1 April 2016 Front Matter: Volume 9796
Proceedings Volume 9796, Selected Papers of the Photoelectronic Technology Committee Conferences held November 2015; 979601 (2016) https://doi.org/10.1117/12.2235258
Event: Selected Proceedings of the Chinese Society for Optical Engineering Conferences held November 2015, 2015, Various, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 9796 including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, Introduction, and Conference Committee listing.

The papers in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. Additional papers and presentation recordings may be available online in the SPIE Digital Library at SPIEDigitalLibrary.org.

The papers reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from these proceedings:

Author(s), “Title of Paper,” in Selected Papers of the Photoelectronic Technology Committee Conferences held November 2015, edited by Yueguang Lv, Weimin Bao, Proceedings of SPIE Vol. 9796 (SPIE, Bellingham, WA, 2016) Six-digit Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISSN: 1996-756X (electronic)

ISBN: 9781628418811

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time)· Fax +1 360 647 1445 SPIE.org

Copyright © 2016, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/16/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

01193_979601_page_2_1.jpg

SPIEDigitalLibrary.org

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online and print versions of the publication. SPIE uses a six-digit CID article numbering system structured as follows:

 • The first four digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc. The CID Number appears on each page of the manuscript.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the six-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first four digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B...0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

An, Yan, 17

Bai, Yanli, 2E

Cai, Houzhi, 2E

Cai, Jun, 0I

Cai, Yanping, 2X

Cai, Ying, 1M

Cao, Kaifa, 09

Cao, Shu-qing, 1I

Cao, Yu, 0H

Cao, Zhaoliang, 02

Che, Huizheng, 09

Che, Jinxi, 03

Chen, Chang-hao, 1V

Chen, Fang, 0R

Chen, Hong, 2W

Chen, Lei, 0G

Chen, Man, 1U

Chen, Qianrong, 0L

Chen, Weili, 2L

Chen, Xiao, 27

Chen, Xin, 1Y

Chen, Xin, 29

Chen, Xiong, 28

Chen, Ying, 2N, 2O

Chen, Zhenyi, 09

Cheng, Chuan-qi, 2V

Cheng, Xiang, 2V

Cheng, Yong, 1D

Cong, Xiaoqing, 26

Cui, Chaolong, 06

Cui, Hushan, 11, 2P

Cui, Shuhua, 07

Cui, Xiao-Jun, 0Q

Cui, Yu, 0Z

Dai, Dongkai, 1T

Dai, Qin, 0B

Deng, Huarong, 1E

Deng, Loulou, 1O, 1P

