journal of electronic imaging
VOL. 24 · NO. 3 | May 2015
CONTENTS
IN THIS ISSUE

Regular Articles
Di Zang, Zhenliang Chai, Junqi Zhang, Dongdong Zhang, Jiujun Cheng
J. Electron. Imag. 24(3), 033001 (4 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033001
TOPICS: Image segmentation, Visualization, Visual process modeling, Convolution, Brain mapping, Video, Intelligence systems, Neurons, Contamination, Convolutional neural networks
Rui Wang, Zhengdan Zhu, Liang Zhang
J. Electron. Imag. 24(3), 033002 (7 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033002
TOPICS: Image compression, Feature extraction, Algorithm development, Zoom lenses, Cameras, RGB color model, Reflectivity, Detection and tracking algorithms, Machine vision, Computer vision technology
Piotr Skulimowski, Pawel Strumillo
J. Electron. Imag. 24(3), 033003 (7 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033003
TOPICS: Image segmentation, Cameras, Visualization, Imaging systems, Algorithm development, Motion estimation, 3D image processing, Detection and tracking algorithms, OpenGL, Image processing algorithms and systems
Humberto de J. Ochoa Domínguez, Osslan Vergara Villegas, Vianey Cruz Sanchez
J. Electron. Imag. 24(3), 033004 (8 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033004
TOPICS: Lithium, Image compression, Laser induced plasma spectroscopy, Computer programming, Discrete wavelet transforms, Visualization, Wavelets, Inspection, Image quality, Image restoration
Tao Zhou, Kai Xie, Junhao Zhang, Jie Yang, Xiangjian He
J. Electron. Imag. 24(3), 033005 (12 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033005
TOPICS: Associative arrays, Detection and tracking algorithms, Reconstruction algorithms, Optical tracking, Error analysis, Video, Motion models, Statistical modeling, Visual process modeling, Principal component analysis
Sergey Shestak, Dae-Sik Kim, Kyung-Hoon Cha
J. Electron. Imag. 24(3), 033006 (12 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033006
TOPICS: Glasses, Televisions, LCDs, Crystals, 3D displays, Refraction, Birefringence, Seaborgium, Eye, Visualization
J. Electron. Imag. 24(3), 033007 (12 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033007
TOPICS: Cameras, Image registration, Algorithm development, Reconstruction algorithms, Image processing, Visualization, Composites, Detection and tracking algorithms, Motion estimation, Image resolution
Sherif Azary, Andreas Savakis
J. Electron. Imag. 24(3), 033008 (18 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033008
TOPICS: Facial recognition systems, Associative arrays, Image classification, Light sources and illumination, Databases, Gas lasers, Classification systems, Principal component analysis, Chemical species, Cameras
Jun Shang, Chuanbo Chen, Xiaobing Pei, Hu Liang, He Tang, Mudar Sarem
J. Electron. Imag. 24(3), 033009 (20 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033009
TOPICS: Binary data, Object recognition, Quantization, Buildings, Image classification, Roads, Image enhancement, Computer programming, 3D image reconstruction, 3D image processing
Jiachang Gong, Jichang Guo
J. Electron. Imag. 24(3), 033010 (21 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033010
TOPICS: Transform theory, Databases, RGB color model, Image compression, Reflectivity, Inspection, Feature extraction, Forensic science, Gaussian filters, Image forensics
Zhenfeng Shao, Min Chen, Chong Liu
J. Electron. Imag. 24(3), 033011 (21 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033011
TOPICS: Sensors, Image enhancement, Distributed interactive simulations, Detection and tracking algorithms, Image processing, Remote sensing, Feature extraction, Shape analysis, Image segmentation, Infrared imaging
Risheng Liu, Shanshan Bai, Zhixun Su, Changcheng Zhang, Chunhai Sun
J. Electron. Imag. 24(3), 033012 (22 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033012
TOPICS: Associative arrays, Optical tracking, Detection and tracking algorithms, Visual process modeling, Principal component analysis, Surface plasmons, Laser range finders, Algorithm development, Particle filters, Error analysis
Shaohua Zhang, Hua Yang, Zhouping Yin
J. Electron. Imag. 24(3), 033013 (26 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033013
TOPICS: Network architectures, Neural networks, Neurons, Facial recognition systems, Sensors, Eye, Optical alignment, Astatine, Spatial resolution, Convolutional neural networks
Kun Zhan, Qiaoqiao Li, Jicai Teng, Mingying Wang, Jinhui Shi
J. Electron. Imag. 24(3), 033014 (27 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033014
TOPICS: Image fusion, Fermium, Frequency modulation, Image filtering, Clocks, Image quality, Image processing, Wavelets, Visualization, Lithium
Wei Liu, Haoyang Xue, Zhongjie Yu, Qiang Wu, Jie Yang
