OE Letters
Jaakko Hakala, Teemu Myllylä
Opt. Eng. 55(8), 080501 (19 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.080501
TOPICS: Solids, Receivers, Sensors, Particles, Liquids, Prototyping, Light scattering, Light, Calibration, Signal attenuation
Yun-Long Bai, Bin Yin, Yan-Hui Qi, You-Chao Jiang, Yue Wu, Shui-Sheng Jian
Opt. Eng. 55(8), 080502 (22 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.080502
TOPICS: Fiber Bragg gratings, Capillaries, Temperature metrology, Silica, Sensors, Single mode fibers, Fiber optics sensors, Fusion splicing, Polishing, Head
Special Section on 2-D Materials for Optics and Photonics
Han Zhang, Edmund Kelleher, Juejun Hu
Opt. Eng. 55(8), 081301 (17 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081301
TOPICS: Graphene, Photonics, Fiber lasers, Mode locking, Pulsed laser operation, Bismuth, Physics, Ultrafast phenomena, Dielectrics, Nonlinear optics
Elena Ushakova, Valery Golubkov, Aleksandr Litvin, Peter Parfenov, Sergey Cherevkov, Anatoly Fedorov, Alexander Baranov
Opt. Eng. 55(8), 081302 (20 November 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081302
TOPICS: Nanoparticles, Lead, Glasses, X-rays, Nanocrystals, Structural analysis, Nanolithography, Scattering, Directed self assembly, Laser sintering
Zhen Shang, Yang Tan, Shengqiang Zhou, Feng Chen
Opt. Eng. 55(8), 081303 (14 December 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081303
TOPICS: Graphene, Ions, Absorption, Waveguides, Nd:YAG lasers, Optical properties, Crystals, Q switched lasers, Electronics, Waveguide lasers
Hongtong Zhu, Lina Zhao, Jie Liu, Shicai Xu, Wei Cai, Shouzhen Jiang, Lihe Zheng, Liangbi Su, Jun Xu
Opt. Eng. 55(8), 081304 (18 December 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081304
TOPICS: Graphene, Mode locking, Ultrafast phenomena, Glasses, Semiconductor lasers, Pulsed laser operation, Solid state lasers, Mirrors, Crystals, Chemical vapor deposition
Bingyuan Zhang, Qi Song, Guoju Wang, Yajing Gao, Qingli Zhang, Minghong Wang, Wenjun Wang
Opt. Eng. 55(8), 081305 (21 December 2015) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081305
TOPICS: Neodymium, Q switched lasers, Graphene, Crystals, Oxides, Laser crystals, Output couplers, Plano, Continuous wave operation, Q switching
Bohua Chen, Xiaoyan Zhang, Chaoshi Guo, Kan Wu, Jianping Chen, Jun Wang
Opt. Eng. 55(8), 081306 (27 January 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081306
TOPICS: Fiber lasers, Q switched lasers, Tungsten, Q switches, Nonlinear optics, Saturable absorption, Absorption, Q switching, Modulation, Pulsed laser operation
Yixuan Xie, Lingchen Kong, Zhipeng Qin, Guoqiang Xie, Jian Zhang
Opt. Eng. 55(8), 081307 (28 January 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081307
TOPICS: Q switched lasers, Ceramics, Mirrors, Q switching, Laser applications, Phosphorus, Modulation, Crystals, Graphene, Continuous wave operation
Zhi-Chao Luo, Fu-Zao Wang, Hao Liu, Meng Liu, Rui Tang, Ai-Ping Luo, Wen-Cheng Xu
Opt. Eng. 55(8), 081308 (5 February 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081308
TOPICS: Molybdenum, Fiber lasers, Mode locking, Q switching, Q switches, Pulsed laser operation, Saturable absorption, Composites, Raman spectroscopy, Picosecond phenomena
Opt. Eng. 55(8), 081309 (16 February 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081309
TOPICS: Dispersion, Solitons, Mode locking, Bismuth, Tellurium, Fiber lasers, Saturable absorption, Polarization, Laser resonators, Modulation
Zhengqian Luo, Yingyue Li, Yizhong Huang, Min Zhong, Xiaojiao Wan
