Special Section on Recent Advances in Geophysical Sensing of the Ocean: Remote and In Situ Methods
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 032401 (17 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.032401
TOPICS: Remote sensing, In situ remote sensing, Sensors, Atmospheric modeling, Signal attenuation, Satellites, Water, Hyperspectral imaging, Unmanned aerial vehicles, Biosensing
Igor Shulman, Richard Gould, Stephanie Anderson, Peter Sakalaukus
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 032402 (12 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.032402
TOPICS: Signal attenuation, Atmospheric modeling, Data modeling, Error analysis, Solar radiation models, Satellites, Systems modeling, Coastal modeling, Ocean optics, Atmospheric sensing
Nurul Hazrina Idris, Xiaoli Deng, Nurul Hawani Idris
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 032403 (12 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.032403
TOPICS: Radar, Satellites, Single sideband modulation, Coastal modeling, Oceanography, Contamination, Spatial resolution, Error analysis, Calibration, Data modeling
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 032404 (13 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.032404
TOPICS: Hyperspectral imaging, Target detection, Data modeling, Detection and tracking algorithms, Vegetation, Remote sensing, Sensors, Optical spheres, Synthetic aperture radar, Ocean optics
Alexander Ignatov, Irina Gladkova, Yanni Ding, Fazlul Shahriar, Yury Kihai, Xinjia Zhou
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 032405 (16 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.032405
TOPICS: Satellite imaging, Satellites, Visible radiation, Infrared imaging, Infrared radiation, Radiometry, Sensors, Statistical analysis, Signal to noise ratio, Digital filtering
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 032406 (9 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.032406
TOPICS: Satellites, Earth observing sensors, Satellite imaging, Radiometry, Ocean optics, Space robots, Aerosols, Robotics, Visualization, Infrared imaging
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 032407 (3 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.032407
TOPICS: Image quality, Digital image correlation, Compressed sensing, Imaging systems, Chromium, Backscatter, Image compression, Image restoration, Sensing systems, Unmanned aerial vehicles
Ahmed El-Habashi, Claudia M. Duran, Vincent Lovko, Michelle C. Tomlinson, Richard P. Stumpf, Sam Ahmed
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 032408 (11 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.032408
TOPICS: Satellites, Neural networks, Satellite imaging, Earth observing sensors, Luminescence, Image filtering, Radiometry, MODIS, Remote sensing, Reflectivity
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 032409 (24 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.032409
TOPICS: Unmanned aerial vehicles, Laser range finders, Laser development, Detector development, Imaging systems, Computing systems, Laser systems engineering, Global Positioning System, Cameras, Environmental monitoring
Mustafa Cambazoglu, Inia Soto, Stephan Howden, Brian Dzwonkowski, Patrick Fitzpatrick, Robert Arnone, Gregg Jacobs, Yee Lau
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 032410 (31 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.032410
Sensor and Platform Technologies
Haris Riris, Kenji Numata, Stewart Wu, Brayler Gonzalez, Michael Rodriguez, Stan Scott, Stephan Kawa, Jianping Mao
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 034001 (1 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.034001
TOPICS: LIDAR, Optical parametric oscillators, Absorption, Transmitters, Methane, Sensors, Absorbance, Optical testing, Clouds, Receivers
Image and Signal Processing Methods
Xiaowen Zhang, Kaizhi Wang, Xingzhao Liu
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035001 (4 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035001
TOPICS: Radar, Chromium, Target detection, Receivers
Zhen Ye, James Fowler, Lin Bai
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035002 (6 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035002
TOPICS: Image classification, Binary data, Hyperspectral imaging
Linjian Zhang, Yesheng Gao, Xingzhao Liu
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035003 (10 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035003
TOPICS: Synthetic aperture radar, Calibration, Doppler effect, Imaging systems, Antennas, Error analysis, Algorithms
Yiduo Guo, Guisheng Liao, Jian Gong, Darong Huang
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035004 (18 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035004
TOPICS: Target detection, Doppler effect, Spatial frequencies, Radar
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035005 (18 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035005
