18 December 2015 Front Matter: Volume 9808
Proceedings Volume 9808, International Conference on Intelligent Earth Observing and Applications 2015; 980801 (2015) https://doi.org/10.1117/12.2229161
Event: International Conference on Intelligent Earth Observing and Applications, 2015, Guilin, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 9808, including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, Authors, Introduction, and Conference Committee listing.

The papers in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. Additional papers and presentation recordings may be available online in the SPIE Digital Library at SPIEDigitalLibrary.org.

The papers reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from these proceedings:

Author(s), “Title of Paper,” in International Conference on Intelligent Earth Observing and Applications 2015, edited by Guoqing Zhou, Chuanli Kang, Proceedings of SPIE Vol. 9808 (SPIE, Bellingham, WA, 2015) Six-digit Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISSN: 1996-756X (electronic)

ISBN: 9781510600492

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time) · Fax +1 360 647 1445

SPIE.org

Copyright © 2015, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/15/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

00339_psisdg9808_980801_page_2_1.jpg

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online and print versions of the publication. SPIE uses a six-digit CID article numbering system structured as follows:

 • The first four digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B ... 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc. The CID Number appears on each page of the manuscript.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the six-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first four digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B...0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

Bai, Junhua, 1F

Cai, Chenghui, 2U, 2V, 2Z, 3I

Cai, Erli, 09, 0R, 1C, 1F

Cai, G. Y., 0S

Cai, YouLin, 2N

Cao, Liying, 3W

Cao, Weiwei, 19, 1H, 2A

Cao, Xiaoguang, 0E, 0G

Cao, Yutian, 13

Cao, Zhenyu, 2C, 3B

Chang, Chongyan, 0R, 1C, 1F

Chang, Xiao-tao, 1L

Chang, Yuguang, 0D

Chen, Hao, 0Q

Chen, Hongshun, 0A

Chen, Jun, 2U, 2V, 2Y

Chen, Luwan, 1X

Chen, Qi, 3Q

Chen, Sanming, 26

Chen, Tian-wei, 38, 3D

Chen, Xi, 3T

Chen, Xiangping, 1M, 3I

Chen, Xiao-yong, 05, 11, 3Z

Chen, Yuanyuan, 16

Chen, Zhengchao, 0D

Chen, Zi, 1Q

Cheng, Peng-gen, 05, 11, 3Z

Cheng, Yuan-ming, 11

Cui, Chengling, 20

Cui, Zihao, 1J

Dan, Tang, 2G

Deng, Xiao-yuan, 1L

Ding, Ke-liang, 2J, 3C