Opt. Eng. 55(8), 081310 (18 February 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081310
TOPICS: Fiber lasers, Mode locking, Graphene, Q switched lasers, Q switches, Q switching, Raman spectroscopy, Pulsed laser operation, Holmium, Continuous wave operation
Sathiyan Samikannu, Sivabalan Sivaraj
Opt. Eng. 55(8), 081311 (18 February 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081311
TOPICS: Solitons, Fiber lasers, Molybdenum, Mode locking, Saturable absorption, Picosecond phenomena, Graphene, Absorption, Composites, Laser resonators
Dazhi Lu, Zhongben Pan, Rui Zhang, Tianxiang Xu, Ruilong Yang, Bingchao Yang, Zhongyuan Liu, Haohai Yu, Huaijin Zhang, Jiyang Wang
Opt. Eng. 55(8), 081312 (19 February 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081312
TOPICS: Q switched lasers, Crystals, Ytterbium, Pulsed laser operation, Laser crystals, Modulation, Transmittance, Bulk lasers, Laser applications, Crystallography
Zuo-Yang Zhong, Hai-Lian Zhang, Wen-Ming Zhang, Yan Liu
Opt. Eng. 55(8), 081313 (19 February 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081313
TOPICS: Waveguides, Silver, Resonators, Metamaterials, Germanium, Dielectrics, Nonlinear dynamics, Nonlinear optics, Optical engineering, Geometrical optics
Zhiteng Wang, Haoran Mu, Chujun Zhao, Qiaoliang Bao, Han Zhang
Opt. Eng. 55(8), 081314 (25 February 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081314
TOPICS: Tellurium, Mode locking, Graphene, Bismuth, Heterojunctions, Fiber lasers, Wavelength tuning, Pulsed laser operation, Modulation, Q switches
Opt. Eng. 55(8), 081315 (26 February 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081315
TOPICS: Laser resonators, Mode locking, Fiber lasers, Bismuth, Selenium, Nonlinear optics, Polarization, Birefringence, Graphene, Saturable absorption
Jakub Bogusławski, Grzegorz Soboń, Karol Tarnowski, Rafał Zybała, Krzysztof Mars, Andrzej Mikuła, Krzysztof Abramski, Jarosław Sotor
Opt. Eng. 55(8), 081316 (8 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081316
TOPICS: Antimony, Tellurium, Polarization, Q switched lasers, Fiber lasers, Nonlinear optics, Laser resonators, Q switches, Polishing, Refractive index
Yao Chen, Haoran Mu, Pengfei Li, Shenghuang Lin, Shivananju Nanjunda, Qiaoliang Bao
Opt. Eng. 55(8), 081317 (10 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081317
TOPICS: Mode locking, Phosphorus, Fiber lasers, Absorption, Pulsed laser operation, Ultrafast phenomena, Graphene, Optical fibers, Laser resonators, Telecommunications
Opt. Eng. 55(8), 081318 (29 March 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081318
TOPICS: Mode locking, Mirrors, Pulsed fiber lasers, Fiber lasers, Pulsed laser operation, Tungsten, Raman spectroscopy, Signal to noise ratio, Gold, Absorption
Federico Olivieri, Michele Todino, Sara Coppola, Veronica Vespini, Vito Pagliarulo, Simonetta Grilli, Pietro Ferraro
Opt. Eng. 55(8), 081319 (6 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.081319
TOPICS: Polymers, Microlens, Lenses, Printing, Crystals, Microlens array, Liquids, Optical engineering, Fabrication, Polymethylmethacrylate
Imaging Components, Systems, and Processing
Opt. Eng. 55(8), 083101 (2 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.083101
TOPICS: Target detection, Sensors, Data modeling, Optical engineering, Detection and tracking algorithms, Binary data, Hyperspectral imaging, Statistical analysis, Statistical modeling, Hyperspectral target detection
Yi Dai, Bin Liu
Opt. Eng. 55(8), 083102 (5 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.083102
