Journal of Electronic Imaging
VOL. 25 · NO. 5 | September 2016
CONTENTS
JEI Letters
Zichi Wang, Xinpeng Zhang, Zhaoxia Yin
J. Electron. Imag. 25(5), 050501 (6 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.050501
TOPICS: Distortion, Steganography, Quantization, Steganalysis, Wavelets, Communication engineering, Fiber optic communications, Optical communications, Specialty optical fibers, Signals intelligence
Qianying Huang, Xiaohong Zhang, Sheng Huang, Dan Yang
J. Electron. Imag. 25(5), 050502 (14 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.050502
TOPICS: Image classification, Statistical modeling, Machine vision, Visual process modeling, Systems modeling, Error analysis, Computer vision technology, Error control coding, Data modeling, Machine learning
Haiwei Lei, Anhong Wang, Wenyi Liu, Jie Liang
J. Electron. Imag. 25(5), 050503 (18 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.050503
TOPICS: Distortion, 3D modeling, Video coding, Algorithm development, 3D imaging standards, Computer programming, Roads, Data communications, Volume rendering, Signal processing
Special Section on Intelligent Surveillance for Transport Systems
Louahdi Khoudour, Yassine Ruichek, Sergio A. Velastin
J. Electron. Imag. 25(5), 051201 (30 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.051201
TOPICS: Surveillance, Safety, Video surveillance, Roads, Artificial intelligence, Machine vision, Computer vision technology, Imaging systems, Transportation security, Sensors
Chunsheng Liu, Faliang Chang, Chengyun Liu
J. Electron. Imag. 25(5), 051202 (23 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.051202
TOPICS: Roads, RGB color model, Sensors, Shape analysis, Image segmentation, Video, Image processing, Data modeling, Statistical modeling, Detection and tracking algorithms
Mohammad Shokrolah Shirazi, Brendan Morris
J. Electron. Imag. 25(5), 051203 (23 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.051203
TOPICS: Motion detection, Video surveillance, Video, Sensors, Optical flow, Cameras, Optical tracking, Lanthanum, Surveillance, Detection and tracking algorithms
Justin Eichel, Akshaya Mishra, Nicholas Miller, Nicholas Jankovic, Mohan Thomas, Tyler Abbott, Douglas Swanson, Joel Keller
J. Electron. Imag. 25(5), 051204 (23 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.051204
TOPICS: Video, Sensors, Video surveillance, Information technology, Machine learning, Surveillance, Mining, Detection and tracking algorithms, Distributed computing, Computing systems
Pablo Barcellos, Vitor Gomes, Jacob Scharcanski
J. Electron. Imag. 25(5), 051205 (18 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.051205
TOPICS: Cameras, Imaging systems, Video, Calibration, RGB color model, Computing systems, Light sources, Reflection, Roads, Sensors
Zezhi Chen, Tim Ellis, Sergio Velastin
J. Electron. Imag. 25(5), 051206 (28 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.051206
TOPICS: Visual process modeling, Video, Cameras, Roads, 3D modeling, Sensors, RGB color model, Environmental sensing, Data modeling, Statistical analysis
Alain Crouzil, Louahdi Khoudour, Paul Valiere, Dung Nghy Truong Cong
J. Electron. Imag. 25(5), 051207 (1 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.051207
TOPICS: Roads, Motion detection, Imaging systems, Image segmentation, Sensors, Motion models, Detection and tracking algorithms, Visual process modeling, Algorithm development, Video
Houssam Salmane, Louahdi Khoudour, Yassine Ruichek
J. Electron. Imag. 25(5), 051208 (11 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.051208
TOPICS: Optical flow, Optical tracking, Safety, Detection and tracking algorithms, Filtering (signal processing), Optimization (mathematics), Fourier transforms, Electronic filtering, Optical filters, Error analysis
Regular Articles
Shanshan Wei, Zhiqiang He, Wei Xie
J. Electron. Imag. 25(5), 053001 (6 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053001
TOPICS: Video, Cameras, Gyroscopes, Visualization, 3D modeling, Motion models, Curium, Calibration, Motion estimation, Sensors
Guang Han, Shiwen Dong, Ning Sun, Jixin Liu, Kun Du, Xiaofei Li
