journal of electronic imaging
VOL. 27 · NO. 3 | May 2018
CONTENTS
IN THIS ISSUE

Errata (1)
Regular Articles
Xinglong Li, Xiaohai He, Chao Ren, Lin-Bo Qing, Wenshu Zhan
J. Electron. Imag. 27(3), 033001 (3 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033001
TOPICS: Image compression, Upconversion, Quantization, Distortion, Image quality, Super resolution, Computer programming, Image processing, Lawrencium, Image restoration
Yi Zhou, Fazhi He, Yimin Qiu
J. Electron. Imag. 27(3), 033002 (4 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033002
TOPICS: Image filtering, Convolution, Computer architecture, Image processing, Computer programming, Computing systems, Field programmable gate arrays, Data processing, Copper, Data modeling
Zhenglong Yang, Guozhong Wang, Guowei Teng, Haiwu Zhao, Guoping Li
J. Electron. Imag. 27(3), 033003 (4 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033003
TOPICS: Lithium, Distortion, Video coding, Standards development, Video compression, Video, Computer programming, Communication engineering, Quantization, Copper
Supriya Anilkumar Mangale, Madhuri Bhushan Khambete
J. Electron. Imag. 27(3), 033004 (8 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033004
TOPICS: Thermography, Visible radiation, Infrared imaging, Image fusion, Infrared sensors, Principal component analysis, Discrete wavelet transforms, Video, Sensors, Cameras
Wei Zhang, Baosheng Kang, Shunli Zhang
J. Electron. Imag. 27(3), 033005 (9 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033005
TOPICS: Image filtering, Reliability, Particle filters, Performance modeling, Target detection, Optical tracking, Electronic filtering, RGB color model, Detection and tracking algorithms, Video
Wenshu Zhan, Xiaohai He, Shuhua Xiong, Chao Ren, Honggang Chen
J. Electron. Imag. 27(3), 033006 (10 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033006
TOPICS: Wavelets, Image compression, Image quality, Image restoration, Image processing, Image fusion, Image enhancement, Wavelet transforms, Image filtering, Convolution
Suhap Şahin, Sümeyya İlkin
J. Electron. Imag. 27(3), 033007 (10 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033007
TOPICS: Image enhancement, Image processing, Edge detection, Mobile devices, Image filtering, Algorithm development, Cameras, Digital filtering, Imaging systems, Cell phones
Hakim Bendjenna, Abdallah Meraoumia, Othaila Chergui
J. Electron. Imag. 27(3), 033008 (11 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033008
TOPICS: Biometrics, Feature extraction, Image filtering, Pattern recognition, Binary data, Principal component analysis, System identification, Databases, Detection and tracking algorithms, Image processing
Zhiyong Pan, Yang Liu, Guojun Liu, Maozu Guo, Yang Li
J. Electron. Imag. 27(3), 033009 (12 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033009
TOPICS: Visualization, Image classification, Performance modeling, Visual process modeling, Information visualization, Data modeling, Image processing, Convolutional neural networks, Lithium, Scanning probe microscopy
Linlin Yang, Ce Li, Chunyu Xie, Linna Wang, Baochang Zhang
J. Electron. Imag. 27(3), 033010 (12 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033010
TOPICS: Image filtering, Radar, Digital filtering, Binary data, 3D modeling, Electronic filtering, Video, RGB color model, 3D image processing, Motion models
Qingtao Fu, Cheolkon Jung, Qiaozhou Lin
J. Electron. Imag. 27(3), 033011 (12 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033011
TOPICS: Copper, Visualization, Computer programming, Video, Distortion, Video coding, Visual system, Video surveillance, Image quality, Standards development
Bo Sun, Meng Guo, Siming Cao, Jun He, Lejun Yu
J. Electron. Imag. 27(3), 033012 (14 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033012
TOPICS: Video, Image segmentation, Finite element methods, Sun, Neodymium, Visualization, Feature extraction, Data modeling, Cameras, Neural networks
Peng-Yu Chen, Shen-Chuan Tai
J. Electron. Imag. 27(3), 033013 (15 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033013
TOPICS: Image fusion, Distortion, Image quality, Image resolution, Image processing, Remote sensing, Reconstruction algorithms, Image filtering, 3D image reconstruction, Error analysis
Yizhen Yan, Peng Yang, Lei Yan, Jie Wan, Yanbiao Sun, Kevin Tansey, Anand Asundi, Hongying Zhao
J. Electron. Imag. 27(3), 033014 (15 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033014
TOPICS: Calibration, Cameras, Corner detection, Image processing, MATLAB, Image resolution, 3D image processing, Sensors, Optical filters, Sun
Jiarun Song, Nan Min, Fuzheng Yang
J. Electron. Imag. 27(3), 033015 (15 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033015
TOPICS: Video, Mobile devices, Performance modeling, Data modeling, Video coding, Molybdenum, Instrument modeling, Statistical analysis, Video compression, Databases
Dalong Zhang, Lei Zhao, Wei Li, Duanqing Xu, Dongming Lu
J. Electron. Imag. 27(3), 033016 (18 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033016
