Dr. Gary Zhang
Director Strategic Marketing at ASML
SPIE Involvement:
Author
Publications (23)

Proceedings Article | 26 May 2022 Poster + Presentation + Paper
Wen Zhan Zhou, Kan Zhou, Yu Yang Bian, Yu Zhang, Ijen van Mil, Robbin Zhu, Jo Zhu, Ivan Mao, Kai yuan Chi, Xuechen Zhu, Kelvin Pao, Pei Wang, Lilla Wang, Abdalmohsen Elmalk, Gary Zhang
Proceedings Volume 12053, 120532A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2638430
KEYWORDS: Metrology, Semiconducting wafers, Control systems, Optical proximity correction, Logic devices, Reticles, Stochastic processes, High volume manufacturing, Finite element methods, Error analysis

Proceedings Article | 10 October 2019 Paper
Kun-yuan Chen, Andy Lan, Richer Yang, Vincent Chen, Shulu Wang, Stella Zhang, Xiangru Xu, Andy Yang, Sam Liu, Xiaolong Shi, Angmar Li, Stephen Hsu, Stanislas Baron, Gary Zhang, Rachit Gupta
Proceedings Volume 10961, 1096108 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2524051

Proceedings Article | 20 March 2018 Presentation + Paper
Shibing Wang, Stanislas Baron, Nishrin Kachwala, Chidam Kallingal, Dezheng Sun, Vincent Shu, Weichun Fong, Zero Li, Ahmad Elsaid, Jin-Wei Gao, Jing Su, Jung-Hoon Ser, Quan Zhang, Been-Der Chen, Rafael Howell, Stephen Hsu, Larry Luo, Yi Zou, Gary Zhang, Yen-Wen Lu, Yu Cao
Proceedings Volume 10587, 105870N (2018) https://doi.org/10.1117/12.2299421
KEYWORDS: SRAF, Machine learning, Optical proximity correction, Photomasks, Lithography, Model-based design, Source mask optimization, Computational lithography, Image processing

Proceedings Article | 25 March 2016 Paper
Peng Liu, Leiwu Zheng, Maggie Ma, Qian Zhao, Yongfa Fan, Qiang Zhang, Mu Feng, Xin Guo, Tom Wallow, Keith Gronlund, Ronald Goossens, Gary Zhang, Yenwen Lu
Proceedings Volume 9779, 97790Y (2016) https://doi.org/10.1117/12.2239243
KEYWORDS: Lithography, Computational lithography, Photoresist processing, Data modeling, Calibration, Cadmium, 3D modeling, Computer simulations, Optical proximity correction, Semiconducting wafers

Proceedings Article | 19 March 2015 Paper
Kaustuve Bhattacharyya, Arie den Boef, Martin Jak, Gary Zhang, Martijn Maassen, Robin Tijssen, Omer Adam, Andreas Fuchs, Youping Zhang, Jacky Huang, Vincent Couraudon, Wilson Tzeng, Eason Su, Cathy Wang, Jim Kavanagh, Christophe Fouquet
Proceedings Volume 9424, 94241E (2015) https://doi.org/10.1117/12.2085678
KEYWORDS: Overlay metrology, Metrology, Time metrology, Target acquisition, Semiconducting wafers, Target detection, Etching, Back end of line, Scanners, Process control

Showing 5 of 23 publications
Conference Committee Involvement (4)
SPIE Lithography Asia - Taiwan
18 November 2009 | Taipei, Taiwan
SPIE Lithography Asia - Taiwan
4 November 2008 | Taipei, Taiwan
Optical Microlithography XX
27 February 2007 | San Jose, California, United States
Optical Microlithography XIX
21 February 2006 | San Jose, California, United States
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top