TOPICS: Hyperspectral imaging, Machine learning, Image classification, Algorithms, Radio over Fiber, Quantitative analysis
Wenxiang Wang, Zhenjie Chen, Xiang Li, Haoqing Tang, Qiuhao Huang, Lean Qu
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035006 (25 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035006
Xianghai Cao, Beibei Ji, Yamei Ji, Lin Wang, Licheng Jiao
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035007 (1 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035007
Chris R. Lavers, Travis Mason
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035008 (4 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035008
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035009 (17 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035009
TOPICS: Radar, Graphics processing units, Surveillance, Optimization (mathematics), Fourier transforms, Data processing, Digital signal processing, Signal processing, Image processing, Computer architecture
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035010 (17 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035010
TOPICS: Vegetation, Target detection, Hyperspectral imaging, Calibration, Hyperspectral target detection, Reflectivity, Sensors, Detection and tracking algorithms, Environmental sensing, Silver
Chunhui Chen, Qun Zhang, Fufei Gu, Ying Luo
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035011 (17 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035011
TOPICS: Radar imaging, Synthetic aperture radar, Detection and tracking algorithms, Reconstruction algorithms, Signal to noise ratio, Target recognition, Scattering, Radar, Image compression, Monte Carlo methods
Donghui Xie, Yan Wang, Ronghai Hu, Yiming Chen, Guangjian Yan, Wuming Zhang, Peijuan Wang
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035012 (24 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035012
TOPICS: Clouds, Data modeling, 3D modeling, Laser scanners, Computer simulations, Lanthanum, Sensors, Optical simulations, Digital photography, Lawrencium
Thuan Chu, Apurba Das, Karl-Erich Lindenschmidt
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035013 (5 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035013
TOPICS: Interferometric synthetic aperture radar, Synthetic aperture radar, Image processing, Interferometry, Satellites, Radar, Data acquisition, Spatial resolution, Calibration, Accuracy assessment
Zhenhong Du, Yiran Zhang, Feng Zhang, Renyi Liu, Yiwen Chen
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035014 (5 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035014
TOPICS: Spatial resolution, Image segmentation, Vegetation, Remote sensing, Multispectral imaging, Shape memory alloys, Ear, Reflectivity, Image restoration, Image resolution
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035015 (12 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035015
TOPICS: Synthetic aperture radar, Error analysis, Lutetium, Radar, Detection and tracking algorithms, Atmospheric turbulence, Data acquisition, Data processing, Image compression, Optimization (mathematics)
Taskin Kavzoglu, Merve Yildiz Erdemir, Hasan Tonbul
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035016 (15 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035016
TOPICS: Image segmentation, Surface plasmons, Image classification, Earth observing sensors, Satellite imaging, Satellites, Image processing, Image quality, Image analysis, Statistical analysis
Yongjun Liu, Guisheng Liao, Jingwei Xu, Zhiwei Yang, Lei Huang, Yuhong Zhang
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035017 (20 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035017
TOPICS: Radar, Orthogonal frequency division multiplexing, Telecommunications, Signal to noise ratio, Target detection, Integration, Scattering, Palladium, Monte Carlo methods, Receivers
Xiaolei Fan, Tao Li, Shaoying Su
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035018 (23 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035018
TOPICS: Modulation, Detection and tracking algorithms, Signal to noise ratio, Chromium, Phase shift keying, Lithium, Radar, Computer simulations, Frequency modulation, Interference (communication)
Wenjia Zeng, Xianggan Zhang, Yechao Bai
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035019 (27 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035019
TOPICS: Multispectral imaging, Image denoising, Denoising, Fourier transforms, Databases, Matrices, 3D modeling, Algorithm development, Electronics engineering, Enhanced vision
Fanlin Yang, Chunxia Zhao, Kai Zhang, Chengkai Feng, Yue Ma
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035020 (28 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035020
TOPICS: Backscatter, Calibration, Data modeling, Acoustics, Algorithm development, Coastal modeling, Image quality, Specular reflections, Image classification, Digital image processing
Jing Zhang, Wenhao Geng, Xi Liang, Li Zhuo, Lu Chen
