Translator Disclaimer
Open Access Paper
9 February 2016 Front Matter: Volume 9903
Proceedings Volume 9903, Seventh International Symposium on Precision Mechanical Measurements; 990301 (2016) https://doi.org/10.1117/12.2235358
Event: Seventh International Symposium on Precision Mechanical Measurements, 2015, Xia'men, China
Abstract
This PDF file contains the front matter associated with SPIE Proceedings Volume 9903, including the Title Page, Copyright information, Table of Contents, Introduction (if any), and Conference Committee listing.

The papers in this volume were part of the technical conference cited on the cover and title page. Papers were selected and subject to review by the editors and conference program committee. Some conference presentations may not be available for publication. Additional papers and presentation recordings may be available online in the SPIE Digital Library at SPIEDigitalLibrary.org.

The papers reflect the work and thoughts of the authors and are published herein as submitted. The publisher is not responsible for the validity of the information or for any outcomes resulting from reliance thereon.

Please use the following format to cite material from these proceedings:

Author(s), "Title of Paper," in Seventh International Symposium on Precision Mechanical Measurements, edited by Liandong Yu, Proceedings of SPIE Vol. 9903 (SPIE, Bellingham, WA, 2016) Six-digit Article CID Number.

ISSN: 0277-786X

ISSN: 1996-756X (electronic)

ISBN: 9781510601673

Published by

SPIE

P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

Telephone +1 360 676 3290 (Pacific Time)· Fax +1 360 647 1445 SPIE.org

Copyright © 2016, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.

Copying of material in this book for internal or personal use, or for the internal or personal use of specific clients, beyond the fair use provisions granted by the U.S. Copyright Law is authorized by SPIE subject to payment of copying fees. The Transactional Reporting Service base fee for this volume is $18.00 per article (or portion thereof), which should be paid directly to the Copyright Clearance Center (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Payment may also be made electronically through CCC Online at copyright.com. Other copying for republication, resale, advertising or promotion, or any form of systematic or multiple reproduction of any material in this book is prohibited except with permission in writing from the publisher. The CCC fee code is 0277-786X/16/$18.00.

Printed in the United States of America.

Publication of record for individual papers is online in the SPIE Digital Library.

01194_990301_page_2_1.jpg

SPIEDigitalLibrary.org

Paper Numbering: Proceedings of SPIE follow an e-First publication model. A unique citation identifier (CID) number is assigned to each article at the time of publication. Utilization of CIDs allows articles to be fully citable as soon as they are published online, and connects the same identifier to all online and print versions of the publication. SPIE uses a six-digit CID article numbering system structured as follows:

 • The first four digits correspond to the SPIE volume number.

 • The last two digits indicate publication order within the volume using a Base 36 numbering system employing both numerals and letters. These two-number sets start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B … 0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc. The CID Number appears on each page of the manuscript.

Authors

Numbers in the index correspond to the last two digits of the six-digit citation identifier (CID) article numbering system used in Proceedings of SPIE. The first four digits reflect the volume number. Base 36 numbering is employed for the last two digits and indicates the order of articles within the volume. Numbers start with 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B...0Z, followed by 10-1Z, 20-2Z, etc.

