

Bai, Liping, 1E

Cao, Jie, 1N

Cao, Meng, 1H

Cao, Zhensong, 1O

Carson, Paul L., 1H

Chai, Xinyu, 2P, 2R

Chen, Chen, 0V

Chen, Chuanguo, 1C, 2C, 2D

Chen, Defu, 07, 0T, 1Y

Chen, Haiyu, 26

Chen, Jianling, 0H, 28

Chen, Jianxin, 1A, 20, 23, 27

Chen, Jing, 20

Chen, Rong, 1B, 1D, 2M

Chen, Shuohui, 2Q

Chen, Sijia, 23

Chen, Weiwei, 1B

Chen, Xiaogang, 28

Chen, Xiuqin, 0H

Chen, Yangqing, 29

Cui, Daxiang, 2Q

Dai, Cuixia, 2O

Dai, Pantao, 1N

Deng, Tongxin, 1A

Deng, Zhi-Chao, 13

Di, Si, 1E

Ding, Quanxin, 0A

Du, Sidan, 1H

Du, Yi, 2P, 2R

Fan, Shanhui, 2O, 2Q

Fan, Zhen-wei, 1P

Fang, Yanyan, 0O, 24

Feng, Shangyuan, 1B

Feng, Ting, 1H

Freudenthal, John, 0C

Fu, Fangmeng, 1A, 23, 27

Fujiwara, Masaru, 1V

Gao, Xiaoming, 1O

Gu, Ying, 07, 1Y

Gu, Ying, 0L, 0T

Guo, Chungen, 20

Guo, Chunjie, 0A

Guo, Xueqian, 2N

Guo, Yihong, 1X

Hao, Bingtao, 16

Hao, Qun, 1N

He, Jian-Jun, 29

He, Yipeng, 2A

Hong, Baoyu, 16

Hong, Xin, 0E

Hu, Xiao-ming, 06, 0K

Hu, Zhixiong, 16

Huang, Hao, 1B

Huang, Yide, 2A

Huang, Zufang, 1D, 2M

Ishimaru, Ichiro, 1V

Jia, Xing-you, 1P

Jia, Zhenhong, 1Q

Jiang, Xia, 2Q

Jin, Jian, 1E

Jin, Ying, 1G

Klämpfl, Florian, 0V

Kong, Xianyue, 1N

Lang, Tingting, 1I

Leadbetter, Andy, 0C

Li, Buhong, 0T

Li, Hui, 26, 28, 2E, 2G

Li, Jun, 1P

Li, Lin, 2P, 2R

Li, Ling, 1D

Li, Mingyu, 29

Li, Qian, 2R

Li, Wansong, 1N

Li, Weiqiang, 27

Li, Wenzhi, 1L

Li, Xuwei, 1C, 2C, 2D

Li, Yirong, 0T

Li, Zhenhua, 1G

Li, Zhifang, 26

Lian, Yuane, 1A, 23, 27

Liang, Zhiyuan, 1L

Liao, Fadian, 1D, 2M

Lim, Hoong-Ta, 0U

Lin, Duo, 1B

Lin, Jia, 1B

Lin, Jinyong, 2M

Lin, Juqiang, 1D, 2M

Lin, Lisheng, 0T

Lin, Pingping, 2A

Liu, Bin, 1U

Liu, Celong, 1X

Liu, Fei, 18, 1F, 1G

Liu, Hua, 0A

Liu, Huan, 0E

Liu, Jiafeng, 1L

Liu, Jie-hao, 1P

Liu, Kun, 1O

Liu, Nenrong, 2M

Liu, Peng, 1E

Liu, Qiang, 1O

Liu, Reng-xin, 1P

Liu, Wenli, 16

Liu, Xiaojun, 1H

Liu, Yang, 1S

Liu, Yuliang, 1S

Liu, Zhuwen, 1L

Lu, Peng, 1D

Luo, Jun-qian, 1P

Lv, Guodong, 1Q

Lv, Xiaoyi, 1Q

Ma, Dongdong, 0H

Ma, Hongliang, 1O

Ma, Hui, 1X

Mei, Jian-Chun, 13

Mo, Jiaqing, 1Q

Murukeshan, Vadakke Matham, 0U

Nie, Yuting, 1A, 23

Nishiyama, Akira, 1V

Pang, Jian-zhi, 1P

Pang, Ziwei, 1W

Peng, Yiru, 0H, 2A

Qi, Wei, 1V

Qi, Yiling, 0H

Qin, Lin, 2O

Qiu, Caimin, 0I

Qiu, Zewen, 28

Qu, Bingguang, 1M

Qu, Huinan, 1M

Ren, Jie, 1Y

Ren, Qiushi, 2Q

Ruan, Qiuyong, 1D, 2M

Ruan, Youhong, 0H

Saito, Tsubasa, 1V

Sang, Xinzhu, 1U

Schmidt, Michael, 0V

Segal, Solomon, 0C

Shan, Yanke, 1F

Shao, Shuangyun, 2N

Shen, Yihui, 26

Shi, Yiwen, 2Q

Shun, Zhi, 1L

Song, Jinyan, 29

Song, Yong, 1N

Stelzle, Florian, 0V

Sun, Mingguo, 1O

Sun, Nan, 18

Sun, Teng-Qian, 13

Suzuki, Satoru, 1V

Suzuki, Yo, 1V

Tan, Zou, 0T

Tang, Longhua, 29

Tian, Bei, 2N

Tian, Jian-Guo, 13

Wada, Kenji, 1V