Dou, Baocheng, 1C, 1F

Dou, Changyong, 0H

Du, Qian, 03

Du, Xiaolin, 08

Du, Ziqiang, 1D

Duan, Ping, 1O, 24

Duan, Qingchao, 0O

Duan, Si-Bo, 16

Fang, Ruibo, 30

Feng, Haiyang, 1M, 2Y, 35

Feng, Youbin, 09

Gao, C. X., 23

Gao, Hong, 30

Gao, Hong, 31, 3X

Gao, Xiaoming, 21

Gao, Yujiu, 33, 3M, 3N

Geng, Erhui, 1G

Guo, J. M., 1Y

Guo, Lei, 32, 37, 3F, 3U

Guo, Li, 27

Guo, Weili, 2X

Guo, Wenqiang, 0Y

Han, Caiyun, 0F, 0Z, 1Z, 2K, 2W

Han, Chunming, 0H, 0V

Han, Ling, 02, 0J, 1X

Han, Xiao-Jing, 16

Han, Xiaoyong, 02, 0J

Han, Yakun, 32, 37, 3F, 3U

He, Hui, 0A

He, Jing, 19, 1H, 2A

He, Yong, 0Y

Hong, Andong, 0W

Hu, Guorong, 3A

Hu, Tao, 0X

Hu, Wen-yin, 2O

Huang, Dong-ming, 22

Huang, Ji-chen, 10

Huang, Jing, 0A

Huang, Jingjin, 1R

Huang, Liangke, 2U, 2V, 2Z, 35

Huang, Qing, 1E, 2P, 3O, 3Y

Huang, Rijuan, 2G

Huang, Shifeng, 1S, 34

Huang, Teng, 2B, 2Q

Huang, Yu, 3M

Huang, Zechun, 0W

Jia, Li, 12

Jiang, Chuan-xian, 04

Jiang, He, 1G

Jiang, Jian-wu, 2D, 3G

Jiang, Linjun, 39

Jiang, Maofang, 2Z, 35

Jiang, X. G., 23

Jiang, Yong, 1N

Jiang, Yong-hua, 1J, 1U

Jin, Liyang, 3R

Jing, Juan-li, 0N, 14

Kang, Chuanli, 3K, 3L

Kang, Sanggoo, 0L

Kim, Kwangseob, 0L

Koedkurang, Kanjana, 0E

Kong, Lingshuai, 32, 37, 3F, 3U

Lan, Guangquan, 3M

Lan, Guiwen, 3Q, 3W

Lan, Lan, 2P

Lan, Tian, 19, 1H, 2A

Lee, Kiwon, 0L

Leng, Pei, 16, 34

Li, Baishou, 33, 3M, 3N

Li, Boxiang, 3M

Li, Chenyang, 1R, 39

Li, Dong-hui, 0K, 3V

Li, Fan, 1V

Li, Feida, 1E, 2P, 2Y, 3O, 3Y

Li, Jia, 1O, 24

Li, Jiang, 07, 0Y

Li, Jianming, 13

Li, Jing-wen, 1I, 29, 2D, 2R, 2S, 2T, 2X,

3G, 3H

Li, Jiren, 1S, 34

Li, Junyu, 1M, 2V, 2Y, 3I

Li, Mingyan, 2K, 39

Li, Pin, 0U

Li, Rong, 2N

Li, Shanyang, 1S

Li, Shengming, 1Q

Li, Tingting, 3M

Li, Wei, 03, 3P

Li, Wen-qing, 2X, 3H

Li, Xiaotao, 1S, 34

Li, Xin, 0K, 3V

Li, X., 1Y

Li, Xiong, 0K

Li, Xiuhong, 09, 0R, 1C, 1F

Li, Ya-wei, 3D, 3S

Li, Zhao-Liang, 16, 1B, 2L

Liang, Xianyue, 3L

Liao, Wen-Qi, 3E

Lin, Gang, 26

Lin, Jiayuan, 08

Lin, Xingwen, 1C, 1F

Lin, Yi, 08

Liu, Chun, 0P

Liu, Enxiao, 17

Liu, Jiabin, 03

Liu, Kui, 03, 3P

Liu, Lilong, 1M, 2U, 2V, 2Y, 2Z, 35, 3I

Liu, Miao, 2J, 3C

Liu, Na, 39

Liu, Qiang, 09, 0R, 1C, 1F

Liu, Xianglei, 3C

Liu, Yalan, 07

Liu, Yintao, 1E, 2P, 3O, 3Y

Liu, Zhiying, 26

Long, Zhen, 3E

Lu, Jing, 12

Lu, Tie-ding, 1L

Lu, Ting, 3M

Lu, Xianjian, 06, 0T, 3A

Lu, Yanling, 1I

Luo, Nianxue, 1Q

Luo, Yuandan, 3M

Luo, Zhicai, 15

Lv, Haiyang, 1O

Lv, Nan, 29, 2X, 3G, 3H

Ma, Hong-yan, 3D

Ma, Jianwei, 1S, 34

Ma, L. L., 23

Mao, Guodong, 28

Miao, Shuangxi, 2C, 3B

Mo, Fan, 0U

Natt, Dehchaiwong, 0G

Nie, Guangyu, 30, 31, 3X

