Special Section on Thermally Activated Delayed Fluorescence Organic Light-Emitting Diodes
J. Photon. Energy 8(3), 032101 (12 April 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032101
TOPICS: Organic light emitting diodes, Luminescence, Chemistry, Photonics, Electronics, Molecules, Physics, Near infrared, Organic semiconductors, Energy efficiency
Takuya Hosokai, Hiroki Noda, Hajime Nakanotani, Takanori Nawata, Yasuo Nakayama, Hiroyuki Matsuzaki, Chihaya Adachi
J. Photon. Energy 8(3), 032102 (2 February 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032102
TOPICS: Luminescence, Molecules, Phosphorescence, Absorption, Absorbance, Electronics, Organic light emitting diodes, Photonics, Molecular photonics, Argon
Jing An, Yingnan Wu, Meiheng Lu, Ke-Li Han, Fengling Song, Xiaojun Peng
J. Photon. Energy 8(3), 032103 (8 February 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032103
TOPICS: Luminescence, Chromophores, Molecules, Magnesium, Bioalcohols, Chlorine, Near infrared, Absorption, Solids, Light emitting diodes
Takashi Kobayashi, Akitsugu Niwa, Shota Haseyama, Kensho Takaki, Takashi Nagase, Kenichi Goushi, Chihaya Adachi, Hiroyoshi Naito
J. Photon. Energy 8(3), 032104 (20 February 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032104
TOPICS: Phosphorescence, Luminescence, Thermal modeling, Data integration, Thin films, Temperature metrology, Absorption, Lens design, Solids, Instrument modeling
Wei-Kai Lee, Yu-Hsin Huang, Kuan-Chung Pan, Ting-An Lin, Tanmay Chatterjee, Ken-Tsung Wong, Chung-Chih Wu
J. Photon. Energy 8(3), 032105 (28 February 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032105
TOPICS: Organic light emitting diodes, Surface plasmons, Electroluminescence, Refractive index, Luminescence, Quantum efficiency, Quantitative analysis, External quantum efficiency, Waveguide modes, Waveguides
J. Photon. Energy 8(3), 032106 (5 March 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032106
TOPICS: Luminescence, Organic light emitting diodes, External quantum efficiency, Quantum efficiency, Thin films, Absorption, Quartz, Molecules, Excitons, Oscillators
Kailong Wu, Tao Zhang, Lisi Zhan, Zian Wang, Cheng Zhong, Shaolong Gong, Zheng-Hong Lu, Chuluo Yang
J. Photon. Energy 8(3), 032107 (2 March 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032107
TOPICS: Electroluminescence, Organic light emitting diodes, Luminescence, Excitons, External quantum efficiency, Quantum efficiency, Absorption, Doping, Lutetium, Crystals
Ryutaro Komatsu, Hisahiro Sasabe, Junji Kido
J. Photon. Energy 8(3), 032108 (6 March 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032108
TOPICS: Organic light emitting diodes, External quantum efficiency, Electroluminescence, Iridium, Organic semiconductors, Luminescence, Molecules, Phosphorescence, Nitrogen, Excitons
Katsumi Tokumaru
J. Photon. Energy 8(3), 032109 (9 March 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032109
TOPICS: Luminescence, Bromine, Molecules, Organic light emitting diodes, Electronics, Chemical species, Phosphorescence, Carbon, Oxygen, Carbon monoxide
Yuri Hasegawa, Hayato Minami, Satoru Kanada, Yoichi Yamada, Masahiro Sasaki, Takuya Hosokai, Hajime Nakanotani, Chihaya Adachi
J. Photon. Energy 8(3), 032110 (9 March 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032110
TOPICS: Molecules, Crystals, Multilayers, Luminescence, Scanning tunneling microscopy, Electronics, Atomic force microscopy, Crystallography, Molecular photonics, Photonic crystals
Festschrift of the 70th Birthday of Zeev "Valy" Vardeny
J. Photon. Energy 8(3), 032201 (22 March 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032201
TOPICS: Photonic crystals, Nanoparticles, Electro optics, Magnetism, Liquid crystals, Magneto-optics, Refractive index, Photonic devices, Optical microcavities, Silver
Yilin Zhang, Meijuan Jiang, Jie Li, Bin Hu, Ben Zhong Tang, Kam Sing Wong
J. Photon. Energy 8(3), 032202 (28 March 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032202
TOPICS: Nonlinear optics, Absorption, Rhodamine B, Transmittance, Refractive index, Molecules, Luminescence, Refraction, Femtosecond phenomena, Lithium
J. Photon. Energy 8(3), 032203 (28 March 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032203
TOPICS: Absorption, Polarons, Spectroscopy, Argon, Autoregressive models, Excitons, Polymers, Solar cells, Phonons, Raman scattering
Weitang Li, Zhigang Shuai, Hua Geng
J. Photon. Energy 8(3), 032204 (6 April 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032204
TOPICS: Molecules, Organic semiconductors, Crystals, Monte Carlo methods, Chlorine, Lithium, Photonic crystals, Systems modeling, Temperature metrology, Chemistry
Min Wang, Chuan-Xiang Sheng, Chuang Zhang, Jiannian Yao
J. Photon. Energy 8(3), 032205 (6 April 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032205
TOPICS: Crystals, Fluorescence lifetime imaging, Perovskite, Confocal microscopy, Picosecond phenomena, Luminescence, Energy transfer, Scanning electron microscopy, Quantum efficiency, Edge emitting semiconductor lasers
Shu Hu, Ruizhi Wang, Xiao Yang, Yuchen Wang, Xiaoliang Yan, Yang Zhang, Heng Li, ChuanXiang Sheng
