20 February 2015 Front Matter: Volume 9449
Proceedings Volume 9449, The International Conference on Photonics and Optical Engineering (icPOE 2014); 944901 (2015) https://doi.org/10.1117/12.2186572
Event: The International Conference on Photonics and Optical Engineering and the Annual West China Photonics Conference (icPOE 2014), 2014, Xi'an, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 9449, including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, Authors, Introduction (if any), and Conference Committee listing.

The papers included in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. The papers published in these proceedings reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from this book:

Author(s), “Title of Paper,” in The International Conference on Photonics and Optical Engineering (icPOE 2014), edited by Ailing Tian, Anand Asundi, Weiguo Liu, Chunmin Zhang, Proceedings of SPIE Vol. 9449 (SPIE, Bellingham, WA, 2015) Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISBN: 9781628415650

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time) · Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2015, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/15/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00001_psisdg9449_944901_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model, with papers published first online and then in print. Papers are published as they are submitted and meet publication criteria. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of the first publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online, print, and electronic versions of the publication. SPIE uses a six-digit CID article numbering system in which:

 • The first four digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20–2Z, etc.

The CID Number appears on each page of the manuscript. The complete citation is used on the first page, and an abbreviated version on subsequent pages.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the six-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first four digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B…0Z, followed by 10–1Z, 20-2Z, etc.

