OE Letters
Opt. Eng. 55(3), 030501 (15 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.030501
TOPICS: Telecommunications, Visible radiation, Mobile communications, Transceivers, Signal to noise ratio, Light emitting diodes, Systems modeling, Lithium, Diodes, Avalanche photodetectors
Opt. Eng. 55(3), 030502 (23 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.030502
TOPICS: Polarization, Telecommunications, Prototyping, Liquid crystals, Optical communications, Wave plates, Linear polarizers, Multiplexing, Optical components, Sensors
Special Section on Microwave Photonics: Deep Interactions between Microwaves and Lightwaves
Opt. Eng. 55(3), 031101 (17 December 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031101
TOPICS: Microwave radiation, Microwave photonics, Optoelectronics, Signal processing, Telecommunications, Optical engineering, Chaos, Analytical research, Integrated optics, Sensors
Opt. Eng. 55(3), 031102 (21 September 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031102
TOPICS: Analog electronics, Digital signal processing, Modulators, Intermodulation, Data communications, Signal processing, Nonlinear optics, Optical engineering, Broadband telecommunications, Telecommunications
Xiaodong Liang, Feifei Yin, Yitang Dai, Jianqiang Li, Kun Xu
Opt. Eng. 55(3), 031103 (25 September 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031103
TOPICS: Distortion, Analog electronics, Modulators, Optical amplifiers, Signal detection, RF photonics, Modulation, Optical engineering, Algorithm development, Nonlinear optics
Jin Wang, Jing Yan, Yanwen Ding, Yunqing Lu, Jian Jiang, Hongdan Wan, Ji Xu
Opt. Eng. 55(3), 031104 (25 September 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031104
TOPICS: Sensors, Sensor networks, Sensing systems, Solar energy, Fiber optics sensors, Remote sensing, Telecommunications, Wireless communications, Photovoltaics, Power supplies
Opt. Eng. 55(3), 031105 (28 September 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031105
TOPICS: Semiconductor optical amplifiers, Picosecond phenomena, Phase shifts, Fiber Bragg gratings, Gaussian pulse, Optical engineering, Sun, Lithium, Optical signal processing, Phase shift keying
Min Zhu, Xianfeng Tang, Lixia Xi, Wenbo Zhang, Xiaoguang Zhang
Opt. Eng. 55(3), 031106 (6 October 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031106
TOPICS: Polarization, Modulation, Photon polarization, Microwave radiation, Modulators, Optical filters, Mirrors, Radio optics, Fermium, Signal generators
Hao Chen, Shiwei Zhang, Hongyan Fu, Hanqing Li, Dan Zhang, Nan Chen
Opt. Eng. 55(3), 031107 (6 October 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031107
TOPICS: Fiber optics sensors, Temperature metrology, Fiber optics, Oscillators, Sensing systems, Temperature sensors, Optoelectronics, Remote sensing, Sensors, Refractive index
Tao Pu, Fanqiu Meng, Ji-yong Zhao, Tao Fang, Jilin Zheng, Long Huang
Opt. Eng. 55(3), 031108 (7 October 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031108
TOPICS: Modulation, Single sideband modulation, Radio over Fiber, Laser optics, Radio optics, Optical proximity correction, Fiber Bragg gratings, Semiconductor lasers, Dispersion, Fiber lasers
Opt. Eng. 55(3), 031109 (12 October 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031109
TOPICS: Modulation, Heterodyning, Microwave radiation, Modulators, Calibration, Spectrum analysis, Electrodes, Interferometers, Photodetectors, Optical testing
Stefan Preussler, Thomas Schneider
Opt. Eng. 55(3), 031110 (12 October 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031110
TOPICS: Signal processing, Scattering, Optical fibers, Optical filters, Filtering (signal processing), Frequency combs, Microwave radiation, Microwave photonics, Modulation, Optical signal processing
Opt. Eng. 55(3), 031111 (13 October 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031111
TOPICS: Antennas, Picosecond phenomena, Wavelength division multiplexing, Ferroelectric materials, Interference (communication), Optical fibers, Channel projecting optics, Wave propagation, Dispersion, Signal generators
Dalei Chen, Rong Wang, Tao Pu, Peng Xiang, Tao Fang, Jiling Zheng, Long Huang, Peng Wang
Opt. Eng. 55(3), 031112 (20 October 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031112
TOPICS: Modulation, Laser optics, Modulators, Frequency combs, Polarization, Radio optics, Quantum cascade lasers, Microwave radiation, Tunable lasers, Optical amplifiers
