Imaging Components, Systems, and Processing
Opt. Eng. 56(6), 063101 (8 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.063101
TOPICS: Passive sensors, Safety, Video, Acoustics, Acoustic emission
Qin Gu, Jianyu Yang, Lingjiang Kong, Wei Qi Yan, Reinhard Klette
Opt. Eng. 56(6), 063102 (9 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.063102
TOPICS: Embedded systems, Scene classification, Convolution, Neural networks
Opt. Eng. 56(6), 063103 (14 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.063103
TOPICS: Computer security, Optical authentication, Systems modeling, Computer programming, Optical image encryption, Image encryption
Xiang-Yao Zeng, Lan Yang, Xiong-Tu Zhou, Yong-Ai Zhang, En-Guo Chen, Tai-Liang Guo
Opt. Eng. 56(6), 063104 (14 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.063104
TOPICS: Light emitting diodes, LED displays, Packaging, Visualization, 3D displays
Opt. Eng. 56(6), 063105 (20 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.063105
TOPICS: Stereo holograms, Diffractive optical elements, 3D image processing, Holography, Reflectivity, Computer generated holography, Inverse problems, Photography, Video
Chia-Hua Wu, Suiang-Shyan Lee, Ja-Chen Lin
Opt. Eng. 56(6), 063106 (21 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.063106
TOPICS: Transparency, Visualization, Virtual colonoscopy, Binary data, Computer programming, Cryptography
Su-Juan Liu, Di Wang, Song-Jie Li, Qiong-Hua Wang
Opt. Eng. 56(6), 063107 (29 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.063107
TOPICS: Speckle, Multiplexing, 3D image reconstruction, Holography, Diffractive optical elements, Holograms, Coherence (optics)
Opt. Eng. 56(6), 063108 (29 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.063108
TOPICS: Infrared imaging, Automatic target recognition, Thermography, Infrared radiation, Neural networks, Databases, Target recognition, Target acquisition, Defense technologies, 3D acquisition
Instrumentation, Techniques, and Measurement
Opt. Eng. 56(6), 064101 (9 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.064101
TOPICS: Semiconductor lasers, Frequency modulation, Mirrors, Interference (communication), Fabry–Perot interferometers, Spectral resolution
Anmi García-Arellano, William Cruz-Santos, Guadalupe García-Arellano, Juvenal Rueda-Paz
Opt. Eng. 56(6), 064102 (15 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.064102
TOPICS: Phase shift keying, Modulation, Polarization, Pulsed laser operation, Phase shifts, Interferometry, Cameras, Imaging systems, Optical filters, Linear filtering
Opt. Eng. 56(6), 064103 (19 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.064103
TOPICS: Laser optics, Laser development, Spherical lenses, Laser metrology, 3D metrology, Metrology, Optical testing, Sensors, Phase shifts
Opt. Eng. 56(6), 064104 (21 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.064104
TOPICS: Spatial coherence, Interferometry, Spectroscopy, Fourier transforms, Fourier spectroscopy, Fabry–Perot interferometers
Opt. Eng. 56(6), 064105 (22 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.064105
TOPICS: Composites, Fringe analysis, Cameras
Kuidong Huang, Wenlong Shi, Xinyu Wang, Yin Dong, Taoqi Chang, Hua Zhang, Dinghua Zhang
Opt. Eng. 56(6), 064106 (29 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.064106
TOPICS: Computed tomography, Scatter measurement, Imaging systems, Computing systems, Image sensors, Sensors, Collimation, Optical design, Image processing
Optical Design and Engineering
Jiahua Jiang, Qiuli Mei, Yanqiu Li, Yan Liu
Opt. Eng. 56(6), 065101 (16 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.065101
TOPICS: Source mask optimization, Extreme ultraviolet lithography, Lithographic illumination, Eye, Extreme ultraviolet, Reticles, Lithography, Numerical analysis
Opt. Eng. 56(6), 065102 (16 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.065102
TOPICS: Lens design, Cell phones, Cameras, Optical alignment, Image sensors, Image processing, Lenses, Yield improvement, Manufacturing, Image resolution
Opt. Eng. 56(6), 065103 (21 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.065103
TOPICS: Light sources, Collimation, Reflectivity, Feedback loops
