Editorial
Opt. Eng. 55(10), 100101 (14 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.100101
TOPICS: Optical engineering, Statistical analysis, Product engineering, Microbiology, Process engineering, Quality measurement, Blood
OE Letters
Xinyu Zhou, Lianshan Yan, Zhiyu Chen, Anlin Yi, Yan Pan, Lin Jiang, Wei Pan, Bin Luo
Opt. Eng. 55(10), 100501 (14 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.100501
TOPICS: Data communications, Polarization, Digital signal processing, Telecommunications, Receivers, Signal processing, Single mode fibers, Optical communications, Polarizers, Logic
Victor Karnaukhov, Mikhail Mozerov
Opt. Eng. 55(10), 100502 (19 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.100502
TOPICS: Motion estimation, Motion models, Radon transform, Convolution, Cameras, Superposition, Signal to noise ratio, Error analysis, Optical filters, Radon
Yi-Chen Chuang, Tze-An Liu, Wei-Jo Ting, Hsin-Feng Chen, Yuh-Chuan Cheng, Po-Er Hsu, Jin-Long Peng
Opt. Eng. 55(10), 100503 (19 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.100503
TOPICS: Fiber optic communications, Dense wavelength division multiplexing, Telecommunications, Frequency combs, Microresonators, Packaging, Control systems, Laser sources, Optical engineering, Radio over Fiber
Guochuan Tong, Tao Jin, Hao Chi, Junchao Zheng, Xiang Zhu, Tianhao Lai, Xidong Wu, Zhiguo Shi
Opt. Eng. 55(10), 100504 (28 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.100504
TOPICS: Modulators, Optical amplifiers, Phase measurement, Optoelectronics, Oscillators, Solids, Laser scattering, Optical engineering, Amplifiers, Optical fibers
Matthew Stott, Jennifer Black, Erik Hamilton, Holger Schmidt, Aaron Hawkins
Opt. Eng. 55(10), 100505 (31 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.100505
TOPICS: Waveguides, Semiconducting wafers, Silicon, Wave propagation, Integrated optics, Geometrical optics, Photomasks, Luminescence, Beam splitters, Light wave propagation
Imaging Components, Systems, and Processing
Leqing Zhu, Xun Wang, Dadong Wang, Huiyan Wang
Opt. Eng. 55(10), 103101 (7 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.103101
TOPICS: Convolutional neural networks, 3D modeling, 3D image processing, Image analysis, Video, RGB color model, 3D image reconstruction, Cameras, Optical engineering, Image classification
Fuyun He, Zhisheng Zhang, Xiaoshu Luo, Shulin Zhao
Opt. Eng. 55(10), 103102 (7 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.103102
TOPICS: Luminescence, Microscopes, CRTs, Signal to noise ratio, Radon transform, Point spread functions, Bessel functions, Optical engineering, Chromium, Error analysis
Jie Cao, Yang Cheng, Peng Wang, Yuxin Peng, Kaiyu Zhang, Leina Wu, Wenze Xia, Haoyong Yu
Opt. Eng. 55(10), 103103 (7 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.103103
TOPICS: Image resolution, Data processing, Zoom lenses, Statistical analysis, Optical engineering, Retina, Statistical modeling, Image processing, Image compression, Target detection
Duliang Lv, Zhenhong Jia, Jie Yang, Nikola Kasabov
Opt. Eng. 55(10), 103104 (13 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.103104
TOPICS: Image enhancement, Image filtering, Remote sensing, Image processing, Linear filtering, Denoising, Visualization, Image information entropy, Optical engineering, Image quality
Opt. Eng. 55(10), 103105 (14 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.103105
TOPICS: Phase retrieval, Diffraction, Defect detection, Photomasks, Fourier transforms, Inspection, Imaging systems, Extreme ultraviolet lithography, Reconstruction algorithms, Optical engineering
Opt. Eng. 55(10), 103106 (18 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.103106
TOPICS: Scanners, Image sensors, Imaging arrays, Sensors, Multilayers, Glasses, Prototyping, Scattering, Geometrical optics, Diffraction