Aketagawa, Masato, 08

Asundi, Anand, 0J, 0N, 2G, 3N

Bai, Qinglan, 2R

Bai, Tingzhu, 1C

Bai, Xiaohong, 1H, 1J, 2N, 3G

Bai, Yonglin, 1H, 1J, 2N, 3G

Bai, Yunfeng, 12

Bao, Jianan, 3A

Bhattacharya, Shanti, 01

Bi, Siwen, 0K

Bian, Hao, 3M

Cai, C. L., 1A

Cai, Guanghui, 22

Cai, P. F., 1A

Cao, Fengmei, 1C

Cao, Jian-zhong, 2M

Cao, Jun, 0W, 31

Cao, Nan, 1C

Cao, Peng-fei, 0S

Cao, Wenxi, 0A

Chai, Liqun, 2S

Chang, Wei-jun, 29, 2A, 2C

Chang, YaoYu, 3D

Chang, Zhennan, 0Z

Chen, Feng, 17, 3M, 3R

Chen, Haidong, 0T, 2X

Chen, Hongfeng, 3K

Chen, Jiabi, 1O

Chen, Jie, 09, 0G

Chen, Jun, 1P

Chen, Liang, 37

Chen, Qian, 0J

Chen, Wen-jian, 05

Chen, Wenyi, 28

Chen, Xiao-Ping, 1B

Chen, Yaohong, 1V, 2O, 2P

Cheng, Guanghua, 02

Choi, Minah, 3C

Choi, Wing-Kit, 1S

Cui, Shu-Min, 07, 1B

Deng, Guobao, 0D

Deng, Jia, 39

Deng, Ke, 19

Deng, Xiao-guo, 0I, 27, 2F, 2Q

Ding, Guoxu, 3I

Ding, Na, 0U

Ding, Quanxin, 13

Ding, Wen, 1K, 1L, 2L, 3J

Dong, Qiang, 27

Dong, Yongjiang, 0Y

Du, Guangqing, 17, 3M

Du, Jiaqiang, 3U

Duan, Chengpeng, 2O, 2P

Duan, Kuaikuai, 0P

Duan, Yuan-yuan, 05

Duan, Zhiyong, 06

Fan, Linlin, 3Q

Fan, Zheyuan, 2O

Fei, Jia-qi, 2M

Fei, Xiaoyun, 2R

Feng, Jie, 0S

Feng, Song, 3S

Feng, Yutao, 2R

Fu, Haiwei, 15, 1X

Gao, Bo, 2S

Gao, Hong, 1X

Gao, Jiaobo, 0U

Gao, Kun, 2J

Gao, Yong, 3S

Gao, Zhi-Xing, 10, 3H

Gao, Zhi-Yuan, 1Q

Gou, Yongsheng, 1H, 1J, 2N, 3G

Grasnick, Armin, 0L

Guo, Jun-chao, 05

Guo, Maofeng, 1K

Guo, Maofeng, 1L, 2L, 3J

Guo, Wenge, 3L

Guo, Yongkui, 34

Han, Jun, 25, 33, 3Q

Han, Junfeng, 1Z, 20

Han, Kunye, 29

Han, Lixuan, 3H

Han, Yameng, 0E, 2B

Han, Yaofeng, 1U

Hang, Lingxia, 18

Hanson, Steen G., 03

He, Yuhang, 2S

He, Yulan, 2D

He, Yulu, 0Z

Hong, Hua, 1B

Hou, Xun, 1K, 1L, 2L, 3J, 3M

Hsu, Chih-Hao, 1S

Hu, Bin, 21

Hu, Jiang, 3O, 3U

Hu, Jinbing, 1O

Hu, Shuai, 3O

Hu, Wenhua, 2H

Hu, Yu, 0U

Huang, Fabin, 18

Huang, Fengzhen, 0W, 31

Huang, Jian, 19

Huang, Jijang, 1V

Huang, Yaping, 1K, 3J

Hui, Lei, 38

Hui, Yongling, 1F

Jang, Heesuk, 3C

Jia, Xin, 32

Jia, Zhenan, 15

Jia, Zonghe, 24

Jiang, Bo, 0I

Jiang, Dagang, 19

Jiang, Hongwei, 34

Jiang, Hongzhi, 3E

Jiang, Menghua, 1F

Jiang, Qiang, 1O

Jiang, Ren-ke, 3S

Jiang, Xu, 2E

Jiang, Yong, 3T

Jiang, Zhuangde, 3K

Jin, Jing, 1J

Jin, Linlin, 26

Kang, Wenli, 29, 2D

Kim, Seung-Woo, 3C

Kim, Young-Jin, 3C

Lee, Keunwoo, 3C

Lei, Hong, 1F

Leng, Han-bing, 2M, 2P

Li, Bin, 2T

Li, Cai, 0A

Li, Gang, 0I, 2F

Li, Gaoping, 2Z

Li, Hong-ning, 0S

Li, Huidong, 1X

Li, Jicheng, 3A, 3N

Li, Jingzhen, 0W, 31

Li, Linjun, 18

Li, Lipin, 15

Li, Ming, 3L

Li, Peng, 18

Li, Qiang, 1F

Li, Qiang, 1K, 1L, 2L, 3J

Li, Qiang, 2S

Li, Tao, 2Z

Li, Wei, 0F

Li, Wenqiang, 13

Li, XiaoGang, 25, 33

Li, Xiaojiang, 0M, 11

Li, Xiao-li, 16

Li, Xiaoming, 1G

Li, Xue, 1P

