Translator Disclaimer
19 October 2015 Front Matter: Volume 9677
Proceedings Volume 9677, AOPC 2015: Optical Test, Measurement, and Equipment; 967701 (2015) https://doi.org/10.1117/12.2222192
Event: Applied Optics and Photonics China (AOPC2015), 2015, Beijing, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 9677, including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, Invited Panel Discussion, and Conference Committee listing.

The papers in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. Additional papers and presentation recordings may be available online in the SPIE Digital Library at SPIEDigitalLibrary.org.

The papers reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from these proceedings:

Author(s), “Title of Paper,” in AOPC 2015: Optical Test, Measurement, and Equipment, edited by Sen Han, Jonathan D. Ellis, Junpeng Guo, Yongcai Guo, Proceedings of SPIE Vol. 9677 (SPIE, Bellingham, WA, 2015) Six-digit Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISSN: 1996-756X (electronic)

ISBN: 9781628419023

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time) · Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2015, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/15/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00001_psisdg9677_967701_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online and print versions of the publication. SPIE uses a six-digit CID article numbering system structured as follows:

 • The first four digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc. The CID Number appears on each page of the manuscript.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the six-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first four digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B…0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

Bai, Jian, 0R

Bai, Yonglin, 16

Bao, Wei, 2U

Bi, Chao, 0F

Cai, Huaxiang, 06

Cai, Lin, 0L

Cao, Shikang, 2T

Cao, Xiaojian, 24

Chang, Cun, 0E

Chang, Jinyong, 23

Chang, Qing, 0E

Chen, Bingzhen, 2U

Chen, Fengdong, 1L, 2F

Chen, Junyao, 10

Chen, Kele, 0A

Chen, Lingfeng, 1I

Chen, Linlin, 2G

Chen, Meixiong, 1S

Chen, Qian, 0Z

Chen, Sanbin, 0M

Chen, Wei, 2H

Chen, Xinglong, 0A

Chen, Yichao, 09

Chen, Yu, 24

Chen, Zhibin, 0Q

Cheng, Jinlong, 1C, 1K, 1Q

Cheng, Weihai, 13

Cui, Bing, 0N

Dai, Mingchong, 2U

Dan, Youquan, 1P

Deng, Chao, 2K

Di, Chengliang, 0C

Diao, Xiaofei, 20

Diao, Yan, 05

Dong, Yanfang, 0W

Dong, Yi-peng, 0D

Du, Peng, 10

Duan, Jin, 1X

Fan, Di, 2I

Fang, Jiancheng, 2G

Fang, Liang, 2D

Fei, Ligang, 22

Feng, Guojin, 28, 2A

Feng, Shuanglian, 23

Feng, Sumao, 0U

Fu, Qiang, 1X

Fu, Yanjun, 0H

Gan, Haiyong, 19, 1A

Gan, Lin, 0T

