OE Letters
Wei Li, Zhitong Huang, Runmei Zhao, Peixuan He, Yuefeng Ji
Opt. Eng 56(9), 090501 (1 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.090501
TOPICS: Light emitting diodes, Receivers, Orthogonal frequency division multiplexing, Transmitters, Signal processing, Visible radiation, Received signal strength, Databases, Systems modeling, Superposition
Venkata Reddy Mamidi, Srimannarayana Kamineni, R.L.N. Sai Prassad, Tumu Venkatappa Rao
Opt. Eng 56(9), 090502 (15 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.090502
Review Papers
Opt. Eng 56(9), 090901 (11 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.090901
Special Section on Infrared Sensors
Arvind D’Souza, Paul D. LeVan
Opt. Eng 56(9), 091601 (23 March 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.091601
TOPICS: Infrared sensors, Sensors, Infrared detectors, Infrared radiation, Mercury cadmium telluride, Staring arrays, Analytical research, Optical engineering, Infrared imaging, Patents
Opt. Eng 56(9), 091602 (5 January 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.091602
TOPICS: Mercury cadmium telluride, Photoresistors, Doping, Mercury, Arsenic, Metalorganic chemical vapor deposition, Mid-IR, Infrared radiation, Cadmium, Infrared photography
Opt. Eng 56(9), 091603 (5 January 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.091603
TOPICS: Electrons, Excitons, Cadmium sulfide, Quantum dots, Semiconductors, Spherical lenses, Borosilicate glass, Interfaces, Crystals, Dielectrics
Opt. Eng 56(9), 091604 (11 January 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.091604
TOPICS: Stereolithography, Long wavelength infrared, Infrared radiation, Superlattices, Binary data, Indium arsenide, Antimony, Absorption, Gallium, Temperature metrology
Dilip Chauhan, A. G. Unil Perera, Lianhe Li, Li Chen, Suraj Khanna, Edmund Linfield
Opt. Eng 56(9), 091605 (7 February 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.091605
TOPICS: Aluminum, Sensors, Gallium, Infrared radiation, Photodetectors, Infrared photography, Infrared detectors, Phonons, Lithium, Heterojunctions
Opt. Eng 56(9), 091606 (10 February 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.091606
TOPICS: Doping, Infrared radiation, Infrared photography, Photodetectors, Diffusion, Sensors, Indium arsenide, Antimony, Optical engineering, Infrared detectors
Opt. Eng 56(9), 091607 (14 February 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.091607
TOPICS: Oxidation, Iodine, Protactinium, Particles, Lead, Oxygen, Resistance, Doping, Scanning electron microscopy, Chemical species
Opt. Eng 56(9), 091608 (22 March 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.091608
TOPICS: Sensors, LIDAR, Short wave infrared radiation, Avalanche photodetectors, Infrared sensors, Infrared radiation, Infrared detectors, Infrared imaging, Indium gallium arsenide, Photodetectors
Anthony Ciani, Christoph Grein, Barry Irick, Maosheng Miao, Nicholas Kioussis
Opt. Eng 56(9), 091609 (24 March 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.091609
TOPICS: Antimony, Indium arsenide, Chemical species, Superlattices, Crystals, Gallium, Gallium antimonide, Optical engineering, Diamond, Long wavelength infrared
Imaging Components, Systems, and Processing
Opt. Eng 56(9), 093101 (9 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.093101
Vannhu Le, Cuifang Kuang, Liu Xu
Opt. Eng 56(9), 093102 (15 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.093102
Opt. Eng 56(9), 093103 (23 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.093103
Junfeng Jing, Amei Dong, Pengfei Li, Kaibing Zhang
Opt. Eng 56(9), 093104 (26 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.093104
Songze Tang, Liang Xiao, Pengfei Liu, Lili Huang, Nan Zhou, Yang Xu
Opt. Eng 56(9), 093105 (28 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.093105
Zhun Wei, Wen Chen, Tiantian Yin, Xudong Chen
Opt. Eng 56(9), 093106 (28 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.093106
Opt. Eng 56(9), 093107 (28 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.093107
Instrumentation, Techniques, and Measurement
Opt. Eng 56(9), 094101 (9 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094101
Wen Zhang, Xiaolong Liu, Wei He, Mingli Dong, Lianqing Zhu
Opt. Eng 56(9), 094102 (9 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094102
Opt. Eng 56(9), 094103 (11 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094103
Hao Yu, Liangzhao Lin, Xiaoying Li, Xiaoxu Lu, Liyun Zhong, Shengde Liu