Li, Yan, 16

Li, Yan, 21

Li, Yan, 2Z

Li, Yanfen, 09, 0G

Li, Yanyang, 3M, 3R

Li, Yaocheng, 1M, 1N, 36

Li, Yuan, 2D

Liang, Binming, 1O

Lianga, H. F., 1A

Liao, Chunyan, 1R

Liao, Jiawen, 1V

Liao, Ningfang, 0X

Lin, Li-bo, 0S

Lin, Pin-Chung, 3D

Liu, Ang, 2S

Liu, Baiyu, 1H, 1J, 2N, 3G

Liu, Bing-cai, 30, 3B, 3N

Liu, Changming, 0T, 2X

Liu, Dongdong, 09, 0G

Liu, Dongmei, 24

Liu, Guoyan, 2J

Liu, Huan, 3Q

Liu, Keyin, 3M, 3R

Liu, Li-jun, 14

Liu, Lina, 3F

Liu, Qiang, 26

Liu, Qing, 1D, 1E

Liu, Qinpeng, 1X

Liu, Rongxia, 1T

Liu, Shuo, 1L

Liu, Shuo, 2L

Liu, Shuo, 1K, 3J

Liu, Ting, 30

Liu, Wei, 2O, 2P

Liu, Weiguo, 3O

Liu, Wen, 22

Liu, Xin, 02

Liu, Yinggang, 15

Liu, Yujie, 13

Liu, Yulong, 0T

Lu, Chaoliang, 07

Lu, Fei, 2Z

Lu, Hao, 0Y

Lu, Xiaofei, 0O

Lu, Yu, 17

Luan, Ya-dong, 2A

Luo, Xuexue, 1O

Lv, Chao, 1Y

Lv, Jiabing, 1P

Lv, Peijun, 3E

Ma, Caihong, 10, 3H

Ma, Ke, 24

Ma, Li, 1Q

Ma, Li-Hua, 07, 1B

Ma, Ning, 03

Ma, Sen, 37

Ma, Shi-wei, 05

Ma, Wentao, 3L

Mei, Jiansheng, 0Z

Men, Shouqiang, 2V

Meng, Sen, 3L

Meng, Xiangwei, 3M, 3R

Ni, Guoqiang, 2J

Nie, Jing, 3U

Niu, Hai-Jun, 2M

Niu, Wei, 2H

Ou, Yan, 17

Pan, Yongqiang, 0H

Park, Jiyong, 3C

Peng, Yu, 0F

Qian, Fengchen, 26

Qiang, Hua, 2C

Qiao, Xueguang, 15, 1X

Qin, Feng, 0S

Qin, Junjun, 1H, 1J, 1R, 2N, 3G

Qiu, Rong, 3T

Qu, Weijuan, 2G

Qu, Youshan, 0E, 2B

Ren, Long, 2O

Ren, Pei-an, 26

Rong, Piao, 09, 0G

Ruan, Ningjuan, 2K

Shan, Chao, 3M, 3R

Shao, Min, 15, 1X

Shen, Guang-Di, 1Q

Shen, Xiufeng, 1W

Shi, Lei, 1B

Shi, Qingping, 0F

Shi, Xueshun, 0T, 2X

Song, Miao, 2W

Song, Panting, 0Z

Song, Shengyu, 1C

Song, Yinglin, 12

Stoian, Razvan, 02

Su, Junhong, 11

Su, Xilin, 1K, 3J

Su, Xiu-qin, 2Q

Su, Yufeng, 06

Sui, Liansheng, 0P

Sun, Anxin, 1Y

Sun, Cheng-ming, 0B

Sun, Dandan, 0U

Sun, Kefeng, 0U

Sun, Xiaoling, 2I

Sun, Yunchun, 3E

Sun, Zhe, 1F

Takeda, Mitsuo, 03

Tang, Hengjing, 1P

Tang, Xinyi, 23

Tang, Xiuzhang, 3H

Tian, Ailing, 0H, 2T, 30, 3B, 3N

Tian, Bingxin, 2E

Tian, Mengqi, 2W

Tian, Runni, 3T

Tian, Yujun, 0H

Tong, Na, 0R, 0V

Vijayakumar, A., 01

Wang, Baohua, 2K

Wang, Bo, 1H, 1J, 2N, 3G

Wang, Chunhui, 0H, 3N

Wang, Chunyang, 3I

Wang, Da-sen, 30

Wang, Dingyi, 09

Wang, Dingyi, 0G

Wang, Hairong, 3K

Wang, Hai-tong, 1M, 1N, 36

Wang, Hong, 39

Wang, Hongjun, 0H, 38, 3B, 3N

Wang, Jiajia, 0X

Wang, Jiangteng, 2L

Wang, Jin, 1K, 3J

Wang, Jing, 0Z

Wang, Ju-Xia, 0C

Wang, Jun, 0U

Wang, Junbo, 3T

Wang, Kexuan, 1I

Wang, Lei, 35

Wang, Ling, 2C

Wang, Lon A., 1S, 3D

Wang, Mengmeng, 0Z

Wang, Mingxiang, 1P

Wang, Nan, 1I

Wang, Nanxi, 2D

Wang, Ping, 36

Wang, Qiang, 3I

Wang, Qingsong, 1P

Wang, Shuai, 2L

Wang, Sumei, 1W

Wang, Wei, 03

Wang, Yan, 2Y

Wang, Yawei, 1G

Wang, Yawei, 3Q

Wang, Yuanyuan, 2K

Wang, Yunzhi, 37

Wang, Yuxiao, 12

