Imaging Components, Systems, and Processing
Junding Sun, Xiaosheng Wu
Opt. Eng. 55(5), 053101 (3 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.053101
TOPICS: Infrared radiation, Target recognition, Automatic target recognition, Feature extraction, Binary data, Forward looking infrared, Infrared imaging, Optical engineering, Databases, Sun
Kang Su, Siqi Zhu, Lin Wei, Zhen Li, Hao Yin, Pingping Ye, Anming Li, Zhenqiang Chen, Migao Li
Opt. Eng. 55(5), 053102 (5 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.053102
TOPICS: Luminescence, Microscopy, Hyperspectral imaging, Classification systems, Imaging systems, Lithium, Image classification, Image segmentation, Optical engineering, Objectives
Xiao Xiao, Dongfeng Xue, Zhao Hui
Opt. Eng. 55(5), 053103 (5 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.053103
TOPICS: Cameras, Motion models, Computing systems, Optical computing, Motion estimation, Point spread functions, Motion measurement, Optical engineering, High speed cameras, Imaging systems
Opt. Eng. 55(5), 053104 (9 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.053104
TOPICS: Image classification, Hyperspectral imaging, Lithium, Image quality, Germanium, Optical engineering, Infrared imaging, Composites, Data modeling, Image processing
Lijun Zhang, Xuexiang Huang, Weichun Feng, Shuli Liang, Tianjian Hu
Opt. Eng. 55(5), 053105 (12 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.053105
TOPICS: Optical engineering, Sensors, Image segmentation, Edge detection, Reliability, Statistical methods, Iterated function systems, Space operations, Detection and tracking algorithms, Lithium
Bin Li, Dayong Wang, Xun Zhou, Lu Rong, Zeyu Li, Lei Li, Wan Min, Haochong Huang, Yunxin Wang
Opt. Eng. 55(5), 053106 (12 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.053106
TOPICS: Digital holography, 3D image reconstruction, Sensors, Reconstruction algorithms, Detector arrays, Detection and tracking algorithms, Tomography, Holograms, Continuous wave operation, Holography
Opt. Eng. 55(5), 053107 (20 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.053107
TOPICS: Image restoration, Infrared imaging, Calibration, Imaging systems, Infrared radiation, Signal to noise ratio, Filtering (signal processing), Image filtering, Wavelet transforms, Point spread functions
Hoseong Kim, Youngjung Uh, Seunghyeon Ko, Hyeran Byun
Opt. Eng. 55(5), 053108 (23 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.053108
TOPICS: Convolutional neural networks, Machine learning, Video, Video surveillance, Optical engineering, Optical flow, RGB color model, Machine vision, Computer vision technology, Feature extraction
Junfeng Jing, Xiaoting Fan, Pengfei Li
Opt. Eng. 55(5), 053109 (26 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.053109
TOPICS: Associative arrays, Defect detection, Detection and tracking algorithms, Image fusion, Image filtering, Image processing, Chemical mechanical planarization, Fluctuations and noise, Lithium, Convolution
Instrumentation, Techniques, and Measurement
Manoj Kumar, Rupali Agarwal, Ravi Bhutani, Chandra Shakher
Opt. Eng. 55(5), 054101 (5 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.054101
TOPICS: Bone, Fringe analysis, Interferometry, Speckle pattern, Titanium, Speckle, Optical engineering, Nickel, Skull, Finite element methods
Opt. Eng. 55(5), 054102 (5 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.054102
TOPICS: Refractive index, Refraction, Temperature metrology, Optical engineering, Numerical simulations, Fourier transforms, Particles, Image filtering, Cameras, Spatial resolution
Opt. Eng. 55(5), 054103 (9 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.054103
TOPICS: Spatial resolution, Ferroelectric materials, Signal detection, Fiber Bragg gratings, Sensors, Optical engineering, Reflectivity, Signal attenuation, Phase shifts, Sun
Opt. Eng. 55(5), 054104 (10 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.054104
TOPICS: Liquid crystals, Integrating spheres, Scattering, Wave plates, Polarimetry, Light scattering, Fractal analysis, Systems modeling, Optical engineering, Correlation function
Jinfeng Lu, Shanyong Chen, Ziqiang Yin
Opt. Eng. 55(5), 054105 (23 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.054105