TOPICS: 3D modeling, Performance modeling, Visual process modeling, Data modeling, Statistical modeling, Neodymium, Feature extraction, Distance measurement, Neural networks, Lithium
J. Electron. Imag. 27(3), 033017 (21 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033017
TOPICS: Image quality, Image resolution, Spatial light modulators, Visualization, Projection systems, Image enhancement, Image analysis, Signal to noise ratio, Distortion, Resolution enhancement technologies
Khaled Bensid, Djamel Samai, Fatima Zohra Laallam, Abdelah Meraoumia
J. Electron. Imag. 27(3), 033018 (22 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033018
TOPICS: Feature extraction, Biometrics, Databases, System identification, Imaging systems, Principal component analysis, Binary data, Wavelets, Sensors, Detection and tracking algorithms
J. Electron. Imag. 27(3), 033019 (23 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033019
TOPICS: Video, Databases, Distortion, Image segmentation, Motion models, Photovoltaics, Visual process modeling, Visualization, Video processing, Image quality
Xiaoyu Cui, Jing Zheng, Shuo Chen, Haili Guo, Yue Zhao
J. Electron. Imag. 27(3), 033020 (23 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033020
TOPICS: Prisms, Cameras, Imaging systems, Calibration, Image processing, Refraction, Sensors, Distortion, Navigation systems, Image sensors
Supriya Mangale, Madhuri Khambete
J. Electron. Imag. 27(3), 033021 (24 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033021
TOPICS: Thermography, Detection and tracking algorithms, Video surveillance, Infrared imaging, Video, Infrared radiation, Infrared sensors, Feature extraction, Spatial resolution, Infrared search and track
Weizhe Xu, Fangfa Fu, Yao Wang, Jinxiang Wang
J. Electron. Imag. 27(3), 033022 (25 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033022
TOPICS: Computer programming, Video coding, Video compression, Video, Image compression, Motion estimation, Data modeling, Quantization, Statistical analysis, Analytical research
Meng Chang, Huajun Feng, Zhihai Xu, Qi Li
J. Electron. Imag. 27(3), 033023 (25 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033023
TOPICS: Image fusion, High dynamic range imaging, Motion detection, Cameras, Image restoration, MATLAB, Lithium, Image registration, Motion estimation, Associative arrays
Azzeddine Menasria, Abdelhak Bennia, Mohamed Nemissi, Moussa Sedraoui
J. Electron. Imag. 27(3), 033024 (30 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033024
TOPICS: Feature extraction, Seaborgium, Databases, Classification systems, Systems modeling, Binary data, Image segmentation, Imaging systems, Statistical analysis, Computing systems
Jun Wu, Huifang Li, Zhaoqiang Xia, Zhifang Xia
J. Electron. Imag. 27(3), 033025 (1 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033025
TOPICS: Image quality, Associative arrays, Databases, Feature extraction, Image segmentation, Distortion, Chemical species, Visualization, Image compression, Single crystal X-ray diffraction
Vitor Gomes, Pablo Barcellos, Jacob Scharcanski
J. Electron. Imag. 27(3), 033026 (1 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033026
TOPICS: Video, Cameras, Video acceleration, Edge detection, Imaging systems, Particles, Signal detection, Device simulation, Sensors, Roads
Jun Kong, Baofeng Zan, Min Jiang
J. Electron. Imag. 27(3), 033027 (1 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033027
TOPICS: Feature extraction, Error control coding, Principal component analysis, RGB color model, 3D modeling, Cameras, Motion models, Video, Image classification, Detection and tracking algorithms
Marium Azhar, Hassan Dawood, Hussain Dawood
J. Electron. Imag. 27(3), 033028 (1 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033028
TOPICS: Image denoising, Denoising, Image restoration, Digital filtering, Image filtering, Image processing, Visualization, Switching, Statistical analysis, Image quality
Feng Ye, Zheng Hong, Yizong Lai, Yuting Zhao, Xianzhi Xie
J. Electron. Imag. 27(3), 033029 (6 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033029
TOPICS: Detection and tracking algorithms, Binary data, Image registration, Error analysis, Quantization, Image resolution, Image quality, Image compression, Feature extraction, Reconstruction algorithms
Ling Yang, Ping An, Deyang Liu, Ran Ma, Liquan Shen
J. Electron. Imag. 27(3), 033030 (7 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033030
TOPICS: Image compression, 3D image processing, Image quality, Image processing, Computer programming, 3D image reconstruction, Imaging arrays, Imaging systems, Visualization, Video coding
Fuhui Tang, Xiaoyu Zhang, Shiqiang Hu, Huanlong Zhang
J. Electron. Imag. 27(3), 033031 (7 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033031
TOPICS: Optical tracking, Feature selection, Detection and tracking algorithms, Feature extraction, Statistical modeling, Image filtering, Target detection, Performance modeling, Chromium, Electronic filtering
Zihan Wang, Zhaoqiang Xia, Jinye Peng, Xiaoyi Feng
J. Electron. Imag. 27(3), 033032 (7 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033032
