journal of nanophotonics
VOL. 12 · NO. 4 | October 2018
ISSUES IN PROGRESS
IN PROGRESS
SPIE publishes accepted journal articles as soon as they are approved for publication Journal issues are considered In Progress until all articles for an issue have been published. Articles published ahead of the completed issue are fully citable.
Special Section on Semiconductor UV Photonics
Yiyun Zhang, Hongjian Li, Lining Liu, Panpan Li, Liancheng Wang, Xiaoyan Yi, Guohong Wang
J. Nanophoton. 12(4), 043502 (8 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043502
TOPICS: Silicon, Aluminum nitride, Quantum wells, Semiconducting wafers, Gallium, Lithium, Aluminum, Absorption, Ultraviolet radiation, Optical pumping
Chunshuang Chu, Kangkai Tian, Mengqian Fang, Yonghui Zhang, Songhan Zhao, Wengang Bi, Zi-Hui Zhang
J. Nanophoton. 12(4), 043503 (11 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043503
TOPICS: Gallium, Aluminum, Light emitting diodes, Deep ultraviolet, External quantum efficiency, Aluminum nitride, Structural design, Doping, Heterojunctions, Bismuth
Zhongming Zheng, Yingqian Li, Onkundi Paul, Hao Long, Samuel Matta, Mathieu Leroux, Julien Brault, Leiying Ying, Zhiwei Zheng, Baoping Zhang
J. Nanophoton. 12(4), 043504 (18 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043504
TOPICS: Deep ultraviolet, Interfaces, Vertical cavity surface emitting lasers, Scattering, Optical microcavities, Reflectivity, Gallium, UV optics, Quantum dots, Laser scattering
Nikhil Deep Gupta, Vijay Janyani, Manish Mathew, Monika Kumari, Rajendra Singh
J. Nanophoton. 12(4), 043505 (14 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043505
TOPICS: Solar cells, Gallium, Absorption, Photons, Gallium nitride, Indium, Optical lithography, Photonic crystals, Reflection, Structural design
Charus Briskina, Andrey Tarasov, Valery Markushev, Mikhail Shiryaev
J. Nanophoton. 12(4), 043506 (18 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043506
TOPICS: Magnetism, Excitons, Zinc oxide, Silver, Random lasers, Luminescence, Nanoparticles, Plasmons, CCD cameras, Dielectrics
Zengcheng Li, Legong Liu, Yingnan Huang, Meixin Feng, Jianxun Liu, Qian Sun, Xiujian Sun, Xiaoning Zhan, Hongwei Gao, Yu Zhou, Huaibing Wang, Hanmin Zhao, Hui Yang
J. Nanophoton. 12(4), 043507 (20 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043507
TOPICS: Carbon, Light emitting diodes, Gallium, Near ultraviolet, Silicon, Aluminum, Silicon carbide, Electroluminescence, Sun, Luminescence
J. Nanophoton. 12(4), 043508 (5 July 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043508
TOPICS: Gallium nitride, Light emitting diodes, Nanophotonics, Nanostructures, Aluminum, Aluminum nitride, Ultraviolet radiation, Scanning electron microscopy, External quantum efficiency, Silicon
Liang Zhang, Jianchang Yan, Qingqing Wu, Yanan Guo, Chao Yang, Tongbo Wei, Zhiqiang Liu, Guodong Yuan, Xuecheng Wei, Lixia Zhao, Yun Zhang, Jinmin Li, Junxi Wang
J. Nanophoton. 12(4), 043509 (27 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043509
TOPICS: Etching, Crystals, Gallium nitride, Electrochemical etching, Nanolithography, Raman spectroscopy, Scanning electron microscopy, Gallium, Heteroepitaxy, Ultraviolet radiation
Yanan Guo, Jianchang Yan, Yun Zhang, Junxi Wang, Jinmin Li
J. Nanophoton. 12(4), 043510 (6 July 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043510
TOPICS: Light emitting diodes, Ultraviolet light emitting diodes, Reflectivity, Ultraviolet radiation, Deep ultraviolet, Electrodes, Sapphire, External quantum efficiency, Nanowires, Aluminum nitride
Jung-Wook Min, Davide Priante, Malleswararao Tangi, Guangyu Liu, Chun Hong Kang, Aditya Prabaswara, Chao Zhao, Latifah Al-Maghrabi, Yazeed Alaskar, Abdulrahman Albadri, Ahmed Alyamani, Tien Khee Ng, Boon Ooi
J. Nanophoton. 12(4), 043511 (12 July 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043511
TOPICS: Gallium nitride, Silicon, Ultraviolet radiation, Light emitting diodes, Metals, Gallium, Aluminum, Molecular beams, Doping, Polarization
Yahor V. Lebiadok, Alena A. Razumets, Tatyana V. Bezyazychnaya, Ivan A. Aleksandrov, Konstantin S. Zhuravlev
J. Nanophoton. 12(4), 043512 (14 July 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043512
TOPICS: Chemical species, Aluminum, Nitrogen, Gallium, Quantum wells, Optical spheres, Gallium nitride, Aluminum nitride, Crystals, Superlattices
Back to Top