Wang, Baoliang, 0C

Wang, Bo, 1U

Wang, Chengming, 07

Wang, Chuan, 1A, 23, 27

Wang, Guishi, 1O

Wang, Jiajia, 1Q

Wang, Jie, 11

Wang, Jin, 13

Wang, Lei, 1O

Wang, Shouyu, 18, 1F, 1G

Wang, Wei, 1P

Wang, Xiaopu, 0O, 24

Wang, Xiao-Wan, 13

Wang, Xiongwei, 0H

Wang, Xueding, 1H

Wang, Ying, 07, 0L, 1Y

Wang, Yucheng, 0L

Wang, Yuhua, 0I

Wang, Yunfei, 1X

Wei, Chongchong, 1M

Weng, Cuncheng, 2E, 2G

Wolf, Jacob, 0C

Wu, Feipeng, 0O, 24

Wu, Jigang, 11, 1W

Wu, Sumin, 0L

Wu, Yan, 1A, 23, 27

Xie, Shusen, 0I, 0T, 1C, 28, 2C, 2D

Xing, Shujun, 1U

Xiong, Shuyuan, 20

Xu, Mingfei, 1F

Xu, Wuchao, 1M

Xu, Yahao, 20

Xue, Liang, 18, 1F, 1G

Yan, Keding, 18, 1F, 1G

Yan, San-hua, 1P

Yang, Chang, 29

Yang, Haifeng, 1M

Yang, Hongqin, 0I, 28, 2A

Yang, Xiao-feng, 1P

Yang, Xiaoping, 1M

Yang, Yuhong, 2N

Yao, Shuyu, 1M

Ye, Qing, 13

Ye, Qiuhao, 0H

Yu, Biying, 2E, 2G

Yu, Fang, 29

Yu, Wenjie, 1I

Yu, Yun, 1B

Yuan, Jie, 1H

Zeng, Nan, 1X

Zeng, Yixiu, 0I

Zeng, Yongyi, 1D

Zhan, Zhenlin, 1C, 2C, 2D

Zhang, Chun-Ping, 13

Zhang, Fan, 20

Zhang, Feng-juan, 06

Zhang, Jinde, 0T

Zhang, Lupeng, 1L

Zhang, Qi-shen, 06

Zhang, Shi-Yu, 0K

Zhang, Xianzeng, 1C, 2C, 2D

Zhang, Xiao-lei, 1P

Zhang, Xiaoman, 2E, 2G

Zhang, Xiaoyu, 1N

Zhang, Yanding, 0I

Zhang, Zi-qiang, 1P

Zhao, Qingliang, 2Q, 2R

Zhao, Yang, 1P

Zhao, Yuxia, 0O, 24

Zhen, Jie, 07

Zheng, Liqin, 0I, 2A

Zheng, Wei, 25

Zhou, Chuanqing, 2O, 2P, 2Q, 2R

Zhou, Liwei, 0A

Zhou, Wen-Yuan, 13

Zhou, Ya, 0K

Zhou, Yan, 1S

Zhou, Zhentian, 1L

Zhu, Xiaoqin, 20

Zhuo, Shuangmu, 1A, 23, 27

Zou, Qianli, 0O, 24

Symposium Committees

General Chairs

 • H. Philip Stahl, NASA Marshall Space Flight Center (USA)

 • Bingkun Zhou, Tsinghua University (China)

General Co-chairs

 • Arthur Chiou, National Yang-Ming University (Taiwan, China)

 • Jianlin Cao, China Ministry of Science and Technology (China)

 • Junhao Chu, Shanghai Institute of Technical Physics (China)

Technical Program Chairs

 • Songlin Zhuang, Shanghai University of Science and Technology (China)

 • Xingde Li, Johns Hopkins University (United States)

Technical Program Co-chairs

 • Qiming Wang, Institute of Semiconductors (China)

 • Xu Liu, Zhejiang University (China)

 • Daoyin Yu, Tianjin University (China)

 • Qihuang Gong, Peking University (China)

 • Tianchu Li, National Institute of Metrology (China)

 • Wei Huang, Nanjing University of Posts and Telecommunications (China)

Local Organizing Committee Chair

 • Guangcan Guo, University of Science and Technology of China (China)

Local Organizing Committee Co-chairs

 • Guoqiang Ni, Beijing Institute of Technology (China)

 • Shusen Xie, Fujian Normal University (China)

 • Xiaomin Ren, Beijing University of Posts and Telecommunications (China)

 • Ying Gu, People's Liberation Army General Hospital (China)