Stefano Parracino, Maria Richetta, Michela Gelfusa, Andrea Malizia, Carlo Bellecci, Leonardo De Leo, Carlo Perrimezzi, Alessandro Fin, Marco Forin, Francesca Giappicucci, Massimo Grion, Giuseppe Marchese, Pasquale Gaudio
Opt. Eng. 55(10), 103107 (18 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.103107
TOPICS: LIDAR, Phase modulation, Aerosols, Backscatter, Atmospheric particles, Air contamination, Roads, Signal to noise ratio, Sensors, Optical engineering
Opt. Eng. 55(10), 103108 (18 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.103108
TOPICS: Image encryption, Image processing, Binary data, Optical image encryption, Image restoration, Optical correlators, Image quality, Image retrieval, Tolerancing, Fourier transforms
Guangming Ni, Xiaohui Du, Lin Liu, Jing Zhang, Juanxiu Liu, Yong Liu
Opt. Eng. 55(10), 103109 (21 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.103109
TOPICS: Inspection, LCDs, Digital image correlation, Optical inspection, Neural networks, Imaging systems, Resistance, Optical engineering, Nickel, Dispersion
Yessi Jusman, Siew-Cheok Ng, Khairunnisa Hasikin, Rahmadi Kurnia, Noor Azuan Abu Osman, Kean Hooi Teoh
Opt. Eng. 55(10), 103110 (25 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.103110
TOPICS: Computing systems, Gold, Feature extraction, Quantization, Cervical cancer, Sodium, Scanning electron microscopy, Classification systems, Image processing, X-rays
Xiaojuan Ning, Yinghui Wang, Weiliang Meng, Xiaopeng Zhang
Opt. Eng. 55(10), 103111 (25 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.103111
TOPICS: Clouds, Object recognition, Databases, Data modeling, Optical engineering, Detection and tracking algorithms, 3D modeling, Shape analysis, Feature extraction, Roads
Guangchao Ye, Rongwei Fan, Wei Lu, Zhiwei Dong, Xudong Li, Ping He, Deying Chen
Opt. Eng. 55(10), 103112 (26 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.103112
TOPICS: Image resolution, Signal detection, LIDAR, Interference (communication), Error analysis, 3D image processing, 3D modeling, Imaging systems, Charge-coupled devices, Pulsed laser operation
Instrumentation, Techniques, and Measurement
Mina Masoudifar, Hamid Reza Pourreza
Opt. Eng. 55(10), 104101 (4 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.104101
TOPICS: Cameras, Coded apertures, Point spread functions, Imaging systems, Sensors, Image processing, Signal to noise ratio, Coded aperture imaging, Objectives, Optical engineering
Zhenghao Liu, Yanguang Yu, Yuanlong Fan, Jiangtao Xi, Qinghua Guo, Jun Tong
Opt. Eng. 55(10), 104102 (5 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.104102
TOPICS: Filtering (signal processing), Electronic filtering, Signal processing, Interferometry, Sensing systems, Stereolithography, Feedback signals, Nonlinear filtering, Linear filtering, Optical filters
Rachit Sharma, Samhitha Poonacha, Anish Bekal, Sameer Vartak, Aniruddha Weling, Vinayak Tilak, Chayan Mitra
Opt. Eng. 55(10), 104103 (6 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.104103
TOPICS: Raman spectroscopy, Gases, Calibration, Spectroscopy, Carbon monoxide, Raman scattering, Mirrors, Optical engineering, Signal analysis, Methane
Takahiro Tsujii, Hiromi Yoshida, Youji Iiguni
Opt. Eng. 55(10), 104104 (14 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.104104
TOPICS: Image segmentation, Image processing, Edge detection, Binary data, Receivers, Digital filtering, Video, Optical engineering, Ocean optics, Cameras
Opt. Eng. 55(10), 104105 (14 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.104105
TOPICS: Spatial frequencies, Error analysis, Metrology, Interference (communication), Optical testing, Fractal analysis, Calibration, Optical engineering, Silica, Spatial resolution
Suming Tang, Xu Zhang, Dawei Tu, Zhan Song
Opt. Eng. 55(10), 104106 (21 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.104106