TOPICS: Image segmentation, Binary data, Network architectures, Image processing, Detection and tracking algorithms, Stationary wavelet transform, Performance modeling, Convolutional neural networks, Image classification, Image resolution
Benzhi Yu, Ning Xu
J. Electron. Imag. 27(3), 033033 (9 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033033
TOPICS: Cameras, Spindles, Lens design, Associative arrays, Data modeling, Network architectures, Image resolution, Lithium, Statistical modeling, Sensors
Qinghua Ren, Renjie Hu
J. Electron. Imag. 27(3), 033034 (13 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033034
TOPICS: Principal component analysis, Detection and tracking algorithms, Visualization, Image segmentation, Fourier transforms, Performance modeling, Data modeling, Image retrieval, Lithium, Control systems
Sarra Hajri, Fathi Kallel, Ahmed Ben Hamida, Amine Nait-Ali
J. Electron. Imag. 27(3), 033035 (14 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033035
TOPICS: Image enhancement, Image processing, Image filtering, Image quality, Databases, Image segmentation, Detection and tracking algorithms, Biometrics, Digital filtering, Feature extraction
Xueping Su, Hangchi Zhou, Viorel Petrut Draghici, Matthias Rätsch
J. Electron. Imag. 27(3), 033036 (15 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033036
TOPICS: Nomenclature, Facial recognition systems, Convolutional neural networks, Video, Mouth, Nose, Convolution, Evolutionary algorithms, Computer science, Eye models
Ting Xiao, Peng Liu, Wei Zhao, Xianglong Tang
J. Electron. Imag. 27(3), 033037 (18 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033037
TOPICS: Object recognition, Principal component analysis, Binary data, Data modeling, Bridges, Visualization, Detection and tracking algorithms, Statistical analysis, Target recognition, Imaging systems
Donghyun Noh, Wonjune Lee, Byungjun Son, Jaihie Kim
J. Electron. Imag. 27(3), 033038 (18 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033038
TOPICS: Fingerprint recognition, Cameras, Image quality, Image processing, Image segmentation, Image fusion, Databases, Feature extraction, Image acquisition, Distortion
Xiangyu Hu, Ran Ma, Liquan Shen, Tong Li, Ping An, Honghe Zheng
J. Electron. Imag. 27(3), 033039 (25 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033039
TOPICS: Copper, Error analysis, Video, Video compression, Algorithm development, Matrices, Lithium, Communication engineering, Data communications, Motion estimation
Jiajie Wang, Guohua Gu, Minjie Wan, Kan Ren
J. Electron. Imag. 27(3), 033040 (25 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033040
TOPICS: Cameras, Matrices, Imaging systems, Image processing, 3D modeling, Machine vision, Computing systems, Computer vision technology, Affine motion model, Motion models
Raphael Prates, William Robson Schwartz
J. Electron. Imag. 27(3), 033041 (25 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033041
TOPICS: Cameras, Data modeling, Imaging systems, Matrices, RGB color model, Machine vision, Computer vision technology, Simulation of CCA and DLA aggregates, Performance modeling, Surveillance
Yansong Duan, Hulin Kuang, Wu Qiu, Leanne L. Chan, Hong Yan
J. Electron. Imag. 27(3), 033042 (28 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033042
TOPICS: Feature extraction, Feature selection, Image enhancement, Taillights, RGB color model, Headlamps, Intelligence systems, Navigation systems, Image segmentation, Video
Xiao-Guang Lv, Fang Li
J. Electron. Imag. 27(3), 033043 (28 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033043
TOPICS: Binary data, Lithium, Image restoration, Mathematical modeling, Image compression, Image analysis, Image processing, Motion estimation, Digital imaging, Image quality
Jian Ji, Linyi Han, Jiajie Wei, Xiaojia Lü, XIaoyuan Li
J. Electron. Imag. 27(3), 033044 (28 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033044
TOPICS: Image segmentation, Image processing algorithms and systems, Synthetic aperture radar, Binary data, Image filtering, Speckle, Image compression, Image quality, Lithium, Algorithms
Othaila Chergui, Hakim Bendjenna, Abdallah Meraoumia, Srikanta Patnaik
J. Electron. Imag. 27(3), 033045 (30 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033045
TOPICS: Biometrics, Telecommunications, Chaos, Feature extraction, System identification, Image encryption, Databases, Computer security, Complex systems, Receivers
J. Electron. Imag. 27(3), 033046 (30 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033046
TOPICS: Image quality, Electrodes, Amplitude modulation, Electroencephalography, Brain, Chromium, Curium, Video, Solids, Image quality standards
Errata
Alice Porebski, Vinh Truong Hoang, Nicolas Vandenbroucke, Denis Hamad
J. Electron. Imag. 27(3), 039801 (15 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.039801
TOPICS: RGB color model, Binary data, Feature selection, Image classification, 3D modeling, Autoregressive models, Electronic imaging, Fractal analysis, Wavelets, Wavelet transforms
Back to Top