J. Photon. Energy 8(3), 032206 (11 April 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032206
TOPICS: Polymers, Magnetism, Polymer thin films, Absorption, Excitons, Solar cells, Annealing, Luminescence, Polarons, Fullerenes
Jingying Wang, Xin Pan, Chuang Zhang, Hangwen Guo, Zeev Valy Vardeny
J. Photon. Energy 8(3), 032207 (20 April 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032207
TOPICS: Photovoltaics, Spintronics, Magnetism, Fermium, Frequency modulation, Electrodes, Perovskite, Semiconductors, Magnetic semiconductors, Optoelectronic devices
J. Photon. Energy 8(3), 032208 (20 April 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032208
TOPICS: Capacitance, Doping, Solar cells, Astatine, Organic light emitting diodes, Diffusion, Organic photovoltaics, Organic semiconductors, Dielectric relaxation, Computer simulations
J. Photon. Energy 8(3), 032209 (24 April 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032209
TOPICS: Absorption, Polymers, Polarons, Solar cells, Excitons, Solar energy, Shape memory alloys, External quantum efficiency, Picosecond phenomena, Thin films
Shiro Iwata, Seitaro Fukunaga, Naoto Imawaka, Katsumi Yoshino
J. Photon. Energy 8(3), 032210 (3 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032210
TOPICS: Dye sensitized solar cells, Particles, Dispersion, Titanium dioxide, Quantum efficiency, Liquids, Electrodes, Scanning electron microscopy, Modulation, Photography
Yuki Watanabe, Tatsunosuke Matsui
J. Photon. Energy 8(3), 032211 (3 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032211
TOPICS: Terahertz radiation, Refractive index, Dielectrics, Metamaterials, Terahertz metamaterials, Resonators, Magnetism, Computer simulations, 3D modeling, Numerical simulations
Haoliang Liu, Matthew Groesbeck, Evan Lafalce, Xiaojie Liu, Zeev Valy Vardeny
J. Photon. Energy 8(3), 032212 (8 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032212
TOPICS: Polymers, Platinum, Polymer thin films, Diffusion, Magnetism, Electrodes, System on a chip, Polarons, Organic light emitting diodes, Interfaces
J. Photon. Energy 8(3), 032213 (11 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032213
TOPICS: Diffusion, System on a chip, Magnetism, Solids, Molecules, Spintronics, Polarons, Spin polarization, Chemical species, Organic materials
Yuki Nishikawa, Yuya Nakata, Shigehiro Ikehara, Akihiko Fujii, Masanori Ozaki
J. Photon. Energy 8(3), 032214 (15 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032214
TOPICS: Thin films, Interfaces, Excitons, Thin film solar cells, Diffusion, Pulsed laser operation, Organic semiconductors, Solar cells, Measurement devices, Molecular electronics
Kangmin Liu, Hao Li, Sergei Tretiak, Vladimir Chernyak
J. Photon. Energy 8(3), 032215 (21 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032215
TOPICS: Solar energy, Dielectrics, Lawrencium, Organic photovoltaics, Oscillators, Dispersion, Molecules, Excitons, Molecular interactions, Dielectric polarization
Philippe Klemm, Sebastian Bange, Hans Malissa, Christoph Boehme, John Lupton
J. Photon. Energy 8(3), 032216 (30 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032216
TOPICS: Magnetism, Temperature metrology, Polymers, Thin films, Measurement devices, Thin film devices, Visualization, Diodes, Resistance, Ranging
J. Photon. Energy 8(3), 032217 (6 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032217
TOPICS: Excitons, Polymers, Absorption, Magnetism, Picosecond phenomena, Spectroscopy, Oxygen, Modulation, Physics, Ultrafast laser spectroscopy
Qingji Zeng, Evan Lafalce, Chun Hao Lin, Marcus Smith, Sidney Malak, Jaehan Jung, Young Jun Yoon, Zhiqun Lin, Vladimir Tsukruk, Zeev Valy Vardeny
J. Photon. Energy 8(3), 032218 (6 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032218
TOPICS: Optical microcavities, Resonators, Laser resonators, Quantum dots, Optical pumping, Finite-difference time-domain method, Semiconductor lasers, Optical simulations, Laser optics, Laser damage threshold
J. Photon. Energy 8(3), 032219 (7 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032219
TOPICS: Chromophores, Luminescence, Polymers, Quantum efficiency, Yield improvement, Polymer thin films, Particles, Absorption, Spectroscopy, Absorbance
J. Photon. Energy 8(3), 032220 (8 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032220
TOPICS: Picosecond phenomena, Absorption, Magnetism, Spectroscopy, Polymers, Excitons, Tellurium, Solar cells, Mid-IR, Absorption spectroscopy
John Dear, Christopher Poll, Khue Lai, Maxim Shkunov
J. Photon. Energy 8(3), 032221 (27 June 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032221
TOPICS: Thin films, Resistance, Annealing, Transparent conducting films, Carbon nanotubes, Raman spectroscopy, FT-IR spectroscopy, Transparency, Carbon monoxide, Nitrogen
Rugang Geng, Minh Thien Pham, Hoang Mai Luong, Andrew Short, Tho Duc Nguyen
J. Photon. Energy 8(3), 032222 (18 July 2018) https://doi.org/10.1117/1.JPE.8.032222
TOPICS: Polymers, Diodes, Annealing, Ultraviolet radiation, Magnetism, Bipolarons, Semiconductors, Polarons, Magnetic semiconductors, Magnetic sensors
Back to Top