Jianwei Ji
at Fudan Univ.
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

SPIE Journal Paper | 31 May 2019
Jianwei Ji, Wei Gao, Chao Wang, Yunfei Zhang, Wei Fan, Min Xu, Fang Ji
OE, Vol. 58, Issue 05, 055102, (May 2019) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.58.5.055102
KEYWORDS: Magnetorheological finishing, Polishing, Surface finishing, Silica, Interferometers, Optical components, Optical engineering, Error analysis, Laser damage threshold, Chaos

Proceedings Article | 10 May 2019 Paper
Proceedings Volume 11068, 110681V (2019) https://doi.org/10.1117/12.2524636
KEYWORDS: Magnetorheological finishing, Surface roughness, Silica, Surface finishing, Polishing, Magnetism, Optics manufacturing, Laser damage threshold, National Ignition Facility, Particles

Proceedings Article | 12 December 2018 Paper
Jianwei Ji, Lingbao Kong, Wei Gao, Fang Ji, Junhua Wang, Min Xu, Haitao Zhang, Liping Wang
Proceedings Volume 10847, 108470E (2018) https://doi.org/10.1117/12.2504663
KEYWORDS: Polishing, Planets, Surface roughness, Surface finishing, Optics manufacturing, Particles, Glasses, Physics, Computer simulations, Motion analysis, Optimization (mathematics)

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top