journal of electronic imaging
VOL. 26 · NO. 3 | May 2017
CONTENTS
Special Section on Retinex at 50
Alessandro Rizzi, John J. McCann, Marcelo Bertalmío, Gabriele Gianini
J. Electron. Imaging 26(3), 031201 (20 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.031201
TOPICS: Visual process modeling, Image processing, Receptors, Communication and information technologies, Chromium, Human vision and color perception, Data processing, Physics, Visualization, Psychophysics
Juliet Chauvin, Edoardo Provenzi
J. Electron. Imaging 26(3), 031202 (15 February 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.031202
TOPICS: Colorimetry, Image filtering, Color vision, RGB color model, Convolution, Mirrors, Electronic imaging, Image enhancement, Visual process modeling, Mathematics
Gabriele Simone, Roberto Cordone, Raul Serapioni, Michela Lecca
J. Electron. Imaging 26(3), 031203 (15 February 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.031203
TOPICS: Optical filters, Image filtering, Image enhancement, Colorimetry, Detection and tracking algorithms, Image processing, Visibility, Signal processing, Target designation, Digital filtering
J. Electron. Imaging 26(3), 031204 (17 February 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.031204
TOPICS: Visual process modeling, Image processing, Reflectivity, Algorithms, Data modeling, Human vision and color perception, High dynamic range imaging, Visualization, Color vision, Retina
Daniele L. R. Marini, Cristian Bonanomi, Alessandro Rizzi
J. Electron. Imaging 26(3), 031205 (3 March 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.031205
TOPICS: Image enhancement, Photography, Visualization, Image processing, RGB color model, Stars, Astronomy, Telescopes, Galactic astronomy, Image contrast enhancement
Gabriele Gianini
J. Electron. Imaging 26(3), 031206 (21 March 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.031206
TOPICS: 3D acquisition, Statistical modeling, Detection and tracking algorithms, Colorimetry, Image processing, Process modeling, 3D modeling, Algorithm development, Image enhancement, Image filtering
J. Electron. Imaging 26(3), 031207 (28 March 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.031207
TOPICS: Detection and tracking algorithms, Visual process modeling, Image enhancement, Human vision and color perception, Image filtering, Visualization, Computer science, Enhanced vision, Image processing, Statistical analysis
Jihyun Yeonan-Kim, Marcelo Bertalmío
J. Electron. Imaging 26(3), 031208 (17 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.031208
TOPICS: Biological research, Algorithm development, Brain, Visualization, Algorithms, Retina, Visual cortex, Structural design
J. Electron. Imaging 26(3), 031209 (27 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.031209
TOPICS: Visual process modeling, Visual system, Visualization, Data modeling, Neurophysiology, Visual cortex
Regular Articles
Kaicheng Cao, Xiaoli Zhou, Yongqiang Cheng, Yuliang Qin
J. Electron. Imaging 26(3), 033001 (3 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033001
TOPICS: Imaging systems, Radar imaging, Radar, Reconstruction algorithms, Signal to noise ratio, Detection and tracking algorithms, Transmitters, Space based lasers, Algorithm development, Error analysis
J. Electron. Imaging 26(3), 033002 (4 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033002
TOPICS: Roads, Cameras, Imaging systems, Binary data, Safety, Video, Hough transforms, Edge detection, Corner detection, Computing systems
J. Electron. Imaging 26(3), 033003 (8 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033003
TOPICS: Image filtering, Digital filtering, Electronic filtering, Transform theory
J. Electron. Imaging 26(3), 033004 (10 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033004
TOPICS: Polarization, Target detection, Infrared radiation, Infrared detectors, Infrared imaging, Feature extraction, Data modeling, Thermal modeling, Reliability
Botao He, Shaohua Yu
J. Electron. Imaging 26(3), 033005 (12 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033005
TOPICS: Cameras, Video surveillance, Forensic science, Mahalanobis distance, Convex optimization
Weihua Ou, Di Yuan, Donghao Li, Bin Liu, Daoxun Xia, Wu Zeng
J. Electron. Imaging 26(3), 033006 (13 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033006
TOPICS: Optical tracking, Visualization, Lead
Xiaofang Zhang, Hongwei Du, Bensheng Qiu, Shanshan Chen
J. Electron. Imaging 26(3), 033007 (13 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033007
TOPICS: Chemical species, Reconstruction algorithms, Compressed sensing, Signal generators, Matrices
Jialin Yu, Jifeng Sun, Zhiguo Song, Shaoyin Zheng, Bingtian Wei
J. Electron. Imaging 26(3), 033008 (13 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033008
