Translator Disclaimer
31 January 2019 JPE 2018 List of Reviewers
Abstract
The Journal of Photonics for Energy thanks the individuals who served as reviewers in 2018.

The Journal of Photonics for Energy would like to sincerely thank the following individuals who served as reviewers in 2018. The success of our publication hinges on the voluntary contributions of time and energy put forth by these professionals.

 • Fahhad Alharbi

 • Arafa Aly

 • John Ballato

 • Supriyo Bandyopadhyay

 • Shubhra Bansal

 • Indrasen Bhattacharya

 • Wengang Bi

 • Paul Blom

 • Martin Bryce

 • Juan Casado

 • Jose Castillo Aguilella

 • Song Chen

 • Xihan Chen

 • Qiang Cheng

 • Cheng-Hsuan Chou

 • Daniel Congreve

 • Longji Cui

 • Aleksandra Cvetkovic

 • Jeffrey D’ Archangel

 • Enrico Da Como

 • Xianming Dai

 • Niels Damrauer

 • Nathaniel Davis

 • Dick de Boer

 • Barry Dunietz

 • Vladimir Dyakonov

 • Guojia Fang

 • Maurizio Ferrari

 • Daniel Feuermann

 • Claudio Fontanesi

 • Ben Fredj

 • Jan Freudenberg

 • Daniel Friedman

 • Moritz Futscher

 • Bhoj Gautam

 • Shaolong Gong

 • Nima Gorji

 • Zhe Guan

 • Tzung-Fang Guo

 • Dongheon Ha

 • Sidi Hamady

 • Kenneth Hanson

 • Azwar Hayat

 • Edwin Heilweil

 • Junming Ho

 • Szuheng Ho

 • Haifeng Hu

 • Mohamad Hussin

 • Alan Huston

 • Uyen Huynh

 • Hideo Iizuka

 • Kenji Ishizak

 • Seigo Ito

 • Klaus Jaeger

 • Xiaomei Jiang

 • Justin Johnson

 • Gytis Juska

 • Hemashilpa Kalagara

 • Jason Karp

 • Ivan Kassal

 • Yutaka Kawabe

 • Do Young Kim

 • Hannah Kim

 • JongHyun Kim

 • Achim Kittel

 • Rafael Kleiman

 • Anna Koehler

 • Lisa Krayer

 • Evan Lafalce

 • Paul Lane

 • Guglielmo Lanzani

 • Frederic Laquai

 • Nam Le

 • Gerald Ledru

 • Tae-Woo Lee

 • Tsung-Xian Lee

 • Andrej Lenert

 • Gang Li

 • Huamin Li

 • Jiayu Li

 • Yao Li

 • Yongfang Li

 • Yuexiang Li

 • David Lidzey

 • Hua Liu

 • Xianglei Liu

 • Laurent Lombez

 • Sayani Majumdar

 • Masashi Mamada

 • Tom Markvart

 • Jason McNeill

 • Claiborne McPheeters

 • Sean McSherry

 • Ajit K. Meikap

 • Joseph Melinger

 • Takashi Minemoto

 • Shintaro Mizuno

 • Ramesh Mohan

 • Margarita Mondragon

 • Ivan Moreno

 • Nicola Morley

 • Dan Moses

 • Shuichi Nagamatu

 • Tho Nguyen

 • Christian Nielsen

 • Deirdre O’Carroll

 • Maria Belen Oviedo

 • Shyam Pandey

 • Keunhan Park

 • Toni Pasanen

 • Akshit Peer

 • Dmytro Perepichka

 • Igor Perepichka

 • Shirish Pethe

 • William Potscavage

 • Qiquan Qiao

 • Kun Qin

 • Yang Qin

 • Mikhail Raikh

 • R. Reisfeld

 • Lewis Rothberg

 • Arvydas Ruseckas

 • Atsushi Sakurai

 • Marco Schiavon

 • Timothy Schmidt

 • Anant Setlur

 • Chuanxiang Sheng

 • Makoto Shimizu

 • Mohamed Sid-Ahmed

 • Ranjan Singh

 • James Sites

 • Mehmet Solmaz

 • Aloisi Somer

 • Zhaoning Song

 • Shi-Jian Su

 • Yuehong Su

 • Jonathan Suen

 • Oleg Sulima

 • Dali Sun

 • Lech Sznitko

 • Chunyan Tan

 • Yanpei Tian

 • Jonathan Tong

 • Zeev Vardeny

 • Daniel Vazquez

 • Victor Vedanayakam

 • Robin Vismara

 • Alexandre Walker

 • Baomin Wang

 • Liping Wang

 • Zhijun Wang

 • Zhuoxian Wang

 • Shun Watanabe

 • Franz-Peter Wenzl

 • Keith Wilcox

 • Matthew Wilkins

 • Markus Wohlgenannt

 • Kam Sing Wong

 • Di Wu

 • Donghai Wu

 • Ting Wu

 • Kaikai Xu

 • Yunlu Xu

 • Renqiang Yang

 • Zhenhai Yang

 • Yuhan Yao

 • Musa Yilmaz

 • Shuai Yong

 • Haomiao Yu

 • Zhi-Gang Yu

 • Anil Yuksel

 • Charlie Zhang

 • TieJun Zhang

 • Zhuomin Zhang

 • Bo Zhao

 • Yitong Zhao

 • Leize Zhu

© 2019 Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
"JPE 2018 List of Reviewers," Journal of Photonics for Energy 9(1), 010101 (31 January 2019). https://doi.org/10.1117/1.JPE.9.010101
Published: 31 January 2019
JOURNAL ARTICLE
0 PAGES


SHARE
Advertisement
Advertisement
Back to Top