TOPICS: Binary data, Modulation, Fringe analysis, Phase shift keying, Phase shifts, Diffusion, Projection systems, Optical engineering, Image quality, 3D metrology
Yuxin Du, Minming Tong, Ting Liu, Haibo Dong
Opt. Eng. 55(10), 104107 (24 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.104107
TOPICS: Error analysis, Visualization, Land mines, Mining, Image enhancement, Detection and tracking algorithms, Optical engineering, Image processing, Target detection, Cameras
Leonid Muravsky, Pascal Picart, Arkady Kmet’, Taras Voronyak, Orest Ostash, Ihor Stasyshyn
Opt. Eng. 55(10), 104108 (27 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.104108
TOPICS: Phase modulation, Surface roughness, Phase interferometry, Phase shifts, Aluminum, Metals, Gaussian filters, Promethium, Reconstruction algorithms, Nondestructive evaluation
Optical Design and Engineering
Zhuping Wang, Guoying Feng, Jinghua Han, Shutong Wang, Ruifeng Hu, Guang Li, Shenyu Dai, Shouhuan Zhou
Opt. Eng. 55(10), 105101 (14 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.105101
TOPICS: Silica, Aluminum, Femtosecond phenomena, Coating, Laser ablation, Pulsed laser operation, Diffusion, Laser drilling, Micromachining, Reflection
Xinmin Shen, Hui Deng, Xiaonan Zhang, Kang Peng, Kazuya Yamamura
Opt. Eng. 55(10), 105102 (18 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.105102
TOPICS: Silicon carbide, Surface finishing, Polishing, Surface roughness, Atmospheric plasma, Oxides, Plasma, Silicon, Scanning electron microscopy, Abrasives
Omar Palillero-Sandoval, Pedro Antonio Márquez-Aguilar, Luis Raúl Berriel-Valdos
Opt. Eng. 55(10), 105103 (31 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.105103
TOPICS: Image filtering, Optical filters, Optical imaging, Imaging systems, Image processing, Atrial fibrillation, Optical engineering, Optical transfer functions, Image segmentation, Image restoration
Lasers, Fiber Optics, and Communications
Siti Barirah Ahmad Anas, Saleh Seyedzadeh, Makhfudzah Mokhtar, Ratna Kalos Zakiah Sahbudin
Opt. Eng. 55(10), 106101 (4 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106101
TOPICS: Communication engineering, Receivers, Photodetectors, Code division multiplexing, Optical engineering, Signal detection, Signal to noise ratio, Optical networks, Mathematical modeling, Transmitters
Meixia Fu, Min Zhang, Danshi Wang, Yue Cui, Huanhuan Han
Opt. Eng. 55(10), 106102 (6 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106102
TOPICS: Fiber Bragg gratings, Modulation, Reflectivity, Signal generators, Receivers, Optical networks, Binary data, Semiconductor optical amplifiers, WDM-PON, Eye
Qing-Lin Li, Jin-Yuan Wang, Ting Huang, Yongjin Wang
Opt. Eng. 55(10), 106103 (6 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106103
TOPICS: Receivers, Transmitters, Visible radiation, Light emitting diodes, Error analysis, Singular optics, Optical engineering, 3D modeling, Spectrum analysis, Lithium
Hoorieh Fallah, Karel Sterckx, Poompat Saengudomlert, Waleed Mohammed
Opt. Eng. 55(10), 106104 (7 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106104
TOPICS: Polymer optical fibers, Receivers, Optical fibers, Sensors, Light emitting diodes, Transmitters, Field programmable gate arrays, Telecommunications, Aluminum, Wireless communications
Shangsheng Wen, Weipeng Guan, Yuxiang Wu, Chen Yang, Hao Chen, Zhaoze Zhang, Yingcong Chen
Opt. Eng. 55(10), 106105 (11 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106105
TOPICS: Light emitting diodes, Receivers, Modulation, Code division multiplexing, Signal attenuation, Received signal strength, Visible radiation, Optical engineering, Transmitters, Signal to noise ratio
Fangliu Zhang, Jing He, Rui Deng, Qinghui Chen, Lin Chen
Opt. Eng. 55(10), 106106 (11 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106106