J. Electron. Imag. 25(5), 053002 (2 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053002
TOPICS: Detection and tracking algorithms, Video, Associative arrays, Databases, RGB color model, Optical tracking, Particle filters, Particles, Optical spheres, Information fusion
Wei Liu, Xiaogang Chen, Qiang Wu, Jie Yang
J. Electron. Imag. 25(5), 053003 (6 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053003
TOPICS: Edge detection, Sensors, Visualization, Computer simulations, Roads, Telecommunications, 3D acquisition, 3D image processing, Databases, Magnetorheological finishing
Jin Xu, Yuansong Qiao, Quan Wen, Zhizhong Fu
J. Electron. Imag. 25(5), 053004 (8 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053004
TOPICS: Image compression, Computer programming, Compressed sensing, Image enhancement, Image quality, Visualization, Distortion, Image restoration, Image processing, Visual process modeling
J. Electron. Imag. 25(5), 053005 (8 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053005
TOPICS: Image segmentation, Binary data, Simulation of CCA and DLA aggregates, Image quality, Image processing, Sensors, Distortion, Optical character recognition, Detection and tracking algorithms, Intelligence systems
Jun Yang, Shunli Zhang, Li Zhang
J. Electron. Imag. 25(5), 053006 (8 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053006
TOPICS: Performance modeling, Statistical modeling, Motion models, Detection and tracking algorithms, Feature extraction, Bismuth, Particle filters, Lithium, Systems modeling, Data modeling
Belal Khaldi, Mohammed Lamine Kherfi
J. Electron. Imag. 25(5), 053007 (9 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053007
TOPICS: Feature extraction, Image retrieval, Associative arrays, RGB color model, Image processing, Volume rendering, Matrices, Visualization, Information fusion, Quantization
Hongru Zhang, Zaifeng Shi, Ke Pang, Qingjie Cao, Tao Luo, Suying Yao
J. Electron. Imag. 25(5), 053008 (16 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053008
TOPICS: Video, Vestigial sideband modulation, Clocks, Image quality, Commercial off the shelf technology, Field programmable gate arrays, Video surveillance, Image blending, Image resolution, Visualization
Chang-Wei Wu, Hou-Qiang Zhao, Song-Xiao Cao, Ke Xiang, Xuan-Yin Wang
J. Electron. Imag. 25(5), 053009 (16 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053009
TOPICS: Image segmentation, Visual process modeling, Visualization, Databases, Image processing, Image quality, Image processing algorithms and systems, Human vision and color perception, Process modeling, Fourier transforms
Senthan Mathavan, Akash Kumar, Khurram Kamal, Michael Nieminen, Hitesh Shah, Mujib Rahman
J. Electron. Imag. 25(5), 053010 (16 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053010
TOPICS: Image segmentation, Roads, Image processing, MATLAB, Image classification, Image processing algorithms and systems, Imaging systems, Cameras, Inspection, Image analysis
Feng Xu, Mengxi Xu, Defu Jiang, Jianqiang Shi, Aiye Shi
J. Electron. Imag. 25(5), 053011 (16 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053011
TOPICS: Video, Super resolution, Motion models, Video processing, Cameras, Lawrencium, Convolution, Reconstruction algorithms, Temporal resolution, Computer simulations
Muhammad Shahid, Katerina Pandremmenou, Lisimachos Kondi, Andreas Rossholm, Benny Lövström
J. Electron. Imag. 25(5), 053012 (20 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053012
TOPICS: Video, Molybdenum, Performance modeling, Data modeling, Video compression, Feature selection, Video coding, Databases, Statistical modeling, Error analysis
Qiaohong Liu, Liping Sun, Zeguo Shao
J. Electron. Imag. 25(5), 053013 (20 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053013
TOPICS: Image restoration, Motion models, Sun, Image analysis, Deconvolution, Motion estimation, Image processing, Image enhancement, Visualization, Cameras
Petr Kellnhofer, Tobias Ritschel, Karol Myszkowski, Hans-Peter Seidel
J. Electron. Imag. 25(5), 053014 (21 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053014
TOPICS: Optical flow, Visualization, Motion models, Image quality, Visual process modeling, 3D image processing, Motion measurement, Video, Cameras, Computer graphics