Gan, Yu, 1L, 2F

Gao, Hongtang, 29

Gao, Jianqiang, 1H, 1V

Gao, Jing, 1G

Gao, Shan, 1G

Gao, Shu-min, 2O

Gao, Zhishan, 1C, 1K, 1Q

Gu, Guohua, 0Z

Gu, Youlin, 2H

Guo, Hao, 12

Guo, Jiping, 05

Guo, Limin, 2U

Guo, Xia, 0F

Guo, Yin, 1Z

Guo, Yuanyuan, 1N

Han, Sen, 02, 27, 2B

Hao, Jian, 05

He, Fan, 0R

He, Weiji, 0Z

He, Xiaoying, 0X

He, Yiwei, 0G

He, Yulan, 1E, 1O

He, Zhiping, 15

Hong, Zhao, 0M

Hou, Changlun, 27

Hou, Xi, 0G, 1M

Hu, Bingliang, 2T

Hu, Changchang, 1F

Hu, Rui, 0O

Hu, Xiaochuan, 0S

Hu, Xiaoli, 0V

Hu, Yihua, 2H

Hu, Yi-hua, 2J

Hu, Yuehong, 23

Hua, Caoguo, 2C

Hua, Wenshen, 09

Huang, Biyong, 0P, 13, 2M, 2N

Huang, Wei, 0S

Huang, Yongmei, 06

Huang, Yun, 1U

Huo, Jiayan, 0B

Jiang, Hui-Lin, 1X

Jiang, Ning, 1T

Jiang, Xiaobai, 1E

Jiao, Wenchun, 03

Kang, Wenli, 1E, 1G

Kang, Yanhui, 20

Lai, Lei, 13

Lai, Xiang, 04

Lan, Guoqiang, 1B

Lang, Yaopu, 1R

Lei, Guanqun, 2G

Lei, Yu, 2I

Li, Ameng, 05

Li, Biao, 0H

Li, Bo, 12

Li, Chunjie, 02

Li, Fan, 14

Li, Guijuan, 1N

Li, Huailu, 20

Li, Huipeng, 17, 1J

Li, Jianwei, 19, 1A

Li, Jiao, 17, 1J

Li, Le, 2H, 2J

Li, Lei, 10

Li, Lijuan, 26, 2C

Li, Minjue, 1Q

Li, Ping, 28, 2A

Li, Ruiya, 0W

Li, Tai-guo, 0D

Li, Tianliang, 0L, 0W

Li, Tiecheng, 13, 1H, 2M, 2N

Li, Wei, 10

Li, Wen-xin, 0D

Li, Xiaoming, 09

Li, Yanhong, 08, 14

Li, Yuan, 1E, 1O

Li, Zhang, 25

Li, Zhuo, 08, 14

Liang, Binming, 27

Liang, Wei-wei, 0T, 12

Liao, Haiyang, 0U

Lin, Fangsheng, 0P, 13, 2M, 2N

Lin, Jiarui, 0Y, 1Z

Liu, Biao, 0V

Liu, Bingguo, 1L, 2F

Liu, Bingqi, 09

Liu, Chao, 1R

Liu, Fengwei, 0G

Liu, Guodong, 1L, 2F

Liu, Ji, 2Q

Liu, Jianping, 1U

Liu, Jinguo, 2R, 2S

Liu, Liren, 22

Liu, Miao, 1D

Liu, Mingyao, 0W

Liu, Qianshun, 0J, 0K

Liu, Qinggang, 1R

Liu, Sha, 0I

Liu, Shugang, 1B

Liu, Songtao, 1T

Liu, Weimin, 0I

Liu, Weisen, 0X

Liu, Yi, 0W

Liu, Yong, 0F

Liu, Zhenxing, 1T

Lu, Cheng, 1L, 2F

Lu, Feng, 1O

Lu, Qingjie, 02

Lu, Xiaowei, 05

Luo, Hui, 1U

Luo, Jun, 2I

Luo, Xinkai, 17, 1J

Luo, Yuan, 04

Lv, Laipeng, 0F

Lv, Shiliang, 2R, 2S

Lv, Shuai, 1N

Ma, Na, 12

Ma, Qian, 1T

Ma, Wen, 0D

Ma, Yan-xing, 21

Meng, Xiaofeng, 2G

Meng, Yao, 11

Niu, Haijun, 1F

Nuo, Shi, 08

Peng, Na, 2U

Peng, Xiang, 05

Peng, Zhenming, 2K

Qiang, Hua, 1E, 1O

Qiang, Xiwen, 23

Qin, Xiage, 15

Qiu, Chuankai, 2D

Qiu, Lirong, 1I

Quan, Haiyang, 0G, 1M

Quan, Wei, 2G

Ren, Jiaojiao, 26

Ren, Shaohua, 02, 2B

Rong, Chui-yu, 1W

Shao, Xinzheng, 1O

Shen, Du, 2U

Shen, Shanshan, 0Z

Shi, Chongyang, 0A

Shi, Leibing, 2M, 2N

Shi, Rui, 14

Shi, Yunsheng, 09

Shi, Zhendong, 2D

Shu, Rong, 15

Si, Lei, 21

Song, Ningfang, 17, 1J

Song, Tao, 05

Song, Yinglin, 1B

Song, Yuanpei, 0E

Su, Nana, 07

Su, Xiuqin, 0V

