Hiroyuki Aono
at Japan Aerospace Exploration Agency
SPIE Involvement:
Author
Publications (4)

Proceedings Article | 21 August 2009 Paper
Proceedings Volume 7435, 74350Q (2009) https://doi.org/10.1117/12.825711
KEYWORDS: Sensors, X-rays, Polarization, X-ray detectors, Cadmium, Hard x-rays, Space telescopes, Detector development, Spectral resolution, Floods

Proceedings Article | 24 July 2008 Paper
Proceedings Volume 7021, 70211G (2008) https://doi.org/10.1117/12.788784
KEYWORDS: Cameras, Sensors, Spatial resolution, Deconvolution, Doppler effect, Silicon, Monte Carlo methods, Gamma radiation, Prototyping, Radioisotopes

Proceedings Article | 15 July 2008 Paper
Motohide Kokubun, Kazuhiro Nakazawa, Shin Watanabe, Yasushi Fukazawa, Jun Kataoka, Hideaki Katagiri, Tsunefumi Mizuno, Kazuo Makishima, Masanori Ohno, Goro Sato, Rie Sato, Hiroyasu Tajima, Tadayuki Takahashi, Toru Tamagawa, Takaaki Tanaka, Makoto Tashiro, Hiromitsu Takahashi, Yukikatsu Terada, Yasunobu Uchiyama, Yuji Urata, Kazutaka Yamaoka, Shin'ichiro Takeda, Tetsuichi Kishishita, Masayoshi Ushio, Jun'ichiro Katsuta, Shin'nosuke Ishikawa, Hirokazu Odaka, Hiroyuki Aono, Souichiro Sugimoto, Yuu Koseki, Takao Kitaguchi, Teruaki Enoto, Shin'ya Yamada, Takayuki Yuasa, Tsuyoshi Ueda, Yuichi Uehara, Sho Okuyama, Hajimu Yasuda, Sho Nishino, Yudai Umeki, Katsuhiro Hayashi, Masayuki Matsuoka, Yuki Ikejiri, Akira Endo, Yuichi Yaji, Natsuki Kodaka, Wataru Iwakiri, Tomomi Kouzu, Takako Sugasawara, Atsushi Harayama, Satoshi Nakahira
Proceedings Volume 7011, 70110R (2008) https://doi.org/10.1117/12.788290
KEYWORDS: Sensors, Hard x-rays, Silicon, Imaging systems, X-ray telescopes, Photons, Space operations, Avalanche photodetectors, Space telescopes, X-ray detectors

Proceedings Article | 21 September 2007 Paper
Proceedings Volume 6706, 67060M (2007) https://doi.org/10.1117/12.735188
KEYWORDS: Sensors, Electrodes, Diodes, Aluminum, Image resolution, Gamma radiation, Platinum, Americium, Signal detection, Cadmium

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top