TOPICS: Modulation, Telecommunications, Amplitude modulation, Fiber lasers, Free space optics, Pulsed laser operation, Digital signal processing, Semiconductor lasers, Receivers, Quadrature amplitude modulation
Opt. Eng. 55(10), 106107 (12 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106107
TOPICS: Doppler effect, Laser Doppler velocimetry, Diffraction, Signal detection, Diffraction gratings, Gyroscopes, Holography, Laser stabilization, Neon, Spatial resolution
Bangjiang Lin, Xi Fang, Xuan Tang, Chun Lin, Yiwei Li, Shihao Zhang, Yi Wu, Hui Li
Opt. Eng. 55(10), 106108 (13 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106108
TOPICS: Polarization, Modulation, Receivers, Optical networks, Lithium, Prototyping, Telecommunications, Quadrature amplitude modulation, Optical engineering, Passive optical networks
Opt. Eng. 55(10), 106109 (13 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106109
TOPICS: Vertical cavity surface emitting lasers, Refractive index, Multiplexing, Wavelength division multiplexing, Optical vortices, Wave propagation, Optical engineering, Spiral phase plates, Spatial light modulators, Superposition
Guangye Wang, Yingming Gao, Jinpeng Wang, Ailin Chen, Ping Li, Nianyu Zou
Opt. Eng. 55(10), 106110 (14 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106110
TOPICS: Light emitting diodes, Telecommunications, RGB color model, Wavelength division multiplexing, Eye, Light sources and illumination, Visible radiation, Modulation, Light, Free space
Opt. Eng. 55(10), 106111 (18 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106111
TOPICS: Logic devices, Waveguides, Silicon, Electro optics, Switching, Refractive index, Wave propagation, Brain-machine interfaces, Electrodes, Signal attenuation
Mohd Zulhakimi Ab Razak, Zatul Saleh, Fauzan Ahmad, Caroline Anyi, Sulaiman Harun, Hamzah bin Arof
Opt. Eng. 55(10), 106112 (18 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106112
TOPICS: Fiber lasers, Q switched lasers, Q switching, Carbon nanotubes, Pulsed laser operation, Q switches, Absorption, High power lasers, Laser damage threshold, Raman spectroscopy
Muhammad Tabish Niaz, Fatima Imdad, Soomi Kim, Hyung Seok Kim
Opt. Eng. 55(10), 106113 (18 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106113
TOPICS: Light emitting diodes, Visible radiation, Standards development, Buildings, Signal to noise ratio, Receivers, Optical communications, Optical engineering, Reflectivity, Transmitters
Feng Zhang, Jie Liu, Weiwei Li, Bingchu Mei, Dapeng Jiang, Xiaobo Qian, Liangbi Su
Opt. Eng. 55(10), 106114 (19 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106114
TOPICS: Ceramics, Neodymium, Continuous wave operation, Crystals, Q switched lasers, Laser crystals, Pulsed laser operation, Q switching, Laser development, Absorption
Chuanning Niu, Zhaokun Wang, Jiayang Zhang, Ting Yu, Jun Zhou, Nan Li, Guanshi Qin, Ding Ning, Fujun Zhang, Dejun Feng
Opt. Eng. 55(10), 106115 (20 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106115
TOPICS: Mode locking, Fiber lasers, Carbon nanotubes, Polarization, Single walled carbon nanotubes, Solitons, Continuous wave operation, Pulsed laser operation, Lithium, Mirrors
Chang Sun, Tingwu Ge, Na An, Kang Cao, Zhiyong Wang
Opt. Eng. 55(10), 106116 (20 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106116
TOPICS: Picosecond phenomena, Pulsed laser operation, Fiber lasers, Optical amplifiers, High power lasers, Fiber amplifiers, Laser systems engineering, High power fiber amplifiers, Oscillators, Active optics
Yanyi Wang, Jiangnan Xiao, Nan Chi, Jianjun Yu
Opt. Eng. 55(10), 106117 (20 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106117
TOPICS: Modulation, Signal generators, Single sideband modulation, Double sideband modulation, Radio optics, Single mode fibers, Digital signal processing, Laser sintering, Clocks, Receivers
Opt. Eng. 55(10), 106118 (21 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106118
