Translator Disclaimer
Open Access Paper
5 August 2015 Front Matter: Volume 9622
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 9622 including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, Introduction, and Conference Committee listing.

The papers included in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. The papers published in these proceedings reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from this book:

Author(s), “Title of Paper,” in 2015 International Conference on Optical Instruments and Technology: Optoelectronic Imaging and Processing Technology, edited by Guangming Shi, Xuelong Li, Bormin Huang, Proceedings of SPIE Vol. 9622 (SPIE, Bellingham, WA, 2015) Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISBN: 9781628418033

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time) · Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2015, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/15/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00001_psisdg9622_962201_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model, with papers published first online and then in print. Papers are published as they are submitted and meet publication criteria. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of the first publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online, print, and electronic versions of the publication. SPIE uses a six-digit CID article numbering system in which:

 • The first four digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

The CID Number appears on each page of the manuscript. The complete citation is used on the first page, and an abbreviated version on subsequent pages.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the six-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first four digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B…0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

An, Ping, 0T

Anavatti, Sreenatha G., 0C

Bai, Tingzhu, 0I

Benlefki, Tarek, 0F

Bian, Xiaoning, 0Z

Bird, D., 0E

Blunt, L., 0E

Boubekeur, Mohamed Bachir, 0F

Cao, Yang, 1A

Cao, Yinan, 02

Chen, Bo, 1E

Chen, Ding, 1A

Chen, Jianyu, 1B

Chen, Jun, 08

Chen, Kuo, 15

Chen, Sui, 0Y

Chen, Xiaomei, 12

Cheng, Ganglin, 0M

Dong, Bing, 05

Dong, Liquan, 0L, 13

Duan, Jin, 0W

Edge, S., 0E

Elrawemi, M., 0E

Fan, Songtao, 02

Feng, Bing, 0Q

Feng, Huajun, 15

Fu, Qiang, 0W

Gao, F., 0E

Gao, Han, 03

Gao, Kun, 0B, 0U

Gao, Weizhe, 1G

Gao, Yanfei, 0Z

Gong, Xuemei, 0B

Gong, Zhe, 0I

Gu, Dalong, 11

Gu, Guo-hua, 0V

Guo, Shiping, 1G

Guo, Tong, 17

Habib, Ayman, 0K

Halder, Kalyan K., 0C

Han, Lu, 0U

Han, Peng, 04

Han, Tingyu, 0A

He, Yugao, 0A

Hollis, P., 0E

Hu, Bin, 0D

Hu, Chunsheng, 0K

Hua, Wenshen, 17

Huang, Jing, 0M

Huang, Qiang, 0N

Hui, Mei, 0L, 13

Jia, Genglei, 05

Jiang, Nan, 1C

Jiang, X., 0E

Jiao, Jianchao, 0G

Jiao, Yang, 06

Jin, Jiangao, 0G

Jin, Minglei, 10

Jin, Weiqi, 0J, 10

Ke, Jun, 03, 0O, 16

Kong, Lingqin, 0L

Labidi, Hocine, 0F

Lei, Ning, 0M

Lei, Zhang, 0R

Li, Baoquan, 1A

Li, Haitao, 1A

Li, Huan, 07

Li, Jisheng, 1G

Li, Leida, 0P

Li, Ligang, 1A

Li, Pengyan, 16

Li, Qi, 15

Li, Qianqian, 12

Li, Sheng-cai, 0R

Li, Shuo, 10

Li, Xiaoyang, 0Y

Li, Xiaoyang, 1E

Li, Xiyuan, 0I

Li, Yan, 0D

Li, Yan, 0Q, 0S

Li, Yiyang, 10

Li, Youfu, 02

Li, Yueping, 1C

Lin, Jie, 0A

Lin, Juan, 0B

Lin, Weisi, 0P

Liu, Changhai, 1G

Liu, Hai ying, 0Q, 0S

Liu, Hao, 0H

Liu, Jing, 0J

Liu, Lin, 06

Liu, Manjin, 13

Liu, Ming, 0L, 13