Opt. Eng 56(9), 094104 (11 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094104
Dashan Zhang, Jie Guo, Yi Jin, Chang’an Zhu
Opt. Eng 56(9), 094105 (12 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094105
Opt. Eng 56(9), 094106 (12 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094106
Opt. Eng 56(9), 094107 (12 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094107
Opt. Eng 56(9), 094108 (15 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094108
Xiaxiao Wang, Xiang Wang, Jia Yu, Yue Zheng
Opt. Eng 56(9), 094109 (20 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094109
Faiz Wali, Shenghao Wang, Huajie Han, Kun Gao, Zhao Wu, Peiping Zhu, Yangchao Tian
Opt. Eng 56(9), 094110 (20 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094110
Shaoxu Li, Feipeng Da, Li Rao
Opt. Eng 56(9), 094111 (21 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094111
Zhaoli Zeng, Xuemin Qu, Yongbing Shang, Weina Li, Min Zhang
Opt. Eng 56(9), 094112 (27 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094112
Anita Dalal, Aniket Chowdhury, Raktim Dasgupta, Shovan Kumar Majumder
Opt. Eng 56(9), 094113 (28 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094113
Opt. Eng 56(9), 094114 (28 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.094114
Optical Design and Engineering
Paulius Stanislovaitis, Maksym Ivanov, Aidas Matijošius, Valerijus Smilgevičius, Titas Gertus
Opt. Eng 56(9), 095101 (9 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.095101
Mohammad Ali Rahgoshay, Paknoosh Karimaghaie, Fereidoon Shabaninia
Opt. Eng 56(9), 095102 (14 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.095102
Opt. Eng 56(9), 095103 (27 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.095103
Lasers, Fiber Optics, and Communications
Chongnan Lin, Xujia Luo, Xiaoyang Zhu, Li Zhu, Hongcheng Wang, Ao Zhang, Runyu Xu, Zheng Qu, Ximeng Chen, Weiyi Zhang, Jianxiong Shao
Opt. Eng 56(9), 096101 (8 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.096101
TOPICS: Glasses, Optical fibers, Optical testing, Lithium, Adaptive optics, Optical engineering, Laser applications, Mechanical engineering, Semiconductor lasers, Printing
Zhan Shi, Ling Wang, Chengwu Yang, Ming Li, Ning Hua Zhu, Wei Li
Opt. Eng 56(9), 096102 (9 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.096102
Aijun Liu, Yongmei Sun, Yuefeng Ji
Opt. Eng 56(9), 096103 (9 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.096103
Xinlin Wang, Dewei Deng, Yingbin Hu, Zhichao Liu, Hongchao Zhang
Opt. Eng 56(9), 096104 (11 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.096104
Mingzhi Mao, Chen Qian, Bingyao Cao, Qianwu Zhang, Yingxiong Song, Min Wang
Opt. Eng 56(9), 096105 (16 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.096105
Ze Li, Min Zhang, Danshi Wang, Yue Cui
Opt. Eng 56(9), 096106 (16 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.096106
Kaihui Wang, Xinying Li, Jianjun Yu
Opt. Eng 56(9), 096107 (20 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.096107
Yupeng Li, Ding Ding
Opt. Eng 56(9), 096108 (20 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.096108
Yanfu Yang, Qian Xiang, Qun Zhang, Zhongqing Zhou, Wen Jiang, Qianwen He, Yong Yao
Opt. Eng 56(9), 096109 (23 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.096109
Xiao Li, Rui Yin, Wei Ji, Kai Sun, Shicheng Zhang
Opt. Eng 56(9), 096110 (23 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.096110
Yanir London, Dan Sadot
Opt. Eng 56(9), 096111 (26 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.096111
Ruijun Lan, Fang Zhang, Zhengping Wang, Wei Xiong, Hui Yuan, Tianli Feng
Opt. Eng 56(9), 096112 (28 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.096112
Opt. Eng 56(9), 096113 (28 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.096113
Materials, Photonic Devices, and Sensors
Opt. Eng 56(9), 097101 (8 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.097101
TOPICS: Photodiodes, Semiconductors, Dielectric relaxation, Silicon, Diffusion, Absorption, Electrons, Time metrology, Optical engineering, Performance modeling
Opt. Eng 56(9), 097102 (19 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.097102
Zhuo Zhang, Fei Yu, Qian Sun
Opt. Eng 56(9), 097103 (26 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.097103
Opt. Eng 56(9), 097104 (26 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.097104
Errata
Opt. Eng 56(9), 099801 (21 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.9.099801
Back to Top