Alici, G., 0K

Bai, Fan, 0R

Bai, Hongyi, 0O

Bai, Tian, 10

Bao, Yuhai, 2J, 2M

Bian, Ya-Kui, 09

Bian, Yixiang, 27

Bin, Huang, 0L

Cao, Cong, 19

Chen, Aijun, 1K

Chen, Chaoyun, 0N

Chen, Chen, 09

Chen, Gang, 1M

Chen, Goufan, 2K, 2L

Chen, Hung-Chi, 33

Chen, Jian-Lun, 04

Chen, Lang, 2D

Chen, Li, 06

Chen, Ming-Fu, 1F

Chen, Shijing, 1C

Chen, Terry Yuan-Fang, 04

Chen, Xiaohuai, 17

Chen, Ziran, 1D

Chen, Ziyuan, 0X

Cheng, Longfei, 2D

Cheng, ShuYi, 23, 32

Cheng, Xiang, 0T

Cheng, Xuemin, 1J

Cheng, Yinbao, 17

Cheung, C. F., 03, 16

Chou, Chih-Chung, 1F

Chu, Chih-Liang, 33

Cui, Jiwen, 1E

Dan, Xizuo, 06

Dang, Xueming, 0A

Deng, Haishun, 0Z

Deng, Huaxia, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U

Deng, Ji, 2Q

Ding, Jinwen, 2N

Ding, Lichao, 1P

Ding, Shanting, 2H

Ding, Xun, 2P

Dong, Deng-feng, 07

Dong, Erbao, 02

Dong, Mingli, 30

Dong, Shuai, 1U

Du, Bi, 13

Duan, Fajie, 11

Fan, Bin, 0E

Fan, Kuang-Chao, 0U

Fan, Zongwei, 0P

Fei, Yetai, 0E, 1I

Feng, Jian, 0U

Feng, Jin-yang, 1O

Feng, Kunpeng, 1E

Feng, S., 2G

Feng, Xiu, 10

Feng, Zhicong, 21

Fu, Yaqiong, 2A

Gao, Guanbin, 1X

Gao, Ran, 19

Gao, Si-tian, 0Q

Gao, Zhonghua, 15

Ge, Jian, 2F

Gu, Yongqi, 2F

Guo, Guang-Ping, 05

Guo, Haotian, 11

Guo, Jiashuai, 1L

Guo, Lili, 0O

Guo, Mingming, 1K

Guo, Qin, 2X

Guo, Shuheng, 2V, 2Y

Guo, Tiantai, 1Y

Guo, Yubo, 1M

Han, Jibo, 1L

Han, Liling, 1S

Han, Yilin, 02

Hao, Qun, 1J

He, Guochao, 2N

He, Longbiao, 0M

He, Pan, 0X

He, Tao, 0Z

He, Tao, 1V, 2D

He, Xiaoying, 1G

He, Ya-Xiong, 0U

He, Yongbiao, 2W

Hou, Hao, 1B

Hu, Guoce, 2R

Hu, H., 1W

Hu, Lan, 0H

Hu, Mengjie, 2C

Hu, Penghao, 0A, 0B

Huang, Bin, 1C

Huang, Dongzhao, 34

Huang, Fei, 2H

Huang, Liu, 1H

Huang, Qiang-Xian, 09

Huang, Yao, 0F, 2O

Ji, Hongli, 27

Ji, Rong-yi, 07

Ji, Yilin, 12

Jia, Xiyuan, 1Y

Jia, Zhenyuan, 1P

Jiang, Feng, 28

Jiang, Ming, 0W

Jiang, Minlan, 22

Jiang, Xuelin, 1E

Jiang, Xueshi, 0X

Jiao, Yingkui, 14

Jin, Huawei, 0C, 0J

Kang, Xin, 1U

Kong, Dejing, 0Y

Kong, H.F., 2G

Kong, L. B., 03

Kong, Ming, 1Y

Lai, Kexue, 1V

Lai, Yong-bin, 25

Lao, Da-bao, 07

Lee, W. B., 03

Lei, Tingping, 28

Li, Cancan, 1V, 2D

Li, Chun-jian, 1O

Li, Dongsheng, 1K

Li, G., 1W

Li, Hongli, 17

Li, Huajing, 2H

Li, Jiehua, 2K

Li, Jijun, 2J, 2M

Li, Jitao, 2E

Li, Junrui, 10

Li, Junying, 1E

Li, Kang, 2N

Li, Kehong, 1N

Li, Lijing, 1Z

Li, Ning, 2N

Li, Qi, 0Q

Li, Qiang, 0D

Li, Rui-Jun, 09, 0U

Li, Shengcai, 1J

Li, Shi, 0Q

Li, Tao, 1R

Li, W. H., 0K

Li, Wei, 0Q

Li, Wei, 30

Li, Xiao, 1P

Li, Xue-bin, 25

Li, Yihua, 21

Li, Zhihao, 0N

Li, Zhiwei, 1R

Liang, Zhiguo, 1L

Liao, Si'an, 0R

Lien, Chun-Chien, 1F

