Jia Huo
at Institute of High Energy Physics, CAS
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 2 September 2022 Presentation + Paper
Shuang-Nan Zhang, Andrea Santangelo, Yupeng Xu, Marco Feroci, Margarita Hernanz, Fangjun Lu, Yong Chen, Hua Feng, Kirpal Nandra, Weichun Jiang, Jiri Svoboda, Søren Brandt, Stéphane Schanne, Jean in't Zand, Malgosia Michalska, Enrico Bozzo, Emrah Kalemci, Ivan Agudo, Mahdi Ahangarianabhari, Gabby Aitink-Kroes, Zhenghua An, Jiewei Cao, Xuelei Cao, Tianxiang Chen, Can Chen, Yupeng Chen, Yaodong Cheng, Min Cong, Weiwei Cui, Tao Cui, Zhenyu Wu, Yichen Liu, Yongquan Su, Jian Wang, Zhen Zhang, Ge Jin, Longhui Li, Xiangbiao Qiu, Yanjian Lin, Tao Li, Jiawei Zhang, Chao Wu, Wei Xu, Zexun Hu, Zhao Xu, Fangjian Qiao, Kai Pan, Shu Zhang, Liming Song, Huilin He, Fan Zhang, Hongwei Liu, Xiaojing Liu, Yanji Yang, Zeyu Song, Ke Yu, Yusa Wang, Wei Li, Dawei Han, Juan Wang, Ziliang Zhang, Hao Wang, Dali Zhang, Min Gao, Jia Ma, Jia Huo, Maoshun Li, Dongjie Hou, Xiongtao Yang, Zijian Zhao, Xiaofan Zhao, Jingjing Xu, Laidan Luo, Yuxuan Zhu, Honglin Zhang, Xiaohua Liu, Yudong Gu, Yuanyuan Du, Sheng Yang, Liang Sun, Jiechen Jiang, Jiawei Yang, Zefang Dong, Boyu Dai, Yang Jiao, Xiangyang Wen, Bin Meng, Aimei Zhang, Ruijie Wang, Tong Zhang, Bing Lu, Na Gao, Xiongwei Xu, Tao Luo, Liqiang Qi, Gang Li, Jinlu Qu, Shaolin Xiong, Liao Tao, Shumei Jia, Mingyu Ge, Shijie Zheng, Xiaobo Li, Xiang Ma, Yue Huang, Chengkui Li, Jianyin Nie, Haisheng Zhao, Ju Guan, Jinyuan Liao, Hongmei Zhang, Juan Zhang, Ping Wang, Xiaoyun Zhao, Lingjun Wang, Liang Zhang, Shuxu Yi, Bing Li, Ying Tan, Fazhi Qi, Wenshuai Wang, Ge Ou, Hao Hu, Jingyan Shi, Qingbao Hu, Xiaowei Jiang, Haibo Li, Yu Hu, Bowen Jiang, Chris Tenzer, Emanuele Perinati, Samuel Pliego
Proceedings Volume 12181, 121811W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2629340
KEYWORDS: X-rays, Satellites, Polarimetry, Physics, Observatories, Mirrors, Sensors, Magnetism, Telescopes, Pulsars

SPIE Journal Paper | 13 February 2021
OE, Vol. 60, Issue 02, 025102, (February 2021) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.60.2.025102
KEYWORDS: Mirrors, X-ray telescopes, X-rays, Monte Carlo methods, Optical design, Device simulation, Satellites, Optical simulations, Vignetting, Stray light

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Paper
Proceedings Volume 11444, 114445B (2020) https://doi.org/10.1117/12.2562311
KEYWORDS: X-ray telescopes, Satellites, Imaging spectroscopy, X-ray astronomy, X-rays, Astronomy, Eye, X-ray optics, Mirrors, Sensors

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top