Translator Disclaimer
Open Access Paper
7 July 2015 Front Matter: Volume 9631
Proceedings Volume 9631, Seventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2015); 963101 (2015) https://doi.org/10.1117/12.2197946
Event: Seventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP15), 2015, Los Angeles, United States
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 9631, including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, Authors, Introduction (if any), and Conference Committee listing.

The papers included in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. The papers published in these proceedings reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from this book:

Author(s), “Title of Paper,” in Seventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2015), edited by Charles M. Falco, Xudong Jiang, Proceedings of SPIE Vol. 9631 (SPIE, Bellingham, WA, 2015) Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISBN: 9781628418293

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time) · Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2015, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/15/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00001_psisdg9631_963101_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model, with papers published first online and then in print. Papers are published as they are submitted and meet publication criteria. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of the first publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online, print, and electronic versions of the publication. SPIE uses a six-digit CID article numbering system in which:

 • The first four digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

The CID Number appears on each page of the manuscript. The complete citation is used on the first page, and an abbreviated version on subsequent pages.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the six-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first four digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B…0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

Abdalla, Hemn B., 2D

Adhami, Reza, 1Q, 1R

Ahmad, M. Omair, 26

Aita, Ryo, 1K

Ali, Mushtaq, 2E

Aoki, Kyota, 1K

Apostolova, Emilia, 0Z

Bai, Zhaofeng, 0D

Bai, Zhengyao, 0B

Bassu, D., 08

Bergeron, R. Daniel, 1D

Berli, Markus, 0Q

Boniecki, P., 0V, 0Y, 11, 13, 15, 16, 17, 18

Brezovan, Marius, 0C

Bui, Nam N., 1G

Burdescu, Dumitru Dan, 0C

Bykowska, M., 0Y

Cai, Binlei, 1U

Cao, Jianzhong, 0U

Chang, Kuei-Fang, 2K

Chen, Hongchang, 1M

Chen, Jin, 1Z

Chen, Zhi, 0X

Cheng, Ruzhong, 2G

Cheng, Yao, 1A

Chiang, Yun-Ting, 1X

Chien, Shieh-Chieh, 1X

Contreras, Juan D., 1J

Cui, Lirong, 2J

Cui, Zhiming, 27

Czekała, W., 0V, 11, 16, 17

Dach, J., 17