Wang, Zefeng, 1V, 2P

Wang, Zelin, 0Z

Wang, Zhaomin, 2G

Wang, Zhen, 3E

Wei, Dong, 08

Wei, Shaopeng, 0Q

Wen, Yongfu, 2G

Wu, Chengjing, 1T

Wu, Deng-shan, 2M

Wu, Junfang, 3P

Wu, Lei, 2Z

Wu, Qingrong, 07

Wu, Shenjiang, 1I

Wu, Wenli, 0U

Wu, Wenmin, 0X

Wu, Xiaoyan, 2U

Wu, Xin, 2U

Wu, Yanmin, 17

Xia, Deyang, 1K, 1L, 2L, 3J

Xiao, Lihui, 3K

Xiao, Yang, 34

Xie, Fang, 37

Xie, Hui, 25, 33

Xie, Junhu, 0U

Xie, Qingsheng, 1V, 2O, 2P

Xie, Weihao, 2I

Xie, Weimin, 32

Xie, Xiao-fang, 2Y

Xin, Zhou, 35

Xing, Tingwen, 32

Xiong, Jianwen, 0Z

Xu, Chen, 1Q

Xu, Fuchao, 32

Xu, Jingwen, 2V

Xu, Kaiyuan, 2S

Xu, Ke, 29

Xu, Le, 1W

Xu, Lu, 28

Xu, Peng, 1J, 2N, 3G

Xu, Rongguo, 35

Xu, Xiangyan, 16

Xu, Yan, 1T

Xu, Yang, 3E

Xu, Zhantang, 0A

Xu, Zhi-Yan, 1B

Xue, Bing, 0R

Yan, A-qi, 2M

Yan, Chunsheng, 0Y

Yan, Facai, ON

Yan, Hao, ON

Yan, Huimin, 0Q

Yan, Peipei, OI

Yan, Xu, 1X

Yang, Dawei, 1Z, 20

Yang, Di, 1D, 1E

Yang, Fang, 2G

Yang, Hongru, 1U, 2Z

Yang, Hui, 28

Yang, Jiamiao, 34

Yang, Lechen, 0T

Yang, Lei, 1V

Yang, Qing, 17, 3M, 3R

Yang, Shu-ming, 0S

Yang, Xiaoxu, 0I, 1Z, 20, 27, 2F

Yang, Xiufang, 1Z, 20

Yang, Yewei, 0M, 11

Yang, Yuansheng, 11

Yang, Yuezhong, 0A

Yang, Zijian, 29

Yao, Cuping, 0Z

Ye, Zhitong, 06

Yi, Bo, 2O, 2P

Yin, Wanhong, 35

Ying, Che, 1Y

Yu, Ming, 07

Yu, Xun, 1G, 2E

Yu, Yingjie, 2U

Yuan, Liang, 2Z

Yun, Feng, 1K, 1L, 2L, 3J

Zeng, Change, 1D, 1E

Zhai, Bo, 0E, 2B

Zhai, Xuejun, 0R

Zhan, Chunlian, 2Z

Zhan, Yonghong, 1D, 1E

Zhang, Binglong, 21

Zhang, Bo, 2A, 2C

Zhang, Chunmin, 09, 0G

Zhang, Chunwei, 04

Zhang, Cong, 3A, 3B

Zhang, Donglai, 0M, 11

Zhang, Guoqing, 3F

Zhang, Haifeng, 1V

Zhang, Hao, 23

Zhang, Jian, 2M

Zhang, Kaisheng, 1V

Zhang, Linna, 2U

Zhang, Linzhao, 1K, 1L, 3J

Zhang, Peng, 19

Zhang, Pengbin, 21

Zhang, Ruofan, 1U

Zhang, Shun, 03

Zhang, Xiaoqiang, 2U

Zhang, Xin, 22, 2Q

Zhang, Xiuda, 0Q

Zhang, Xuan, 3L

Zhang, Xuan-zhi, 29, 2A

Zhang, Ye, 1K, 1L, 2L, 3J

Zhang, Yixin, 0V

Zhang, Yuangeng, 2I

Zhang, Yunshan, 1X

Zhang, Zhaohui, 1V

Zhang, Zhenxi

Zhang, Zhi, 1V

Zhao, Fei, 0B

Zhao, Hong, 04

Zhao, Huijie, 3E

Zhao, Huiying, 2T

Zhao, Kun, 0T, 2X

Zhao, Liang, 3I

Zhao, Na, 1X

Zhao, Weiqian, 34

Zhao, Xin, 1M, 1N

Zhao, Xue, 15

Zhao, Yulong, 3R

Zheng, Min, 1K, 1L, 3J

Zheng, Xiao-qiang, 27, 2F, 2Q

Zhong, Xiaoming, 2K

Zhou, Bin, 2I

Zhou, Guangxi, 2W

Zhou, Jiang, 0E, 2B

Zhou, Jiawu, 13

Zhou, Jun, 2V

Zhou, Long, 12

Zhou, Shun, 3O, 3U

Zhou, Zhi-liang, 0B

Zhu, Bingli, 1H, 1J, 2N, 3G

Zhu, Changjun, 0R, 0V, 3F

Zhu, PengFei, 25, 33

Zhu, Xiangping, 0D

Zhu, Xiuhong, 1R

Zhu, Xue-liang, 2T, 30, 3N

Zhu, Yufeng, 3O, 3U

Zuo, Chao, 0J

Conference Committees

Honorary Chairs

 • Xun Hou, Chinese Academy of Sciences (China)

 • Zhuangde Jiang, Xi’an Jiaotong University (China)