Dong Dong Li, Gongjian Wen, Gao Zhu, Qiaoling Zeng
J. Electron. Imag. 25(5), 053015 (21 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053015
TOPICS: Optical tracking, Detection and tracking algorithms, Nickel, Statistical analysis, Lithium, Particle filters, Video, Particles, Feature extraction, Mathematics
J. Electron. Imag. 25(5), 053016 (23 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053016
TOPICS: Image resolution, Statistical analysis, Signal to noise ratio, Spatial resolution, Tomography, Convex optimization, Reconstruction algorithms, Magnetic resonance imaging, Computed tomography, Super resolution
Runmin Cong, Ping Han, Chongyi Li, Jiaji He, Zaiji Zhang
J. Electron. Imag. 25(5), 053017 (26 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053017
TOPICS: Scattering, Target detection, Polarimetry, Synthetic aperture radar, Detection and tracking algorithms, Polarization, Image segmentation, Speckle, Feature extraction, Image filtering
Anna Zhu, Guoyou Wang, Yangbo Dong
J. Electron. Imag. 25(5), 053018 (28 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053018
TOPICS: Optical character recognition, Performance modeling, Statistical modeling, Data modeling, Image segmentation, Visual process modeling, Autoregressive models, Detection and tracking algorithms, RGB color model, Image quality
Hua Yang, Lianzheng Chen, Yifan Chen, Yong Lee, Zhouping Yin
J. Electron. Imag. 25(5), 053019 (29 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053019
TOPICS: Edge detection, Detection and tracking algorithms, Distortion, Databases, Image processing, Image compression, Data modeling, Associative arrays, Laser scanners, Signal detection
Cong Yang, Weiguo Wu, Yuanqi Su, Yiwei Wu
J. Electron. Imag. 25(5), 053020 (29 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053020
TOPICS: Image segmentation, Control systems, Data modeling, Image processing, Binary data, Blood vessels, Roads, Medical imaging, Motion models, Solids
Tian Sun, Cheolkon Jung, Lei Wang, Joongkyu Kim
J. Electron. Imag. 25(5), 053021 (30 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053021
TOPICS: Video, Video acceleration, Video processing, Graphics processing units, Computer programming, Visualization, Databases, Image processing, Image filtering, Feature extraction
Kun He, Dan Wang, Xiuqing Zheng
J. Electron. Imag. 25(5), 053022 (4 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053022
TOPICS: Image segmentation, Lithium, Image processing algorithms and systems, Performance modeling, Statistical modeling, Gaussian filters, Diffusion, Databases, Computer science, Roads
Asma Najjar, Ezzeddine Zagrouba
J. Electron. Imag. 25(5), 053023 (5 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053023
TOPICS: Image segmentation, Image classification, Matrices, Image filtering, Cameras, Visualization, Iris, 3D image processing, 3D modeling, RGB color model
Lei Zhao, Zengcai Wang, Xiaojin Wang, Yazhou Qi, Qing Liu, Guoxin Zhang
J. Electron. Imag. 25(5), 053024 (6 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053024
TOPICS: Detection and tracking algorithms, Eye, Head, Neural networks, Mouth, Feature extraction, Facial recognition systems, Cameras, Video, Image processing
Jiapeng Liu, Bin Liu, Tao Fang, Hong Huo, Yuming Zhao
J. Electron. Imag. 25(5), 053025 (11 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053025
TOPICS: Volume rendering, Reconstruction algorithms, 3D image processing, 3D image reconstruction, Image fusion, Visibility, 3D modeling, Image processing, Image quality, Image segmentation
Nisrine Dad, Noureddine En-Nahnahi, Said El Alaoui Ouatik, Mohammed Oumsis
J. Electron. Imag. 25(5), 053026 (12 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053026
TOPICS: Spherical lenses, RGB color model, Databases, Reconstruction algorithms, Image retrieval, Optical spheres, Surface plasmons, Image restoration, Image processing, Electroluminescence
Cheolkon Jung, Haonan Su, Lu Wang, Peng Ke
J. Electron. Imag. 25(5), 053027 (12 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053027