TOPICS: Particle filters, Optical tracking, Detection and tracking algorithms, Video, Visual process modeling, Video surveillance, Optical engineering, Statistical modeling, RGB color model, Sensors
Hazem Munawer Al-Otum
Opt. Eng. 55(8), 083103 (8 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.083103
TOPICS: Digital watermarking, Discrete wavelet transforms, Optical engineering, Quantization, Image processing, Digital filtering, Image filtering, Image compression, RGB color model, Multimedia
Jyun-Guo Wang, Shen-Chuan Tai, Cheng-Jian Lin
Opt. Eng. 55(8), 083104 (12 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.083104
TOPICS: Fuzzy logic, Image analysis, Atmospheric particles, Air contamination, Visibility, Atmospheric modeling, Optical engineering, Visibility through fog, Light scattering, Scattering
Opt. Eng. 55(8), 083105 (15 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.083105
TOPICS: Databases, Structured optical fibers, Glasses, Image filtering, Diagnostics, Optical engineering, Cladding, Image acquisition, Stars, Endoscopes
Li Lv, Tanghuai Fan, Zhen Sun, Jun Wang, Lizhong Xu
Opt. Eng. 55(8), 083106 (18 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.083106
TOPICS: Detection and tracking algorithms, Associative arrays, Particle filters, Optical tracking, Video, Large Synoptic Survey Telescope, Optical engineering, Particles, Visual process modeling, Lithium
Opt. Eng. 55(8), 083107 (19 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.083107
TOPICS: Visible radiation, Short wave infrared radiation, Composites, Near infrared, Infrared imaging, Eye, Facial recognition systems, Mid-IR, Long wavelength infrared, Computer programming
Sung-Tae Kim, Kang-A Choi, Yong-Goo Shin, Mun-Cheon Kang, Sung-Jea Ko
Opt. Eng. 55(8), 083108 (23 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.083108
TOPICS: Calibration, Cameras, Error analysis, Head, Visual optics, Infrared cameras, Visualization, Eye, Instrument modeling, 3D modeling
Anding Li, Youping Chen, Jingming Xie
Opt. Eng. 55(8), 083109 (25 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.083109
TOPICS: Fringe analysis, Glasses, Inspection, Distortion, Fourier transforms, Defect inspection, Machine vision, Optical engineering, Linear filtering, Calibration
Instrumentation, Techniques, and Measurement
Opt. Eng. 55(8), 084101 (3 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.084101
TOPICS: Modulation, Fringe analysis, Optical engineering, Principal component analysis, Phase shifts, Lithium, Calibration, Phase retrieval, Reconstruction algorithms, Image enhancement
Fangfang Meng, Kun Chen, Tian Zhou, Tao Wu, Haoyun Wei, Yan Li
Opt. Eng. 55(8), 084102 (5 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.084102
TOPICS: Calibration, Polarizers, Sensors, Ellipsometry, CCD image sensors, Polarization, Charge-coupled devices, Error analysis, Silicon, Optical engineering
Valiyaparambil Chacko Pretheesh Kumar, Charles Joenathan, Angarai Ganesan, Umapathy Somasundram
Opt. Eng. 55(8), 084103 (9 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.084103
TOPICS: Mirrors, Interferometers, Beam splitters, Reflection, Michelson interferometers, Collimation, Interferometry, Optical engineering, Wavefronts, Turbulence
Heng Qian, Wenbin Lin, Xiexing Qi
Opt. Eng. 55(8), 084104 (9 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.084104
TOPICS: Far-field diffraction, Near field diffraction, Diffraction, Numerical simulations, RGB color model, Computer simulations, Optical engineering, Bessel functions, MATLAB, Tongue
Debarup Roy, Somenath Sarkar
Opt. Eng. 55(8), 084105 (12 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.084105