General Chairs

 • Weiguo Liu, Xi’an Technological University (China)

 • Chunmin Zhang, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Wei Zhao, Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics (China)

 • Dongxu Cui, Xi’an Institute of Applied Optics (China)

 • Anand Asundi, Nanyang Technological University (Singapore)

Academic Committee

 • Jintao Bai, Northwest Polytechnical University (China)

 • Feng Chen, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Qihuang Gong, Chinese Academy of Science (China)

 • Junjie Guo, Xi’an Jiaotong University (China)

 • G. G. Shepherd, York University (Canada)

 • Jun Han, Xi’an Technological University (China)

 • Xun Hou, Chinese Academy of Science (China)

 • Ming Ji, Xi’an Institute of Applied Optics (China)

 • Zhuangde Jiang, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Bing Li, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Fuli Li, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Qinxue Li, Xi’an Institute of Applied Optics (China)

 • Wenqing Liu, Chinese Academy of Engineering (China)

 • Ting Mei, Xi’an Electronics Science and Technology University (China)

 • Takeda Mistuo, Utsunomiya University (Japan)

 • Yongqiang Pan, Xi’an Technological University (China)

 • S. Hanson, Technical University of Denmark (Denmark)

 • Junhong Su, Xi’an Technological University (China)

 • Qingxi Tong, Chinese Academy of Science (China)

 • W. Osten, Stuttgart Universität (Germany)

 • Dingyi Wang, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Wei Wang, Heriot-Watt University (United Kingdom)

 • Zhaoxin Wu, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Hongru Yang, Xi’an Institute of Applied Optics (China)

 • Jianfeng Yang, Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics (China)

 • Tingwu Yang, Chinese Flight Test Establishment (China)

 • Baoli Yao, Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics (China)

 • Xun Yu, Xi’an Technological University (China)

 • Xiaocong Yuan, Shenzhen University (China)

 • Feng Yun, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Xiaodong Zeng, Xi’an Electronics Science and Technology University (China)

 • Zhenxi Zhang, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Huiying Zhao, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Jianlin Zhao, Northwest Technical University (China)

 • Hairong Zheng, Shaanxi Normal University (China)

Organizing Committee

 • Anand Asundi, Nanyang Technological University (Singapore)

 • Chen Feng, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Dongxu Cui, Xi’an Institute of Applied Optics (China)

 • Haibo Ge, Xi’an Electronics Science and Technology University (China)

 • Xinghui Fan, Xi’an Technological University (China)

 • Weiguo Liu, Xi’an Technological University (China)

