journal of electronic imaging
VOL. 26 · NO. 5 | September 2017
CONTENTS
Special Section on Video Analytics for Public Safety
Yi-Tung Chan, Shuenn-Jyi Wang, Chung-Hsien Tsai
JEI 26(5), 051402 (14 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051402
TOPICS: Intelligence systems, Safety, Surveillance, Video surveillance, Video, Feature extraction, Information security, Surveillance systems, Image processing, Video processing
Li Zhang, Hong Zheng, Ying Zhang, Dongming Zhang
JEI 26(5), 051403 (14 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051403
TOPICS: Convolutional neural networks, Machine learning, Video surveillance, Image classification
Mohammad Shokrolah Shirazi, Brendan Tran Morris
JEI 26(5), 051404 (14 June 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051404
TOPICS: Safety, Machine vision, Computer vision technology, Positron emission tomography, Roads, Detection and tracking algorithms, Lanthanum
Mayssa Frikha, Emna Fendri, Mohamed Hammami
JEI 26(5), 051405 (18 July 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051405
TOPICS: Video surveillance, Visualization, Feature extraction, Classification systems
Shagan Sah, Ameya Shringi, Raymond Ptucha, Aaron Burry, Robert Loce
JEI 26(5), 051406 (20 July 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051406
TOPICS: Video surveillance, Video, Content addressable memory, Neural networks, Surveillance, Cameras, Convolution
Nyan Bo Bo, Francis Deboeverie, Peter Veelaert, Wilfried Philips
JEI 26(5), 051407 (4 August 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051407
Tahir Nawaz, Amanda Berg, James Ferryman, Jörgen Ahlberg, Michael Felsberg
JEI 26(5), 051408 (1 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051408
TOPICS: Thermography, Facial recognition systems, Target recognition, Positron emission tomography, Video, Image filtering, Target detection, Visualization, Cameras, Statistical analysis
Albert Parra, Mireille Boutin, Edward Delp
JEI 26(5), 051409 (1 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.051409
TOPICS: Image segmentation, Image retrieval, Databases, Feature extraction, Image enhancement, Image analysis, Color image segmentation, Image processing, Image classification, Cameras
Regular Articles
Daoxiang Zhou, Dan Yang, Xiaohong Zhang, Sheng Huang, Shu Feng
JEI 26(5), 053001 (1 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053001
TOPICS: Convolution, Facial recognition systems, Nonlinear filtering, Image filtering, Autoregressive models, Feature extraction, Image processing, Performance modeling, Neural networks, Image classification
Lin Feng, Laihang Yu, Hai Zhu
JEI 26(5), 053002 (5 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053002
TOPICS: Image retrieval, Feature extraction, Image fusion, Content based image retrieval, Distance measurement, Visualization, Analytical research, Data modeling, Machine vision, Computer vision technology
Linna Wu, Yingpin Chen, Jiaquan Jin, Hongwei Du, Bensheng Qiu
JEI 26(5), 053003 (5 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053003
TOPICS: Denoising, Image denoising, Image quality, Image processing, Algorithms, Convolution, Fourier transforms, Cameras, Image restoration, Performance modeling
Ding Yuan, Jingjing Qiang, Jihao Yin
JEI 26(5), 053004 (9 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053004
Zhengwei Shen, Lishuang Cheng
JEI 26(5), 053005 (9 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053005
JEI 26(5), 053006 (9 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053006
Jimin Yu, Xingtuo Zhang, Shangbo Zhou
JEI 26(5), 053007 (9 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053007
Senthan Mathavan, Kanapathippillai Vaheesan, Akash Kumar, Chanjief Chandrakumar, Khurram Kamal, Mujib Rahman, Martyn Stonecliffe-Jones
JEI 26(5), 053008 (9 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053008
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Hongguang Li, Jiankun Li
JEI 26(5), 053009 (12 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053009
An Hung Nguyen, Thomas Guillemette, Andrew Lambert, Mark Pickering, Matthew Garratt
JEI 26(5), 053010 (15 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053010
Yuancheng Li, Yan Li
JEI 26(5), 053011 (19 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053011
Yanfang Wang, Qian Huang, Jing Hu
JEI 26(5), 053012 (19 September 2017) doi:10.1117/1.JEI.26.5.053012
Back to Top