Deng, Xiao-guo, 1X

Diao, Xungang, 12

Ding, Renjie, 1E

Ding, Yigang, 0U, 15

Dong, Guobo, 12

Dong, Keyan, 17

Dong, Xin, 1B

Dong, Yanbing, 2L

Duan, Jin-hu, 14

Fan, Jun-qi, 0N

Fan, Lincong, 0T

Fan, Mingming, 2G

Fan, Wei, 29

Fang, Qiaoran, 0P, 0S

Feng, Bing, 2J

Feng, Caiyun, 09

Feng, Gang, 0C

Feng, Gaoping, 0D

Feng, Li-Chun, 0A

Feng, Shuanglian, 0C

Fu, Bo, 0O

Fu, Dan, 04

Fu, Qiang, 2K

Fu, Yanjun, 0X

Gan, Qingbo, 18

Gao, Fei, 0A

Gao, Long, 19

Gao, Ming, 0E

Gao, Wanrong, 0P, 0S

Gao, Xinlu, 0K

Gao, Yankun, 2A, 2H

Ge, Chengliang, 0F

Gong, Lei, 0E

Gong, Yingkui, 1N, 27

Gong, Zizheng, 15

Gu, Shaoyi, 2H

Gu, Wanyi, 0K

Guan, Youguang, 0F

Han, Jun-feng, 1Q, 1S, 1X

Han, Long, 17, 2K

Han, Wei, 2J

Hao, Tianwei, 0W

Hao, Xiang-yang, 2V

Hao, Xiaojian, 05

Hao, Yongwang, 0L

He, Ai-feng, 2F

He, Junfeng, 2O

He, Liang, 0W

He, Yanping, 2X

He, Zhexi, 2B

Hong, Yanji, 0D

Hou, Zhao-fei, 13

Hu, Fangren, 0X

Hu, Feng, 1F, 1G

Hu, Jian, 0X

Hu, Lifa, 02

Hu, Shaolin, 07

Hu, Shunxing, 09

Hu, Xiao-ping, 1V

Hu, Yan-Yan, 16

Hu, Yuehong, 0C

Huang, Chengjun, 11, 2P

Huang, Honghua, 06

Huang, Jian, 09

Huang, Shanguo, 0K

Huang, Wei, 1S, 1X

Huang, Xiying, 2T

Huang, Yanhua, 2M

Huo, Juan, 24

Ji, Chengli, 09

Ji, Ming, 2O, 2T, 2U

Ji, Wei, 2A, 2H

Jia, Xiaodong, 11, 2P

Jia, Yanan, 0O

Jiang, Binbin, 08

Jiang, Cong, 2H

Jiang, Lun, 17

Jiang, Wentao, 2T, 2U

Jiang, Xinying, 2D

Jin, Dongdong, 22

Jin, Ge, 25

Jin, Guangyong, 21

Jin, Jinjun, 2B

Jin, Xiaoxi, 1Y

Jin, Xing, 14

Jin, Yi, 0Y

Jing, Yuanyuan, 29

Jing, Yukun, 2J

Ju, Youlun, 0R

Kang, Jingshu, 18

Kang, Zhen, 2N, 2O

Lei, Fang, 0T

Lei, Yong, 0A

Lei, Yunfei, 2E

Li, Chen, 19

Li, Dang-juan, 0V

Li, Da-wei, 1Q

Li, Dong-Sheng, 16

Li, Fuquan, 2J

Li, Haitao, 2W

Li, Hua, 0L

Li, Jingwen, 25

Li, Jun, 1A

Li, Junwei, 2L

Li, Liansheng, 1O

Li, Longhui, 26

Li, Miao, 1A

Li, Min, 2D

Li, Mingfei, 24

Li, Mingzhong, 2D

Li, Pengfei, 2E

Li, Pu, 1E

Li, Rundong, 2A, 2C, 2H

Li, Tao, 2T

Li, Wenbin, 22

Li, Xiaohui, 2I

Li, Xin, 1B

Li, Xinhang, 17

Li, Xipeng, 2I

Li, Yaqing, 0E

Li, Yeqiu, 0B

Li, Yingjuan, 2N, 2O

Li, Zhaozhao, 2M

Li, Zhongmin, 03

Lian, Jian, 22

Liang, Jianhan, 2I

Liao, Yubo, 2E

Lin, Debao, 0T

Liu, Dong, 09

Liu, Haina, 2B

Liu, Huanhuan, 0P, 0S

Liu, Jia, 2B

Liu, Jie, 2Q

Liu, Jiming, 2A

Liu, Jinyuan, 2E

Liu, Jun, 07

Liu, Pufeng, 0T

Liu, Shijie, 0P, 0S

Liu, Shi-yao, 1C

Liu, Shuyang, 11, 2P

Liu, Xiangyuan, 06

Liu, Xinxue, 2X

Liu, Xu, 1D

Liu, Yenan, 15

Liu, Yong, 02

Liu, Yuming, 0U, 15

Liu, Zhao-hui, 1Q