 • Jinping Ni, Xi’an Technological University (China)

 • Jianhua Sun, Huanic Corporation (China)

 • Ailing Tian, Xi’an Technological University (China)

 • Fang Wang, Xi’an Institute of Applied Optics (China)

 • Wei Wu, Xi’an Institute of Applied Optics (China)

 • Renmin Yang, Xi’an Shixian Technology Company, Ltd. (China)

 • Shunming Yang, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Xiaoxu Yang, Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics (China)

 • Xiangzhong Zeng, Mid-River Company (China)

 • Chunmin Zhang, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Wei Zhao, Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics (China)

 • Renkui Zhou, Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics (China)

 • Changjun Zhu, Xi’an Polytechnic University (China)

Program Committee

 • Anand Asundi, Nanyang Technological University (Singapore)

 • Guangqing Du, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Weiguo Liu, Xi’an Technological University (China)

 • Gaohong Li, Xi’an Technological University (China)

 • Bingcai Liu, Xi’an Technological University (China)

 • Jiangbo She, Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics (China)

 • Ailing Tian, Xi’an Technological University (China)

 • Chunhui Wang, Xi’an Technological University (China)

 • Hongjun Wang, Xi’an Technological University (China)

 • Chunmin Zhang, Xi’an Jiaotong University (China)

 • Xueliang Zhu, Xi’an Technological University (China)

Introduction

Following the successes of the Annual China Western Photonics Conference in 2010, 2011, 2012 and 2013, the Shaanxi Optical Society, Shaanxi Provincial Physical Society, Optics and Photonics Society of Singapore, Xi’an Technological University, Xi’an Jiaotong University, Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics of CAS, Xi’an Institute of Applied Optics, and Nanyang Technological University hosted the International Conference on Photonics and Optical Engineering 2014 (icPOE 2014) 13–15 October 2014, in Xi’an, China.

The field of photonics and optical engineering is developing rapidly worldwide. Indeed, there have been significant advances in this field in China as well over the past years. There is an increasing number of photonics and optical engineering companies setting up or ramping up their manufacturing facilities here; and at the same time, some home-grown companies are show-casing innovations and technologies. In order to cater to these developments, many universities and scientific research institutions in Xi’an, Shanghai, Tianjin, and other famous cities have established the ‘Photonics Research Centre’. These institutions have organized many national academic conferences for deeper academic exchanges and scientific interactions, as well as to strengthen the cultivation of the excellent talent, and finally to reach out to the younger generation and highlight them career and research options in photonics and optical engineering. The International Conference on Photonics and Optical Engineering (icPOE) is a conference of international academic exchanges about optical engineering and photonics technology. Its goal is to build a bridge between the study of photonics and optical engineering and the promotion of the application, manipulation, and measurement of new advanced technology in the context of continuous innovation and development. Leading scientists and researchers from all over the world submitted 138 papers, which are summarized under six topics:

 • 1. Space optics

 • 2. Spectral imaging technique

 • 3. Photoelectric material and photoelectric devices

 • 4. Optical design and manufacturing technology

 • 5. Optical measurement and inspection

 • 6. Micro-nano manufacturing and testing

The editors would like to express their thanks to all the authors who spent a lot of time and effort in the preparation of the papers. Our appreciation also goes to SPIE for providing excellent conditions for the publication of the proceeding. Our deep thanks are directed to master students Tian Yujun, Liu Ting, Bao Jianan, Li Jicheng, and Zhang Cong. The continuous help given especially by Zhou Renkui, Yang Xiaoxu and Chen Feng was the basis for making a successful icPOE 2014.

Finally, our special thanks and appreciation goes to all friends and colleagues for sharing with us the positive result of photonics and optical engineering.

Ailing Tian

Anand Asundi

Weiguo Liu

Chunmin Zhang

© (2015) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
"Front Matter: Volume 9449", Proc. SPIE 9449, The International Conference on Photonics and Optical Engineering (icPOE 2014), 944901 (20 February 2015); doi: 10.1117/12.2186572; https://doi.org/10.1117/12.2186572
PROCEEDINGS
18 PAGES


SHARE
Back to Top