Juntian Cao
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 30 April 2024 Paper
Proceedings Volume 13153, 131530X (2024) https://doi.org/10.1117/12.3018294

Proceedings Article | 18 March 2024 Paper
Weiyuan Wang, Yihang Chen, Tianfang Wang, Hongguang Yu, Jianmei Shi, Juntian Cao, Zhengqi Geng, Haoran Wen, Li Li, Heng Zhang, Yu Zhang, Yingqiang Xu, Haiqiao Ni, Chengao Yang, Zhichuan Niu, Lei Cheng
Proceedings Volume 13104, 131041A (2024) https://doi.org/10.1117/12.3021960
KEYWORDS: Semiconductor lasers, High power lasers, Waveguides, Semiconducting wafers, Reliability, Fabrication, Quantum wells, Quantum processes

Proceedings Article | 24 November 2023 Paper
Zhengqi Geng, Chengao Yang, Yihang Chen, Tianfang Wang, Hongguang Yu, Jianmei Shi, Zhiyuan Wang, Juntian Cao, Yu Zhang, Donghai Wu, Yingqiang Xu, Haiqiao Ni, Dong Ji, Zhichuan Niu
Proceedings Volume 12935, 129352W (2023) https://doi.org/10.1117/12.3007691
KEYWORDS: Semiconductor lasers, Antimony, High power lasers, Semiconducting wafers, Epitaxy, Scanning electron microscopy, Quantum technologies, Quantum numbers, Fabrication, Windows

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top