Dr. Chang Wang
at Qilu Univ of Technology (Shandong Academy of Sciences)
SPIE Involvement:
Author
Publications (38)

Proceedings Article | 18 March 2021 Paper
Proceedings Volume 11780, 1178024 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2591811

Proceedings Article | 12 March 2021 Paper
Zhihui Sun, Yuanyuan Yang, Xucheng Zhang, Shujuan Li, Xiaohui Liu, Jingsheng Lv, Jiasheng Ni, Chang Wang, Zhong Zhao, Bin Wang, Gangding Peng
Proceedings Volume 11763, 11763AF (2021) https://doi.org/10.1117/12.2588597

SPIE Journal Paper | 10 September 2020
Yan-Li Xiu, Kui-Ru Wang, Bin-Bin Yan, Yan-Hua Luo, Jin-Hui Yuan, Chong-Xiu Yu, Hai-Feng Qi, Li-Wei Yang, Chang Wang, Gang-Ding Peng
OE, Vol. 59, Issue 09, 097102, (September 2020) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.59.9.097102
KEYWORDS: Sensors, Single mode fibers, Refractive index, Structured optical fibers, Optical engineering, Cladding, Spatial frequencies, Temperature metrology, Silica, Thermal effects

Proceedings Article | 17 September 2019 Open Access Paper
Zhihui Sun, Meng Wang, Shujuan Li, Li Min, Yuanyuan Yang, Jiasheng Ni, Chang Wang
Proceedings Volume 11144, 111440I (2019) https://doi.org/10.1117/12.2532728
KEYWORDS: Fiber Bragg gratings, Seismic sensors, Signal detection, Demodulation, Phase shifts, Interferometers

Proceedings Article | 10 May 2019 Paper
Haifeng Qi, Zhiqiang Song, Weitao Wang, Jian Guo, Jiasheng Ni, Chang Wang, Gangding Peng
Proceedings Volume 11068, 110681X (2019) https://doi.org/10.1117/12.2524644
KEYWORDS: Fiber lasers, Polarization control, Optical fibers, Laser scattering, Light scattering, Tunable lasers, Erbium, Scattering, Semiconductor lasers, Polarization

Showing 5 of 38 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top