J. Electron. Imag. 24(3), 033015 (27 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033015
TOPICS: Sensors, Image restoration, Infrared cameras, Infrared imaging, Image segmentation, Image sensors, Cameras, Image filtering, Visualization, Roads
Foudil Belhadj, Samir Akrouf, Saad Harous, Samy Ait Aoudia
J. Electron. Imag. 24(3), 033016 (28 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033016
TOPICS: Surface plasmons, Detection and tracking algorithms, Image segmentation, Databases, Strontium, Reliability, Mathematical modeling, Gaussian filters, Image processing, Fingerprint recognition
Guocheng Yang, Meiling Li, Yunbo Rao, Leiting Chen
J. Electron. Imag. 24(3), 033017 (28 May 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033017
TOPICS: Image fusion, Image quality, Image enhancement, Lithium, Visibility, Visualization, Silver, Image processing, High dynamic range imaging, Composites
Huang Lidong, Zhao Wei, Wang Jun
J. Electron. Imag. 24(3), 033018 (5 June 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033018
TOPICS: Image fusion, Image registration, Image quality, Image sensors, Sensors, Image processing, Visualization, Expectation maximization algorithms, Image restoration, Target recognition
Jianxin Wang, En Zhu
J. Electron. Imag. 24(3), 033019 (9 June 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033019
TOPICS: JPEG2000, Image compression, Computing systems, Image quality, Quality systems, Visualization, Wavelets, Signal to noise ratio, Discrete wavelet transforms, Cameras
Hai Min, Xiao-Feng Wang, De-Shuang Huang, Jing Jin, Hong-Zhi Wang, Hai Li
J. Electron. Imag. 24(3), 033020 (9 June 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033020
TOPICS: Image segmentation, Distributed interactive simulations, Performance modeling, Diffusion, Roads, Image processing algorithms and systems, Image filtering, Statistical modeling, Lithium, Statistical analysis
Xing Hu, Shiqiang Hu, Jinhua Xie, Shiyou Zheng
J. Electron. Imag. 24(3), 033021 (10 June 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033021
TOPICS: Video, Video surveillance, Data modeling, Feature extraction, Distance measurement, Atomic force microscopy, Principal component analysis, Cameras, Image resolution, Roads
Zhihu Wang, Jiulong Xiong, Qi Zhang
J. Electron. Imag. 24(3), 033022 (18 June 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033022
TOPICS: Motion models, Motion detection, Video, Statistical modeling, Image segmentation, Visualization, Video surveillance, Cameras, Detection and tracking algorithms, Fermium
Chongyi Li, Jichang Guo
J. Electron. Imag. 24(3), 033023 (22 June 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033023
TOPICS: Image enhancement, RGB color model, Image filtering, Image processing, Visibility, Air contamination, Light scattering, Optical filters, Image transmission, Absorption
Lei Han, Tanghuai Fan, Shengnan Zheng, Chenrong Huang
J. Electron. Imag. 24(3), 033024 (23 June 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033024
TOPICS: Image segmentation, Virtual point source, Detection and tracking algorithms, Binary data, Expectation maximization algorithms, Databases, Image processing algorithms and systems, Cameras, Feature extraction, Reconstruction algorithms
Fuquan Ren, Tianshuang Qiu, Hui Liu
J. Electron. Imag. 24(3), 033025 (23 June 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033025
TOPICS: Image restoration, Image enhancement, Image quality, Cameras, Medical imaging, Algorithm development, Point spread functions, Image processing, Data modeling, Visualization
Ryan Wen Liu, Lin Shi, Simon C. H. Yu, Defeng Wang
J. Electron. Imag. 24(3), 033026 (23 June 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033026
TOPICS: Image restoration, Image quality, Magnetic resonance imaging, Denoising, Visualization, Reconstruction algorithms, Image enhancement, Optimization (mathematics), Fourier transforms, Data modeling
Jyun-Guo Wang, Shen-Chuan Tai, Cheng-Jian Lin
J. Electron. Imag. 24(3), 033027 (23 June 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033027
TOPICS: Air contamination, Image restoration, Fuzzy systems, Image quality, Fuzzy logic, Imaging systems, Image transmission, Color difference, Image processing, Atmospheric particles
Dawen Xu, Rangding Wang
J. Electron. Imag. 24(3), 033028 (24 June 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033028
TOPICS: Video, Data hiding, Binary data, Video compression, Video surveillance, Digital watermarking, Visualization, Video processing, Computer security, Clouds
Zongqian Zhan, Xin Wang, Minglu Wei
J. Electron. Imag. 24(3), 033029 (24 June 2015) https://doi.org/10.1117/1.JEI.24.3.033029
TOPICS: Unmanned aerial vehicles, 3D image reconstruction, Image retrieval, 3D modeling, 3D image processing, Image processing, Image quality, Image classification, Graphics processing units, Image compression
Back to Top