Liu, Zhenhua, 05

Liu, Zhiguo, 1U

Liu, Zong-ming, 1I

Long, Guo-yun, 0N

Long, Jinghua, 2E

Long, Yunli, 1A

Lu, Changyong, 1D

Lu, Shan, 1I, 1R

Lü, Shaobo, 10

Lu, Xiaoyan, 2U

Lu, Yimin, 1D

Lv, Yang, 0M

Lv, Zhengxin, 1P

Ma, Baolin, 1L

Ma, Haotong, 0M

Ma, Tao, 1O

Ma, Xianglu, 1F, 1G

Ma, Yi, 2S

Mao, Hanqi, 26

Mei, Chao, 2R

Mei, Zhiwu, 1O, 1P, 20

Meng, Wendong, 1E

Meng, Xiang-bin, 1V

Miao, Zhifei, 2G

Mo, Xiaofan, 24

Mu, Quanquan, 02

Mu, Yongqiang, 0U

Nie, Lanjian, 0O

Ning, Yu, 0H, 0J, 0M

Ouyang, Gaoxiang, 1B

Ouyang, Xiaofeng, 1H

Pan, Xian-fei, 1V

Pan, Xiaogang, 1J

Pan, Yue, 2Q

Peng, Shiqi, 1U

Qian, Xianmei, 06

Qiang, Xiwen, 0C

Qiao, Zhi, 29

Qin, Shiqiao, 1F, 1G

Qiu, Xiangbiao, 26

Qu, Dong-sheng, 14

Qu, Liang, 0A

Qu, Zhou, 0Y, 0Z

Ren, Guangsen, 0L

Ren, Junjiang, 2A, 2C

Ren, Peng, 2F

Rong, Liang, 2A, 2C, 2H

Sang, Tao, 05

Shang, Yang, 04

Shao, Zhufeng, 0O

Shen, Si, 07

Shen, Siqing, 0T

Shen, Yang, 2Q

Shen, Zicai, 0U, 15

Sheng, Ding-yi, 1C

Shi, Heng, 20

Shi, Kui, 2R

Shi, Ying, 0T

Shi, Yongqiang, 1O, 1P

Shi, Yufeng, 22

Shi, Zhengfa, 1N, 27

Song, Juan, 22

Song, Ting, 0W

Song, Xiaozheng, 1K

Su, Fei, 1Z

Sun, Binglei, 0W

Sun, Jianning, 26

Sun, Kai, 0K

Sun, Qiongge, 19

Sun, Shukun, 22

Sun, Tianxi, 1U

Sun, Yan, 10

Tan, Caoyong, 1D

Tan, Wei, 1C

Tang, Chao, 2N

Tang, Kai, 1E

Tao, Zongming, 09

Wan, Jing, 0X

Wang, Chao, 17, 2K

Wang, Chao, 2T, 2U

Wang, Dongmei, 2G

Wang, Fang, 2J

Wang, Guang-yu, 14

Wang, Hao-yu, 2F

Wang, Helong, 0R

Wang, Hu, 2Q

Wang, Hui, 0O

Wang, Jiajia, 0O

Wang, Jian, 25

Wang, Jiaoying, 2T, 2U

Wang, Jinbang, 1U

Wang, Jiongqi, 1J

Wang, Jun, 1T

Wang, Junlong, 2B

Wang, Kai, 1U

Wang, Lei, 0O

Wang, Lei, 20

Wang, Liang-Ling, 0Q

Wang, Lianping, 2C

Wang, Liguo, 0E

Wang, Liquan, 2J

Wang, Mingdong, 0D

Wang, Pupu, 2A, 2H

Wang, Qi, 1A

Wang, Ruisheng, 10

Wang, Wencong, 22

Wang, Wenyi, 2D

Wang, Xiao-bing, 1C

Wang, Xiaochao, 29

Wang, Xingshu, 1F, 1G, 1T

Wang, Xuefeng, 2B

Wang, Yanbin, 0L

Wang, Yibin, 21

Wang, Yidi, 1W

Wang, Yingjian, 09

Wang, Yongyan, 2W

Wang, Yuepeng, 2G

Wang, Yuqi, 1N

Wang, Zhenguo, 2D

Wei, Chunling, 20

Wei, Shangfang, 1D

Wei, Yongfeng, 0K

Wei, Yu, 1S, 1X

Wei, Zhang, 21

Wu, Chengguo, 2M

Wu, Dengshan, 2R

Wu, Jie, 1L

Wu, Kaixuan, 0B

Wu, Lingxun, 0X

Wu, Shen-jiang, 0V

Wu, Wei, 1F, 1G

Wu, Wenyuan, 2M

Wu, Wu-ming, 0J

Wu, Xiaoqing, 0I

Wu, Yayun, 1K

Wu, Zhibo, 1E

Wu, Zhonghou, 12

Xiang, Hengsheng, 28

Xiang, Yong, 2J

Xiang, Zaikui, 0O

Xie, Chenbo, 09

Xie, Jianjun, 0T

Xie, Mei-lin, 1S, 1X

Xie, Weixin, 2E

Xie, Yong-jun, 0G