Das, Apurba, 1F

Dave, Palak, 1F

Deng, Linhua, 2C

Dinh, Hai, 1Q

Dong, Fangmin, 0F

Dong, Le, 2E

Dong, Ming-Chui, 1S

Du, Xiaojiang, 20

Du, Xue, 1L

Ebanca, Daniel, 0C

Elen, Abdullah, 10

Emam, Mahmoud, 04

Fan, Boqiang, 1O

Fan, Linan, 0G

Fang, Lulu, 0F

Fauvet, Eric, 0K

Feng, Jinting, 06

Feng, Ning, 2E

Fu, Bin-Bin, 1S

Fu, Jian, 1R

Fu, Yuwen, 1H

Fukiba, Takuro, 1K

Gao, Chao, 1M, 1Y

Gao, Hao, 0B

Górna, K., 13, 16

Gu, Xuemai, 1W

Gui, Xianzhou, 2A

Guo, Huinan, 0U, 1T

Guo, SuLi, 1V

Guo, Tenghu, 1W

Han, Qi, 04

Hao, Pengpeng, 1Z, 20

Hatcher, Philip J., 1D

He, Ling, 2E

He, Qiang, 29

He, Tianxu, 27

He, Youguo, 0G

Hu, Bin-bin, 0R

Hu, Dongting, 0S

Hu, Han, 1D

Huang, Guo, 0I

Huang, Liang, 0J

Huang, Ligang, 1N

Huang, Qian, 0O

Huang, Qian, 25

Huang, Senlin, 2A

Hwang, Chyi-Wen, 0E

Izmailov, R., 08

Jacinto G., Edwar, 14

Janczak, D., 0Y, 16

Ji, Lixin, 1Y

Jia, Baozhi, 1B

Jiang, Baotan, 0X

Jiang, Bo, 0L

Jiang, Huageng, 06

Jin, Peiquan, 0O

Ju, Meilong, 1U

Karas, Ismail Rakip, 10

Ke, Kai-Wei, 1X

Khan, Mansoor Shaukat, 2J

Kim, Young J., 1G

Koszela, K., 0V, 0Y, 11, 13, 15, 16, 17, 18

Kourkchi, Hossein, 26

Laligant, Olivier, 0K

Lei, Bangjun, 0F

Lewicki, A., 15, 16, 18

Li, Ailan, 1E

Li, Chunhua, 27

Li, Guoquan, 2D

Li, Jing-yue, 02

Li, Juncheng, 0P

Li, Longlong, 25

Li, Qiang, 0G

Li, Shaomei, 1M, 1Y

Li, Shuliang, 1P

Li, Xin, 0J

Li, Yali, 24

Li, Yugang, 0S

Li, Zheng, 1P

Liang, Hao, 2G

Liang, Yan, 2E

Lin, Hui, 22

Lin, Jia, 0T

Lin, Jinzhao, 2D

Lin, Li, 09

Lin, Yaping, 1I

Lisiak, D., 0Y

Liu, Baifen, 07

Liu, Chien-Ping, 1X

Liu, Hui, 0N

Liu, Juan-ni, 2H

Liu, Junliang, 0J

Liu, Shenkui, 0W

Liu, Ting, 1E

Liu, Tong, 2F

Liu, Xiabi, 0S

Liu, Yong, 21

Liu, Yu, 2I

Liu, Yun, 2F

Liu, Zhen, 03

Long, Chao, 2I

Lou, Tongtong, 1L

Lou, Zhigang, 1V

Lu, Qinglin, 0K

Lu, Ruei-Shan, 19

Ludwiczak, A., 0V, 0Y, 11, 13, 15, 16, 17, 18

Lv, Zhaokang, 07

Lynch, William E., 26

Lyu, Guizhou, 29

Ma, Huimin, 1O

Ma, Jia-Li, 1S

Ma, Li, 0R

Mandava, Ajay K., 0Q

Martínez S., Fernando, 14, 1J

Martínez S., Fredy H., 14, 1J

McIntosh, A., 08

Ness, L., 08

Ni, Chundi, 0W

Niu, Xiamu, 04

Niu, Zhiqiang, 12

Pan, Jie-lin, 21

Pan, Ligong, 0W

Peng, Kuo-Wei, 19

Piekarska-Boniecka, H., 15

Pourashraf, Payam, 0Z

Przybył, J., 0V, 11, 18

Przybył, K., 0V, 0Y, 11, 13, 15, 16, 17, 18

Przybylak, A., 0V, 0Y, 11, 13, 15, 16, 17, 18

Qiu, Xiao-bing, 09

Qiu, Yuehong, 0D, 0H

Raba, B., 0V

Regentova, Emma E., 0Q

Ren, Long, 1T

Rzhanov, Yuri, 1D

Sehirli, Eftal, 10

Sen, Pratik, 28

Shallcross, D., 08

Shi, Shuo, 1W

Skwarcz, J., 11

Slósarz, P., 0Y, 13

Srivastava, Srinkhala, 1F

Stanescu, Liana, 0C

Stanisz, M., 0Y

Stoica Spahiu, Cosmin, 0C

Su, Yuxi, 24

Sun, Chen, 2A

Sun, Shuifa, 0F

Sun, Wei, 0M

Sun, Ziqiang, 03