TOPICS: Frequency shift keying, Beam controllers, Amplitude shift keying, Signal generators, Nonlinear optics, Laser beam diagnostics, Polarization, Polarizers, Photonics, Modulation
Tengchao Huang, Qing He, Xuan She, Xiaowu Shu, Cheng Liu
Opt. Eng. 55(10), 106119 (24 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106119
TOPICS: ZBLAN, Optical fibers, Fusion splicing, Thermal modeling, 3D modeling, Silica, Glasses, Optical engineering, Tungsten, Argon
Hakin Gimm, Dongwoo Kang, Daegab Gweon, Byoung-Uk Nam
Opt. Eng. 55(10), 106120 (25 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106120
TOPICS: Mirrors, Finite element methods, Actuators, 3D modeling, Optical engineering, Motion models, Error analysis, Nonabsorbing mirrors, Computer aided design, Mathematical modeling
Opt. Eng. 55(10), 106121 (25 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106121
TOPICS: Mode locking, Fiber lasers, Solitons, Polarization, Nonlinear optics, Optical solitons, Picosecond phenomena, Oscilloscopes, Q switching, Polarizers
Xi-Yang Xie, Bo Tian, Xiao-Yu Wu, Yan Jiang
Opt. Eng. 55(10), 106122 (25 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106122
TOPICS: Solitons, Phase shifts, Optical engineering, Telecommunications, Nonlinear optics, Photonics, Optical communications, Roads, Computing systems, Systems modeling
Yongchun Zhong, Shan Li, Li Tang, Zhe Chen, Jianhui Yu, Heyuan Guan, Huihui Lu, Yong Zhang
Opt. Eng. 55(10), 106123 (26 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106123
TOPICS: Cladding, Polishing, Fiber optics sensors, Sensors, Polymers, Surface finishing, Optical sensing, Polymer optical fibers, Temperature metrology, Lithium
Jhon James Granada Granada Torres, Ana María Cárdenas Soto, Neil Guerrero González
Opt. Eng. 55(10), 106124 (27 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106124
TOPICS: Forward error correction, Digital signal processing, Channel projecting optics, Multiplexing, Digital filtering, Demodulation, Receivers, Modulation, Wavelength division multiplexing, Signal processing
Ana Gabriela Correa-Mena, Ignacio Zaldívar-Huerta, Jose Humberto Abril García, Alejandro García-Juárez, Alicia Vera-Marquina
Opt. Eng. 55(10), 106125 (27 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106125
TOPICS: Analog electronics, Microwave radiation, Bandpass filters, Microwave photonic filters, Optical filters, Optical fibers, Electronic filtering, Signal to noise ratio, Dispersion, Fiber to the x
Huixuan Yao, Yi Ni, Yu Guo, Xiangfei Chen, Yixuan Qin
Opt. Eng. 55(10), 106126 (27 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106126
TOPICS: Fiber Bragg gratings, Demodulation, Sensors, Distributed feedback laser diodes, MATLAB, Optical filters, Error analysis, Nickel, Sensing systems, Tunable filters
Biao Feng, Yi Liu, Shiliang Qu
Opt. Eng. 55(10), 106127 (28 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.106127
TOPICS: Sensors, Temperature metrology, Silica, Structured optical fibers, Single mode fibers, Capillaries, Fiber Bragg gratings, Fiber optics sensors, Reflection, Refractive index
Materials, Photonic Devices, and Sensors
Songlin Yang, Chi Ruan, Yuntao Wang
Opt. Eng. 55(10), 107101 (6 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.107101
TOPICS: Sensors, Fiber optics sensors, Spectroscopy, Reflectivity, Head, Birefringence, Fiber optics, Fiber couplers, Mirrors, Time metrology
Opt. Eng. 55(10), 107102 (7 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.107102
TOPICS: Gallium, Indium, Absorption, Solar cells, Photons, Optical lithography, Gallium nitride, Diffraction, Aluminum, Etching
Opt. Eng. 55(10), 107103 (12 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.OE.55.10.107103
TOPICS: Sensors, Position sensors, Diffraction gratings, Computer programming, Demodulation, Optical sensors, Optical fibers, Signal detection, Optical engineering, Signal processing