Xing, Hao, 0Y

Xiong, Hao, 1T

Xiong, Kai, 20

Xu, Junqi, 0V

Xu, Song-bo, 0G

Xu, Wei, 25

Xu, Xiaojun, 0M

Xu, Yuannan, 2L, 2W

Xu, Zhao, 25

Xu, Zhou, 0Y

Xuan, Li, 02

Xue, Fenglan, 0X

Xue, Yaoke, 2Q

Xue, Yuanyuan, 2N

Yan, Xiao-jun, 23

Yan, Xiongwei, 2D

Yang, Genke, 1Y

Yang, Guang, 0W

Yang, Heng, 2U

Yang, Hongtao, 2R

Yang, Kui, 1U

Yang, Leichao, 2I

Yang, Ran, 24

Yang, Xiao-xu, 1Q, 1S, 1X

Yang, Yiping, 0I

Yang, Yizhou, 2O, 2T

Yang, Yuntao, 2M

Yao, Baoquan, 0R

Yao, Jun, 0B

Yao, Lingling, 08

Yao, Linshen, 04

Ye, Dong, 1I

Ye, Shuifu, 2Q

Yi, Longtao, 1U

Yin, Xiaojun, 10

Yin, Yan, 2G

Ying, Rendong, 1Y, 1Z

Yu, Feng, 13

Yu, Hui, 08

Yu, Jie, 09

Yu, Jie, 1K

Yu, Xin, 2I

Yuan, Ke'e, 09

Yue, Peng, 1S, 1X

Zeng, Fangling, 1H

Zhan, Juntong, 2K

Zhang, Anning, 23, 24

Zhang, Dapeng, 1W

Zhang, Fangyuan, 0T

Zhang, Feizhou, 0F

Zhang, Gaopeng, 2R

Zhang, Guo-wan, 23

Zhang, Haifeng, 1E

Zhang, Hanmo, 1R

Zhang, He-Nan, 0A

Zhang, Hongbo, 1L

Zhang, Jie, 2S

Zhang, Jinchun, 03

Zhang, Jing, 1S

Zhang, Jingyu, 2S

Zhang, Kai, 0F

Zhang, Lei, 0T

Zhang, Lu, 1W

Zhang, Qindong, 25

Zhang, Rui, 2F

Zhang, Shikun, 26

Zhang, Suimeng, 06

Zhang, Wei, 0X

Zhang, Wenjing, 0H

Zhang, Wenpan, 0L

Zhang, Xiajiang, 2N

Zhang, Xiaomin, 2D

Zhang, Xiaoyu, 08

Zhang, Xuanzhe, 0H, 0M

Zhang, Yalin, 17, 2K

Zhang, Yang, 18

Zhang, Yang, 1B

Zhang, Yao-ping, 0N

Zhang, Ying, 2T, 2U

Zhang, Yu, 1I

Zhang, Yue, 0B

Zhang, Zhen, 26

Zhang, Zhengjun, 25

Zhang, Zhen-Wei, 0A

Zhang, Zhigang, 0C

Zhang, Zhiyong, 25

Zhang, Zhongping, 1E

Zhao, Chunqing, 0U

Zhao, Junwei, 0C

Zhao, Lian-jie, 23, 24

Zhao, Man-dan, 2V

Zhao, Minfu, 06

Zhao, Shuaifeng, 10

Zhao, Wei, 13

Zhao, Yiwu, 17

Zheng, Jiangang, 2D

Zheng, JiaXing, 1F, 1G

Zheng, Wei, 1W

Zheng, Yu, 1A

Zhong, Zhiqing, 09

Zhou, Changsheng, 28

Zhou, Dezhao, 0R

Zhou, Haiyin, 1J

Zhou, Jun, 09

Zhou, Tao, 11, 2P

Zhou, You, 0S

Zhu, Bao-hui, 1C

Zhu, Jing, 1T

Zhu, Mengzhen, 1C, 1D

Zhu, Rong, 1J

Zhu, Rongzhen, 0L

Zhu, Yu, 2X

Zhuan, Sunxiaobo, 2M

Zong, Fei, 0C

Zou, Huan, 2C

Zuo, Fuchang, 1O

Conference Committee

Conference Chairs

 • Yueguang Lv, Chinese Academy of Engineering (China)

 • Weimin Bao, Chinese Academy of Sciences (China)

Conference Committee

 • Yueguang Lv, Chinese Academy of Engineering (China)

 • Wenhan Jiang, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences (China)

 • Xiaomin Zhang, Laser Fusion Research Center (China)

 • Ping Ma, Laser Fusion Research Center (China)

 • Zhihong Wang, National Key Laboratory of Science and Technology on Low Light Level Night Vision (China)