Opt. Eng. 55(3), 031113 (20 October 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031113
TOPICS: Integrated optics, Interfaces, Optical networks, Radon, Modulation, Network architectures, Signal detection, Antennas, Radio over Fiber, Signal processing
Shijie Song, Xiaoke Yi, Suen Xin Chew, Liwei Li, Linh Nguyen, Rongkun Zheng
Opt. Eng. 55(3), 031114 (20 October 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031114
TOPICS: Optical filters, Modulation, Singular optics, Silicon, Phase shift keying, Bandpass filters, Single sideband modulation, Waveguides, Radio optics, Modulators
Opt. Eng. 55(3), 031115 (28 October 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031115
TOPICS: Modulators, Polarization, Laser sources, Multiplexing, Digital photography, Photon polarization, Modulation, Telecommunications, Analog electronics, Beam splitters
Chan Zhang, Tigang Ning, Jing Li, Heng Lin, Zhiming Liu
Opt. Eng. 55(3), 031116 (23 October 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031116
TOPICS: Extremely high frequency, Modulation, Radio optics, Single mode fibers, Eye, Fiber Bragg gratings, Modulators, Radio over Fiber, Tunable lasers, Light sources
Yichao Teng, Baofu Zhang, Yiwang Chen, Jianhua Li, Lin Lu, Zhongxiao Pang
Opt. Eng. 55(3), 031117 (10 December 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031117
TOPICS: Oscillators, Phase shifts, Interference (communication), Optoelectronics, Microwave radiation, Signal generators, Optical amplifiers, Phase measurement, Amplifiers, Modulation
Ramon Maia Borges, Daniel Mazzer, Tiago Reis Rufino Marins, Arismar Cerqueira Sodré
Opt. Eng. 55(3), 031118 (7 December 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031118
TOPICS: Radio optics, Modulation, Frequency converters, Modulators, Optical networks, Microwave radiation, Interference (communication), Oscillators, Phase measurement, Telecommunications
Opt. Eng. 55(3), 031119 (8 December 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031119
TOPICS: Optical correlators, Multimode fibers, Dispersion, Signal detection, Convolution, Single mode fibers, Optical engineering, Binary data, Continuous wave operation, Optical networks
Enming Xu, Shilong Pan, Peili Li
Opt. Eng. 55(3), 031120 (9 December 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.031120
TOPICS: Bandpass filters, Polarization, Modulation, Linear filtering, Microwave photonic filters, Filtering (signal processing), Optical filters, Signal processing, Microwave photonics, Modulators
Imaging Components, Systems, and Processing
Lovkesh Bahtia, Anupma Marwaha
Opt. Eng. 55(3), 033101 (8 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.033101
TOPICS: Logic, Eye, Interferometers, Optical engineering, Optical amplifiers, Phase shifts, Optical semiconductors, Semiconductors, Picosecond phenomena, Constructive interference
Opt. Eng. 55(3), 033102 (11 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.033102
TOPICS: 3D displays, Signal to noise ratio, Detection and tracking algorithms, Target detection, Infrared detectors, Infrared radiation, Infrared imaging, Image processing, 3D acquisition, Optical engineering
Ming Zhao, Chen Kang, Pin Tian, Wenhai Xu
Opt. Eng. 55(3), 033103 (11 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.033103
TOPICS: Reconstruction algorithms, Performance modeling, Color imaging, Multispectral imaging, Data modeling, Wavelets, Image processing, Optical filters, Visible radiation, Optical engineering
Ashfaq Ahmad, Yanting Lu
Opt. Eng. 55(3), 033104 (14 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.033104
TOPICS: Signal to noise ratio, Feature extraction, Lutetium, Edge detection, Optical engineering, Astronomical imaging, Neural networks, Image processing, Binary data, Visualization
Opt. Eng. 55(3), 033105 (16 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.033105
TOPICS: Sensors, Modulation, Adaptive optics, Wavefronts, Wavefront sensors, Stars, Actuators, Telescopes, Device simulation, Deformable mirrors
Opt. Eng. 55(3), 033106 (28 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.033106
TOPICS: Digital holography, Phase retrieval, Holograms, Cameras, Image quality, Reconstruction algorithms, Phase shift keying, Wavefronts, Optical engineering, Modulation
Instrumentation, Techniques, and Measurement
Opt. Eng. 55(3), 034101 (7 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.034101
TOPICS: Interferometers, Ray tracing, Geometrical optics, Sensors, Wavefronts, Photovoltaics, Interferometry, Eye, Optical testing, Analytical research