Nie, Yunju, 05, 3Z

Ning, Xiaohong, 1X

Niu, Hailin, 09, 0R, 1C

Oguchi, Takashi, 0Q

Pan, Junfeng, 2H

Pang, Jing, 1D

Peng, Jingjing, 1F

Peng, Jun-huan, 1A, 2I

Pu, Chengjun, 07

Qian, Y. G., 23

Qian, Yongyou, 3M

Qiu, Zhouyan, 36

Quan, Lei, 2N

Ran, Qiong, 3P

Ren, Chao, 3A

Ren, Rongrong, 2M

Ru, Chen, 10

Ruan, Jian, 0I

Sang, Huiyong, 1W

Shang, Haibin, 0W

Shen, Fuqiang, 2C, 3B

Shen, Yue-qian, 2B, 2E, 2Q

Sheng, Qing-hong, 1U

Sheng, Yehua, 1O

Shi, Beiqi, 0P

Shi, Guangyi, 3Q

Shi, Shaoyu, 0U, 1K

Shi, Yujun, 28

Shi, Xiaoyun, 0B

Song, Xiaoning, 34

Song, Zichao, 2J, 3C

Su, Chengjie, 28

Su, Shao-hua, 2O

Su, Tao, 3H

Sun, Xiaolin, 26

Sun, Xiaoxia, 1W

Sun, Yayong, 1S, 34

Sun, Yue, 39

Tang, Bo-Hui, 1B, 2L

Tang, Changzeng, 1E, 2G

Tang, Rong-Lin, 1B, 2L

Tang, Shihua, 1E, 2P, 3O, 3Y

Tang, Xinming, 0U, 21

Thammapala, Prasong, 1P

Tian, Shiqiang, 0U

Tong, Chengzhuo, 05, 3Z

Wan, Lin, 2M

Wang, Chenxi, 0F, 0Z, 2K, 2W

Wang, Fang, 2R

Wang, Gang, 13

Wang, Geng, 20

Wang, Guanghui, 20

Wang, Hongyan, 1K

Wang, Huabin, 1K

Wang, Hui, 1S

Wang, Jia-li, 3D

Wang, Jian-lin, 22

Wang, Jie, 1B

Wang, Jin-liang, 24, 2O

Wang, Ke, 2R, 2S, 2T, 3G

Wang, Kunlun, 0M

Wang, N., 23

Wang, Ping, 2O

Wang, Qing, 1U

Wang, Qingtao, 32, 37, 3F, 3U

Wang, Rui, 0O

Wang, Shi-tai, 1A, 2F, 2I

Wang, Tiesheng, 0O

Wang, Wei, 28

Wang, Xia, 27

Wang, Xue, 2H

Wang, Yangchun, 08

Wang, Yan-ying, 2O

Wang, Yong-feng, 0N, 14

Wang, Yuchen, 36

Wang, Yuefeng, 0F, 0Z, 1Z, 2K, 2W

Wang, Zhezhen, 3G

Wang, Zhichao, 0C, 18

Wang, Zhiliang, 08

Wei, Bo, 0C, 18

Wei, Chun-tao, 0X, 22

Wei, Haohan, 0B

Wen, Hongyan, 30, 31, 32, 37, 3F, 3U, 3X

Wen, Jiahong, 1N

Wen, Jianguang, 1F

Weng, Jingnong, 1P

Weng, Qiqiang, 3B

Wu, Congcong, 3Q

Wu, Haozheng, 3W

Wu, Hua, 1B, 2L

Wu, Pan, 0Q

Wu, Pituan, 2U, 2Y, 2Z

Wu, Xiaodan, 1F

Wu, Xun, 19, 1H, 2A

Xia, Jun, 07

Xia, Yuanping, 0I

Xiao, Hong-xiang, 3J

Xiao, Hongyu, 0A

Xiao, Qing, 1F

Xie, Junfeng, 0U

Xie, L. T., 0S

Xie, Qingqing, 0C, 18

Xie, Shaofeng, 35, 3R

Xie, Weihao, 17

Xie, Wenhan, 1W

Xie, Xiao-Lan, 3E

Xiong, Dongxu, 3S

Xu, Hongwei, 1E, 3O, 3Y

Xu, Jiasheng, 26

Xu, Yanyan, 1T

Xu, Zhu, 0W

Xue, Long-li, 2R, 2S

Yan, Dongmei, 13

Yan, Hongbo, 06, 0B, 0T

Yang, Jin-kai, 3D

Yang, Le-le, 0K, 3V

Yang, Ming, 31

Yang, Tie-jun, 04

Yang, Wunian, 0Y

Yang, Xia, 38

Yang, Xiao-ping, 3V

Yang, Xiaoxia, 1G

Yang, Zhao, 3Q

Yang, Zhi, 30, 31, 3X

Yao, Chaolong, 15

Yao, Mingxing, 3M

Ye, Siqi, 0F, 0Z, 1Z, 2K, 2W

Yin, Min, 2F

Yin, Shou-qiang, 2D, 2S, 2T

Yin, Xianyang, 26

Yu, Dingfeng, 17

Yu, Jia, 1N

Yu, Jun-chen, 22

Yu, Mei, 20