Liu, Na, 12

Liu, Xiaohua, 0L

Liu, Xiaoquan, 02

Liu, Xin, 1B

Liu, Xinghui, 08

Liu, Xun, 17

Liu, Yanli, 07

Liu, Ying, 09

Liu, Ying, 0B, 0U

Liu, Yu, 0O

Liu, Yue, 0H

Lu, Dezhen, 02

Lu, Kai-li, 0V

Luo, Kaiqing, 04

Luo, Sen-Lin, 0F

Ma, Wanzhuo, 0W

Muhamedsalih, H., 0E

Niu, Yi, 06, 18

Ou, Hai, 08

Pei, Yifei, 0I

Peng, Zhong, 0Y

Qian, Wei-xian, 0V

Qin, Shiqiao, 0K

Qiu, Jian, 04

Qu, Yufu, 1C, 1D

Ren, Qiongwei, 06

Rong, Peng, 0M

Shan, Bin, 0Y

Shang, Yonghong, 0I

Shao, A-jun, 0V

Shen, Fangfang, 18

Shen, Yanchun, 09

Shi, Cai, 0R

Shi, Cong, 0L

Shi, Guangming, 06, 0A, 0P, 18

Shi, Yawen, 19

Song, Xiuping, 0N

Su, Yun, 0D, 0G

Sui, Dong, 16

Tahtali, Murat, 0C

Tang, D., 0E

Tian, Yuexin, 0U

Wan, Wenfei, 0P

Wang, Baohua, 0G

Wang, Hengyou, 0Z

Wang, Jing, 0I

Wang, Kai, 08

Wang, Liqiang, 0H, 0X

Wang, Meng, 0B

Wang, Peng, 0Q, 0S

Wang, Qianqian, 0Y

Wang, Rui, 05

Wang, Ruisheng, 0K

Wang, Xingshu, 0K

Wang, Xinwei, 02

Wang, Yahui, 0J

Wang, Yongfang, 19

Wang, Yubing, 19

Wei, Hao yun, 0Q

Wei, Ping, 03, 0O, 16

Wei, Wenjian, 0K

Wen, Renjie, 0J

Wu, Jinjian, 0P

Wu, Jizhe, 0L

Wu, Xiaobin, 04

Xie, Tianhua, 1F

Xin, Jianguo, 0N

Xiong, Wei, 11

Xu, Zhihai, 15

Xue, Yujia, 1D

Yan, Xiaoke, 14

Yan, Xu-le, 0T

Yang, Changqing, 1F

Yang, Xu, 1E

Ye, Qingmin, 15

You, Zhixiang, 0T

Yuan, Bo, 0H, 0X

Zeng, Luan, 11

Zhai, You, 11

Zhan, Juntong, 0W

Zhang, Hansong, 1B

Zhang, Rongzhi, 1G

Zhang, Shao jun, 0S

Zhang, Shuhao, 0Y

Zhang, Su, 0W

Zhang, Yue, 0G

Zhao, Guanghui, 18

Zhao, Guozhong, 09

Zhao, Haibo, 07

Zhao, Yuejin, 0L, 13

Zhao, Zhu, 13

Zhen, Haijing, 0I

Zheng, Shuai, 0T

Zhong, Xiaoming, 07

Zhou, Tingting, 0X

Zhou, Yan, 02

Zhu, Hai bin, 0S

Zhu, Shenyu, 1D

Zou, Jianhua, 1G

Zuo, Yi-fan, 0T

Symposium Committee

General Chairs

 • Tianchu Li, National Institute of Metrology (China)

 • Toyohiko Yatagai, Utsunomiya University (Japan)

Conference Co-chairs

 • Yuri Chugui, New Siberia Academy of Sciences (Russian Federation)

 • Arthur Chiou, National Yang-Ming University (Taiwan, China)

 • Songlin Zhuang, Shanghai University of Science and Technology (China)

 • Liwei Zhou, Beijing Institute of Technology (China)

 • Shenghua Ye, Tianjin University (China)

 • Yimo Zhang, CIS/Tianjin University (China)

 • Zheng You, Tsinghua University (China)

 • Guangjun Zhang, Beihang University (China)

Technical Program Chair

 • Guofan Jin, Tsinghua University (China)

Technical Program Co-chairs

 • Jinxue Wang, Raytheon Company (United States)

 • Tiegen Liu, Tianjin University (China)

Local Organizing Committee Chair

 • Youhua Wu, China Instrument and Control Society (China)

Local Organizing Committee Co-chairs

 • Guoqiang Ni, Beijing Institute of Technology (China)

 • Jianqiang Zhu, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS (China)

 • Daoyin Yu, Tianjin University (China)

 • Yanbiao Liao, Tsinghua University (China)

 • Yulin Xi, Beijing Hamamatsu Photon Techniques (China)

General Secretary

 • Xianfeng Zhu, China Instrument and Control Society (China)

Administrative Vice General Secretary

 • Yu-nan Sun, Beijing Institute of Technology (China)

Vice General Secretaries

 • Wei Xue, Beijing Institute of Technology (China)

 • Qun Hao, Beijing Institute of Technology (China)

 • Yuejin Zhao, Beijing Institute of Technology (China)

 • Cunlin Zhang, Capital Normal University (China)

Local Organizing Committee

 • Changming Zhao, Beijing Institute of Technology (China)

