OE Letters
Opt. Eng 56(11), 110501 (1 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.110501
Marcelo M. Resende, Pedro Tovar, Gustavo C. Amaral, Jean Pierre von der Weid
Opt. Eng 56(11), 110502 (16 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.110502
Review Papers
Jingfei Ye, Lu Chen, Xinhua Li, Qun Yuan, Zhishan Gao
Opt. Eng 56(11), 110901 (11 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.110901
Special Section on Interferometry
Opt. Eng 56(11), 111701 (8 September 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111701
TOPICS: Interferometry, Metrology, Optical engineering, Interferometers, Optics manufacturing, Microscopy, Distance measurement, Physics, Optical fabrication, Speckle
Akiori Igarashi, Tomoshi Komori, Takayuki Tamaki, Hidenobu Arimoto, Takashi Fukuda, Wataru Watanabe
Opt. Eng 56(11), 111702 (7 March 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111702
TOPICS: Glasses, Refractive index, Femtosecond phenomena, Digital holography, Phase measurement, Phase shifts, Microscopy, Interfaces, Holography, Ultrafast phenomena
Ziliang Lyu, Yulei Bai, Zhaoshui He, Shengli Xie, Shuangli Ye, Yanzhou Zhou
Opt. Eng 56(11), 111703 (7 March 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111703
TOPICS: Interferometry, Fourier transforms, Correlation function, Interference (communication), Algorithm development, Optical engineering, Fringe analysis, Error analysis, Semiconductor lasers, CCD cameras
Orlando Medina, Julio Estrada, Yolanda López
Opt. Eng 56(11), 111704 (7 March 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111704
TOPICS: Fringe analysis, Image filtering, Optical filters, Demodulation, Linear filtering, Modulation, Error analysis, Optical engineering, Signal processing, Optical interferometry
Wang Sheng, Jin-Hai Si, Shao Jun, Zhi-yun Hu, Jing-feng Ye, Jing-Ru Liu
Opt. Eng 56(11), 111705 (7 March 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111705
TOPICS: Laser beam diagnostics, Rayleigh scattering, Laser scattering, Velocimetry, Velocity measurements, Fabry–Perot interferometers, Interferometry, Light scattering, Infrared imaging, Solids
Yassine Tounsi, Sara Zada, Desire Muhire, Ahmed Siari, Abdelkrim Nassim
Opt. Eng 56(11), 111706 (12 April 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111706
TOPICS: Transform theory, Fringe analysis, Speckle, Wavelets, Wavelet transforms, Modulation, Phase shift keying, Denoising, Linear filtering, Speckle pattern
Opt. Eng 56(11), 111707 (19 April 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111707
TOPICS: GRIN lenses, Mach-Zehnder interferometer, Refraction, Beam splitters, Infrared radiation, Infrared detectors, Sensors, Chalcogenide glass, Lenses, Refractive index
Curtis Larimer, Michelle Brann, Jonathan Suter, R. Shane Addleman
Opt. Eng 56(11), 111708 (10 May 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111708
TOPICS: Interferometry, Microscopy, Interfaces, Microscopes, Microbiology, Fluorescent markers, Refractive index, Reflection, Nondestructive evaluation, Microfluidics
Martin Fay, Thomas Dresel
Opt. Eng 56(11), 111709 (22 May 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111709
TOPICS: Model-based design, Interferometry, Metrology, 3D modeling, Semiconductors, 3D metrology, Statistical analysis, Calibration, Refractive index
Opt. Eng 56(11), 111710 (25 May 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111710
TOPICS: Interferometers, Visibility, Phase interferometry, Entangled states, Phase measurement, Sensors, LIDAR, Resolution enhancement technologies, Error analysis
Opt. Eng 56(11), 111711 (21 June 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111711
