Dr. Liwen Sheng
at Harbin Institute of Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (7)

Proceedings Article | 24 November 2023 Paper
Junwei Ju, Liwen Sheng, Zhiming Song, Lin Huang, Shan Qiao, Aiguo Zhang, Shuai Zhou, Yu Wei, Zhiming Liu, Jiaqing Liu, Lingfeng Xiao, Zhihui Zhang
Proceedings Volume 12935, 1293514 (2023) https://doi.org/10.1117/12.3005521
KEYWORDS: Engineering, Diffraction gratings, Tunable lasers, Superposition, Manufacturing, Diffraction, Blazed gratings, Wavefront sensors, Reflectors, Power meters

Proceedings Article | 31 August 2021 Paper
Proceedings Volume 11907, 119070J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601785

Proceedings Article | 31 August 2021 Paper
Proceedings Volume 11907, 1190704 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600768

Proceedings Article | 18 June 2021 Paper
Pengbai Xu, Liwen Sheng, Jiaqing Liu, Shuai Zhou, Xinyong Dong, Jun Yang, Yuwen Qin
Proceedings Volume 11850, 118501J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600384
KEYWORDS: Sensors, Rayleigh scattering, Refractive index, Single mode fibers, Fiber optics sensors, Structured optical fibers, Signal to noise ratio, Optical fibers, Coating, Spatial resolution

Proceedings Article | 18 June 2021 Paper
Rui Xu, Liwen Sheng, Jisong Yan, Ligong Li, Ming Yuan, Shubiao Li, Yuchao Fang, Baodong Yan, Qiang Han, Fushun Nian, Long Li
Proceedings Volume 11850, 1185003 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2598786

Showing 5 of 7 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top