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 035021 (28 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.035021
TOPICS: Image encryption, Hyperspectral imaging, Image retrieval, Feature extraction, Visualization, Nickel, Databases, Computer security, Image processing, Chaos
Remote Sensing Applications and Decision Support
Katarzyna Siok, Agnieszka Jenerowicz, Małgorzata Woroszkiewicz
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036001 (6 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036001
TOPICS: Photography, Earth observing sensors, Satellite imaging, Satellites, RGB color model, Image fusion, Data fusion, Data integration, Remote sensing, Landsat
Feiyue Mao, Qilong Min, Guangyi Liu, Chun Liu, Shuanglei Feng, Shuanglong Jin, Ju Hu, Wei Gong, Chen Li
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036002 (10 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036002
TOPICS: MODIS, Data modeling, Imaging systems, 3D modeling, Performance modeling, Radiative transfer, Humidity
Josue Nahun Leiva, James Robbins, Dharmendra Saraswat, Ying She, Reza Ehsani
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036003 (18 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036003
TOPICS: Image analysis, Error analysis, Spatial resolution
Eduarda Martiniano de Oliveira Silveira, Michele Duarte de Menezes, Fausto Weimar Acerbi Júnior, Marcela Castro Nunes Santos Terra, José Márcio de Mello
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036004 (21 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036004
Leeth Singh, Onisimo Mutanga, Paramu Mafongoya, Kabir Peerbhay
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036005 (4 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036005
Jiang Chen, Weining Zhu, Yong Tian, Qian Yu, Yuhan Zheng, Litong Huang
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036007 (16 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036007
TOPICS: Magnesium, Remote sensing, Atmospheric corrections, Reflectivity, Statistical modeling, Atmospheric modeling, Spatial resolution, Data modeling, Error analysis, Satellites
William Tandy, Jarett Bartholomew, William Emery, Ashwin Yerasi
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036008 (19 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036008
TOPICS: Reflectivity, Absorption, Databases, Error analysis, LIDAR, Minerals, Carbon monoxide, Vegetation, Methane, Molecules
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036009 (19 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036009
TOPICS: LIDAR, Atmospheric laser remote sensing, Aerosols, Atmospheric sensing, Atmospheric particles, Organisms, Telescopes, Luminescence, Signal to noise ratio, Colorimetry
Dehni Abdellatif, Lounis Mourad
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036010 (19 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036010
TOPICS: Earth observing sensors, Landsat, Spectroscopy, Remote sensing, Absorbance, Reflectivity, Absorption, Minerals, Databases, Transmittance
Benjamin Beaumont, Tais Grippa, Moritz Lennert, Sabine Vanhuysse, Nathalie Stephenne, Eléonore Wolff
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036011 (19 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036011
TOPICS: Vegetation, Associative arrays, LIDAR, Buildings, Data acquisition, Visualization, Image segmentation, Satellites, Spatial resolution, Remote sensing
Anh Phan, Atsushi Rikimaru, Yasuhiro Higuchi, Kazuyoshi Takahashi
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036012 (21 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036012
TOPICS: Laser scanners, Neodymium, Agriculture, LIDAR, Data modeling, Data acquisition, Sensors, Data analysis, Error analysis, Biological research
Sebastian Varela, Yared Assefa, P. V. Vara Prasad, Nahuel Peralta, Terry Griffin, Ajay Sharda, Allison Ferguson, Ignacio Ciampitti
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036013 (21 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036013
TOPICS: Data modeling, Biological research, Sensors, RGB color model, Agriculture, Systems modeling, Vegetation, Cameras, Data integration, Soil science
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036014 (23 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036014
TOPICS: LIDAR, Photography, Pulsed laser operation, Computer engineering, Earth's atmosphere, Atmospheric sensing, Computing systems, Analytical research, Optical instrument design, Instrumentation engineering
Sahel Mahdavi, Yasser Maghsoudi, Meisam Amani
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036015 (23 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036015
TOPICS: Backscatter, Scattering, Synthetic aperture radar, Vegetation, Environmental sensing, Soil science, Sensors, Dielectrics, Temperature metrology, Directed energy weapons
Emad Ghalenoei, Mahdi Hasanlou, Mohammad Ali Sharifi, Stefano Vignudelli, Ismael Foroughi