Yu, Shijie, 0Y

Yuan, Kai-min, 0X

Yue, Qingxing, 21

Yue, Tao, 1R, 39

Yue, Xijuan, 0H, 0V

Zeng, Xian-min, 2B

Zeng, Ying, 2E, 2Q

Zhai, Liang, 1W

Zhan, Zongqian, 1J

Zhang, Chao-qun, 3J

Zhang, Dianjun, 25

Zhang, Guo, 1J, 1U, 1V

Zhang, Hong, 19, 1H, 2A

Zhang, Hongsheng, 0Y

Zhang, Jialin, 09, 0R, 1C, 1F

Zhang, Jixian, 1W

Zhang, Junxiao, 2C, 3B

Zhang, Kailin, 0C, 18

Zhang, Li, 1Z

Zhang, Mengmeng, 3P

Zhang, Pengfei, 3R

Zhang, Qianning, 0W

Zhang, Rongting, 28

Zhang, Shen, 04

Zhang, Tonggang, 0M

Zhang, Xiang, 07

Zhang, Xiaotong, 09

Zhang, Xiaoyong, 0D

Zhang, Xiaoyu, 1D

Zhang, Xueqing, 17

Zhang, Zhichao, 36

Zhang, Zhigang, 1F

Zhang, Zhijie, 0D

Zhang, Zi-ping, 2S

Zhao, Dongfang, 3W

Zhao, Qiansheng, 1Q

Zhao, Yahui, 3S

Zhao, Yinghui, 0H, 0V

Zheng, Shou-zhu, 11

Zheng, Shu-yu, 3J

Zheng, Zezhong, 07, 0Y

Zhong, Xinying, 1E, 2G

Zhou, Bin, 17

Zhou, Conglin, 1E, 2P, 3O, 3Y

Zhou, Guoqing, 04, 06, 0F, 0Z, 1R, 1Z, 25, 28, 2K, 2W, 39

Zhou, Jie, 12

Zhou, L., 1Y

Zhou, Liqing, 3T

Zhou, Mengyu, 05

Zhou, Mingduan, 2J

Zhou, Ping, 27

Zhou, Song, 29, 2D, 2S, 2X, 3G

Zhou, Xingxia, 2C

Zhou, Yan, 1G

Zhou, Yanliu, 3K, 3L

Zhu, Juntao, 3S

Zhu, Lei, 2B, 2Q

Zhu, Mingcang, 07

Zhu, Qing, 2C, 3B

Zhu, Weiwei, 2H

Zhu, Xiao-yong, 1L

Conference Committee

International Scientific Committee Chair

 • Huadong Guo, Chinese Academy of Sciences (China)

Organization Committee Chair

 • Guoqing Zhou, Guilin University of Technology (China)

International Scientific Committee

 • Guoqing Zhou, Guilin University of Technology (China)

 • Praasad S. Thenkabail, USGS Western Geographic Science Center (United States)

 • Christian Heipke, ISPRS (Germany)

 • Derek R. Peddle, University of Lethbridge (Canada)

 • Luc St-Pierre, United Nations Office for Outer Space Affairs

 • Paolo Gamba, University of Pavia (Italy)

Program Committee

 • Guoqing Zhou, Chair, Guilin University of Technology (China)

 • Bing Zhang, Co-chair, Chinese Academy of Sciences (China)

 • Qing Zhu, Co-chair, Southwest Jiaotong University (China)

 • Peijun Du, Co-chair, Nanjing University (China)

 • Zhaoliang Li, Co-chair, Chinese Academy of Sciences (China)

 • Guangjian Yan, Co-chair, Beijing Normal University (China)

Local Organizing Committee

 • Wuming Zhang, Beijing Normal University (China)

 • Guangyun Zhang, Tianjin University (China)

 • Qingli Luo, Tianjin University (China)

 • Hongyan Wen, Guilin University of Technology (China)

 • Shihua Tang, Guilin University of Technology (China)

 • Yunqing Jiang, Guilin University of Technology (China)

 • Lilong Liu, Guilin University of Technology (China)