Meixue Ma, Yiping Cao, Dawu He, Cheng Chen, Yingying Wan
Opt. Eng. 55(3), 034102 (7 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.034102
TOPICS: Phase shifts, Cameras, RGB color model, Fringe analysis, Digital Light Processing, 3D metrology, Video, Projection systems, High speed cameras, Optical engineering
Opt. Eng. 55(3), 034103 (14 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.034103
TOPICS: Wavefronts, Lenses, Error analysis, Optical engineering, Computer simulations, Geometrical optics, Optical spheres, Visualization, Optical testing, Calculus
Roghayeh Yazdani, Sebastian Petsch, Hamid Reza Fallah, Morteza Hajimahmoodzadeh, Hans Zappe
Opt. Eng. 55(3), 034104 (15 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.034104
TOPICS: Phase shifting, Phase shifts, Wavefronts, Wavefront aberrations, Fourier transforms, Zernike polynomials, Wavefront sensors, Sensors, Optical components, Optical engineering
Opt. Eng. 55(3), 034105 (21 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.034105
TOPICS: Receivers, Transmitters, Error analysis, Signal processing, Calibration, Optical engineering, Uncertainty analysis, Robots, Distance measurement, Inspection
Opt. Eng. 55(3), 034106 (29 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.034106
TOPICS: Interferometers, Spherical lenses, Optical spheres, Contact lenses, Metrology, Refraction, Ray tracing, 3D modeling, Calibration, Optical engineering
Dongliang Zheng, Feipeng Da, Heming Huang
Opt. Eng. 55(3), 034107 (31 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.034107
TOPICS: Projection systems, Binary data, Fringe analysis, Phase shifts, Gaussian filters, Fourier transforms, Modulation, Optical engineering, Cameras, Phase measurement
Optical Design and Engineering
Takao Tanabe, Masato Shibuya, Kazuhisa Maehara
Opt. Eng. 55(3), 035101 (1 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.035101
TOPICS: Zernike polynomials, Optical design, Optical engineering, Wavefront aberrations, Cameras, Aspheric lenses, Wavefronts, Refraction, Differential equations, Estimation theory
Opt. Eng. 55(3), 035102 (11 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.035102
TOPICS: Fresnel lenses, Spatial light modulators, Scanning electron microscopy, Modulation, Photoresist materials, Two photon polymerization, Lens design, Femtosecond phenomena, Spherical lenses, Lithium
Opt. Eng. 55(3), 035103 (18 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.035103
TOPICS: Resonators, Photonic crystals, Biosensing, Wavelength division multiplexing, Silicon, Optical engineering, Optical microcavities, Microrings, Dielectrics, Instrument modeling
Jianjun Guo, Banghong Guo, Ronghua Fan, Wenjie Zhang, Yu Wang, Litao Zhang, Panpan Zhang
Opt. Eng. 55(3), 035104 (22 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.035104
TOPICS: Technetium, Spiral phase plates, Charge-coupled devices, Interferometers, Mach-Zehnder interferometer, Optical vortices, Beam splitters, Spatial light modulators, Gaussian beams, Prisms
Opt. Eng. 55(3), 035105 (23 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.035105
TOPICS: Optimization (mathematics), Mirrors, Finite element methods, Optical instrument design, Telescopes, Optical engineering, Tolerancing, Photovoltaics, Astronomical telescopes, Structural design
Opt. Eng. 55(3), 035106 (28 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.035106
TOPICS: Polishing, Optical fabrication, Surface finishing, Optical design, Optics manufacturing, Tolerancing, Optical components, Custom fabrication, Glasses, Surface roughness
Lasers, Fiber Optics, and Communications
Hongfei Liu, Wei Xiao, Weicheng Cai, Exian Liu, Bo Feng, Ziming Wang, Taiyuan Liang, Shuo Wang, Jianjun Liu
Opt. Eng. 55(3), 036101 (7 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.036101
TOPICS: Birefringence, Refractive index, Structured optical fibers, Polarization, Cladding, Optical fibers, Beam propagation method, Sensors, Optical engineering, Fiber lasers
Opt. Eng. 55(3), 036102 (7 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.036102
TOPICS: Polarization, Receivers, Telecommunications, Light emitting diodes, Polarizers, Transmitters, Visible radiation, Signal detection, Multiplexing, Optical filters
Anup Karak, Sanchita Pramanik, Somenath Sarkar
Opt. Eng. 55(3), 036103 (8 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.036103