TOPICS: Retroreflectors, Wavefronts, Interferometry, Interferometers, Error analysis, Tolerancing, Glasses, Optical engineering, Photovoltaics, Modulation
Zaki S. Philippe, Stéphane Robert, Bernard Bayard
Opt. Eng. 55(5), 054106 (26 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.054106
TOPICS: Photoresist materials, Neurons, Inspection, Etching, Scatterometry, Photomasks, Optical lithography, Manufacturing, Inverse optics, Optical engineering
Chongchong Wang, Yukun Wang, Lifa Hu, Shaoxin Wang, Zhaoliang Cao, QuanQuan Mu, Dayu Li, Chengliang Yang, Li Xuan
Opt. Eng. 55(5), 054107 (27 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.054107
TOPICS: Adaptive optics, Mirrors, Control systems, Ceramics, Actuators, Neural networks, Computer simulations, Lithium, Wavefronts, Optical engineering
Optical Design and Engineering
Pu Zhao, Shuming Yang, Lin Sun, Xinyu Shi, Tao Liu, Zhuangde Jiang
Opt. Eng. 55(5), 055101 (3 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.055101
TOPICS: Polishing, Error analysis, Photovoltaics, Mirrors, Mathematical modeling, Surface finishing, Optical engineering, Telescopes, Plutonium, Sun
Raychiy Lin, Ching-Cherng Sun
Opt. Eng. 55(5), 055102 (27 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.055102
TOPICS: Light emitting diodes, Light scattering, Scattering, Lens design, LED lighting, Integrated optics, Light, Computer aided design, Fluctuations and noise, Light sources
Lasers, Fiber Optics, and Communications
Yun Xu, Xiahui Han, Guiyun Li, Jinyu Liu, Kegui Xia, Jianlang Li
Opt. Eng. 55(5), 056101 (5 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056101
TOPICS: Nd:YAG lasers, Thermal effects, Laser crystals, Lithium, Solid state lasers, High power lasers, Laser resonators, Diffraction, Modes of laser operation, Optical engineering
Rajan Gupta, Rajinder Singh Kaler
Opt. Eng. 55(5), 056102 (9 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056102
TOPICS: Optical amplifiers, Multiplexing, Fiber amplifiers, Multimode fibers, Telecommunications, Optical communications, Receivers, Optical engineering, Signal attenuation, Erbium
Opt. Eng. 55(5), 056103 (9 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056103
TOPICS: Fiber lasers, Cladding, Capillaries, Quality measurement, Beam quality measurement, Structured optical fibers, Optical testing, Beam analyzers, Beam propagation method, Signal processing
Yiguang Wang, Xingxing Huang, Jianyang Shi, Yuan-quan Wang, Nan Chi
Opt. Eng. 55(5), 056104 (9 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056104
TOPICS: Receivers, Signal to noise ratio, Light emitting diodes, Telecommunications, Visible radiation, Wireless communications, Orthogonal frequency division multiplexing, RGB color model, Forward error correction, Interference (communication)
Opt. Eng. 55(5), 056105 (9 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056105
TOPICS: Optical filters, Calibration, Heterodyning, Modulation, Interferometers, Microwave radiation, Photodetectors, Optical testing, Phase modulation, Lutetium
Chaowen Yan, Jianping Wang, Huimin Lu, Yinjia Shi, Yini Zhang
Opt. Eng. 55(5), 056106 (9 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056106
TOPICS: Light emitting diodes, Spatial light modulators, Orthogonal frequency division multiplexing, Telecommunications, Distortion, Visible radiation, Quadrature amplitude modulation, Nonlinear optics, Complex systems, Modulation
Md. Rabiul Hasan, Md. Shamim Anower, Md. Imran Hasan
Opt. Eng. 55(5), 056107 (9 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056107
TOPICS: Birefringence, Polarization, Dispersion, Photonic crystal fibers, Nonlinear crystals, Supercontinuum generation, Nonlinear optics, Mendelevium, Cladding, Finite element methods
Julius Mohale, MIchelle Handura, Thomas O. Olwal, Clement Nyirenda
Opt. Eng. 55(5), 056108 (10 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056108
TOPICS: Signal attenuation, Visibility, Scintillation, Scattering, Atmospheric optics, Visibility through fog, Atmospheric scintillation, Mie scattering, Turbulence, Free space optical communications
Jiayu Huo, Tiantian Xu, Yubin Guo, Ke Wang, Bo Gao
Opt. Eng. 55(5), 056109 (26 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056109