Sun, Guang-wei, 2O

Sun, Hao, 02

Sun, Hong-sheng, 2O, 2P

Sun, Jianfeng, 22

Tan, Yuegang, 0L

Tan, Zhongqi, 1U

Tang, Tao, 06

Tang, Xiaojun, 0M

Tian, Jing, 2K

Tian, Wei, 1S

Tian, Yan, 25

Tian, Yi, 14

Tong, Qing, 2I

Wang, Biao, 22

Wang, Cheng, 2I

Wang, Hailu, 1N

Wang, Hao, 29

Wang, Hongjie, 08

Wang, Jia-peng, 2O, 2P

Wang, Junbo, 18

Wang, Junhua, 0X

Wang, Kailiang, 1K

Wang, Kaiwei, 0R

Wang, Longtao, 1T

Wang, Nanxi, 1E, 1G, 1O

Wang, Pengfei, 0I

Wang, Qingyuan, 1P, 24

Wang, Rui-xin, 0O

Wang, Shuai, 1C, 1K, 1Q

Wang, Wanyan, 10

Wang, Wei, 2T

Wang, Weiming, 0Q

Wang, Xiao-lin, 21

Wang, Xiaoman, 1X

Wang, Xin, 18

Wang, Xuan-yu, 0O

Wang, Yahui, 0C

Wang, Yu, 28, 2A

Wang, Yun, 1I

Wang, Yunying, 1N

Wang, Yuxiao, 1B

Wang, Zhaoba, 2Q

Wang, Zhengzhou, 2T

Wang, Zhiyong, 2U

Wei, Haoyun, 18

Wei, Xuemin, 03

Wu, Fan, 0G, 1M

Wu, Haitao, 0H

Wu, Houping, 28, 2A

Wu, Jun-hui, 0T

Wu, Ke-xuan, 2P

Wu, Quanying, 0P, 27

Wu, Yongqian, 0G

Wu, Yu, 15

Xia, Guo, 0J, 0K

Xia, Jia-gao, 0D

Xia, Junwen, 1H, 1V

Xia, Ming, 0P, 13, 1H, 1V, 2M, 2N

Xiang, Dehu, 2E

Xiao, Si, 0N

Xiao, Wenjian, 0Q

Xiao, Xiangguo, 1O

Xie, Changsheng, 2I

Xie, Xian, 1R

Xie, Yu, 1Z

Xu, Chang, 08

Xu, Guangmin, 1S

Xu, Luopeng, 1P, 24

Xu, Min, 0X

Xu, Nan, 19, 1A

Xu, Qiheng, 0U

Xu, Rui, 15

Xu, Shi-long, 2H, 2J

Xu, Xinke, 1L, 2F

Xu, Yongxiang, 2L

Xue, Mingxi, 0Q

Xue, Zi, 29

Yan, Zongqun, 09

Yang, Cheng, 27

Yang, Cuibai, 2U

Yang, Di, 1X

Yang, Guanghui, 2U

Yang, Hongtao, 1F

Yang, Jie, 0H

Yang, Kecheng, 10

Yang, Linghui, 0Y, 1Z

Yang, Liu, 0E

Yang, Shourui, 1D

Yang, Wenshu, 2K

Yang, Xin, 2C

Yang, Xu, 0B

Yang, Yang, 08, 14

Yang, Zhaohua, 0B

Yang, Zhongming, 1C, 1K, 1Q

Yao, Shun, 2U

Yao, Xing-yu, 1Y

Yao, Xu, 1W

Ye, Jingfei, 1Q

Ye, Jun’an, 0P, 1H

Yin, Dejin, 0P, 13, 1H, 2M, 2N

Yin, Didi, 0C

Yin, Qinye, 2T

Yin, Rui-guang, 12

Yin, Shibin, 1D

Yin, Yili, 25

Yu, Feihong, 0J, 0K

Yu, Hao, 09

Yu, Jiping, 05

Yu, Mingrang, 2E

Yu, Xue, 1R

Yu, Zhang, 09

Yu, Zhongda, 0F

Yuan, Jie, 1S

Yuan, Qun, 1C, 1K, 1Q

Zeng, Xianjiang, 10

Zhan, Juntong, 1X

Zhang, Bin, 2Q

Zhang, Bo, 1E, 1G

Zhang, Bo, 2I

Zhang, Changquan, 22

Zhang, Chao, 03

Zhang, Dong, 1H, 1V

Zhang, Guo-yu, 11

Zhang, Heng, 20

Zhang, Hongyan, 0I

Zhang, Jiarui, 2E

Zhang, Jingdi, 0N

Zhang, Li, 08, 14

Zhang, Molin, 1A

Zhang, Sai, 0R

Zhang, Sanxi, 0V

Zhang, Su, 1X

Zhang, Wen-pan, 0T

Zhang, Xiaobao, 1U

Zhang, Xingxin, 0S

Zhang, Xinyu, 2I

Zhang, Xueru, 1B

Zhang, Yang, 2U

Zhang, Yi, 04

Zhang, Yingjie, 2E

Zhang, Yunlin, 29

Zhang, Zhixin, 19, 1A

Zhang, Zonghua, 1D

Zhao, Donge, 2Q

Zhao, Duo, 26

Zhao, Hong-peng, 0T

Zhao, Nan-xiang, 2J

Zhao, Weiqian, 1I

Zhao, Xin-ying, 2H, 2J