Lin, Hu, 0F

Lin, Xiaomei, 26

Ling, Qi-hui, 20

Liu, Chen, 2F

Liu, Fuguo, 0X

Liu, Jie, 18

Liu, M. Y., 16

Liu, Meng, 0Y

Liu, Na, 14

Liu, Nan, 1K

Liu, Qiong, 2Y

Liu, Ruixiang, 26

Liu, Wei, 1P

Liu, Xiaokang, 1D

Liu, Yarui, 2A

Liu, Zhilong, 0I

Long, Changyu, 31

Lu, Guofeng, 2W

Lu, Hongbo, 0X

Lu, Keqing, 0P

Lu, Kun, 2F

Lu, Rong-Sheng, 05, 08, 0L, 13

Lu, Shouchuang, 1Y

Lu, Xizhao, 28

Lu, Yu, 05

Luan, Zhenhui, 21

Luo, Ming, 0J

Luo, Yi, 1N

Lv, Caofang, 0H

Ma, Xiaoqing, 0B

Meng, Fanbo, 1M

Mu, Lili, 2V, 2Y

Na, Jing, 1X

Nguyen, N. T., 0K

Ou, Yun, 34

Pan, C., 0K

Pan, Chengliang, 1S

Pan, Kaikai, 12

Pan, Qiang Biao, 23, 32

Pan, Tingyao, 31

Pan, Yue, 18

Peng, Donglin, 0E

Peng, H., 2G

Peng, Kai, 1D

Peng, Tingting, 19

Qian, Chen, 0W

Qian, Fei, 2A

Qian, Zheng, 0S, 0V, 12, 1T, 24

Qiao, H.Y., 2G

Qiu, Jinhao, 27

Ren, M. J., 03, 16

Rong, Li, 2V, 2Y

Shan, Mingguang, 0O

Shan, Zhendong, 1N

Shang, Huayan, 19

Shang, Ping, 1I

Shao, Mingwei, 2C

Shen, Hui, 27

Shen, Jun, 0I

Shen, Shuwei, 02

Shen, Yang, 18

Shen, Yong, 1Y

Shi, Guang, 0P

Shi, Xinfeng, 10

Shi, Yu-shu, 0Q

Song, Yuntao, 2F

Su, Duo-wu, 1O

Sun, Dong Yu, 23, 32

Sun, Lun-ye, 25

Sun, Peng, 30

Sun, Zhengrong, 1H

Tan, Haishu, 0T

Tan, Jian-ping, 20

Tan, Jiubin, 1E

Tao, Jiayue, 0L, 1C

Tian, Qiuhong, 1H

Tian, Shuangshu, 0S

To, S., 03

Tong, Weichao, 0I

Wan, Bile, 31

Wang, Biao, 2Z

Wang, Cheng, 0R

Wang, Chuanli, 0Z, 1Q

Wang, Da-yong, 07

Wang, Fei, 1A

Wang, G., 1W

Wang, Hanbin, 17

Wang, Hongtao, 17

Wang, Hu, 18

Wang, Jian, 2L

Wang, Jintao, 0N

Wang, Jun, 2F

Wang, Jun, 30

Wang, L. J., 1W

Wang, Limin, 1H

Wang, Ling, 1P

Wang, Long, 25

Wang, Meng, 11

Wang, Minjie, 02

Wang, Wei, 0J

Wang, Wen, 0P, 1X

Wang, Xian, 20, 2P

Wang, Xiaodong, 1N

Wang, Xiaona, 2O

Wang, Xuanze, 0G, 0Y, 1B

Wang, Yan, 0F, 2O

Wang, Yong-hong, 06, 2Z

Wang, Yu, 1L

Wang, Yuebing, 0R

Wang, Yuhua, 0T

Wang, Yuying, 0M

Wang, Zhi-xin, 0Q

Wang, Zhongyu, 0D

Wang, Zhuoran, 0D

Wei, Jing, 2F

Wei, Zhenzhong, 2C

Wen, Yayuan, 2U

Weng, Rui-Cian, 1F

Wu, Guang, 25

Wu, K., 1W

Wu, Qiang, 02

Wu, Shu-qing, 1O

Wu, Tengfei, 1L

Wu, Tianfeng, 0E

Wu, Xiaolei, 1Q

Wu, Xing, 1X

Xi, Weibin, 2F

Xia, Haojie, 1I

Xia, Jiuyun, 0V, 1T, 24

Xiao, Hong, 1G

Xiao, Liang, 13

Xiao, Xue, 0H

Xiao, Ying, 06

Xie, Ziming, 1R

Xu, Jin-yi, 1O

Xu, Kun, 2M

Xu, Min, 1G

Xu, Ronald, 02

Xu, Su'an, 2A

Xu, Wan, 10

Xue, Hui, 2J

Xue, Yaoke, 18

Xue, Zi, 0F, 2O

Yajun, Wu, 0G

Yan, Lan, 2J, 2M

Yan, S., 0K

Yang, Chun, 2X

Yang, En-zhen, 2Z

Yang, Hao, 26

Yang, Hongtao, 0E

Yang, Hui, 0H

Yang, Ju-qing, 07

Yang, Liangen, 1V, 2D

Yang, Lianxiang, 06

Yang, Ping, 0M

Yang, Qiao, 17