Opt. Eng. 56(6), 065104 (29 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.065104
TOPICS: Binary data, Imaging systems, Image quality, Deconvolution, Manufacturing
Lasers, Fiber Optics, and Communications
Esequiel da V. Pereira, Vinicius O. C. Dias, Helder R. O. Rocha, Marcelo E. V. Segatto, Jair A. L. Silva
Opt. Eng. 56(6), 066101 (1 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066101
TOPICS: Orthogonal frequency division multiplexing, Modulation, Phase modulation, Single mode fibers, Nonlinear optics, Phase shift keying, Systems modeling, Tolerancing, Interference (communication), Modulators
Xingling Peng, Yingpeng Cha, Hua Zhang, Yulong Li, Jianxiong Ye
Opt. Eng. 56(6), 066102 (6 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066102
TOPICS: Single mode fibers, Coating, Refractive index, Fiber coatings, Nickel, Electroless plating, Metals, Fiber optics
Yong-Yuk Won, Sang Min Yoon, Dongsun Seo
Opt. Eng. 56(6), 066103 (8 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066103
TOPICS: Digital signal processing, Frequency shift keying, Modulation, Demodulation, Quadrature amplitude modulation, Light emitting diodes, Phase shift keying, Signal to noise ratio, Frequency modulation, Binary data
Qiuyan Yao, Hui Yang, Hongyun Xiao, Yongli Zhao, Ruijie Zhu, Jie Zhang
Opt. Eng. 56(6), 066104 (14 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066104
TOPICS: Space division multiplexing, Optical networks, Optical fibers, Computer simulations
Opt. Eng. 56(6), 066105 (14 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066105
TOPICS: Polarization, Switches, Data processing, Telecommunications, Optical computing, Computing systems, Semiconductor optical amplifiers, Switching, Computer programming, Binary data
Opt. Eng. 56(6), 066106 (14 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066106
TOPICS: Phase measurement, Michelson interferometers, Optical fibers, Laser applications, Mirrors, Demodulation, Interferometers, Fiber lasers
Opt. Eng. 56(6), 066107 (15 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066107
TOPICS: Speckle pattern, Interferometry, Imaging systems, System integration, Cameras, Speckle, Interferometers, Aluminum
Kyongsoo Park, Sungwook Choi, Seul-Lee Lee, Jun Hyeok Jeong, Sun Jae Jeong, Nouaze Joseph Christian, Min Seok Kim, Jihoon Kim, Hyun Wook Kang, Seung Yun Nam, Junghwan Oh, Yong Wook Lee
Opt. Eng. 56(6), 066108 (16 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066108
TOPICS: Optical filters, Birefringence, Linear filtering, Polarization, Beam splitters, Switching, Modulators
Opt. Eng. 56(6), 066109 (19 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066109
TOPICS: Wavelength division multiplexing, Raman spectroscopy, Amplifiers, Genetic algorithms
Jianping Wang, Peiran Zhang, Huimin Lu, LiFang Feng
Opt. Eng. 56(6), 066110 (21 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066110
TOPICS: Orthogonal frequency division multiplexing, Telecommunications, Visible radiation, Frequency division multiplexing, Associative arrays, Quadrature amplitude modulation, Signal to noise ratio, Modulation, Receivers, Optical engineering
Jun-Hyung Cho, Hyungtak Kim, Hyuk-Kee Sung
Opt. Eng. 56(6), 066111 (21 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066111
TOPICS: Optoelectronics, Oscillators
Opt. Eng. 56(6), 066112 (21 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066112
TOPICS: Fiber Bragg gratings, Mode locking, Fiber lasers, Laser development, Data acquisition, Field programmable gate arrays, Laser systems engineering, Time metrology
Fengxin Xin, Jinjia Guo, Jiayun Sun, Jie Li, Chaofang Zhao, Zhishen Liu
Opt. Eng. 56(6), 066113 (22 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066113
TOPICS: Carbon dioxide, Atmospheric laser remote sensing, Spectroscopic atmospheric monitoring techniques, Absorption spectroscopy, Carbon dioxide lasers, Tunable diode lasers, Atmospheric sensing, Remote sensing, Calibration, Analytical research
Opt. Eng. 56(6), 066114 (22 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066114
TOPICS: Waveguides, Resonators, Performance modeling, Microrings, Optical filters, Mathematical modeling, Signal processing, Dispersion, MATLAB