Program Committee

 • Wenhan Jiang, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences (China)

 • Zuyan Xu, Technical Institute of Physics and Chemistry CAS (China)

 • Songlin Zhuang, University of Shanghai for Science and Technology (China)

 • Guangjun Zhang, Southeast University (China)

 • Jianquan Yao, Tianjin University (China)

Introduction

We had the great honor of organizing the international symposia on Atmosphere Optics and Adaptive Optics, Testing and Driving of Laser Fusion Energy Technology, High-performance Special Optical Film Technology, Novel Navigation Technology, Monitoring, Early Warning, Removal Technology of Space Targets and Debris, and UAV Payload Technology. It was truly a great pleasure for us to greet the more than 1,000 participants from many different countries who attended these six symposia. We firmly believe these symposia will become important international events in the field of optical technology.

The international symposia were sponsored by the Chinese Society for Optical Engineering, Chinese Academy of Engineering, and National Natural Science Foundation of China, and were organized by the Chinese Society for Optical Engineering and Photoelectronic Technology Committee, CSA.

The purpose of these symposia is to provide a forum for the participants to report and review innovative ideas and up-to-date progress and developments, and discuss novel approaches to application in the optical field. It is sincerely hoped that research and development in the optical field will be promoted, and international cooperation for the common interest will be enhanced.

On behalf of the other co-chairmen, and the Organization Committee, we would like to heartily thank for our sponsors and cooperating organizers for all they have done for the symposia. Thanks also to the authors for their contributions to these proceedings, to the participants and friends for their interest and efforts in helping us to make the symposia possible, to the Program Committee for their effective work and valuable advice, and to the Secretariat and staff at SPIE for their tireless efforts and outstanding service in preparing and publishing the proceedings.

Lv Yueguang

© (2016) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
} "Front Matter: Volume 9796", Proc. SPIE 9796, Selected Papers of the Photoelectronic Technology Committee Conferences held November 2015, 979601 (1 April 2016); doi: 10.1117/12.2235258; https://doi.org/10.1117/12.2235258
PROCEEDINGS
16 PAGES


SHARE
Back to Top