Yang, Ruihua, 2S

Yang, Song, 31

Yang, Tianlong, 34

Yang, Wenguo, 0A, 0B

Yang, Wenkai, 0W

Yang, Yun-juan, 29

Yang, Zaihua, 31

Yang, Zijun, 1M

Yao, Bao-guo, 29

Yao, Jiabao, 1H

Yao, Jingyuan, 1K

Yao, Junda, 0V, 1T, 24

Ye, Dong, 1M

Ye, Ruifang, 28

Ye, Yan, 2Z

Yi, Jiajing, 0L, 1C

Yin, Hong, 0I

Yin, Ke, 2V

Yin, Wenjin, 2E

Yin, Y. H., 16

Yin, Zhangkun, 0H

Yu, Caofeng, 0Z, 1Q

Yu, Fei, 2D

Yu, Hao, 0V, 1T, 24

Yu, Liandong, 1S, 2F, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U

Yu, Mei, 1O

Yuan, D., 0K

Zeng, Dexian, 2B

Zhai, Zhongsheng, 1B

Zhan, Minhua, 2K, 2L

Zhang, Baofeng, 14, 1R

Zhang, Chunxi, 1Z

Zhang, Cong, 1A

Zhang, Dejiang, 26

Zhang, De-pin, 29

Zhang, Feng, 2A

Zhang, Fengsheng, 27

Zhang, Hao, 1G

Zhang, Huaishan, 1X

Zhang, Hui, 0I

Zhang, Hui, 1Q

Zhang, J., 0K

Zhang, Jin, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U

Zhang, Jingyuan, 2E

Zhang, Lei, 1J

Zhang, Lihua, 2J, 2M

Zhang, Lisong, 0A, 0B

Zhang, Mengxu, 0Y

Zhang, Min, 0P

Zhang, Peiman, 0N

Zhang, Qingping, 2N

Zhang, Shan, 29

Zhang, Teng-da, 08

Zhang, Xiangchao, 1G

Zhang, Xiaodong, 21

Zhang, Xin, 0C, 0J

Zhang, Yabin, 0O

Zhang, Ying, 0S

Zhang, Yong, 13

Zhang, Zi-li, 07

Zhao, Chengyun, 2T

Zhao, Huining, 2F

Zhao, Jun, 1Y

Zhao, Kai, 1P

Zhao, Qian-cheng, 20, 2P, 2W, 34

Zhao, Xuesong, 0H

Zhao, Yafeng, 2P, 2W

Zhao, Yahui, 1S

Zheng, Fangyan, 15

Zheng, Fubin, 2F

Zheng, Huaqing, 22

Zheng, Huifeng, 0R

Zheng, Yongjun, 1A

Zheng, Yuanyang, 2F

Zhong, Ping, 0X

Zhong, Xiang, 1Z

Zhong, Ying, 0I

Zhong, Zhi, 0O

Zhou, AiGuo, 23, 32

Zhou, Hui, 2L

Zhou, Jiao, 0E

Zhou, Wei-hu, 07

Zhou, Weisong, 1V

Zhou, Yi-jun, 25

Zhu, Haijiang, 0M

Zhu, Junchao, 14, 1R

Zhu, Liang, 0A, 0B

Zhu, Yewen, 0P

Zhu, Zengxian, 1A

Zuo, Y. F., 2G

Conference Committee

Honorary Conference Chairs

 • G. F. Jin, Tsinghua University (China)

 • S. H. Ye, Tianjin University (China)

Conference Chair

 • Y. T. Fei, Hefei University of Technology (China)

International Committee Chair

 • L. X. Yang, Oakland University (United States)

International Committee Co-chairs

 • K. C. Fan, National Taiwan University (Taiwan China)

 • Zh. You, Academician of CAE/Tsinghua University (China)

 • H. Bosse, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Germany)

 • R. J. Pryputniewicz, Worcester Polytechnic Institute (United States)

 • S. W. Kim, Korea Advanced Institute of Science and Technology (Korea, Republic of)

 • C. C. Ma, National Taiwan University (Taiwan China)

 • M. Gu, Swinburne University of Technology (Australia)

 • A. K. Asundi, Nanyang Technological University (Singapore)

 • W. Gao, Tohoku University (Japan)