TOPICS: Fiber lasers, Mode locking, Single mode fibers, Picosecond phenomena, Dispersion, Optical simulations, Nonlinear optics, Fiber optics, Wavelength division multiplexing, Optical engineering
Yiyuan Xie, Zhendong Zhang, Tingting Song, Chao He, Jiachao Li, Guijin Wang
Opt. Eng. 55(5), 056110 (26 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056110
TOPICS: Signal attenuation, Signal to noise ratio, Waveguides, Optical components, Interference (communication), Switching, Optical engineering, Signal processing, Lanthanum, Network on a chip
Rui Guan, Nuo Huang, Jin-Yuan Wang, Houyu Wang, Ming Chen
Opt. Eng. 55(5), 056111 (26 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056111
TOPICS: Orthogonal frequency division multiplexing, Receivers, Signal detection, Modulation, Error analysis, Wireless communications, Optical engineering, Interference (communication), Hybrid optics, Signal to noise ratio
Yunxiang Wang, Biao Li, Yong Guo, Zhiyong Wang, Shuangjin Shi, Jun Su, Qi Qiu
Opt. Eng. 55(5), 056112 (26 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056112
TOPICS: Mode locking, Phase shift keying, Optical tracking, Modulation, Ferroelectric materials, Phase measurement, Active optics, Optical communications, Optical engineering, Homodyne detection
Heba Fayed, Ahmed Abd El Aziz, Asmaa Aly, Moustafa Aly
Opt. Eng. 55(5), 056113 (26 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056113
TOPICS: Scintillation, Refractive index, Atmospheric turbulence, Signal to noise ratio, Wave propagation, Spherical lenses, Atmospheric propagation, Free space optics, Turbulence, Atmospheric optics
Chen Jiang, Xunsi Wang, Minming Zhu, Huijuan Xu, Qiuhua Nie, Shixun Dai, Guangming Tao, Xiang Shen, Ci Cheng, Qingde Zhu, Fangxing Liao, Peiquan Zhang, Peiqing Zhang, Zijun Liu, Xiang-Hua Zhang
Opt. Eng. 55(5), 056114 (27 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056114
TOPICS: Glasses, Cladding, Germanium, Antimony, Chalcogenide glass, Selenium, Structured optical fibers, Thermography, Optical fibers, Absorption
Opt. Eng. 55(5), 056115 (27 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056115
TOPICS: Nd:YAG lasers, Electro optics, Modulation, Optical filters, Polarization, Crystals, Beam splitters, Optical engineering, Neodymium, Electronic filtering
Opt. Eng. 55(5), 056116 (31 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056116
TOPICS: Orthogonal frequency division multiplexing, Modulation, Receivers, Light emitting diodes, Telecommunications, Transmitters, Channel projecting optics, Optical engineering, Optical communications, Signal attenuation
Materials, Photonic Devices, and Sensors
Lei Miao, Jiaming Shi, Jiachun Wang, Dapeng Zhao, Zongsheng Chen, Qichao Wang
Opt. Eng. 55(5), 057101 (10 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.057101
TOPICS: Reflectivity, Infrared radiation, Gas lasers, Photonic crystals, Silicon, Reflection, Tellurium, Thermography, Doping, Semiconducting wafers
Shuai Liu, Wenzhao Sun, Jiankai Li, Zhiyuan Gu, Kaiyang Wang, Shumin Xiao, Qinghai Song
Opt. Eng. 55(5), 057102 (26 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.057102
TOPICS: Perovskite, Random lasers, Nanoparticles, Microscopes, Scanning electron microscopy, Laser scattering, Nanocrystals, Luminescence, Scattering, Multiple scattering
Opt. Eng. 55(5), 057103 (27 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.057103
TOPICS: Sensors, Thin films, Cladding, Photonic crystal fibers, Gas sensors, Refractive index, Humidity, Thin film deposition, Optical engineering, Coating
Hiroki Kishikawa, Yoshihiro Makimoto, Kensuke Inoshita, Sanae Igarashi, Nobuo Goto, Shin-ichiro Yanagiya
Opt. Eng. 55(5), 057104 (31 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.057104
TOPICS: Waveguides, Chromium, Phase shifts, Integrated optics, Optical circuits, Optical engineering, Binary data, Tolerancing, Beam propagation method, Optical amplifiers
Errata
Mark Gruneisen, Brett Sickmiller, Michael Flanagan, James Black, Kurt Stoltenberg, Alexander Duchane
Opt. Eng. 55(5), 059801 (6 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.059801
TOPICS: Spatial filters, Satellites, Quantum key distribution, Receivers, Turbulence, Analytical research, Directed energy weapons, Roads, Optical engineering
Back to Top