TOPICS: Fizeau interferometers, Phase transfer function, Fourier transforms, Optical design, Interferometers, Monochromatic aberrations, Tolerancing
Jianglei Di, Yu Song, Teli Xi, Jiwei Zhang, Ying Li, Chaojie Ma, Kaiqiang Wang, Jianlin Zhao
Opt. Eng 56(11), 111712 (11 July 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111712
TOPICS: Digital holography, Holography, Microscopy, Phase imaging, Holograms, Refractive index, Holographic interferometry, Glasses, Light, Light sources
Opt. Eng 56(11), 111713 (20 July 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111713
TOPICS: Aspheric lenses, Interferometry, Head, Process control, Aspheric optics, Freeform optics, Sensors, Telescopes, Glasses, Head-mounted displays
Carlos Gomez, Rong Su, Adam Thompson, Jack DiSciacca, Simon Lawes, Richard Leach
Opt. Eng 56(11), 111714 (25 July 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111714
Daniel Martínez-Suárez, Alejandro Restrepo-Martínez, Alejandro Mira-Agudelo, Francisco López-Giraldo
Opt. Eng 56(11), 111715 (24 August 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.111715
TOPICS: Particles, Holograms, Digital holography, Holography, Spherical lenses, Diffraction, Optical engineering, 3D image reconstruction, Image segmentation, Latex
Imaging Components, Systems, and Processing
Hao Fan, Lin Qi, Yakun Ju, Junyu Dong, Hui Yu
Opt. Eng 56(11), 113101 (6 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.113101
Qinghua Deng, Weihua Li, Xuemin Wang, Zeyu Li, Haochong Huang, Changle Shen, Zhiqiang Zhan, Ruijiao Zou, Tao Jiang, Weidong Wu
Opt. Eng 56(11), 113102 (8 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.113102
Jongsu Yoon, Jangwon Choi, Yoonsik Choe
Opt. Eng 56(11), 113103 (8 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.113103
Jeffrey A. Davis, Ignacio Moreno, Joseph E. Holland, María M. Sánchez-López, Don M. Cottrell
Opt. Eng 56(11), 113104 (10 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.113104
Mingzhu Zhu, Bingwei He
Opt. Eng 56(11), 113105 (14 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.113105
Xiaoqing Wan, Chunhui Zhao, Bing Gao
Opt. Eng 56(11), 113106 (15 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.113106
Siyuan Zhang, Liang Li, Ruizhe Li, Zhiqiang Chen
Opt. Eng 56(11), 113107 (16 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.113107
Peng Yang, Yihao Zhou, Jun Yao, Ying Tang, Jubing Chen
Opt. Eng 56(11), 113108 (16 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.113108
Ravi Kumar, Basanta Bhaduri, Chenggen Quan
Opt. Eng 56(11), 113109 (17 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.113109
Kuk-Il Han, Jun-Hyuk Choi, Tae-Kuk Kim
Opt. Eng 56(11), 113110 (20 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.113110
Instrumentation, Techniques, and Measurement
Desire Muhire, Yassine Tounsi, Sara Zada, Ahmed Siari, Abdelkrim Nassim
Opt. Eng 56(11), 114101 (6 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.114101
Jingfei Ye, Xinhua Li, Zhongming Yang, Lu Chen, Qun Yuan, Zhishan Gao
Opt. Eng 56(11), 114102 (9 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.114102
Leoš Kukačka, Pascal Dupuis, Hideki Motomura, Jiří Rozkovec, Milan Kolář, Georges Zissis, Masafumi Jinno
Opt. Eng 56(11), 114103 (14 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.114103
David M. Benton
Opt. Eng 56(11), 114104 (15 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.114104
Optical Design and Engineering
Tingzhao Fu, Shaohui Cui, Huan Wang, Yang Xia, Chaobo Li
Opt. Eng 56(11), 115101 (10 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.115101
