Dr. Kiyomi Koyama
Senior Manager at Nihon Synopsys GK
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 25 August 1999 Paper
Toru Tojo, Ryoji Yoshikawa, Yoji Ogawa, Shuichi Tamamushi, Yoshiaki Hattori, Souji Koikari, Hideo Kusakabe, Takayuki Abe, Munehiro Ogasawara, Kiminobu Akeno, Hirohito Anze, Kiyoshi Hattori, Ryoichi Hirano, Shusuke Yoshitake, Tomohiro Iijima, Kenji Ohtoshi, Kazuto Matsuki, Naoharu Shimomura, Noboru Yamada, Hitoshi Higurashi, Noriaki Nakayamada, Yuuji Fukudome, Shigehiro Hara, Eiji Murakami, Takashi Kamikubo, Yasuo Suzuki, Susumu Oogi, Mitsuko Shimizu, Shinsuke Nishimura, Hideyuki Tsurumaki, Satoshi Yasuda, Kenji Ooki, Kiyomi Koyama, Susumu Watanabe, Mitsuhiro Yano, Hiroaki Suzuki, Hiroshi Hoshino, Masaki Toriumi, Osamu Watanabe, Kazuo Tsuji, Mitsunobu Katayama, Seiichi Tsuchiya, Kimio Suzuki, Shiro Kurasawa, Kazuyuki Okuzono, Hirokazu Yamada, Koji Handa, Yoshio Suzuki, Tetsu Akiyama, Yoshiaki Tada, Akira Noma, Tadahiro Takigawa
Proceedings Volume 3748, (1999) https://doi.org/10.1117/12.360219
KEYWORDS: Photomasks, Data conversion, Mask making, Lithography, Distortion, Electron beams, Manufacturing, Critical dimension metrology, Vibration control, Sensors

Proceedings Article | 24 July 1996 Paper
Shigehiro Hara, Eiji Murakami, Shunko Magoshi, Kiyomi Koyama, Hirohito Anze, Yoji Ogawa, A. Kabeya, S. Ooki, Tamaki Saito, T. Fujii, S. Sakamoto, Hiromi Suzuki, Mitsuhiro Yano, Sadakazu Watanabe
Proceedings Volume 2793, (1996) https://doi.org/10.1117/12.245217
KEYWORDS: Data conversion, Computer aided design, Metals, Data processing, Mask making, Boron, Microelectronics, Solids, Chlorine, Algorithm development

Proceedings Article | 3 July 1995 Paper
Tadahiro Takigawa, Toru Tojo, Yoji Ogawa, Kiyomi Koyama, Akira Ono, Soichi Inoue, Shinichi Ito, Mineo Goto
Proceedings Volume 2512, (1995) https://doi.org/10.1117/12.212798
KEYWORDS: Photomasks, Data conversion, Mask making, Inspection, Critical dimension metrology, Optical lithography, Deep ultraviolet, Optical resolution, Optical proximity correction, Transmittance

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top