Szulc, R., 13

Tan, Jing, 20

Tomuro, Noriko, 0Z

Turan, Muhammed Kamil, 10

Uddin, Md. Zia, 1C

Vadivel, S., 28

Wan, Shouhong, 0O

Wang, Aiping, 1U

Wang, Fei, 25

Wang, Feng, 0G

Wang, Hai-Yang, 1S

Wang, Hua, 1T

Wang, Huijuan, 23

Wang, Kai-Cheng, 2K

Wang, Kaiyu, 0N

Wang, Rui, 0N

Wang, Shengjin, 24

Wang, Xiang, 1O

Wang, Xiangdong, 1N

Wang, XiDuo, 1V

Wang, Yanbo J., 1Z, 20, 2F

Wang, Yawen, 1M

Wang, Yi, 1Q, 1R

Wang, Yuanyuan, 1I

Wei, Jiangyue, 2G

Wei, Xin, 22

Wei, Yiqun, 2G

Wen, Desheng, 0X

Wen, Yan, 0X

Witaszek, K., 17, 18

Włodarek, J., 11

Wojcieszak, D., 0V, 0Y, 11, 13, 15, 16, 17, 18

Woo, W. H., 2B

Wu, Fang, 0A

Wu, Ho-Ting, 1X

Wu, Jian, 27

Wu, Yifei, 1A

Wu, Zhi-Ting, 19

Xi, Jiangbo, 0X

Xi, Mengmeng, 0N

Xia, ShuangZhi, 1V

Xiao, Chengqiu, 1Y

Xin, Jie, 27

Xu, Jin, 1P

Xu, Xin, 23

Xu, Zhigang, 03

Xue, Jianru, 0X

Xue, Wenfang, 0A

Yan, Bo, 2L

Yan, Kang, 1N

Yan, Ran, 05

Yan, Yong-hong, 21

Yang, Chi-I, 2K

Yang, Haifen, 2L

Yang, Junfeng, 1I

Yang, Lian, 0P

Yang, Ling, 12

Yang, Nan, 1A

Yang, Renqing, 0B

Yang, Shanglin, 1L

Yang, Shangpeng, 1H

Yang, Si-si, 02

Yang, Tao, 0H

Yang, Xuan, 1Z

Yao, Dalei, 0X

Yao, Hao-Dong, 1S

Yen, K. S., 2B

Yesugade, Snehal, 1F

Yin, Liguo, 0B

Yin, Xiaowei, 0W

Yu, Junfeng, 1U

Yu, Li, 0I

Yu, Liyang, 04

Yu, Ming, 22

Yu, Peng, 1L

Yu, Shihua, 0N

Yu, Tai-Yi, 19

Yue, Lihua, 0O

Zaborowicz, M., 0V, 0Y, 11, 13, 15, 16, 17, 18

Zakharova, Anastasia, 0K

Zbytek, Z., 15

Zeng, Qiangyu, 12

Zhang, Hui, 0U, 1T

Zhang, Lichao, 05

Zhang, Lin, 2I

Zhang, Min, 1E

Zhang, Qing-qing, 21

Zhang, Xiuqiong, 0I

Zhang, Yanyan, 1P

Zhang, Ye, 04

Zhang, Yisheng, 05

Zhang, Yu-qi, 0R

Zhao, Pengpeng, 27

Zhao, Yong, 2G

Zhao, Zuye, 05

Zhen, Xiaoqiong, 12

Zheng, Jiashuo, 0N

Zheng, Ming-yang, 0R

Zhou, Hong, 02

Zhou, Liang, 2L

Zhou, Quan, 2H

Zhou, Yong, 09

Zhou, Zuofeng, 0U, 1T

Zhu, Chengfei, 0A

Zhu, Ming, 1B

Zhu, Shiwei, 1U

Zhu, Yuesheng, 03

Zhu, Yuhong, 06

Zhu, Zhenmin, 07

Zhu, Zhen-zhen, 02

Zou, Qiming, 25

Zou, Yaobin, 0F

Conference Committee

International Advisory Committee

 • Jamshid Dehmeshki, Kingston University (United Kingdom)

 • Ettore Napol, University of Naples Federico II (Italy)

Conference Chair

 • Charles M. Falco, The University of Arizona (United States)

Program Committee

 • Xudong Jiang, Nanyang Technological University (Singapore)

 • Srikanta Murthy K., PES School of Engineering (India)

 • Yong-Sheng Chen, National Chiao Tung University (Taiwan)

 • Ismail Rakip Karas, Karabük University (Turkey)

 • Krzysztof Koszela, Poznan University of Life Sciences (Poland)

 • Iyad Jafar, University of Jordan (Jordan)

Publication Committee

 • Xie Yi, Wuhan University (China)

Technical Committee

 • Yuri Rzhanov, University of New Hampshire (United States)