Session Chairs

 • 1 Intelligent Observing from Data Processing and Disseminating

  Penggen Cheng, East China Institute of Technology (China)

  Wei Li, Beijing University of Chemical Technology (China)

 • 2 Urban Eco-environmental Change from Earth Observing I

  Bo Wei, Guilin University of Technology (China)

  Xijuan Yue, Institute of Remote Sensing and Digital Earth, CAS (China)

 • 3 Disaster Reduction and Response Management from Earth Observing I

  Jinliang Wang, Yunnan Normal University (China)

  Beiqi Shi, Shanghai Normal University (China)

 • 4 Intelligent Observing from New Sensing Devices, Operating Platforms, Data Processing, and Disseminating I

  XiaoLan Xie, Guilin University of Technology (China)

  Yinghui Zhao, Institute of Remote Sensing and Digital Earth, CAS (China)

 • 5 Intelligent Observing from New Sensing Devices, Operating Platforms, Data Processing, and Disseminating II

  Bing Zhang, Chinese Academy of Sciences (China)

 • 6 Oceanic Change from Earth Observing

  Yongfeng Wang, Guilin University of Technology (China)

 • 7 Intelligent Observing from New Sensing Devices, Operating Platforms, Data Processing, and Disseminating III

  Peijun Du, Nanjing University (China)

 • 8 Intelligent Observing Algorithms and Techniques for Detection, Interpretation, and Characterization of Earth

  Sanming Chen, Guilin University of Technology (China)

 • 9 Forests and Vegetation Change from Earth Observing

  Shitai Wang China University of Geosciences (China)

  Baocheng Dou, Joint Center for Global Change Studies (China)

 • 10 Intelligent Observing Algorithms and Techniques for Characterization and Modeling of Earth

  Hongzhao Tang, State Bureau of Surveying and Mapping (China)

  Hongyan Wang, Satellite Surveying and Mapping Application Center, NASG (China)

 • 11 Intelligent Observing from New Sensing Devices, Operating Platforms, Data Processing, and Disseminating IV

  Lv Zhou, Wuhan University (China)

  Huiyong Sang, Chinese Academy of Surveying and Mapping (China)

 • 12 Intelligent Observing from New Sensing Devices, Operating Platforms, Data Processing, and Disseminating V

  Chun-tao Wei, Chongqing Jiaotong University (China)

  Li Xin, Guilin University of Technology (China)

 • 13 Urban Eco-environmental Change from Earth Observing II

  Min Yin, Guilin University of Technology (China)

  Jing He, Southwest Jiaotong University (China)

 • 14 Disaster Reduction and Response Management from Earth Observing II

  Keliang Ding, Beijing University of Civil Engineering and Architecture (China)

  Lin Wan, China University of Geosciences (China)

Introduction

The 2015 International Conference on Intelligent Earth Observing and Applications (2015 IEOAs) was held 23-24 October 2015 in Guilin, Guangxi, China. The 2015 IEOAs provided an opportunity for advancing intelligent Earth observation and application. Guilin is a well-developed tourist city with convenient transportation facilities, and is honored as an International Traveling City by the China State Department. Guilin is regarded as a picturesque city nationwide as well as worldwide.

The 2015 IEOAs was sponsored by ISPRS WG VII. The topics of IEOAs included, but were not limited to: (1) Intelligent observing from new sensing devices, operating platforms, data processing and disseminating; (2) Intelligent observing algorithms and techniques for detection, interpretation, characterization, and modeling of Earth; (3) Oceanic change from Earth Observing; (4) Urban eco-environmental change from Earth Observing; (5) Forest and Vegetation change from Earth Observing; and (6) Disaster Reduction and Response Management from Earth Observing. All papers were peer-reviewed.

The International Scientific Committee will promote the cooperation of international academic and technical exchanges, facilitate the applications in various fields, and enhance the influence and visibility of China in the international community.

00339_psisdg9808_980801_page_19_1.jpg
© (2015) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
"Front Matter: Volume 9808", Proc. SPIE 9808, International Conference on Intelligent Earth Observing and Applications 2015, 980801 (18 December 2015); doi: 10.1117/12.2229161; https://doi.org/10.1117/12.2229161
PROCEEDINGS
20 PAGES


SHARE
Back to Top