Zhao, Xiting, 03

Zhao, Yan hui, 2C

Zhao, Ziyue, 0Y, 1Z

Zheng, Chundi, 28, 2A

Zhi, Dong, 21 Zhou, Bin, 0R

Zhou, Binquan, 2G

Zhou, Chongxi, 2D

Zhou, Guozhong, 07

Zhou, Haiyang, 0J, 0K

Zhou, Lang, 08

Zhou, Nan, 1I

Zhou, Pengyu, 16

Zhou, Pin, 0Z

Zhou, Pu, 21

Zhou, Shouhuan, 0M

Zhou, Zhiqiang, 0V

Zhou, Zude, 0W

Zhu, Jigui, 0Y

Zhu, Yong, 1X

Zhuang, Zhitao, 1L, 2F

Zong, Fei, 23

Zuo, Dan, 06

Conference Committee

Conference Chairs

 • Guangjun Zhang, Beihang University (China)

 • Byoungho Lee, Seoul National University (Korea, Republic of)

Conference Co-Chairs

 • Desheng Jiang, Wuhan University of Technology (China)

 • Hequan Wu, Chinese Academy of Engineering (China)

 • Huitao Fan, Aviation Key Laboratory of Science and Technology on Infrared Detector (China)

 • Junhao Chu, Shanghai Institute of Technical Physics, CAS (China)

 • Jannick Rolland, University of Rochester (United States)

 • Lin Li, The University of Manchester (United Kingdom)

 • Lijun Wang, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, CAS (China)

 • Min Gu, Swinburne University of Technology (Australia)

 • Qiming Wang, Institute of Semiconductors, CAS (China)

 • Wei Wang, Beijing Institute of Aerospace Control Devices of CASC (China)

 • Yue Hao, Xidian University (China)

 • Zheng You, Tsinghua University (China)

Program Committee

 • Andreas Tünnermann, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Germany)

 • Baiou Guan, Jinan University (China)

 • Bin Xiangli, Shanghai Engineering Center for Microsatellites (China)

 • Byoungho Lee, Seoul National University (Korea, Republic of)

 • Buwen Cheng, Institute of Semiconductors, CAS (China)

 • Chun Tang, Institute of Applied Electronics, CAEP (China)

 • Chunhua Shen, The University of Adelaide (Australia)

 • Chueh Ting, Tianjin Jinhang Institute of Technical Physics (China)

 • Daniel Jaque, Universidad Autónoma de Madrid (Spain)

 • Dae Wook Kim, The University of Arizona (United States)

 • Dawei Zhang, University of Shanghai for Science and Technology (China)

 • Honghai Liu, University of Portsmouth (United Kingdom)

 • Haimei Gong, Shanghai Institute of Technical Physics, CAS (China)

 • Jannick Rolland, University of Rochester (United States)

 • Jinxue Wang, SPIE

 • Jin Lu, Tianjin Jinhang Institute of Technical Physics (China)

 • Jianping Chen, Shanghai Jiaotong University (China)

 • Junpeng Guo, The University of Alabama in Huntsville (United States)

 • Kevin P. Thompson, Synopsys, Inc. (United States)

 • Lan Jiang, Beijing Institute of Technology (China)

 • Lin Li, Beijing Institute of Technology (China)

 • Ligong Zheng, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, CAS (China)