 • Tarek M. Sobh, University of Bridgeport (United States)

 • Lin Li, Dalian Jiaotong University (China)

 • Piotr Boniecki, Poznan University of Life Sciences (Poland)

 • Wooi-Nee Tan, Multimedia University (Malaysia)

 • Chi-Cheng Cheng, National Sun Yat-Sen University (Taiwan)

 • Zheng Liming, Jinlin Institute of Technology (China)

 • Krzysztof Koszela, Poznan University of Life Sciences (Poland)

 • Zhang Yousai, Jiangsu University of Science and Technology (China)

 • Lihong Xu, Tongji University (China)

 • Mueller Wojciech, Poznan University of Life Sciences (Poland)

 • Liu Gang, Harbin Engineering University (China)

 • Fons Verbeek, Leiden University (Netherlands)

 • Ziliang Ping, Beijing University of Posts and Telecommunications (China)

 • Jinfeng Yang, Civil Aviation University of China (China)

 • Yao-dong Wang, Beijing Jiaotong University (China)

 • Yaregal Assabie, Addis Ababa University (Ethiopia)

 • Ouiem Bchir, King Saud University (Saudi Arabia)

 • Yaobin Zou, China Three Gorges University (China)

 • Taewham Kim, Seoul National University (Korea, Republic of)

 • Pavlidou Meropi, Aristotle University of Thessaloniki (Greece)

 • Tan Yi Fei, Multimedia University (Malaysia)

Introduction

The International Conference on Digital Image Processing is initiated by Wuhan University, China, and the International Association of Computer Science and Information Technology and assisted by Nanyang Technological University, Singapore, and many other universities and institutes every year. This year’s ICDIP 2015 was held 9–10 April in Los Angeles, California, United States and marks the seventh year of this annual conference. Previous conferences included: ICDIP 2009 (Bangkok, Thailand), ICDIP 2010 (Singapore), ICDIP 2011 (Chengdu, China), ICDIP 2012 (Kuala Lampur, Malaysia), ICDIP 2013 (Beijing, China) and ICDIP 2014 (Athens, Greece). The 2015 Conference Chair was Charles M. Falco, University of Arizona, United States.

The conference was organized to gather members of our international community of scientists so that researchers from around the world could present their cutting edge work and expand our community’s knowledge and insight into the significant challenges currently being addressed by that research. The conference program committee was quite diverse and truly international, with members from the Americas, Europe, Asia, Africa and Oceania.

This proceedings volume contains fully referenced papers presented at ICDIP 2015. The conference theme this year was Digital Image Processing. The main goal of the conference was to provide international scientific forums for the exchange of new ideas and in-depth interaction through discussions with peers from around the world. The conference solicited and gathered technical research submissions related to all aspects of digital image processing. All of the submitted papers in these proceedings have been peer reviewed by members of the scientific committee, external reviewers, and editorial board members, depending on the subject matter of the paper. Review and initial selection was conducted electronically. After the rigorous peer-review process, the submitted papers were selected on the basis of originality, significance, and clarity for the purpose of the conference. The selected papers and additional late-breaking contributions presented as lectures made for an exciting technical program. The high quality of the program, which was guaranteed by the presence of an unparalleled number of internationally recognized top experts, can be assessed when reading the program contents. The conference was a unique event, where attendees were able to appreciate the latest results in their fields of expertise, as well as acquire additional knowledge in other fields.

We are grateful to all those who contributed to the success of ICDIP 2015. We would like to thank the program chairs, organization staff, and the members of the program committees for their work. Thanks also go to the staff of SPIE for their great support in publishing the proceedings. We hope that all participants and other interested readers benefit scientifically from these proceedings and find them stimulating, as well.

Finally, we hope that you had a unique, rewarding, and enjoyable week at ICDIP 2015 in Los Angeles.

ICDIP 2015 Organizing Committees

© (2015) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
"Front Matter: Volume 9631", Proc. SPIE 9631, Seventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2015), 963101 (7 July 2015); https://doi.org/10.1117/12.2197946
PROCEEDINGS
16 PAGES


SHARE
Advertisement
Advertisement
Back to Top