Dr. Kentaro Uesugi
Vice Senior Researcher at Japan Synchrotron Radiation Research Institute
SPIE Involvement:
Author
Publications (36)

SPIE Journal Paper | 6 January 2021 Open Access
JATIS, Vol. 7, Issue 01, 014001, (January 2021) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.7.1.014001
KEYWORDS: Iridium, X-rays, Scattering, Reflectivity, Mirrors, Data modeling, Error analysis, Surface roughness, Silicon, X-ray telescopes

SPIE Journal Paper | 27 January 2018
Hideyuki Mori, Takuya Miyazawa, Hisamitsu Awaki, Hironori Matsumoto, Yasunori Babazaki, Ayako Bandai, Tadatsugu Demoto, Akihiro Furuzawa, Yoshito Haba, Takayuki Hayashi, Ryo Iizuka, Kazunori Ishibashi, Manabu Ishida, Naoki Ishida, Masayuki Itoh, Toshihiro Iwase, Hiroyoshi Kato, Hiroaki Kobayashi, Tatsuro Kosaka, Hideyo Kunieda, Shou Kurashima, Daichi Kurihara, Yuuji Kuroda, Yoshitomo Maeda, Yoshifumi Meshino, Ikuyuki Mitsuishi, Yusuke Miyata, Hosei Nagano, Yoshiharu Namba, Yasushi Ogasaka, Keiji Ogi, Takashi Okajima, Shigetaka Saji, Fumiya Shimasaki, Takuro Sato, Toshiki Sato, Naotsugu Shima, Satoshi Sugita, Yoshio Suzuki, Kenji Tachibana, Sasagu Tachibana, Shunya Takizawa, Keisuke Tamura, Yuzuru Tawara, Kazuki Tomikawa, Tatsuharu Torii, Kentaro Uesugi, Koujun Yamashita, Shigeo Yamauchi
JATIS, Vol. 4, Issue 01, 011210, (January 2018) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.4.1.011210
KEYWORDS: X-rays, Mirrors, Calibration, X-ray imaging, X-ray telescopes, Sensors, Hard x-rays, Spatial resolution, Vignetting, Reflectivity

SPIE Journal Paper | 22 January 2018 Open Access
Keisuke Tamura, Hideyo Kunieda, Yusuke Miyata, Takashi Okajima, Takuya Miyazawa, Akihiro Furuzawa, Hisamitsu Awaki, Yoshito Haba, Kazunori Ishibashi, Manabu Ishida, Yoshitomo Maeda, Hideyuki Mori, Yuzuru Tawara, Shigeo Yamauchi, Kentaro Uesugi, Yoshio Suzuki
JATIS, Vol. 4, Issue 01, 011209, (January 2018) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.4.1.011209
KEYWORDS: Reflectivity, Hard x-rays, X-rays, X-ray telescopes, Optical instrument design, Mirrors, Platinum, X-ray optics, Sputter deposition, Solids

Proceedings Article | 25 September 2017 Paper
Proceedings Volume 10391, 103911D (2017) https://doi.org/10.1117/12.2273470
KEYWORDS: X-rays, Cameras, Synchrotron radiation, X-ray detectors, X-ray imaging, Image sensors, Sensors, Visible radiation, Imaging systems, Nondestructive evaluation

Proceedings Article | 3 October 2016 Presentation + Paper
Kentaro Uesugi, Masato Hoshinio, Hiroyuki Kishimoto, Ryo Mashita
Proceedings Volume 9967, 99670V (2016) https://doi.org/10.1117/12.2237587
KEYWORDS: Materials science, X-rays, Synchrotron radiation, X-ray detectors, X-ray imaging, Image sensors, Sensors, Cameras, Image transmission, Tomography

Showing 5 of 36 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top