Jinyong Lin
at Fujian Normal Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (11)

SPIE Journal Paper | 9 December 2016 Open Access
Sufang Qiu, Chao Li, Jinyong Lin, Yuanji Xu, Jun Lu, Qingting Huang, Changyan Zou, Chao Chen, Nanyang Xiao, Duo Lin, Rong Chen, Jianji Pan, Shangyuan Feng
JBO, Vol. 21, Issue 12, 125003, (December 2016) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JBO.21.12.125003
KEYWORDS: Surface enhanced Raman spectroscopy, Tissues, Silver, Cancer, Raman spectroscopy, Tissue optics, Principal component analysis, Genetics, Biological research, Chaos

Proceedings Article | 20 November 2014 Paper
Proceedings Volume 9268, 92682M (2014) https://doi.org/10.1117/12.2073331
KEYWORDS: Proteins, Raman spectroscopy, Statistical analysis, Principal component analysis, Cancer, Liver, Biological research, Liver cancer, Chemical analysis, Tumors

SPIE Journal Paper | 11 November 2014 Open Access
JBO, Vol. 20, Issue 05, 051005, (November 2014) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JBO.20.5.051005
KEYWORDS: Nanoparticles, Gold, Surface enhanced Raman spectroscopy, Silver, Raman spectroscopy, Transmission electron microscopy, Cancer, Signal detection, Toxicity, Statistical analysis

Proceedings Article | 17 September 2014 Paper
Proceedings Volume 9230, 923010 (2014) https://doi.org/10.1117/12.2069157
KEYWORDS: Surface enhanced Raman spectroscopy, Photonic integrated circuits, Raman spectroscopy, Liver, Liver cancer, Silver, Diagnostics, Principal component analysis, Statistical analysis, Cancer

Proceedings Article | 17 September 2014 Paper
Proceedings Volume 9230, 923021 (2014) https://doi.org/10.1117/12.2068870
KEYWORDS: Surface enhanced Raman spectroscopy, Proteins, Raman spectroscopy, Principal component analysis, Statistical analysis, Silver, Spectroscopy, Cancer, Breast cancer, Nanoparticles

Showing 5 of 11 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top