journal of electronic imaging
VOL. 23 · NO. 5 | September 2014
CONTENTS
IN THIS ISSUE

Regular Articles
Sima Sobhiyeh, Amir Hossein Rezaie, Hamid Reza Haghighatkhah
J. Electron. Imag. 23(5), 053001 (3 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053001
TOPICS: Bone, Ultrasonography, Wavelets, Diffusion, Speckle, Image filtering, Detection and tracking algorithms, Signal to noise ratio, Image quality, Sensors
Zhang Ye, Hongsong Qu
J. Electron. Imag. 23(5), 053002 (5 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053002
TOPICS: Image filtering, Gaussian filters, Sensors, Image analysis, Fourier transforms, Distortion, 3D image processing, Linear filtering, Mechanics, Physics
J. Electron. Imag. 23(5), 053003 (9 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053003
TOPICS: Computer programming, Image compression, JPEG2000, Chromium, Discrete wavelet transforms, Wavelets, Wavelet transforms, Transform theory, Detection and tracking algorithms, Image quality standards
Zhaohui Meng, Xiaodong Gu
J. Electron. Imag. 23(5), 053004 (10 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053004
TOPICS: Veins, Databases, Computer programming, Image filtering, Biometrics, Wavelets, Feature extraction, Ferroelectric LCDs, Convolution, Detection and tracking algorithms
Xiangqun Li, Xiaohai He, Xiaohong Wu, Zhengyong Wang
J. Electron. Imag. 23(5), 053005 (15 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053005
TOPICS: Copper, Video coding, Computer programming, Video, Standards development, Image compression, Plutonium, Video compression, Computer simulations, Lithium
Songze Tang, Liang Xiao, Pengfei Liu, Huicong Wu
J. Electron. Imag. 23(5), 053006 (18 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053006
TOPICS: Lawrencium, Super resolution, Image quality, Simulation of CCA and DLA aggregates, Matrices, Reconstruction algorithms, Visualization, Image analysis, Image processing, Canonical correlation analysis
Yishi Han, Zhixiao Luo, Jianhua Wang, Zhixuan Min, Xinyu Qin, Yunlong Sun
J. Electron. Imag. 23(5), 053007 (19 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053007
TOPICS: Technetium, Binary data, Multimedia, Video, Quantization, Computer programming, Algorithm development, Electronic imaging, Sun, Telecommunications
Amir Benzaoui, Abdenour Hadid, Abdelhani Boukrouche
J. Electron. Imag. 23(5), 053008 (19 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053008
TOPICS: Ear, Databases, Biometrics, Image filtering, Feature extraction, Linear filtering, Binary data, Independent component analysis, Quantization, 3D modeling
J. Electron. Imag. 23(5), 053009 (19 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053009
TOPICS: Video, Cameras, Visual system, Detection and tracking algorithms, Distortion, Eye, 3D acquisition, 3D image processing, Motion models, Visualization
J. Electron. Imag. 23(5), 053010 (22 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053010
TOPICS: Image enhancement, Image contrast enhancement, Image analysis, Phase modulation, Image processing, Curium, Associative arrays, Image restoration, Algorithm development, Image filtering
Xiao-qing Luo, Zhan-cheng Zhang, Xiao-jun Wu
J. Electron. Imag. 23(5), 053011 (22 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053011
TOPICS: Image fusion, Image segmentation, Stationary wavelet transform, Medical imaging, Principal component analysis, Visualization, Image quality, Feature extraction, Image filtering, Clocks
Shahzad Ahmad Butt, Stéphane Mancini, Frédéric Rousseau, Luciano Lavagno
J. Electron. Imag. 23(5), 053012 (23 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053012
TOPICS: Image processing, Clocks, Field programmable gate arrays, Anisotropic filtering, C++, Nonlinear image processing, Computer simulations, Data modeling, Digital signal processing, Data processing
Ali Moeini, Karim Faez, Hossein Moeini
J. Electron. Imag. 23(5), 053013 (3 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053013