 • Yumei Wen, Chongqing University (China)

 • Hongda Chen, Institute of Semiconductors, CAS (China)

 • Shangzhong Jin, China Jiliang University (China)

 • Zhiping Zhou, Peking University (China)

 • Xuping Zhang, Nanjing University (China)

 • Libo Yuan, Harbin Engineering University (China)

 • Chunqing Gao, Beijing Institute of Technology (China)

 • Shiqiao Qin, National University of Defense Technology (China)

 • Tian Lan, Beijing Institute of Technology (China)

 • Cuiling Li, Beijing Institute of Technology (China)

 • Liquan Dong, Beijing Institute of Technology (China)

Conference Committee

Conference Chairs

 • Guangming Shi, Xidian University (China)

 • Xuelong Li, Xian Institute of Optics and Precision Mechanics of Chinese Academy of Sciences (China)

 • Bormin Huang, University of Wisconsin-Madison (United States)

Program Committee

 • Yun Raymond Fu, Northeastern University (United States)

 • Zhu Han, University of Houston (United States)

 • Weisi Lin, Nanyang Technological University (Singapore)

 • Xiaowei Shao, The University of Tokyo (Japan)

 • Ling shao, The University of Sheffield (United Kingdom)

 • Dacheng Tao, University of Technology, Sydney (Australia)

 • Xiaogang Wang, The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong, China)

 • Feng Wu, University of Science and Technology of China (China)

 • Xiaolin Wu, McMaster University (Canada)

 • Yi Niu, Xidian University (China)

Session Chairs

 • 1 Imaging Quality Evaluation and Improvement

  Junwei Han, Northwestern Polytechnical University (China)

 • 2 Novel Imaging Techniques

  Junwei Han, Northwestern Polytechnical University (China)

 • 3 Pattern Recognition

  Junwei Han, Northwestern Polytechnical University (China)

 • 4 System Design and Applications

  Junwei Han, Northwestern Polytechnical University (China)

 • 5 Remote Sensing and Weapons

  Junwei Han, Northwestern Polytechnical University (China)

Introduction

Optical imaging and processing technology are widely applied in scenarios from remote sensing telescope, to medical microscope; from military surveillance to common mobile devices. Any development of optical imaging and processing is promoted by researchers from divergent fields like physics, mathematics, signal processing, etc. OIT’2015—Optical-electronic Imaging and Processing Technology conference is a well-organized platform for gathering researchers with different backgrounds, sharing their ideas, and inspiring new creations.

For this conference, we received more than 80 manuscripts. After serious peer review of every submission, we accepted 61 papers, 30 for oral presentation and 31 for poster. The papers cover a wide range in novel imaging techniques including multi-spectrum imaging, infrared thermal imaging, ultrasonic endoscopic imaging, etc. You may find how to use the fantastic theory like compressive sensing to improve the current imaging system. The papers also cover divergent image processing techniques and system calibration, including quality assessment, image super-resolution, enhancement, pattern recognition, artificial intelligence, and their military, medical, industrial, and consumer electronic applications. You will not only find theoretical improvements in these fields, but also elegant ideas such as the use of optical imaging and processing techniques to aid in surgery or weapon control. By all accounts, we think that this conference was very impressive and successful. We would like to take this opportunity to thank all participants for their great contributions.

Guangming Shi

Xuelong Li

Bormin Huang

Sponsors and Cooperating Organizations

Sponsored by

CIS—China Instrument and Control Society (China)

SPIE

Cooperating Organizations

Opto-Electronic-Mechanic Technology and System Integration Chapter, CIS (China)

Committee on Optoelectronic Technology, China Optical Society (China)

Optical Instrument Chapter, CIS (China)

Committee on Optics, China Ordnance Society (China)

Beijing Institute of Technology (China)

Tianjin University (China)

Zhejiang University (China)

Tsinghua University (China)

Nankai University (China)

Capital Normal University (China)

Nanjing University (China)

Shanghai Jiao Tong University (China)

Beijing University of Posts and Telecommunications (China)

Chongqing University (China)

University of Shanghai for Science and Technology (China)

Beijing Hamamatsu Photon Techniques Inc. (China)

Instrument Society of America (United States)

Institute of Measurement and Control (United Kingdom)

Hong Kong Institution of Engineers (Hong Kong, China)

The Society of Measurement and Control (Japan)

© (2015) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
"Front Matter: Volume 9622", Proc. SPIE 9622, 2015 International Conference on Optical Instruments and Technology: Optoelectronic Imaging and Processing Technology, 962201 (5 August 2015); https://doi.org/10.1117/12.2208364
PROCEEDINGS
16 PAGES


SHARE
Advertisement
Advertisement
Back to Top