 • M. Chang, Chung Yuan Christian University (Taiwan China)

 • G. Jaeger, Technische Universität Ilmenau (Germany)

 • R. Leach, National Physical Laboratory (United Kingdom)

 • C. C. Ho, National Yunlin University of Science and Technology (Taiwan China)

 • P. Ott, Hochschule Heilbronn (Germany)

 • T. T. Chung, National Taiwan University (Taiwan China)

 • W. H. Li, University of Wollongong (Australia)

 • C. Y. Chang, National Taipei University of Technology (Taiwan China)

 • C. H. Liu, National Chung Hsing University (Taiwan China)

 • C. L. Chu, Southern Taiwan University of Science and Technology (Taiwan China)

 • T. Y.-F. Chen, National Cheng Kung University (Taiwan China)

 • M. F. Chen, National Applied Research Laboratories (Taiwan China)

 • Y. J. Kim, Nanyang Technological University (Singapore)

 • Y. Chugui, Russian Academy of Sciences (Russia)

Organizing Committee Chair

 • L. D. Yu, Hefei University of Technology (China)

Organizing Committee Co-chairs

 • L. Q. Zhu, Beijing Information Science & Technology University (China)

 • B. Y. Chen, Zhejiang Sci-Tech University (China)

 • R. C. Zhang, Huaqiao University (China)

 • C. L. Wang, Anhui University of Science & Technology (China)

Organizing Committee Members

 • X. R. Xu, University of Science and Technology of China (China)

 • D. Wu, University of Science and Technology of China (China)

 • Y. Zhao, University of Science and Technology of China (China)

 • X. Zhang, Anhui University of Science & Technology (China)

 • J. Liu, Harbin Institute of Technology (China)

 • J. Y. Shen, Huaqiao University (China)

 • Ch. C. Cui, Huaqiao University (China)

 • Z. M. Zeng, Tianjin University (China)

 • X. H. Qu, Tianjin University (China)

 • J. B. Tan, Harbin Institute of Technology (China)

 • F. J. Duan, Tianjin University (China)

 • W. Q. Zhao, Beijing Institute of Technology (China)

 • Q. B. Feng, Beijing Jiaotong University (China)

 • L. R.Qiu, Beijing Institute of Technology (China)

 • G. Z. Yan, Shanghai Jiaotong University (China)

 • J. R. Chu, University of Science & Technology of China (China)

 • A. G. Song, Southeast University (China)

 • W. H. Zhou, Academy of Opto-Electronics (China)

 • Zh. Y. Wang, Beihang University (China)

 • X. K. Liu, Chongqing Institute of Technology (China)

 • M. L. Dong, Beijing Information Science & Technology University (China)

 • Z. Luo, China Jiliang University (China)

 • R. S. Lu, Hefei University of Technology (China)

 • Q. X. Huang, Hefei University of Technology (China)

 • P. H. Hu, Hefei University of Technology (China)

 • Y. H. Wang, Hefei University of Technology (China)

 • H. X. Deng, Hefei University of Technology (China)

 • H. J. Xia, Hefei University of Technology (China)

 • J. Zhang, Hefei University of Technology (China)

 • R. J. Li, Hefei University of Technology (China)

 • B. Wang, Hefei University of Technology (China)

 • H. L. Li, Hefei University of Technology (China)

 • T. D. Zhang, Hefei University of Technology (China)

 • B. Huang, Hefei University of Technology (China)

Program Committee Chair

 • X. P. Xu, Huaqiao University (China)

Program Committee Members

 • Y. S. Gao, Hong Kong University of Science & Technology (China)

 • S. L. Zhang, Tsinghua University (China)

 • D. Butler, Nanyang Technological University (Singapore)

 • M. Chang, Chung Yuan Christian University (Taiwan China)

 • L. X. Yang, Oakland University (United States)

 • L. C. Chen, National Taiwan University (Taiwan China)

 • C. F. Cheung, Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong, China)

 • L. D. Yu, Hefei University of Technology (China)

 • M. Krystek, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Germany)

 • P. Ott. Hochschule Heilbronn (Germany)

 • S. C. Lin, National Tsing Hua University (Taiwan China)

 • S. T. Lin, National Taipei University of Technology (Taiwan China)

 • P. T. Lin, Chung Yuan Christian University (Taiwan China)

 • Q. B. Feng, Beijing Jiaotong University (China)

 • L. R. Qiu, Beijing Institute of Technology (China)

 • Q. Hao, Beijing Institute of Technology (China)