 • Huilin Jiang, Changchun University of Science and Technology (China)

General Secretary

 • Qihuang Gong, Peking University (China)

Local Organizing Committee

 • Yan Li, Chinese Optical Society/Peking University (China)

 • Zhiping Zhou, Peking University (China)

 • Changhe Zhou, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics (China)

 • Qingming Luo, Huazhong University of Science and Technology (China)

 • Chongxiu Yu, Beijing University of Posts and Telecommunications (China)

 • Hongda Chen, Institute of Semiconductors (China)

 • Yongtian Wang, Beijing Institute of Technology (China)

 • Yiping Cui, Southeast University (China)

 • Xuping Zhang, Nanjing University (China)

 • Feijun Song, Daheng Corporation (China)

 • Cunlin Zhang, Capital Normal University (China)

 • Yanting Lu, Nanjing University (China)

 • Yuejin Zhao, Beijing Institute of Technology (China)

 • Chunqing Gao, Beijing Institute of Technology (China)

 • Tiegen Liu, Tianjin University (China)

 • Xiaocong Yuan, Nankai University (China)

 • Weimin Chen, Chongqing University (China)

 • Zhongwei Fan, Academy of Optoelectronics (China)

 • Hanyi Zhang, Tsinghua University (China)

 • Lan Wu, Zhejiang University (China)

 • Yongsheng Zhang, University of Science and Technology of China (China)

 • Hong Yang, Peking University (China)

 • Xiaoying Li, Tianjin University (China)

 • Wei Xiong, Chinese Optical Society (China)

Conference Committee

Conference Chairs

 • Qingming Luo, Huazhong University of Science and Technology (China)

 • Xingde Li, Johns Hopkins University (United States)

 • Ying Gu, Chinese PLA General Hospital (China)

 • Yuguo Tang, Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology (China)

Conference Co-Chair

 • Dan Zhu, Huazhong University of Science and Technology (China)

Conference Program Committee

 • Jing Bai, Tsinghua University (China)

 • Stephen A. Boppart, University of Illinois at Urbana-Champaign (United States)

 • Wei R. Chen, University of Central Oklahoma (United States)

 • Yu Chen, University of Maryland, College Park (United States)

 • Linhong Deng, Chongqing University (China)

 • Zhihua Ding, Zhejiang University (China)

 • Qiyong Gong, West China Hospital (China)

 • Hui Li, Fujian Normal University (China)

 • Hong Liu, The University of Oklahoma (United States)

 • Hui Ma, Tsinghua University (China)

 • Atsushi Maki, Hitachi, Ltd. (Japan)

 • Yingtian Pan, Stony Brook University (United States)

 • Paras N. Prasad, University at Buffalo (United States)

 • Yuwen Qin, National Natural Science Foundation (China)

 • Junle Qu, Shenzhen University (China)

 • Qiushi Ren, Shanghai Jiao Tong University (China)

 • Jie Tian, Institute of Automation (China)

 • Valery V. Tuchin, N.G. Chernyshevsky Saratov State University (Russian Federation)

 • Lihong V. Wang, Washington University in St. Louis (United States)

 • Ruikang K. Wang, University of Washington (United States)

 • Xunbin Wei, Shanghai Jiao Tong University (China)

 • Xujie Xia, Shanghai Jiao Tong University (China)

 • Da Xing, South China Normal University (China)

 • Kexin Xu, Tianjin University (China)

 • Yudong Zhang, Institute of Optics and Electronics (China)

 • Zhenxi Zhang, Xi'an Jiaotong University (China)

Session Chairs

 • 1 Advanced Optical Techniques for Medicine I

  Qingming Luo, Huazhong University of Science and Technology (China)

  Ruikang K. Wang, University of Washington (United States)

 • 2 Microscopy and Imaging I

  Ruikang K. Wang, University of Washington (United States)

  Shaoqun Zeng, Huazhong University of Science and Technology (China)

 • 3 Photonics Therapy

  Ying Gu, Chinese PLA General Hospital (China)

  Buhong Li, Fujian Normal University (China)

 • 4 Nano Biophotonics

  Daxiang Cui, Shanghai Jiao Tong University (China)

  Peng Xi, Peking University (China)

 • 5 Advanced Optical Techniques for Medicine II

  Hui Ma, Tsinghua University (China)

  Xunbin Wei, Shanghai Jiao Tong University (China)

 • 6 Microscopy and Imaging II

  Junle Qu, Shenzhen University (China)

  Dan Zhu, Huazhong University of Science and Technology (China)

 • 7 Multimodal Biomedical Imaging

  Liang Song, Shenzhen Institute of Advanced Technology (China)

  Changhui Li, Peking University (China)

© (2014) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
} "Front Matter: Volume 9268", Proc. SPIE 9268, Optics in Health Care and Biomedical Optics VI, 926801 (19 December 2014); doi: 10.1117/12.2181991; https://doi.org/10.1117/12.2181991
PROCEEDINGS
14 PAGES


SHARE
Back to Top