TOPICS: Laser phosphor displays, Raman spectroscopy, Raman scattering, Refractive index, Fiber amplifiers, Structured optical fibers, Tolerancing, Amplifiers, Optical engineering, Optical amplifiers
Sasan Seyed Zamani, Esmaeil Eslami
Opt. Eng. 55(3), 036104 (8 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.036104
TOPICS: Disk lasers, Image enhancement, Mirrors, Glasses, Absorption, Prisms, Image quality, Optical engineering, Laser crystals, Collimation
Opt. Eng. 55(3), 036105 (8 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.036105
TOPICS: Optical fibers, Acousto-optics, Acoustics, Adaptive optics, Cladding, Transmittance, Signal attenuation, Single mode fibers, Optical engineering, Numerical simulations
Jianyang Shi, Yuan Fang, Nan Chi
Opt. Eng. 55(3), 036106 (8 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.036106
TOPICS: Multiplexing, Free space optics, Time division multiplexing, Gaussian beams, Spatial light modulators, Picosecond phenomena, Telecommunications, Polarization, Radon, Modulators
Xiao-Jun Cui, Liang-Ling Wang, Hai-Kun Zhang, Tao Chen
Opt. Eng. 55(3), 036107 (11 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.036107
TOPICS: Waveguides, Ions, Ion exchange, Refractive index, Ferroelectric materials, Rubidium, Crystals, Prisms, Geometrical optics, Optical engineering
Jiachen Zhang, Daizhong Liu, Baoqiang Zhu, Shunxing Tang, Yanqi Gao
Opt. Eng. 55(3), 036108 (14 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.036108
TOPICS: Crystals, Laser crystals, Optical alignment, Charge-coupled devices, Spatial filters, Laser systems engineering, Light emitting diodes, High power lasers, Diffraction gratings, CCD cameras
Opt. Eng. 55(3), 036109 (18 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.036109
TOPICS: Cesium, Semiconductor lasers, Methane, Argon, Gases, Diodes, Continuous wave operation, Absorption, Noble gases, Chemical species
Kexuan Li, Jinrong Tian, Yanrong Song, Jinghui Liu, Heyang Guoyu, Runqin Xu, Meng Wang, Xiaohui Fang
Opt. Eng. 55(3), 036110 (28 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.036110
TOPICS: Selenium, Bismuth, Mode locking, Fiber lasers, Ultrafast phenomena, Q switching, Solitons, Modulation, Q switched lasers, Absorption
Materials, Photonic Devices, and Sensors
Jianjun Guo, Weiheng Su, Yao Liang, Fengchun Zhang, Xuguang Huang
Opt. Eng. 55(3), 037101 (1 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.037101
TOPICS: Waveguides, Polarization, Silver, Wave propagation, Gallium arsenide, Photonic integrated circuits, Silicon, Information fusion, Absorption, Metals
Amardeep Kaur, Sudharshan Anandan, Lei Yuan, Steve Watkins, K. Chandrashekhara, Hai Xiao, Nam Phan
Opt. Eng. 55(3), 037102 (8 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.037102
TOPICS: Sensors, Composites, Optical microcavities, Brain-machine interfaces, Fiber optics sensors, Temperature metrology, Optical fibers, Silica, Carbon, Interferometers
Christian Kelb, Raimund Rother, Anne-Katrin Schuler, Moritz Hinkelmann, Maik Rahlves, Oswald Prucker, Claas Müller, Jürgen Rühe, Eduard Reithmeier, Bernhard Roth
Opt. Eng. 55(3), 037103 (8 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.037103
TOPICS: Waveguides, Polymethylmethacrylate, Polymers, Signal attenuation, Coating, Polymer multimode waveguides, Optics manufacturing, Cladding, Ultraviolet radiation, Refractive index
Opt. Eng. 55(3), 037104 (11 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.037104
TOPICS: Waveguides, Brain-machine interfaces, Polymers, Polymer multimode waveguides, Planar waveguides, Demultiplexers, Channel waveguides, Ultraviolet radiation, Multimode interference devices, Silicon
Zhiqing Wu, Xiaoyan Zhou, Zhaohua Shi, Handing Xia, Jin Huang, Xiaodong Jiang, Weidong Wu
Opt. Eng. 55(3), 037105 (14 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.037105
TOPICS: Terahertz radiation, Birefringence, Photonic crystal fibers, Cladding, Dispersion, Waveguides, Optical fibers, Refractive index, Polymers, Finite element methods
Rachit Sharma, Chayan Mitra, Vinayak Tilak
Opt. Eng. 55(3), 037106 (14 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.037106
TOPICS: Semiconductor lasers, Diodes, Methane, Modulation, Absorption, Absorbance, Sensors, Gases, Hydrogen, Optical engineering
Opt. Eng. 55(3), 037107 (17 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.3.037107
TOPICS: Acoustics, Crystals, Light scattering, Spectral resolution, Signal attenuation, Transducers, Spectrum analysis, Optical engineering, Refractive index, Apodization