TOPICS: Optical fibers, Nonlinear optics, Single mode fibers, Refractive index, Chromium, Radio propagation, Optical engineering, Cladding, Fiber amplifiers, Signal to noise ratio
Yafeng Zhao, Hong-e Ren, Ke Xu, Junfeng Hu
Opt. Eng. 55(8), 084106 (22 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.084106
TOPICS: Cameras, Calibration, Distortion, Error analysis, Imaging systems, Optimization (mathematics), 3D image reconstruction, Optical engineering, 3D image processing, Roads
Jiawei Qiu, Haiyun Xia, Xiankang Dou, Mingjia Shangguan, Chong Wang, Yunpeng Zhang
Opt. Eng. 55(8), 084107 (23 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.084107
TOPICS: Backscatter, LIDAR, Aerosols, Interferometers, Spectral resolution, Error analysis, Reflectivity, Profiling, Temperature metrology, Contamination
Opt. Eng. 55(8), 084108 (23 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.084108
TOPICS: Modulation, Picosecond phenomena, Radio optics, Phase shift keying, Radio over Fiber, Signal detection, Optical engineering, Dispersion, Error analysis, Polarization
Optical Design and Engineering
Maumita Chakrabarti, Henrik Chresten Pedersen, Paul Petersen, Christian Poulsen, Peter Poulsen, Carsten Dam-Hansen
Opt. Eng. 55(8), 085101 (3 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.085101
TOPICS: Light emitting diodes, Prototyping, Reflectors, Halogens, Light sources and illumination, Floods, Diodes, Optical components, Optical engineering, Fresnel lenses
En Jen, Hsintien Lin, Huihua Chiang
Opt. Eng. 55(8), 085102 (3 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.085102
TOPICS: Acoustics, Imaging systems, 3D image processing, Photoacoustic imaging, Image resolution, Biomedical optics, 3D image reconstruction, Spherical lenses, Aspheric lenses, Transducers
Byung-Ho Kim, Jonghee Hwang, Young Jin Lee, Jin-Ho Kim, Dae-Woo Jeon, Mi Jai Lee
Opt. Eng. 55(8), 085103 (12 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.085103
TOPICS: Glasses, Optical properties, Light emitting diodes, Scattering, Atmospheric particles, Light scattering, Particles, Optical engineering, Absorption, Integrating spheres
Stephen Cain, Tatsuki Watts
Opt. Eng. 55(8), 085104 (15 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.085104
TOPICS: Point spread functions, Atmospheric propagation, Diffraction, Wave propagation, Fourier transforms, Receivers, Telescopes, Atmospheric propagation engineering, Sensors, Optical engineering
Qing Han, Jian Wang, Jianzhong Zhang, Qiang Sun
Opt. Eng. 55(8), 085105 (23 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.085105
TOPICS: Digital micromirror devices, Diffraction, Projection systems, Long wavelength infrared, Diffraction gratings, Micromirrors, Polarization, Infrared imaging, Infrared radiation, Magnetism
Opt. Eng. 55(8), 085106 (29 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.085106
TOPICS: Beam shaping, Lenses, Chemical elements, Wave propagation, Aspheric lenses, Geometrical optics, Lens design, Optical engineering, Beam expanders, Control systems
Lasers, Fiber Optics, and Communications
Yue Cui, Min Zhang, Yueying Zhan, Danshi Wang, Shanguo Huang
Opt. Eng. 55(8), 086101 (1 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.086101
TOPICS: Phase shift keying, Modulation, Nonlinear optics, Four wave mixing, Optical networks, Signal processing, Computer security, Optical engineering, Network security, Optical communications
Opt. Eng. 55(8), 086102 (3 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.086102