 • X. H. Qu, Tianjian University (China)

 • F. J. Duan, Tianjian University (China)

 • Y. L. Cao, Zhejiang University (China)

 • Z. Y. Shi, Beijing University of Technology (China)

 • W. H. Zhou, Chinese Academy of Sciences (China)

 • H. Bosse, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Germany)

 • R. J. Pryputniewicz, Worcester Polytechnic Institute (United States)

 • G. L. Dai, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Germany)

 • E. Peiner, Technische Universität Braunschweig (Germany)

 • W. Q. Zhao, Beijing Institute of Technology (China)

 • W. Gao, Tohoku University (Japan)

 • G. Jaeger, Technische Universität Ilmenau (Germany)

 • R. Leach, National Physical Laboratory (United Kingdom)

 • W. H. Li, University of Wollongong (Australia)

 • A. Zaworka, Alicona Imaging GmbH (Australia)

 • X. K. Liu, Chongqing Institute of Technology (China)

 • S. Y. Liu, Huazhong University of Science and Technology (China)

 • Zh. Zh. Wei, Beihang University (China)

 • L. B. Kong, The Hong Kong Polytechnic University (China)

Session Chairs

 • 1 Micro-Nano Metrology & MEMS

  G. L. Dai, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Germany)

  K. C. Fan, National Taiwan University (Taiwan China)

 • 2 Coordinate Measurement Technology

  A. Asundi, Nanyang Technological University (Singapore)

  E. Peiner, Technische Universität Braunschweig (Germany)

 • 3 Sensor Technology & Application

  M. Gu, Swinburne University of Technology (Australia)

  S. Y. Liu, Huazhong University of Science and Technology (China)

 • 4 Three Dimensional Optical Measurement and the Image Signal Processing

  L. X. Yang, Oakland University (United States)

  Y. H. Huang, Shenzhen Orbbec Company, Ltd. (China)

 • 5 Online Automatic Measurement & Control

  S. W. Kim, KAIST (Korea, Republic of)

  X. R. Xu, University of Science and Technology of China (China)

 • 6 Vibration, Stress & Thermal Measurement

  H. X. Deng, Hefei University of Technology (China)

  C. C. Cui, Huagiao University (China)

 • 7 Optical Metrology: Image Processing

  L. Q. Zhu, Beijing Information Science & Technology University (China)

  M. Chang, Chung Yuan Christian University (Taiwan China)

 • 8 Measurement Signal Analysis & Processing

  D. Wu, University of Science and Technology of China (China)

  W. H. Zhou, Chinese Academy of Sciences (China)

 • 9 Quality Engineering & Uncertainty Evaluation

  Y. H. Wang, Hefei University of Technology (China)

  L. B. Kong, Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong China)

 • 10 Optical Metrology: Optical Probe & System

  B. Y. Chen, Zhejiang Sci-Tech University (China)

  R. S. Lu, Hefei University of Technology (China)

Introduction

Precision is the basis of manufacturing. With the development of science and technology and the improvement of the requirements in manufacturing, precision engineering is becoming highly multidisciplinary, which includes the mechanical, electrical, optical, control, and information disciplines. The new methods, new technology, and new equipment for measurement are developing faster along with the development of innovative manufacturing. The micro and nano metrology becomes practice and the requirement of traditional measurements including length, angular, coordinate, vibration, and other physics parameters are calling for the new technology. Under this background, we have successfully held six sessions of International Symposium on Precision Mechanical Measurement (ISPMM), the subject and the major topics included length and angular measurement, Coordinate Measurement Technology, Micro-Nano Metrology and MEMS, Sensor Technology and Application, Online Automatic Measurement and Control Vibration, Stress and Thermal Measurement, Opto-Electronic Measurement and Image Processing, Measurement Signal Analysis and Processing, Precision Theory and Uncertainty Evaluation, Quality Engineering Theory and Technology and so on. The 7th ISPMM conference will be held in Xia’men on August 8-12, and the theme of the conference is “New century, new technology and new development”. More than 150 manuscripts have been submitted to our conference, and over 200 registered delegates will participate in the conference.

Yetai Fei

© (2016) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.
"Front Matter: Volume 9903", Proc. SPIE 9903, Seventh International Symposium on Precision Mechanical Measurements, 990301 (9 February 2016); https://doi.org/10.1117/12.2235358
PROCEEDINGS
18 PAGES


SHARE
Advertisement
Advertisement
Back to Top