 • Lijun Wang, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, CAS (China)

 • Lin Li, The University of Manchester (United Kingdom)

 • Min Gu, Swinburne University of Technology (Australia)

 • Minghui Hong, National University of Singapore (Singapore)

 • Minlin Zhong, Tsinghua University (China)

 • Nanjian Wu, Institute of Semiconductors, CAS (China)

 • Satoshi Kawata, Osaka University (Japan)

 • Shibin Jiang, AdValue Photonics, Inc. (United States)

 • Sen Han, University of Shanghai for Science and Technology (China)

 • Suijian Xue, National Astronomical Observatories, CAS (China)

 • Tsutomu Shimura, The University of Tokyo (Japan)

 • Weibiao Chen, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS (China)

 • Wei Wang, Beijing Institute of Aerospace Control Devices of CASC (China)

 • Weiping Yang, National University of Defense Technology (China)

 • Xiaocong Yuan, Shenzhen University (China)

 • Yang Ni, New Imaging Technologies (France)

 • Yanbiao Liao, Tsinghua University (China)

 • Yongcai Guo, Chongqing University, Ministry of Education (China)

 • Yongchun Xie, China Academy of Space Technology (China)

 • Yong Bi, Academy of Opto-electronics, CAS (China)

 • Yong Cheng, Wuhan Ordnance Non-Commissioned Officers Academy (China)

 • Zhiping Zhou, Peking University (China)

Session Chairs

 • 1 Sen Han, University of Shanghai for Science and Technology (China)

 • 2 Junpeng Guo, The University of Alabama in Huntsville (United States)

 • 3 Jonathan D. Ellis, University of Rochester (United States)

 • 4 Hexin Wang, Carl Zeiss AG (Germany)

Introduction

Applied Optics and Photonics, China (AOPC2015) is the annual conference of the Chinese Society for Optical Engineering, and it is also the largest academic and industrial event in the field of optical and optoelectronic technology in China. The AOPC2015 organization committee intended to build a cohesive platform for academic exchanges, industry exhibitions, and corporate negotiations. The conference had 7 themes, which included 22 technical conferences and 600 technical presentations. We sincerely hope that the research and development of optoelectronic technology was promoted, and that the international cooperation of the optical and optoelectronic industry was enhanced.

AOPC2015 was sponsored by the Chinese Society for Optical Engineering; SPIE, the Optical Society, the European Optical Society, and the Optical Society of Korea were technical co-sponsors. There were also 28 cooperating organizations that supported the conference. We received a total of 1,219 contributions from more than 15 countries, including: the United States, the United Kingdom, Germany, France, Spain, Australia, Canada, Mexico, Brazil, Japan, Republic of Korea, Thailand, Singapore, Russian Federation, and China. Nearly 700 submissions were accepted for the Proceedings of SPIE, and over 150 invited talks and papers were suggested to be published in Journals indexed by SCI and Ei. After careful discussion, we selected five plenary speeches, which were presented by famous scientists from the United States, the United Kingdom, Republic of Korea, Japan, and China. There were 205 invited talks in 12 of the technical conferences. On behalf of the organization committee of AOPC, I express thanks to all of the invited speakers and authors for their contributions to and support of the conference.

To celebrate the International Year of Light 2015, we set up 12 display boards highlighting IYL in the exhibition area on the first level. These display boards were to educate the public about light and the applications of light in society.

Finally, on behalf of Prof. Songlin Zhuang, the other co-chairs, and the organization committee of AOPC, I would like to heartily thank our sponsors and cooperating organizations for all they have done for the conference. I thank all of the participants and friends for their interest and efforts in helping us make the conference a success. I also thank the program committee for their effective work and valuable advice—especially the AOPC2015 secretariat and the SPIE staff for their tireless effort and outstanding services in preparing the conference and publishing the proceedings.

Again, we extend our warmest greetings to you and hope you had a pleasant and exciting stay in Beijing!

Guofan Jin

© (2015) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
"Front Matter: Volume 9677", Proc. SPIE 9677, AOPC 2015: Optical Test, Measurement, and Equipment, 967701 (19 October 2015); https://doi.org/10.1117/12.2222192
PROCEEDINGS
16 PAGES


SHARE
Advertisement
Advertisement
Back to Top