journal of electronic imaging
VOL. 26 · NO. 5 | September 2017
CONTENTS
JEI Letters
Han-Mu Park, Se-Hoon Park, Kuk-Jin Yoon
J. Electron. Imaging 26(5), 050501 (4 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.050501
Special Section on Video Analytics for Public Safety
J. Electron. Imaging 26(5), 051401 (27 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051401
Yi-Tung Chan, Shuenn-Jyi Wang, Chung-Hsien Tsai
J. Electron. Imaging 26(5), 051402 (14 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051402
TOPICS: Intelligence systems, Safety, Surveillance, Video surveillance, Video, Feature extraction, Information security, Surveillance systems, Image processing, Video processing
Li Zhang, Hong Zheng, Ying Zhang, Dongming Zhang
J. Electron. Imaging 26(5), 051403 (14 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051403
TOPICS: Convolutional neural networks, Machine learning, Video surveillance, Image classification
Mohammad Shokrolah Shirazi, Brendan Tran Morris
J. Electron. Imaging 26(5), 051404 (14 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051404
TOPICS: Safety, Machine vision, Computer vision technology, Positron emission tomography, Roads, Detection and tracking algorithms, Lanthanum
Mayssa Frikha, Emna Fendri, Mohamed Hammami
J. Electron. Imaging 26(5), 051405 (18 July 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051405
TOPICS: Video surveillance, Visualization, Feature extraction, Classification systems
Shagan Sah, Ameya Shringi, Raymond Ptucha, Aaron Burry, Robert Loce
J. Electron. Imaging 26(5), 051406 (20 July 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051406
TOPICS: Video surveillance, Video, Content addressable memory, Neural networks, Surveillance, Cameras, Convolution
Nyan Bo Bo, Francis Deboeverie, Peter Veelaert, Wilfried Philips
J. Electron. Imaging 26(5), 051407 (4 August 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051407
Tahir Nawaz, Amanda Berg, James Ferryman, Jörgen Ahlberg, Michael Felsberg
J. Electron. Imaging 26(5), 051408 (1 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051408
TOPICS: Thermography, Facial recognition systems, Target recognition, Positron emission tomography, Video, Image filtering, Target detection, Visualization, Cameras, Statistical analysis
Albert Parra, Mireille Boutin, Edward Delp
J. Electron. Imaging 26(5), 051409 (1 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051409
TOPICS: Image segmentation, Image retrieval, Databases, Feature extraction, Image enhancement, Image analysis, Color image segmentation, Image processing, Image classification, Cameras
Regular Articles
Daoxiang Zhou, Dan Yang, Xiaohong Zhang, Sheng Huang, Shu Feng
J. Electron. Imaging 26(5), 053001 (1 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053001
TOPICS: Convolution, Facial recognition systems, Nonlinear filtering, Image filtering, Autoregressive models, Feature extraction, Image processing, Performance modeling, Neural networks, Image classification
Lin Feng, Laihang Yu, Hai Zhu
J. Electron. Imaging 26(5), 053002 (5 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053002
TOPICS: Image retrieval, Feature extraction, Image fusion, Content based image retrieval, Distance measurement, Visualization, Analytical research, Data modeling, Machine vision, Computer vision technology
Linna Wu, Yingpin Chen, Jiaquan Jin, Hongwei Du, Bensheng Qiu
J. Electron. Imaging 26(5), 053003 (5 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053003
TOPICS: Denoising, Image denoising, Image quality, Image processing, Algorithms, Convolution, Fourier transforms, Cameras, Image restoration, Performance modeling
Ding Yuan, Jingjing Qiang, Jihao Yin
J. Electron. Imaging 26(5), 053004 (9 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053004
Zhengwei Shen, Lishuang Cheng
J. Electron. Imaging 26(5), 053005 (9 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053005
J. Electron. Imaging 26(5), 053006 (9 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053006
Jimin Yu, Xingtuo Zhang, Shangbo Zhou
J. Electron. Imaging 26(5), 053007 (9 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053007
Senthan Mathavan, Kanapathippillai Vaheesan, Akash Kumar, Chanjief Chandrakumar, Khurram Kamal, Mujib Rahman, Martyn Stonecliffe-Jones
J. Electron. Imaging 26(5), 053008 (9 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053008
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Hongguang Li, Jiankun Li
J. Electron. Imaging 26(5), 053009 (12 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053009
An Hung Nguyen, Thomas Guillemette, Andrew Lambert, Mark Pickering, Matthew Garratt
J. Electron. Imaging 26(5), 053010 (15 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053010
Yuancheng Li, Yan Li
J. Electron. Imaging 26(5), 053011 (19 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053011
Yanfang Wang, Qian Huang, Jing Hu
J. Electron. Imaging 26(5), 053012 (19 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053012
Xiao Li, Min Fang, Jinqiao Wu, Liang He, Xian Tian
J. Electron. Imaging 26(5), 053013 (20 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053013
Qingzhu Wang, Xiaoming Chen, Yihai Zhu
J. Electron. Imaging 26(5), 053014 (20 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053014
Hong-Wei Yang, Ze-Kun Yang, Yu-Kun Pei, Jiong-Ju Hao
J. Electron. Imaging 26(5), 053015 (23 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053015
J. Electron. Imaging 26(5), 053016 (26 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053016
Maryam Sultana, Muhammad Naeem Bhatti, Sajid Javed, Soon-Ki Jung
J. Electron. Imaging 26(5), 053017 (27 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053017
Zhenhua Tang, Yadan Luo, Rui Zhang, Hongbo Jiang
J. Electron. Imaging 26(5), 053018 (10 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053018
Jiji Cai, Cheolkon Jung
J. Electron. Imaging 26(5), 053019 (10 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053019
Faliang Chang, Chunsheng Liu
J. Electron. Imaging 26(5), 053020 (12 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053020
Qiaohong Liu, Liping Sun, Zeguo Shao
J. Electron. Imaging 26(5), 053021 (13 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053021
Shuo Chen, Chenggao Luo, Bin Deng, Yuliang Qin, Hongqiang Wang
J. Electron. Imaging 26(5), 053022 (13 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053022
Shuohao Li, Anqi Han, Xu Chen, Xiaoqing Yin, Jun Zhang
J. Electron. Imaging 26(5), 053023 (17 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053023
Hailiang Li, Kin-Man Lam, Man-Yau Chiu, Kangheng Wu, Zhibin Lei
J. Electron. Imaging 26(5), 053024 (27 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053024
Ruiqi Cheng, Kaiwei Wang, Kailun Yang, Ningbo Long, Weijian Hu, Hao Chen, Jian Bai, Dong Liu
J. Electron. Imaging 26(5), 053025 (27 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053025
Jialin Yu, Jifeng Sun, Shasha Luo, Bichao Duan
J. Electron. Imaging 26(5), 053026 (27 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053026
Han Xiang, Yule Yuan, Yong Zhao, Zufeng Fu
J. Electron. Imaging 26(5), 053027 (27 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053027
Yanan Li, Zhiguo Cao, Yang Xiao, Armin Cremers
J. Electron. Imaging 26(5), 053028 (30 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053028
Rawia Frikha, Ridha Ejbali, Mourad Zaied
J. Electron. Imaging 26(5), 053029 (30 October 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053029
Back to Top