Zhengyang Xie, Shangyuan Li, Haozhe Yan, Xuedi Xiao, Xiaoxiao Xue, Xiaoping Zheng, Bingkun Zhou
Opt. Eng. 56(6), 066115 (27 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066115
TOPICS: Frequency combs, Optoelectronics, Oscillators, Modulators, Phase measurement, Wavelength tuning, Signal generators, Interference (communication)
Ming Hao, Lianshan Yan, Anlin Yi, Lin Jiang, Yan Pan, Wei Pan, Bin Luo
Opt. Eng. 56(6), 066116 (28 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.066116
TOPICS: Transmittance, Polarization, Channel projecting optics, Optical filters, Wavelength division multiplexing, Phase shift keying, Single mode fibers
Materials, Photonic Devices, and Sensors
Musab A. M. Al-Tarawni, A. Ashrif A. Bakar, Ahmad Rifqi Md Zain, Mou’ad Tarawneh, Sahrim Hj. Ahmad
Opt. Eng. 56(6), 067101 (1 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067101
TOPICS: Sensors, Waveguides, Modulators, Distortion, Modulation
Somayyeh Asgari, Alireza Dolatabady, Nosrat Granpayeh
Opt. Eng. 56(6), 067102 (2 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067102
TOPICS: Graphene, Resonators, Cavity resonators, Refractive index, Testing and analysis, Finite-difference time-domain method, Bandpass filters, Dielectrics, Sensors, Waveguides
Aoqun Jian, Lu Zou, Haiquan Tang, Qianqian Duan, Jianlong Ji, Qianwu Zhang, Xuming Zhang, Shengbo Sang
Opt. Eng. 56(6), 067103 (2 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067103
TOPICS: Biosensors, Sensors, Biological research, Microrings, Temperature metrology, Thermal effects, Refractive index, Resonators, Transparency, Sensor performance
Opt. Eng. 56(6), 067104 (7 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067104
TOPICS: Electrons, Germanium, Excitons, Silicon, Quantum dots, Heterojunctions, Spherical lenses, Nanostructures, Absorption, Infrared radiation
Opt. Eng. 56(6), 067105 (9 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067105
TOPICS: Crystals, Near infrared, Data modeling, Magnetism, Visible radiation, Polarizers, Polarization, Francium, Ultraviolet radiation, Garnet
Jianhua Luo, Chenghai Zhao, Jianbo Li, Mengdong He
Opt. Eng. 56(6), 067106 (12 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067106
TOPICS: Dielectrics, Capillaries, Ultraviolet radiation, Temperature metrology, Numerical simulations
Shou-Yi Li, Jian Wang, Yan Li
Opt. Eng. 56(6), 067107 (14 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067107
TOPICS: Luminescence, Fluorine, Annealing, X-ray diffraction, Spectroscopy, Oxides, Oxygen
Du Mingdi, Jia Yaqiong, He Shuzhen
Opt. Eng. 56(6), 067108 (14 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067108
TOPICS: Photodetectors, Graphene, Quantum efficiency, Electronic filtering, Absorption filters, Absorption, Wavelength division multiplexing
Yadollah Shahamat, Mohammad Vahedi
Opt. Eng. 56(6), 067109 (19 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067109
TOPICS: Semiconductors, Resonators, Transparency, Waveguides, Biosensors, Terahertz radiation, Plasmonics, Indium, Computer simulations, Finite-difference time-domain method
Huiwen Lu, Weitian Wang
Opt. Eng. 56(6), 067110 (22 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067110
TOPICS: Metals, Absorption, Composites, Particles, Surface plasmons, Matrices, Nanoparticles, Dielectrics, Thin films, Fabrication
Yu Fu, Zhiqiang Wang, Jingjing Zhang, Shuwen Jiang, Hai Lin
Opt. Eng. 56(6), 067111 (23 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067111
TOPICS: Composites, Luminescence, Strontium, X-ray diffraction, Crystals, Infrared radiation, Molecules, Carbon monoxide, Scanning electron microscopy
Christoph Prokop, Tobias Schmalz, Philipp Kleessen, Bert Laegel, Sandra Wolff, Arnan Mitchell, Christian Karnutsch
Opt. Eng. 56(6), 067112 (27 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067112
TOPICS: Polymers, Polymer multimode waveguides, Waveguides, Numerical simulations, Temperature metrology, Thermal optics
Buzheng Wei, Shuisheng Jian
Opt. Eng. 56(6), 067113 (29 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067113
TOPICS: Graphene, Silica, Metamaterials, Electromagnetism
Back to Top