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036016 (23 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036016
TOPICS: Optical flow, Satellites, Satellite imaging, MODIS, Sensors, Image processing, Earth observing sensors, Spatial resolution, Alternate lighting of surfaces, Detection and tracking algorithms
Ajith Jayasekare, Rohan Wickramasuriya, Mohammad-Reza Namazi-Rad, Pascal Perez, Gaurav Singh
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036017 (23 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036017
TOPICS: Image segmentation, Feature extraction, Image processing, Earth observing sensors, Satellite imaging, Satellites, Vegetation, Spatial resolution, Reflectivity, Image fusion
Akhil Kallepalli, Nageswara Rao Kakani, David James, Mark Richardson
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036018 (24 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036018
TOPICS: Climate change, Geographic information systems, Earth observing sensors, Satellites, Satellite imaging, Statistical analysis, Coastal modeling, Temperature metrology, Projection systems, Landsat
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036019 (28 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036019
TOPICS: Calibration, Sensors, Magnesium, Sun, Modulation, Contamination, Space operations, Bidirectional reflectance transmission function, Signal detection, Mirrors
Subhanil Guha, Himanshu Govil, Sandip Mukherjee
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036020 (28 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036020
TOPICS: Earth observing sensors, Landsat, Satellites, Vegetation, Satellite imaging, MODIS, Transmittance, Algorithm development, Data acquisition, Statistical analysis
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036021 (5 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036021
TOPICS: Radar, Doppler effect, Data modeling, Systems modeling, Atmospheric modeling, S band, Weather forecasting, Meteorology, Climatology, Environmental sensing
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036022 (11 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036022
TOPICS: Imaging systems, MODIS, Infrared imaging, Spatial resolution, Clouds, Satellites, Data fusion, Satellite imaging, Image fusion, Earth observing sensors
Faruk Uysal
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036023 (12 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036023
TOPICS: Radar, Detection and tracking algorithms, Doppler effect, Signal processing, Algorithms, Fourier transforms, Target detection, Sensing systems, Continuous wave operation, Synthetic aperture radar
Eleonora Semakova, Yves Bühler
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036024 (15 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036024
TOPICS: Roads, Satellites, Data modeling, Interferometry, Radar, Data acquisition, Digital filtering, Clouds, Interferometric synthetic aperture radar, Synthetic aperture radar
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036025 (16 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036025
TOPICS: Reflectivity, Transmittance, In vivo imaging, Water, Computer simulations, Tissues, In vitro testing, Data modeling, Polarization, Absorption
Amar Kasimahanthi, Devajyoti Dutta, Preveen Devarajan, John George, Ekkattil Rajagopal
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036026 (18 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036026
TOPICS: Radar, Reflectivity, Signal attenuation, Doppler effect, Meteorology, Data modeling, Composites, Microwave radiation, Signal processing, Quality measurement
Palanisamy Arulbalaji, Balasubramanian Gurugnanam
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036027 (19 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036027
TOPICS: Principal component analysis, Independent component analysis, Remote sensing, Short wave infrared radiation, Iron, Associative arrays, Minerals, Garnet, Radiometry, Sensors
Frédéric Borne, Gaëlle Viennois
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036028 (20 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036028
TOPICS: Image classification, Remote sensing, Image segmentation, LIDAR, Image resolution, Satellite imaging, Earth observing sensors, Satellites, Image fusion, Databases
Liping Yang, Yanfei Li, Qi Li, Xiaohui Sun, Jinling Kong, Le Wang
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036029 (23 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036029
TOPICS: Soil science, Backscatter, Lithium, Surface roughness, Reflection, Synthetic aperture radar, Dielectric polarization, Dielectrics, Data modeling, Polarization
Qihuan Huang, Guido Luzi, Oriol Monserrat, Michele Crosetto
J. Appl. Rem. Sens. 11(3), 036030 (23 September 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036030
TOPICS: Interferometry, Synthetic aperture radar, Radar, Sensors, Humidity, Atmospheric monitoring, Backscatter, Signal generators, Imaging systems, Atmospheric propagation