TOPICS: Flat panel displays, Image enhancement, LCDs, Image contrast enhancement, Image quality, Visualization, Associative arrays, Image processing, High dynamic range imaging, Lamps
Mei-Feng Liu, Guo-Yun Zhong, Xiao-Hai He, Lin-Bo Qing
J. Electron. Imag. 25(5), 053028 (14 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053028
TOPICS: Video coding, Copper, Video, Computer simulations, Plutonium, Electronics engineering, Motion estimation, Distortion, Internet, Video processing
Zhenglong Wu, Jie Li, Zhenyu Guan, Huan Yang
J. Electron. Imag. 25(5), 053029 (14 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053029
TOPICS: Image segmentation, Unmanned aerial vehicles, Feature extraction, Image processing algorithms and systems, Optical flow, Visual process modeling, 3D modeling, Image processing, Lithium, Cameras
Xintao Ding, Yonglong Luo, Yunyun Yi, Biao Jie, Taochun Wang, Weixin Bian
J. Electron. Imag. 25(5), 053030 (17 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053030
TOPICS: Roads, Image registration, Video, Object recognition, Statistical analysis, Image resolution, Feature extraction, Binary data, Databases, Optimization (mathematics)
Xujie Li, Hanli Zhao, Hui Huang, Lei Xiao, Zhongyi Hu, Jingkai Shao
J. Electron. Imag. 25(5), 053031 (18 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053031
TOPICS: Image segmentation, Image quality, Image processing, Optimization (mathematics), Video, RGB color model, Distortion, 3D image processing, Lithium, Image processing algorithms and systems
Chuanyun Wang, Shiyin Qin
J. Electron. Imag. 25(5), 053032 (18 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053032
TOPICS: 3D image processing, Target detection, Infrared radiation, Infrared imaging, Infrared detectors, Image compression, Image processing, Image segmentation, Principal component analysis, 3D acquisition
Weihong Li, Rui Chen, Shangwen Xu, Weiguo Gong
J. Electron. Imag. 25(5), 053033 (19 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053033
TOPICS: Motion models, Image restoration, Image quality, Motion estimation, Binary data, Lithium, Visualization, Motion measurement, Visual process modeling, Image processing
Gabriel Resende Gonçalves, Sirlene Pio Gomes da Silva, David Menotti, William Robson Schwartz
J. Electron. Imag. 25(5), 053034 (24 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053034
TOPICS: Image segmentation, Optical character recognition, Image processing, Simulation of CCA and DLA aggregates, Image quality, Roads, Machine learning, Surveillance, Data acquisition, Environmental sensing
Kensuke Nakamura, Byung-Woo Hong
J. Electron. Imag. 25(5), 053035 (24 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053035
TOPICS: Optimization (mathematics), Image segmentation, Visualization, Error analysis, Image processing algorithms and systems, Algorithm development, Energy efficiency, Image analysis, Image processing, Expectation maximization algorithms
Changchen Zhao, Wen-Liang Hwang, Chun-Liang Lin, Weihai Chen
J. Electron. Imag. 25(5), 053036 (25 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053036
TOPICS: Associative arrays, Reconstruction algorithms, Optimization (mathematics), Signal to noise ratio, Image denoising, Algorithm development, Signal processing, Algorithms, Matrices, Roads
Shufang Zhang, Fuyao Wang, Cong Zhang, Hui Xie, Minggang Wan
J. Electron. Imag. 25(5), 053037 (26 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053037
TOPICS: Reconstruction algorithms, Combustion, 3D image reconstruction, Cameras, Diffusion, 3D image processing, Computed tomography, Image quality, Image restoration, Chemical elements
Weijie Huang, Guoshan Zhang
J. Electron. Imag. 25(5), 053038 (26 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053038
TOPICS: Image segmentation, Image processing, Visualization, Volume rendering, Image resolution, RGB color model, Image restoration, Data modeling, Distance measurement, Tolerancing
J. Electron. Imag. 25(5), 053039 (27 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JEI.25.5.053039
TOPICS: Image forensics, Digital filtering, Image filtering, Autoregressive models, Fourier transforms, Feature extraction, Sensors, Image quality, Databases, Image compression
Back to Top