TOPICS: Prisms, Telecommunications, Laser communications, Beam expanders, Free space optical communications, Free space optics, Laser systems engineering, Optical antennas, Laser optics, Satellites
Helder de O. Rocha, Matheus O. Benincá, Carlos E. Castellani, Maria Pontes, Marcelo E. Segatto, Jair A. Silva
Opt. Eng. 55(8), 086103 (8 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.086103
TOPICS: Optical amplifiers, Raman spectroscopy, Fiber amplifiers, Single mode fibers, Optimization (mathematics), Wavelength division multiplexing, Genetic algorithms, Signal attenuation, Neptunium, Signal to noise ratio
Opt. Eng. 55(8), 086104 (8 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.086104
TOPICS: Wavelength division multiplexing, Optical fibers, Multiplexing, Telecommunications, Optical communications, Multimode fibers, Fiber optic communications, Silica, Channel projecting optics, Cladding
Opt. Eng. 55(8), 086105 (9 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.086105
TOPICS: Dispersion, Mirrors, Spectroscopy, Diffraction gratings, Lithium, Optical alignment, Alignment procedures, Pulsed laser operation, Laser systems engineering, Error analysis
Tao Zhang, Guoying Feng, Hong Zhang, Shougui Ning, Bin Lan, Shouhuan Zhou
Opt. Eng. 55(8), 086106 (9 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.086106
TOPICS: Fiber lasers, Q switched lasers, Iron, ZBLAN, Erbium, Mid-IR, Mirrors, Q switches, Crystals, Pulsed laser operation
Opt. Eng. 55(8), 086107 (9 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.086107
TOPICS: Sensors, Fiber Bragg gratings, 3D metrology, Glasses, Fiber reinforced polymers, Roads, Fiber optics sensors, Optical engineering, Tellurium, Cements
Ruijie Zhu, Yongli Zhao, Hui Yang, Yuanlong Tan, Haoran Chen, Jie Zhang, Jason Jue
Opt. Eng. 55(8), 086108 (23 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.086108
TOPICS: Roads, Optical networks, Transceivers, Optical fibers, Optical engineering, Networks, Network architectures, Computer simulations, Photonics, Optical communications
Jing He, Huan Dong, Rui Deng, Lin Chen
Opt. Eng. 55(8), 086109 (23 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.086109
TOPICS: Telecommunications, Modulation, Fiber lasers, Electronic filtering, Digital signal processing, Phase modulation, Filtering (signal processing), Signal detection, Vertical cavity surface emitting lasers, Optical amplifiers
Sheng Hu, Yonglin Yu, Cheng Li, Yao Zhu, Yu Han
Opt. Eng. 55(8), 086110 (23 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.086110
TOPICS: Transceivers, Field programmable gate arrays, Modulation, Tunable lasers, Semiconductor lasers, Transmitters, Clocks, Passive optical networks, Single mode fibers, Multiplexing
Jianxin Du, Ninghang Shen, Yue Xu
Opt. Eng. 55(8), 086111 (26 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.086111
TOPICS: Modulation, Neodymium, Four wave mixing, Dense wavelength division multiplexing, Avalanche photodetectors, Amplifiers, Systems modeling, Optical engineering, Phase shift keying, Interference (communication)
Opt. Eng. 55(8), 086112 (26 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.086112
TOPICS: Semiconductor lasers, Convection, Fiber Bragg gratings, Aluminum, Lithium, Optical engineering, Absorption, Rubidium, Copper, High power lasers
Guanjun Gao, Sai Chen, Jie Zhang
Opt. Eng. 55(8), 086113 (29 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.8.086113
TOPICS: Signal detection, Phase shift keying, Signal processing, Picosecond phenomena, Receivers, Transmitters, Forward error correction, Optical engineering, Optical communications, Digital signal processing