Saul I. De Los Santos Garcia, Marco A. Torres Rodriguez, Mayra Vargas Morales, Patricia Martinez Vara, Andrea Garcia Guzman, Gabriel Martinez Niconoff
Opt. Eng 56(11), 115102 (10 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.115102
Donghui Zheng, Lei Chen, Yu Ding, Qinyuan Sun, Wenhua Zhu, Jinpeng Li
Opt. Eng 56(11), 115103 (14 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.115103
Md. Nazmul Hasan, Duc-Hanh Dinh, Hung-Liang Chien, Yung-Chun Lee
Opt. Eng 56(11), 115104 (16 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.115104
Zhenfeng Zhuang, Simon Thibault
Opt. Eng 56(11), 115105 (16 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.115105
Lasers, Fiber Optics, and Communications
Fang Ren, Xiaoshan Huang, Jianping Wang
Opt. Eng 56(11), 116101 (1 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.116101
Opt. Eng 56(11), 116102 (2 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.116102
Monika Rani, Harbax Bhatti, Vikramjeet Singh
Opt. Eng 56(11), 116103 (6 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.116103
Lina Duan, Hushan Wang, Jing Bai, Yonggang Wang, Lianglei Wei, Zhendong Chen, Jia Yu, Jin Wen, Yan Li
Opt. Eng 56(11), 116104 (6 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.116104
Zebiao Li, Zhihua Huang, Honghuan Lin, Shanhui Xu, Zhongmin Yang, Jianjun Wang, Feng Jing
Opt. Eng 56(11), 116105 (9 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.116105
Opt. Eng 56(11), 116106 (9 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.116106
Zeeshan Khan, Saeed Islam, Rehan Ali Shah, Nasir Siddiqui, Murad Ullah, Wahab Khan
Opt. Eng 56(11), 116107 (10 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.116107
Evangelia Dimitriadou, Laura Ghisa, Véronique Quintard, Mikael Guégan, André Pérennou
Opt. Eng 56(11), 116108 (10 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.116108
Yanran Gu, Chengmin Lei, Jun Liu, Ruixian Li, Le Liu, Hu Xiao, Zilun Chen
Opt. Eng 56(11), 116109 (14 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.116109
Zhongpeng Wang, Shaozhong Zhang, Fangni Chen, Ming-Wei Wu, Weiwei Qiu
Opt. Eng 56(11), 116110 (14 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.116110
Wei Bai, Hui Yang, Hongyun Xiao, Ao Yu, Linkuan He, Jie Zhang, Zhen Li, Yi Du
Opt. Eng 56(11), 116111 (15 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.116111
Sushank Chaudhary, Angela Amphawan
Opt. Eng 56(11), 116112 (16 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.116112
Liang Xia, Zengshan Xing, Jianhui Yu, Huihui Lu, Heyuan Guan, Yongchun Zhong, Zhe Chen
Opt. Eng 56(11), 116113 (17 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.116113
Materials, Photonic Devices, and Sensors
Opt. Eng 56(11), 117101 (1 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.117101
Yong Geng, Baojian Wu, Feng Wen, Heng Zhou, Xinyu Zhou, Kun Qiu
Opt. Eng 56(11), 117102 (6 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.117102
Rafael Zaldivar, Hyun Kim, Geena Ferrelli
Opt. Eng 56(11), 117103 (8 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.117103
Kai Tian, Gen-Xiang Chen, Qiu-Yan Song, Yun-Shu Gao, Hao-Tian Zhang
Opt. Eng 56(11), 117104 (9 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.117104
Yifei Yang, Changshun Wang, Yuan Wang, Yujia Pan, Hongjing Li, Renjie Xia
Opt. Eng 56(11), 117105 (11 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.117105
Alexander A. Murashov, Alexander I. Sidorov, Teimur A. Shakhverdov, Maxim V. Stolyarchuk
Opt. Eng 56(11), 117106 (15 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.117106
Liguo Gao, Erling Zhao, Shuzhang Yang, Likun Wang, Yanqiang Li, Yingyuan Zhao, Tingli Ma
Opt. Eng 56(11), 117107 (16 November 2017) doi:10.1117/1.OE.56.11.117107
Back to Top