TOPICS: 3D acquisition, 3D image processing, Feature extraction, Data acquisition, Image compression, Image retrieval, Databases
Meng Wang, Zhengping Hu, Zhe Sun, Shuhuan Zhao, Mei Sun
J. Electron. Imaging 26(3), 033009 (16 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033009
TOPICS: Facial recognition systems, Image processing, Image restoration
Chunli Ti, Guodong Xu, Yudong Guan, Yidan Teng, Ye Zhang
J. Electron. Imaging 26(3), 033010 (17 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033010
TOPICS: Video, Convolution, Video coding, Colorimetry, 3D video streaming, Computer simulations, Semantic video
Sid Ali Kalem, Assia Kourgli
J. Electron. Imaging 26(3), 033011 (17 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033011
TOPICS: Wavelets, Graphics processing units, Error control coding, Embedded systems, Systems modeling, Visualization
Lamyae Haloui, Noureddine En-Nahnahi, Said El Alaoui Ouatik
J. Electron. Imaging 26(3), 033012 (22 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033012
TOPICS: Fingerprint recognition, Detection and tracking algorithms, Feature extraction
Yaping Yu, Wei Shen, He Huang, Zhijiang Zhang
J. Electron. Imaging 26(3), 033013 (22 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033013
TOPICS: Associative arrays, Optical flow, Motion models
Chengtao Cai, Xiangyu Weng, Bing Fan, Qidan Zhu
J. Electron. Imaging 26(3), 033014 (22 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033014
TOPICS: Detection and tracking algorithms, RGB color model, Visual process modeling, Computing systems
Huimin Qian, Jun Zhou, Xinbiao Lu, Xinye Wu
J. Electron. Imaging 26(3), 033015 (23 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033015
TOPICS: Kinematics, Video, Blob detection, Binary data, Feature extraction, Dimension reduction, Principal component analysis, Image classification, Databases, Detection and tracking algorithms
Rui Chen, Huizhu Jia, Xiaodong Xie, Wen Gao
J. Electron. Imaging 26(3), 033016 (24 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033016
TOPICS: Motion models, Reflectivity, Image enhancement, Integration
J. Electron. Imaging 26(3), 033017 (27 May 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033017
TOPICS: Environmental sensing, Sensors
Han Yan, Yu Zhang, Shunli Zhang, Sicong Zhao, Li Zhang
J. Electron. Imaging 26(3), 033018 (2 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033018
TOPICS: Machine vision, Computer vision technology, Cameras, Calibration, Machine learning, Performance modeling, Visual process modeling, Bridges, Data modeling
Jun Lu, Congling Guo, Ying Fang, Guihua Xia, Wanjia Wang, Ahsan Elahi
J. Electron. Imaging 26(3), 033019 (2 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033019
TOPICS: Clouds, Optical testing, Image registration
Lei Geng, Yang Liu, Zhitao Xiao, Yuelong Li, Fang Zhang
J. Electron. Imaging 26(3), 033020 (5 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033020
Tao Zhang, Zhenmin Tang, Qing Liu
J. Electron. Imaging 26(3), 033021 (6 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033021
TOPICS: Motion models
Wei Chen, Luming Liang, Yuelong Zhao, Shu Chen
J. Electron. Imaging 26(3), 033022 (12 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033022
TOPICS: Transform theory, Sensors, Cameras, 3D modeling, Affine motion model, Statistical modeling, Detection and tracking algorithms, Databases, Head
Xia Mao, Chen Li
J. Electron. Imaging 26(3), 033023 (14 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033023
TOPICS: Gesture recognition, System identification
Bo Dong, Zhiguo Jiang, Haopeng Zhang, Yifan Wang
J. Electron. Imaging 26(3), 033024 (15 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033024
TOPICS: Optimization (mathematics), Data analysis
Weiying Xie, Yunsong Li, Weiping Zhou
J. Electron. Imaging 26(3), 033025 (23 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033025
TOPICS: Hyperspectral imaging, Adaptive optics, Image filtering, Image classification, Spatial filters, 3D image processing
Yichang Chen, Qun Zhang, Yong-An Chen, Li Sun
J. Electron. Imaging 26(3), 033026 (23 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033026
TOPICS: Synthetic aperture radar, Radar imaging, Algorithm development, Compressed sensing, Performance modeling, Reconstruction algorithms, Image filtering, Computer simulations
Ruxi Xiang, Xifang Zhu, Feng Wu, Xiaoyan Jiang, Qingquan Xu
J. Electron. Imaging 26(3), 033027 (28 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033027
TOPICS: Image filtering, Linear filtering, Image fusion, Image quality, Image enhancement, Visualization, Air contamination, Denoising
Rong Zhang, Rang-Ding Wang, Li-Jun Guo, Bao-Chuan Jiang
J. Electron. Imaging 26(3), 033028 (29 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.3.033028
TOPICS: Image compression, Photography, Image quality, Detection and tracking algorithms
Back to Top