TOPICS: 3D modeling, 3D image reconstruction, 3D image processing, Facial recognition systems, Iron, Data modeling, Databases, Surface plasmons, Atomic force microscopy, Error analysis
J. Electron. Imag. 23(5), 053014 (3 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053014
TOPICS: Cameras, Spatial frequencies, Motion estimation, Image registration, Nonuniformity corrections, Computer simulations, Video, Device simulation, Scene simulation, Algorithm development
Yanzhao Su, Aihua Li, Yanping Cai, Guoyan Feng, Guangzhi Jin
J. Electron. Imag. 23(5), 053015 (7 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053015
TOPICS: Image segmentation, Detection and tracking algorithms, Video, Feature extraction, Image processing algorithms and systems, Model-based design, Signal detection, Image retrieval, Lithium, Video surveillance
Yibin Tang, Ning Xu, Aimin Jiang, Changping Zhu
J. Electron. Imag. 23(5), 053016 (8 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053016
TOPICS: Associative arrays, Chemical species, Denoising, Image denoising, Algorithm development, Cameras, Matrices, Detection and tracking algorithms, Image compression, Image analysis
Qiuwen Zhang, Qinggang Wu, Xiaobing Wang, Yong Gan
J. Electron. Imag. 23(5), 053017 (8 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053017
TOPICS: Computer programming, Video coding, 3D modeling, Video, 3D image processing, Motion estimation, 3D video compression, Motion models, 3D imaging standards, 3D displays
Min Yang, Zhongchuan Li, Lihong Liang, Xingdong Li, Wenli Liu, Zhiguo Gui
J. Electron. Imag. 23(5), 053018 (9 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053018
TOPICS: Calibration, X-rays, Sensors, Imaging systems, Inspection, Reconstruction algorithms, X-ray computed tomography, X-ray detectors, Computed tomography, X-ray sources
J. Electron. Imag. 23(5), 053019 (15 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053019
TOPICS: Image segmentation, Double positive medium, Detection and tracking algorithms, Tolerancing, Prototyping, Gesture recognition, Raster graphics, Shape analysis, Video, Chromium
Svorad Štolc, Daniel Soukup, Branislav Holländer, Reinhold Huber-Mörk
J. Electron. Imag. 23(5), 053020 (15 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053020
TOPICS: Cameras, Sensors, Imaging systems, Line scan image sensors, 3D acquisition, Inspection, 3D modeling, Computed tomography, Machine vision, Signal to noise ratio
Guangtao Cheng, Zhanjie Song, Yang Lei, Xiuning Han
J. Electron. Imag. 23(5), 053021 (15 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053021
TOPICS: Facial recognition systems, Feature extraction, Principal component analysis, Detection and tracking algorithms, Databases, Image classification, Associative arrays, Chemical elements, Image processing, Reconstruction algorithms
Dawen Xu, Rangding Wang
J. Electron. Imag. 23(5), 053022 (16 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053022
TOPICS: Video, Data hiding, Video compression, Video surveillance, Image encryption, Computer security, Computer programming, Clouds, Video processing, Visualization
Chuanbo Chen, He Tang, Zehua Lyu, Hu Liang, Jun Shang, Mudar Serem
J. Electron. Imag. 23(5), 053023 (23 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053023
TOPICS: Eye models, Data modeling, Eye, Performance modeling, Statistical modeling, Visual process modeling, Binary data, Visualization, Image segmentation, RGB color model
Shiueng-Bien Yang
J. Electron. Imag. 23(5), 053024 (27 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053024
TOPICS: Image segmentation, Image processing algorithms and systems, Genetics, Genetic algorithms, Image processing, Visualization, Image retrieval, Video, Image enhancement, Binary data
Gildardo Lozano-Vega, Yannick Benezeth, Franck Marzani, Frank Boochs
J. Electron. Imag. 23(5), 053025 (27 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.5.053025
TOPICS: Particles, Visualization, Binary data, Detection and tracking algorithms, Image classification, Algorithm development, Microscopes, Image segmentation, Classification systems, Image resolution
Back to Top